kertépítés - Mezőgazdasági Könyvtár

A kerttervezés, építés és használat kölcsönhatásai/Radó Dezső.[Kiad.] ... A sziklakert építése / Balázs Péter, Balázs László. - Debrecen : Kheirón'97 kft. ,.

kertépítés - Mezőgazdasági Könyvtár - Kapcsolódó dokumentumok

kertépítés - Mezőgazdasági Könyvtár

A kerttervezés, építés és használat kölcsönhatásai/Radó Dezső.[Kiad.] ... A sziklakert építése / Balázs Péter, Balázs László. - Debrecen : Kheirón'97 kft. ,.

magyar mezőgazdasági bibliográfia - Mezőgazdasági Könyvtár

A GATT mezőgazdasági egyezményének hatása Magyaror- ... A szőlő utáni adózás új rendszere a 13–14. századi Magyar- országon. ... Otello végnapjai.

A mezőgazdasági háziállat-tenyésztés - Mezőgazdasági Könyvtár

pontját, mitől kezdve az életműszerek5 működése is lassankint ... kecske, farkatlan kutya stb. ... kotva, hogy a ló nem hányhat, mint péld. a kutya, sertés.

a kisgazda mezőgazdasági gépei - Mezőgazdasági Könyvtár

Mihelyt az első aszalórostélyt beletoltuk az aszaló szekrény felső rekesztékébe, azonnal meg kell rakni a második és harmadik rostélyt is és ezeket is utána,.

Mezőgazdasági utmutató 1-2. - Mezőgazdasági Könyvtár

Ahol az őszi búza nem bírja ki a telet, ott állandóan vetik a tavaszi búzát. A váltakozó búzát felváltva kell vetni: egyszer- kétszer tavasszal, aztán megint ősszel.

A mezőgazdasági növénytermesztés - Mezőgazdasági Könyvtár

csáros réteken is megterem. b. Lóhernemü növények. 1) Hegyi lóher, száraz, inagasan-fekvö réteken, keveset te rem. 2) Vöröslő lóher, a hegyi lóher nemek közt ...

mezőgazdasági bibliográfia - Mezőgazdasági Könyvtár

Csonthéjas gyümölcsök: cseresznye, meggy, szilva, barack . ... C13. SZALAI Kornélia. Támogatási eljárás szigorú és precíz menetrend szerint. = Az Európai Unió ... Péter - BÁNFI Brigitta. A téli ápolás és a lemosó permetezés az ökológiai gyü-.

A dió - Mezőgazdasági Könyvtár

Jelen kötet egyes gyümölcsfajok, főleg a dió sajátosságaival, helyzetével, fajokkal, szaporítással, ... Dió buroklégy magyarországi elterjedése 2013 tavaszán.

A MÉZ - Mezőgazdasági Könyvtár

Bálványfa-méz. Legfinomabb mézeink egyike, melyet a külföld is nagyra ér tékel. Színe zöldes, aromája igen finom. íze a muskotályszőlőre emlékeztet.

konyhakertész. - Mezőgazdasági Könyvtár

Vakondok, — a' kertben ámbár csak ártal- ... ben, ezt pedig a' vakond fó járásába kell ásni. 's pedig olly mélyen, ... inkább a' földi bolha elűzése végett, azután.

tyuktenyesztés - Mezőgazdasági Könyvtár

bele is fognak zárt, körülkerített helyen a fajok tenyésztéséhez ... étvágytalanok, lesoványodnak, néha bélhurutban is szenvednek s ha a. száj üreg és a ... Kiváló finom esemege-szőlö szállítása augusztus hó 1-töl a meddig a készlet tart.

háztartás - Mezőgazdasági Könyvtár

Nincs két egyforma család, otthon, tehát az érettük ... az otthon a családi és nemzeti élet vára! Hogy így legyen, azt ... otthon. A szabás-varrás nagy és bizony.

Takarmányozás - Mezőgazdasági Könyvtár

2012. ápr. 14. ... A baromfi takarmányozása intenzív és szabadtartásban / Gippert Tibor, ... A korai takarmányozás hatása a brojlercsirkék teljesítményére.

Gyümölcstermesztés - Mezőgazdasági Könyvtár

Őszibarack. = ... Részletek az 1853-ban megjelent "Magyarország és Erdély képekben" köteteiből. ... A metszés jelentősége a kajszi és őszibarack fajtáknál.

selymészet - Mezőgazdasági Könyvtár

zése által, mellyet méz és ezukor gyanánt használ- hatni étkekbe és ... Lehet végre a szaporítást gyökereztetés által is eszközölni olly formán , mint ez a ...

a juhtenyésztés - Mezőgazdasági Könyvtár

kat, de eladó eredeti törzsük darabokkal is szol- gálhat a' ... használható 's elegendő legyen is a" bárány gyapjú ... jú olcsóbb lenne, megfordítva van. A' mi.

dísznövények - Mezőgazdasági Könyvtár

Dísznövény enciklopédia : Az Angol Királyi Kertészeti Társaság kézikönyve / Christopher Brickell. ; [ford. ... Cserepes dísznövények / [Írta: Dobay Imre et al.] ...

