pázmány péter elektronikus könyvtár

Pázmány Péter összes munkái - Magyar Elektronikus Könyvtár

és inkáb akarj nálladnál jobtúl tanulni, hogy-sem a magad agyá nak találmányi-után ... Szeress mindeneket Jesusért, Jesust pedig önnön magáért. Egyedül a ...

Pázmány Péter Összegyűjtött Levelei - A Pázmány Péter Elektronikus

római követhez . 768. Senkviczy négyévi jelentése, Pázmány nevében, VIII.Orbán ... mus Patronus omnium Ecclesiarum Ungariae juberet ea bona, pro- ventus ...

Az inkvizíció - A Pázmány Péter Elektronikus

A másik – a spanyol inkvizíció – a 15. század végén állíttatott fel, megteremtője a spanyol államhatalom, főképp Spanyolországban működött, célja volt a ...

Sík Sándor - A Pázmány Péter Elektronikus

Minden más szerzői jog a Piarista Rend magyarországi tartományáé. ... gyönyörű versek születtek: a Sarlósboldogasszony című kötet zöme. ... Nem könnyű dolog Sík Sándor életének ezt a második, szegedi szakaszát vázolni. Hiszen ez.

Világvége? - A Pázmány Péter Elektronikus

Az apokalipszis vírusától megfertőzött emberek növekvő ... Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv hirdetett, ... Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az ...

Gyermekimák - A Pázmány Péter Elektronikus

Esti imádság kisebbeknek. Én Istenem, jó Istenem,. Becsukódik már a szemem,. De a Tied nyitva, Atyám,. Amíg alszom, vigyázz reám. Vigyázz az én szüleimre,.

Bolberitz Pál: Alkotó hit - A Pázmány Péter Elektronikus

a Magyar Kolping Mozgalomért Alapítvány gondozásában, az ISBN 963 04 6902 2 ... „örömszerzés” jelentése is az, hogy magamnak szerzek örömöt, s ha netán ...

Takács Ince - A Pázmány Péter Elektronikus

szórakozások közt szemlélhetők és dícséret tárgyai vol- tak. Tiberius, Nero, Commodus, CaracaIla, ... tatják és dühös ebek elé dobják, amelyek ijedtükben.

Koszter Atya - A Pázmány Péter Elektronikus

Aki megundorodik a méltatlan kehely láttán, a Megváltó vérét is visszautasítja, és ... A papi nőtlenség legfontosabb motívuma nem ez a negatívum: nem élek nemi ... tartja kezében és úgy beszél vele, olyan intim közelségből, mint senki más…

Perlaky Lajos - A Pázmány Péter Elektronikus

bankóprés, amelyből a papírpillangók milliárdjai röppentek szét és kápráztatták el a tömegek fantáziáját: mindenki tele van sóvárgással a fénybe, a luxus ...

Theodor Bovet - A Pázmány Péter Elektronikus

A hüvelybemenetet részben elzárja egy vékony hártya, a szűzhártya vagy hymen, ami ... periódus közötti legrövidebb, illetve a leghosszabb távolság. Ezután a ...

Schütz Antal - A Pázmány Péter Elektronikus

szabadabb kidolgozásban föltárni (Isten országa), és volt alkalmam a dogma ... a maga keretein belül, t. i. a dogma, az értemény és a jelentés azonosságának.

Szent Bonaventúra - A Pázmány Péter Elektronikus

PPEK 874. Szent Bonaventúra: A lélek útjai Istenhez. Itinerarium mentis in Deum. Szent Bonaventúra. A lélek útjai Istenhez. Itinerarium mentis in Deum.

Keresztút gyűjtemény - A Pázmány Péter Elektronikus

Folyik a durva beszéd a szánkból, mint azoknak a hóhéroknak, akik Jézust hajtják, szidják és ... a templom, a szentmise, az esküvő, az elsőáldozás, a bérmálás.

Üzenetek a XXI. századba - A Pázmány Péter Elektronikus

Szolgálat, őszinte, napról napra megélt hittel és fogyhatatlan szeretettel. Még egyszer köszönöm ... Karácsonykor hozzánk is berepülnek az angyalok. ... egész napi kimerítő munka után éjszakánként pihenés helyett fúrtak-faragtak, hajlítgatták a fűzfaágakat ... A mai napig nem értem az akkori énemet, hogyan élhettem oly ...

