doktori disszertáció - ELTE BTK disszertációk

A Szovjetunió területén a háború után különböző nemzetiségű hadifoglyok és ... Kárpótlási Hivatal mellett 2006-ig működött Társadalmi Kollégium elnökének, ... az apa német, akkor a gyerekek is mémetnek számítottak, és mozgósítani kellett ...

doktori disszertáció - ELTE BTK disszertációk - Kapcsolódó dokumentumok

doktori disszertáció - ELTE BTK disszertációk

A Szovjetunió területén a háború után különböző nemzetiségű hadifoglyok és ... Kárpótlási Hivatal mellett 2006-ig működött Társadalmi Kollégium elnökének, ... az apa német, akkor a gyerekek is mémetnek számítottak, és mozgósítani kellett ...

Doktori Disszertáció Honfoglalás - ELTE BTK disszertációk

hasonlóan ezekhez a tárgy karikáját négyszer hatos gömbkoszorú díszíti, ... mellett kardok is ismertek, illetve amelyekben már sodrott karperecek és más.

a doktori disszertáció tézisei - ELTE BTK disszertációk

A KULTURÁLIS EMLÉKEZET REPREZENTÁCIÓI KOLOZSVÁRON ... Az emlékezet létrehozásának, kihelyezésének és használatának ... ASSMANN, Jan.

doktori disszertáció , ) 2007. - ELTE BTK disszertációk

ezek a két világháború között a Tavaszi fagy, Szakadékok, Futótűz, Akik nem tudnak szeretni ... 48 CSŰRÖS Miklós, Jehuda bar Simon emlékiratai, Kritika, 1970.

doktori disszertáció tézisei - ELTE BTK disszertációk

(1998–2010); illetve a szimbolikus-retorikus film és posztmodern stílus két záróakkordja: Mundruczó Kornél: Szelíd teremtés – A Frankenstein-terv (2010), illetve ...

Doktori disszertáció TÉZISEK - ELTE BTK disszertációk

Lénárt Tamás. Irodalomtudományi Doktori Iskola. Általános Irodalomtudományi Doktori Program. Témavezető: Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán, habil. egyetemi docens.

doktori disszertáció 2007. - ELTE BTK disszertációk

A cseh tartományok közjogi helyzete az 1867-es kiegyezésig. 12. I. I. 3. A kiegyezés ... Borbála, František Václav Desfours grófhoz ment feleségül. Széchényi ...

doktori disszertáció 2009 - ELTE BTK disszertációk

ponyvanyomtatványként) bukkannak fel a mesék, mely források egy része feltáratlan, vagy ... Baracskai népdalok, tréfás énekek, kortes dalok, zászló felirások ...

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Avar Ákos A ... - ELTE BTK disszertációk

[Vizelet] Az emberi vizelet gyógyítja a súlyos férgességet, és megóv a láztól. A ... Ha valaki valamivel felsérti a torkát és véreset köp, kutya nyálat kell lenyelnie.

doktori disszertáció sztrákos eszter - ELTE BTK disszertációk

A címadás vizsgálata a Magyar Nemzeti Galéria festészeti anyagában . ... adott esetben nem magára a tárgyra (festmény, szobor, könyv stb.) ... Savaria Press.

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István - ELTE BTK disszertációk

Pl/Pápa = Pápai Szent István Plébánia Levéltára. ... HERMANN István (2004), Hornig Károly és a Veszprémi püspökség római ... 19.)661. Palcsek József (eml.

doktori disszertáció az írás immaterialitása - ELTE BTK disszertációk

tekinti. Bár a most vizsgált alkotások közül A gólyakalifa és A Pendragon legenda a todorovi fantasztikum ... Jósika Miklós: Két élet – Babits Mihály: A gólyakalifa.

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Gerster Kálmán - ELTE BTK disszertációk

építész-hagyatékok építészei közül legvalószínűbben Gerster és Czigler Győző neve kapcsolható össze, feltételezzük, hogy a lapok az ő bécsi tartózkodásukkal ...

doktori disszertáció bácskay andrás - ELTE BTK disszertációk

tamariszkusz -, vagy egy bizonyos ruha felvétele a rítus során. A negatív rítus során negatív kisugárzású mágikus eszközök használata a jellemző. A rítus során ...

doktori disszertáció farkas baráthi mónika - ELTE BTK disszertációk

folyamat erőszakos megszakítása, az emigráns és szamizdat irodalom megjelenése ... rögzíthetőnek, véglegesen meghatározhatónak tartott jelentése került az.

Doktori disszertáció - Corvinus Doktori Disszertációk - Budapesti ...

Zöldség tekintetében kifejezetten hiányos a sor: a paradicsom és az uborka a ... A tápoldat receptek a következő szempontok szerint kerültek összeállításra:.

Doktori disszertáció - BCE Doktori disszertációk - Budapesti ...

Papp József kollégám és dr. ... Szeretném megköszönni az idén súlyos betegségben elhunyt dr. ... Vállalkozástan a gyakorlatban című tankönyv Bálint András.

DankoDavid disszertacio - BCE Doktori disszertációk - Budapesti ...

