Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Oktatási Hivatal

2017. okt. 25. ... saját szöveggyűjtemény, dalgyűjtemény, zenetár ... és próza, a zene, mozgás tantárgyak tanításához szükséges alapvető ... YouTube-on.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Oktatási Hivatal - Kapcsolódó dokumentumok

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Oktatási Hivatal

2017. okt. 25. ... saját szöveggyűjtemény, dalgyűjtemény, zenetár ... és próza, a zene, mozgás tantárgyak tanításához szükséges alapvető ... YouTube-on.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében ... - Oktatási Hivatal

Reflexió – Komplex óvodai tevékenység –„Állatok” témakör. ... indikátorok óvodai értelmezése, a foglalkozás-látogatás sajátos eljárásrendje), illetve a gyakorlati.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

2013. nov. 19. ... Az Útmutató célja a gyakorló pedagógusok, a minősítési szakértők, az ... kompetenciák, sztenderdek és indikátorok kidolgozását valamint a ...

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Mód-Szer-Tár

terve/tematikus terv és az óraterv/foglalkozásterv szintjén. ... A reflexió világítja meg az olvasó számára az e-portfólió készítőjének ... A minták és a sablonok.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Országos ...

2014. márc. 13. ... ... vezető, Bessenyeiné Tóth Tünde, Pusztai Katalin szakmai szakértők. A kiadvány elektronikus formában a www.oktatas.hu weboldalon kerül ...

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez, a második ...

2015. febr. 26. ... Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. A második, javított változat kivonata. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november ...

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Harmadik, javított ...

A pedagógus kompetenciáinak értékelése az e-portfólió alapján ................................. ... Példák az alap- és szabadon választható dokumentumok és a kompetenciák összefüggéseire ... Minta és több esetben sablon készült például a következő.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a ... - it worx

2016. okt. 19. ... 3. elem: PORTFÓLIÓVÉDÉS, SZAKMAI BESZÉLGETÉS. ▫ szakmai hitvallás, célrendszer. ▫ szakmai életút csomópontjai a pedagógusi ...

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I ...

2016. okt. 24. ... hányadik óra aznap a történelem, milyen órák előzték meg). ... megtanulták a jó ppt elkészítésének alapelveit és módszereit, ezzel nem volt ...

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és

2019. jún. 14. ... A bizottság a meglátogatott órák/foglalkozások, az e-portfólió és védése alapján a pedagógus kompetenciáinak fejlettségi szintjét értékeli.

A minősítési szakértők képzése, a minősítések ... - Oktatási Hivatal

Dr. Szőke-Milinte Enikő. Egyetemi docens. PPKE BTK. Szakmai szakértő ... POZITÍV: Szituációs gyakorlatok, rugalmas időbeosztás, letölthető anyagok, tesztek a.

felhasználói útmutató - Oktatási Hivatal

2018. aug. 13. ... https://www.oktatas.hu/pem_kerdoiv/!/#/code oldalra belépve a kérdőívkódok begépelését követően tudják kitölteni online az anonim kérdőívet.

kitöltési útmutató - Oktatási Hivatal

2019. febr. 28. ... Önéletrajz. ✓ Elvárt formátum: Az Oktatási Hivatal oldalán elérhető Europass sablon. (www.oktatas.hu / Köznevelés / Pedagógusminősítés ...

javítási útmutató - Oktatási Hivatal

a kofa - boszorkány az Éj királynője ... Különös nyár-éjszaka volt.” egyszerű ismétlés ... Szereplők. 4. 12). Stilisztikai eszközök. 5. 13). „Fordított” kislexikon. 5. 14).

feladatlap és javítási útmutató - Oktatási Hivatal

megfestette a szentgotthárdi apátság fogadótermében (még barokk: lováról harc közben lebukó ... ugyanakkor: az élet megy tovább (a nemzet él). • a magyar ...

Javítási-értékelési útmutató - Oktatási Hivatal

Laura. Pereskedés. Balassi Bálint. Júlia. Laborfalvi Róza. „Darvaknak szól”. Szép magyar komédia ... Az új kor, nékik is zengsz, hű barát: >Igaz szépség s ... Halotti Beszéd és Könyörgés – 1192/95 vagy 1192 és 1203 között vagy 1200 táján.

Felhasználói útmutató a pedagógus és ... - Oktatási Hivatal

Pedagógus tanfelügyeleti dokumentumfeltöltő – Szakmai önéletrajz . ... tanfelügyeletek esetében a feltöltés határideje 2018. november 30-a). Az országos ...

Útmutató az intézményvezető és a mérési ... - Oktatási Hivatal

6. c. osztály angol nyelv. IDEGEN NYELVI MÉRÉS. 2018. 027751-005. Azon tanulók számára, akiket az adatbegyűjtő rendszerben új vagy kifelejtett tanulóként.