Prohászka Ottokár - A Pázmány Péter Elektronikus

tapasztalástól rendül meg sokaknak hite a jóban s pesszimíz- ... mely az ősi rosszban, a bűnben s annak hatalmában hisz, mely azt ... Klima 3135, 160; 418.

Barlay Ö. Szabolcs - A Pázmány Péter Elektronikus

Barlay Ö. Szabolcs: Hitvédelem és hazaszeretet avagy antiszemita volt-e ... mondott róluk olyan szavakat, mint amilyeneket a zsidó Spinozáról mondott az ...

Hamvas Béla - A Pázmány Péter Elektronikus

apokalipszis küszöbén, a sötét korszak kezdetén ő volt az első éber, mert ... Henoch ezért Matatron, a világ kancellárja és Isten után közvetlenül ő következik. ... alázkodni előtte a föld minden lakója, akinek neve nincs beírva a megölt Bárány.

Mácz István - A Pázmány Péter Elektronikus

... hanem papírra; hangját nem kürt viszi, hanem szavát és arcát az Internet ... „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki bennem hisz. mégha meg is halt, élni fog.”.

Rózsafüzér titkok - A Pázmány Péter Elektronikus

a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni. ... A rózsafüzér kialakulásának kezdetétől fogva sokan törekedtek arra, hogy a vele.

Összes művei - A Pázmány Péter Elektronikus

a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza – állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral ...

Székely Tibor - A Pázmány Péter Elektronikus

Távozásukat azzal indokolták, hogy ők bajtársi megállapodást kötöttek, jóban-rosszban ... utasítások, valamint a 3066/50, a 3089/50 és az 5094/50 sz. leiratok ...

Reményik Sándor - A Pázmány Péter Elektronikus

is szomorú, és nem véletlen, hogy most is lehajtott fejjel egy tóparti ... visszahúzódó, magányos férfi néhány napon belül katonának, kapitánynak érzi ... A Testvér az a nő, aki szeret, de vágya nincs; tenger nyugalmú mosolya mögött nemes.

Édesanyám, ne öljél meg! - A Pázmány Péter Elektronikus

Édesanyám, ne öljél meg! Költemény a megfogant életért mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza ...

JH Newman: Elmélkedések - A Pázmány Péter Elektronikus

pápát és megkérdezték, hogy milyen irányban folytatja politikáját. XIII. Leó pápa ... és emberi testet vett fel, nem akart földi szeretet nélkül élni. Harminc évet ... Ránts ki lustaságomból és hidegségemből és ébreszd fel szívemben a teljes és ...

József Attila - A Pázmány Péter Elektronikus

Az Isten itt állt a hátam mögött... című vers forrása: József Attila összes verse és ... Attilával kapcsolatban a Mama17 című vers alapján, a valóság az, hogy a ...

Manréza imakönyv - A Pázmány Péter Elektronikus

PPEK / Manréza imakönyv ... Ez a publikáció az azonos című imakönyv második kiadása alapján készült elektronikus változat. ... Hozsanna a magasságban!

Tarjányi Béla - A Pázmány Péter Elektronikus

PPEK / Tarjányi Béla (szerk.): ... Az elektronikus változat Tarjányi Béla professzor, a Társulat igazgatója engedélyével készült. A ... egyszer tíz percet kések!

Szabó Ferenc - A Pázmány Péter Elektronikus

Példásan kiegyesúlyozott Rónay György tanulmánya Faludi keresztény humanizmusáról: „Rokokó világképében – akárcsak Mikesnél – jól megfért egymással ...

Elmer István - A Pázmány Péter Elektronikus

Bulányi. György piarista annak a kisközösségi mozgalomnak volt vezető személyisége, mely a szorongattatás idején a megmaradást segítette. Bulányi páter ...

Székely László: Jób könyve - A Pázmány Péter Elektronikus

Áldd az Istent és halj meg! Ő pedig így szólt hozzá: Balga nő módjára beszélsz! Ha a jót elvesszük Isten kezéből, a rosszat miért ne vennők? –. Mindezekben ...

Keresztes Szent János - A Pázmány Péter Elektronikus

Keresztes Szent János. Útmutató a tökéletes lelki életre mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza ...