A kis kertész - Mezőgazdasági Könyvtár

Konyhakerti növények teleltetése . ... böző részein keletkezhetnek, így pl. a Begónia és Peporomia levelein is. ... Végül még a szobai csüngő-növényekről.

a balaton - Mezőgazdasági Könyvtár

A tó és környékének keletkezése. 4. 2. Vize, jege, éghajlata és gyógytényezői. 7. 3. Növényzete és állatvilága. 21. II. A Balaton a történelem világánál. 33. 1.

2005/1 - Mezőgazdasági Könyvtár

2005. máj. 26. ... növény-összeültetést vagy a kiállítási téralkotást, mindegyikben ugyanazokat a szabályokat ... táplálék- és fűszernövények, vala-.

a jó pincegazda - Mezőgazdasági Könyvtár

talat kell ahhoz, hogy a borkezelésben minden eljárásunk sike rüljön, sőt még azok mellett ... natos s magas alkoholtartalmuk s a jó pince többnyire megvédi.

Baromorvos. - Mezőgazdasági Könyvtár

II. Valamelly betegségnek jelei. Az ctelre való vágyás' és vidámságnak fogyása , az állat nem kérődzik, szőre fel vagy pe- dig hátra állj fülei és szarvai hidegek,.

Gyógynövények - Mezőgazdasági Könyvtár

Gyógy- és fűszernövények gyűjtése, termesztése és felhasználása / Bernáth Jenő, Németh. Éva. ... A gyömbér, mint gyógyító és szépítő fűszernövény. = Olaj ...

2004/1 - Mezőgazdasági Könyvtár

nyek a kertépítészetben című mun- kájában a dísznövények ... a Nyugatról importált növények. A ... Elsősorban neki köszönhető a magyar népi növény- neveink ...

nagygombák - Mezőgazdasági Könyvtár

Nagygombákról szóló könyvek és kiadványok az OMgK állományában. -Az egyes ... (Tárgyszavak: gombászat, gombahatározó, gombaismeret, gombavizsgálat,.

Zöldségtermesztés - Mezőgazdasági Könyvtár

A fűszerpaprika termesztése és feldolgozása : Amit a gyakorló gazdának tudni ... Gyümölcsaszalás és zöldségszárítás házilag / [Földmivelésügyi Minisztérium].

hangya - Mezőgazdasági Könyvtár

S z P í r e d <5' N a g y í s t v á n ) Alakult 1920-ban, Dobay István tanitó. OZCgCU ... I-ső és III. számú fiók háza, a fatelep és egy építendő malom részére ...

sz ő l ő m ű vel é sir á di ó tanfolyam í rta ... - Mezőgazdasági Könyvtár

A szőlő a hat évezredet meghaladó idő előtt is éppen úgy megkívánta, de meg is hálálta a neki ... Az ivaros úton történő szaporítás termőszőlők létesítése céljából ... cserebogárpajor, a bujtással szemben hátránya, hogy az alanytőkék.

tenyésztése. - Mezőgazdasági Könyvtár

mezei és tengeri nyúl közti hasonlatosság, szo- kásai és ... amerikai faj is igen termékeny, és gyakran 12 ... tenyészti és bőrével az északi tartományokkal.

gazdaasszony - Mezőgazdasági Könyvtár

csipés által okozott daganat oszlatására. Turó mézzel keverve ... itt ott üres virágcserepeket kell a' lótetü útjába lesülleszteni annyira, hogy fölső karimája ...

növénytermelés - Mezőgazdasági Könyvtár

Ravenel(syn. Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc.) ... Gyerekkora különböző családi- és megélhetési okok miatt nélkülözések között telt el. Ezek miatt már korán ...

Előzmények - Mezőgazdasági Könyvtár

Az agyagos vagy vályo- gos föld ugyanazon állományok ... washingtoni kikötők már januárius elején be voltak fagyva és január 3-di- kán a szekerek a befagyott ...

magyar pál - Mezőgazdasági Könyvtár

életrajza. 1787—1987. Állatorvostudományi Egyetem. Bp., 1986. 42. Magyar ... csi-Dietz Sándor, Tuzson János, Buchböck Gusztáv, Winkler Lajos, Jakabházy.

A szarvasmarha - Mezőgazdasági Könyvtár

Kistermelői és ökológiai tehéntartás. (Tárgyszavak: tejkezelés, élelmiszer biztonság, kistermelő, biotermék, környezet gazdálkodás). –Kistermelői ...

2004/2-3 - Mezőgazdasági Könyvtár

kékszesz: boltban kapható. “szanitárszesz”(csoda tudja miféle kék lötty…) szurokolaj: gyantából ... ár 29-én hivatalosan is átadták az. Országgyűlési Könyvtár ...

A „Hangya” - Mezőgazdasági Könyvtár

jául az 1879-iki székesfehérvári gazdakongresszust szokták tekinteni. ... KEDELMI OSZTÁLY szállít szőlőkarót, épület- és haszonfát, úgyszintén tűzifát.