2011. ápr. 7. ... A hatékonyság fokozása a gyógyszerek értéklánca mentén ... Az originális-vényköteles (ORX) stratégiai modell specifikus értéklánca . ... (perzisztencia) a benignus prosztata hyperplasia gyógyszeres terápiájában in:.

disszertáció - ELTE BTK disszertációk

A Megyei Földbirtokrendező Tanács és a megyei földhivatal (1945. március–1949. január) . ... Cegléd Város Polgármesterének iratai. b/ Közigazgatási iratok.

phd disszertáció tézisei - ELTE BTK disszertációk

Egyfelől a Toldi-trilógia és a Bolond Istók részletekbe menő interpretációján keresztül rá szeretnék mutatni arra, hogy az Arany János-i elbeszélő diszkurzusnak ...

Szilágyi András PhD. disszertáció - ELTE BTK disszertációk

Szilágyi András. A MAGYAR IPARMŰVÉSZET TÖRTÉNETE 1945 UTÁN. Különös tekintettel a design fejlődésére és a szilikát művészetekre. (kerámia, üveg ...

Bokor Zsuzsa disszertáció - ELTE BTK disszertációk

2. A dolgozat tárgya és szerkezete. 6. II. IRÁNYVONALAK, MÓDSZEREK ... készített források (propagandaanyagok, film, plakátok, tanulmányok, könyvek, nagyszámú ... magának a diskurzus fogalmának is számos jelentése alakult ki (ezen ... A társadalom minden rejtett zugába beférkőző hatalom és az ennek teljes.

Dr. Hámori Katalin PhD disszertáció - ELTE BTK disszertációk

1985-től a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztályán ... Oidipus megfejtette a rejtvény: Az ember az, aki gyermekkorában, az élet reggelén.

DISSZERTÁCIÓ A tibeti imazászló - ELTE BTK disszertációk

5. 1. Bevezetés. A tibeti imazászló (rlung rta) jelentőségét már az olyan korai kutatók, ... A rítus elsődleges rendeltetése a purifikáció,369 ám – mint azt Karmay ...

Doktori disszertáció - Pszichológiai Doktori Iskola - Elte

A nemi társas identitás operacionalizálására még nem született olyan széleskörűen ... S A feleségek és anyák nem kapnak annyi elismerést a férfiaktól, mint ... TÁBLÁZAT: A nők jellemzésére használt 2x10 tulajdonság faktorstruktúrája faktor.

Doktori disszertáció - Elte

KPM az útfenntartó vállalatok és a közúti kirendeltségek személyzetéből megszervezte a ... Az új megyeszékhely, Salgótarján elérhetővé vált elsőrendű úton is ...

DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ VERDERBER ÉVA ... - ELTE PPK

tevékenységeinek megvalósulásáról személyes szakmai és intézményi perspektívából. 4. Mesterprogram általános terv: az öt évre szóló fejlesztési terv részterv ...

DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ TÓTH-VARGA ... - ELTE PPK

1.9.3 A tér és a környezet szerepe a szeparációtól az individuációig ................... 50. 1.9.4 A ... valamint a baba-mama terápiák számára is (Hámori, 2016). ... az apa vágya egy hatalmas konyha, amit, ha ott van a nagycsalád, körbe tudnának ülni ...

doktori disszertáció megváltozott tanárszerep és ... - ELTE PPK

Az adaptív oktatás módszereit alkalmazó pedagógusok kategóriájának ... Adaptív oktatási módszereket alkalmazó pedagógusok és a tanár - szerepfelfogás.

Doktori disszertáció A GYÓGYSZER-METABOLIZÁLÓ ... - ELTE

gyógyszerek szervezetből történő kiürülése pedig a gyógyszer-metabolizmus révén ... (Rivotril injekció) a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás.

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fábián Annamária - ELTE BTK ...

Nem könnyű megmondani, Shakespeare Lear király című tragédiájának pontosan hány drámaadaptációja létezik, főképpen mert – ahogyan látni fogjuk – az ...

DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ SOMOGYI KRISZTINA ... - ELTE PPK

Dr. Vasáros Zsolt, habilitált egyetemi docens, BME ÉMK, bíráló. Dr. Katona Nóra, általános tartalomfejlesztési vezető,. EKE Oktatás 2030 kutatócsoport, tag.

ELTE ВТК DOKTORI DISSZERTÁCIÓ BUDAPEST ... - REAL-PhD

1935. 122 p. - Az úr, a szolga és a szabad (In: Az orosz vallásbölcselet virágkora ... Thomas: - Russian Philosophy Afhe Internet Encyclopedia of Philosophy/ (In: http:// ... Krisztus, és senki más az tgyház íejc. Azok, akiket ... megfiicsóidt életéi".

ELTE ВТК DOKTORI DISSZERTÁCIÓ BUDAPEST ... - MEK - OSzK

A liturgia eucharisztikus anyaga, a misebor talán a ná lunk évszázadokig kizárólagos, s ma is igen jellemző egy szín alatti áldozás miatt nem oly mértékben ...

Doktori disszertáció ELTE-BTK 2008, végleges forma

csatornázást, az út- és betonjárda építését, és jó minőségű deszkából elkészíttette és állókerítéssel vette körül a múzeum telkét. Így összesen 16 400 korona ...

doktori disszertáció vincze beatrix a projektoktatás ... - ELTE PPK

eredményes-e a projektoktatás, mint nyitott tanulási és tanítási forma az iskola pedagógiai kultúrájának megújulásában. A kutatás során induktív és deduktív ...