Marcus Aurelius: Elmélkedések - A Pázmány Péter Elektronikus

7 Rusticus – Iunius R. sztoikus filozófus, M. barátja és tanítója; a császár magas ... szabadság, az egyszerűség, a lelki nyugalom és a gáncstalan élet! S van-e ...

Szolgálat 65. szám (1985/1) - A Pázmány Péter Elektronikus

1985. jan. 3. ... leg nem törődött idős szüleivel. ... Dorothyt vonzotta az a tanítás, hogy a világ lsten otthona, lsten benne lako- ... csok, csigák, kagylók, talán gyöngykagylók is, de nem tudja mit vegyen föl, ... Hegedüs Vince c. apát, érd. esp.

Gálos László: A Szentlélekisten - A Pázmány Péter Elektronikus

kisdedecskék428 lettünk, a keresztvízben, mint Krisztusnak: az örök „Ichtüsz”-nek piciny halacskái: „pisciculi Christi”429 úszkáltunk. A bérmálás ellenben ...

Barsi Balázs: Az Egyszülött Fiú - A Pázmány Péter Elektronikus

PPEK / Barsi Balázs: Az Egyszülött Fiú. Impresszum. Barsi Balázs ... megjelenéséhez. fr. Barsi Balázs OFM ... Egy gyökereiben beteg világ tárult elénk. Ez a film.

Lénárd Ödön: Reggeleim - A Pázmány Péter Elektronikus

példányról Tímár Ágnes és Haris László fotóművész közös munkával készítette el karácsonyi ajándéknak ezt a fakszimile füzetet 2005. év adventjén.

Szolgálat 26. szám (1975/2) - A Pázmány Péter Elektronikus

1975. febr. 17. ... P. Luzsénszky Alfonz SJ (Nemeshegyi P.) 94. Dr. László Miklós Akos OFM (Confrater). 96. Szolgálat (Dlenst), spirituelle Ouartalschrift, ...

Gál Ferenc: A Szentlélek kiáradása - A Pázmány Péter Elektronikus

és bizalmat. Van-e értékrend a karizmák között? Korintusban ez is téma volt. Az apostol ezért hivatkozott a közös forrásra, a Szentlélek szabad elhatározására.

Melichár Kálmán: A zsinatok - A Pázmány Péter Elektronikus

magyarázatokból merített tévtanításai veszélyeztették, mely fenyegető ... KÖZZSINAT. RÉSZSZERO ZSINATOK. Q alatt megalakult ünnepélyes gyülekezete az Egyház meg ... arra, hogy egyhangú határozatot a kánonok még hit- ügyekben sem ...

Prohászka Ottokár: Napló - A Pázmány Péter Elektronikus

bennem az ördög és a bűn bír. Ez vagy, mert ennek ismernek föl mások, kiknek szemét nem takarja az önszeretet hályoga. Tehát valóban igaz az: csak az ...

Valtorta Mária: Evangéliumok - A Pázmány Péter Elektronikus

PPEK / Valtorta Mária: Evangéliumok. Valtorta Mária élete, írásai. Élete. Valtorta Mária, ez a kivételes, rendkívüli adottságokkal megáldott egyéniség,.

Szolgálat 54. szám (1982/2) - A Pázmány Péter Elektronikus

1982. febr. 19. ... vényesitő személyiségnek az ereje, amely úgy rendezi el maga körül az ese- mények z űrzavar át, hogy biztonságban érezze magát benne.

Martin János: Sorsvállalás - A Pázmány Péter Elektronikus

fehérre volt meszelve és virágtartókban virágok lógtak rajra. A mi oldalunkon ... sok fényes rézcsapot, a csillogó rézfejű tömlőket, az autó tetején fekvő hatalmas,.

Szolgálat 77. szám (1988/1) - A Pázmány Péter Elektronikus

1988. jan. 10. ... 77. szám. A nők az Egyházban. TARTALOM. TANULMÁNYOK. 1988 Húsvét. 3 ... Angyali üdvözlet" szavaival ml ls mond- juk: .legyen az O ...

Szolgálat 55. szám (1982/3) - A Pázmány Péter Elektronikus

55. Nyissuk meg szívünket a párbeszédre Jézus Szívével (II. János Pál). 62. Egyházatyák Jézus ... Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem I. Ó, jaj, az út lélektől lélekig I ... hordta lsten végtelen szeretetét, de valamiképp ezt a szeretetet teljes mérték-.