Javítási – értékelési útmutató - Oktatási Hivatal

elvégzése után Szentesen és Debrecenben tanított. Debrecenben előbb főreáliskolai tanár, később gimnáziumi igazgató lett. A gimnazista Tóth Árpád egyik ...

e-portfólió felhasználói útmutató - Oktatási Hivatal

2014. ápr. 30. ... portfólió, melyet a minősítésben való részvétel feltételeként fel kell tölteni ... visszazárható ablak grafikus elem jelképezi, az ablakhoz tartozó ...

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

9. Kompetencia. A kompetencia bizonyítására alkalmazható dokumentumtípusok alkalmazásnak eredményei, reflexiók. A pedagógus által alkotott értékelési ...

Képzésszervező Felület Felhasználói útmutató - Oktatási Hivatal

2016. júl. 25. ... Pedagógusképzés támogatása. (TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001). Képzésszervező Felület. TÁMOP - 3.1.5/124 http://tovabbkepzes.sulinet.hu.

Felhasználói útmutató az önértékelés során ... - Oktatási Hivatal

2018. aug. 13. ... Papír alapon kitöltött kérdőívek eredményeinek rögzítése a felületen . ... Óra/foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv: ha az önértékelés része az ...

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó ... - Oktatási Hivatal

12.8. melléklet: Együttműködési megállapodás tervezete programot megvalósító jelöltek részére – Minta. 160. 12.9. melléklet: Együttműködési megállapodás ...

Országos kompetenciamérés 2019 ÚTMUTATÓ A ... - Oktatási Hivatal

A Tesztfüzetekben az 1. és 2. részben szövegértési feladatok szerepelnek, míg a ... a szövegértés részek, a matematikán belül pedig a matematika részek ... Értékelési Osztály munkatársai állították össze - több mint két évtized mérési ...

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó ... - Oktatási Hivatal

tervezet, minta.) 7.1.6 Eredetiségnyilatkozat. Annak igazolása, hogy a Kutatótanár pályázatban szereplő dokumentumok a pedagógus saját, önálló munkái, a ...

történelem javítási-értékelési útmutató - Oktatási Hivatal

2012. máj. 9. ... Az erdélyi három rendi nemzet nagyjából megfeleltethető a három ... ki, és a rendi monarchia ezt követően alakult ki Angliában. 0–4. [nem ... T Használja az általános történelmi fogalmakat: pl. állam, nemzet, határ ... T Rögzíti, hogy Franciaország támogatta a román területi ... Magyar nemesség kialakulása.

emberismeret és etika javítási-értékelési útmutató - Oktatási Hivatal

Írásos dolgozat típusú projekt értékelése (50 pont). 2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése. 2. a) A projekthez ...

Kiegészítő útmutató negyedik, javított változata - Oktatási Hivatal

Nevelési tanácsadás (pszichológus és fejlesztő pedagógus tevékenysége); továbbtanulási, pályaválasztási ... F) Egyéni fejlesztési terv . ... A regisztrációs nyomtatvány kitöltését követően formanyomtatvány áll rendelkezésére az. Europass ...

útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő ... - Oktatási Hivatal

2019. máj. 20. ... 3 Dr. Bányai Emőke (2000): Az iskolai szociális munka és lehetőségei ... a szociális segítő eszközrendszere, a szociális segítés módszertana;.

Kiegészítő útmutató második, javított változata - Oktatási Hivatal

Foglalkozási/tevékenységi terv: a külső tevékeny megismerése – minta . ... óvodai nevelés kiegészítő Útmutatójában a portfólió készítői segítséget kapnak az ... szeretnek énekelni, vizuális tevékenységeket végezni, és melyek ezek, motiváltak ...

Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási ... - DSZC Brassai

2017. okt. 11. ... Hotzi Tibor fizika szakos középiskolai tanár. Tóth Árpád Gimnázium. 4024 Debrecen, Szombathi I. u. 12. TÁG-Tudor Öveges laboratórium ...

Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ Őszi ...

2018. okt. 4. ... Szabadosné Milány Ildikó gyógypedagógus. Debreceni Bárczi Gusztáv. Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény,. Általános Iskola,.

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Tavaszi ... - Oktatási Hivatal

2018. ápr. 16. ... Jelentkezés a programra: [email protected] Jelentkezési határidő: 2018.04.19. A résztvevők maximális száma: 10 fő. Tavaszi Pedagógiai ...

oktatási hivatal pécsi pedagógiai oktatási központ versenykiírás az ...

2020. jan. 31. ... Cím: 7622 Pécs, Dohány utca 5. III. emelet ... Az iskolai fordulóra nevezni a Pécsi POK honlapján, az alábbi Jelentkezési felületen keresztül.

Kiadja az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja ...

2018. jan. 30. ... Az Oktatási Hivatal (OH) kiemelt projektje, A tanulói lemorzsolódással veszé- lyeztetett intézmények támogatása (EFOP-3.1.5-16-2016-00001) ...