Nemes György: Kommunikáció ... - A Pázmány Péter Elektronikus

Vermeersch: Nobilis virtus veritatis seu veracitatis inclinat in rectum usum ... szakirodalomban használatos szinonima a „kontempláció”. In: Kontemplation.

Harsányi Lajos: Fegyverletétel - A Pázmány Péter Elektronikus

X. A gyöngyhalász. Mikor felhozza kincsét. A mély tengerfenékről,. Vér ömlik orrán-száján. A szörnyű szenvedéstől. Sokat szenvedtem én is,. Mig megtaláltalak,.

John Henry Newman - A Pázmány Péter Elektronikus

2018. nov. 4. ... kiragadott szöveg és a soron következő versek neki tulajdonítanak. És mégis ... Mindkettő belső küzdelemről számol be, mindkettő vétkezik, mindkettő bánja. Hát ... Jönnek-mennek, és nincs bennük sem élet, sem kitartás.

Szolgálat 60. szám (1983/4) - A Pázmány Péter Elektronikus

Erre a legelterjedtebb magyarázat az, hogy a szövegben szereplő 666-os szám Nérót ... Mint ahogy az angyali üdvözlet jelenetében, az Istenre való hallgatás.

A májusi ájtatosság könyvecskéje - A Pázmány Péter Elektronikus

7. nap. Teremtőnk szent Anyja; Üdvözítőnk szent Anyja. Ének – Szent olvasó – Loretói litánia. Lelki olvasmány. Jézus, a mi Megváltó Üdvözítőnk, az emberré lett ...

Prohászka Ottokár: Új elmélkedések - A Pázmány Péter Elektronikus

angyalszárny ebben az őserőtől duzzadó, évszázadokat megőrlő ... életnek örök, ideális minták szerint való kialakítására, bármily polcon álljunk s bármily ...

Jáki Szaniszló: Halál? - A Pázmány Péter Elektronikus

A fogság után jelent csak meg az a meggyőződés, hogy az igazságos Isten igazságot szolgáltat a jóknak és ... A halál utáni életre csak közvetett utalás történik a.

Belon Gellért emlékkönyv - A Pázmány Péter Elektronikus

Belon Gellért emlékkönyv. Waigand József (szerk.) Belon Gellért emlékkönyv mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK). – a magyarnyelvű keresztény ...

Bolváry Pál: Rabláncon Krisztusért - A Pázmány Péter Elektronikus

Az egyes csoportok tehát egy-egy indián törzsi nevet vettek fel. Miért? Azért, mert a második világháború előtti magyar könyvpiacon számos „indiános könyv” ...

Schütz Antal: Krisztus - A Pázmány Péter Elektronikus

Az ember Krisztus Jézus. 72. 5. Krisztus valósága. 97. 6. Krisztus az emberiség tanítója ... 132. 7. Krísztus az örök főpap. 159. 8. Krisztus király... 187. 9.

Rózsásné Kubányi Andrea - A Pázmány Péter Elektronikus

Ez a publikáció az azonos című könyv javított elektronikus változata. ... lakására, ránézett az órájára, és megmondta, hogy melyik nővér a hét melyik órájában, ...

Szolgálat 53. szám (1982/1) - A Pázmány Péter Elektronikus

non ministrari, sed ministrare szolgálat. 53. szám. TARTALOM. Az élet delén. TANULMÁNYOK ... LitzelhofenstraBe 9. -. Kiadó és levelezési cím: Hegyi ... szerelem dominál, hanem a kölcsönös segitség és a szexualitás értelmét in- kább az élet ...

Sík Sándor: A szeretet pedagógiája - A Pázmány Péter Elektronikus

tud hatolni a szívekbe is, megnyeri azokat szeretettel és szolgáló lélekkel. Minden érdekli, ... halálra sebezve haldoklott az erdő füvén, odatérdelt melléje és megrendülten hallotta, amint férje így szólt: „Szeretni a jó Isten ... (Manual de cursillos ...

Müller Lajos: Az Oltáriszentség - A Pázmány Péter Elektronikus

Csodája ez nemcsak a tenger, az elemek, hanem a saját teste feletti feltétlen hatalmának is, és előképe táborhegyi megdicsőülésének. Egyben előkészítette ...