5. Munkajog

kaadói és munkavállalói érdekképviselete meghatározza a munkafeltételeket, mint ... A kollektív szerződésben lehet olyan előírás, hogy a rendes felmondás.

5. Munkajog - Kapcsolódó dokumentumok

5. Munkajog

kaadói és munkavállalói érdekképviselete meghatározza a munkafeltételeket, mint ... A kollektív szerződésben lehet olyan előírás, hogy a rendes felmondás.

Munkajog

2014. szept. 16. ... „A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál ... hogy a nyugdíjtörvény a nyugdíjba vonulás feltételeként előírja a ... A felek munkaszerződést törvényben meghatározott minta-munkaszerződés.

munkajog - Jogpontok

versenytilalmi megállapodás fogalmát, tartalmát egyébként az. Mt. 228. §-a szabályozza. Ennek értelmében a munkavállaló a munkaviszony megszűnése után ...

Pályázati felhívás - Munkajog

2020. jan. 15. ... A pályázat elkészítésekor kérjük, vegyék figyelembe, hogy az előadások időtartama maximum 20 perc, egy szekcióban várhatóan három-négy ...

A megváltozott munkajog rendszere - vsz

Rájuk is alkalmazni kell: a felmondási időre, végkielégítésre, kárfelelősségre, kötelező legkisebb ... Öregségi nyugdíj előtt 5 évvel állók végkielégítése.

Magyar Munkajog 3. évf. 2.sz. (2016. ) - EPA

A Munka Törvénykönyve munka- és pihenőidő szabályozásának ... Az irányelv 3. és 4. cikke (napi pihenőidő, illetve munkaközi szünet) kapcsán jelentősebb ...

A munkajog digitalizálása - HWSW

munkakörnyezethez és a változó munkavállalói kompetenciákhoz. Kutatási zárótanulmány. Írták: Kártyás Gábor. Répáczki Rita. Takács Gábor. Budapest 2016.

5. Munkajog - EURES-T Pannonia

kaadói és munkavállalói érdekképviselete meghatározza a munkafeltételeket, mint ... A kollektív szerződésben lehet olyan előírás, hogy a rendes felmondás.

gazdasági racionalitás és munkajog. az ... - MATARKA

Dr. KUN ATTILA tanszékvezető egyetemi docens. Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék. 1042 Budapest, Viola u. 2–4.

A munkajog kialakulása és fejlődése a ... - competitio

Prugberger Tamás. A munkajog kialakulása és fejlődése a gazdaságszociológiai folyamatok tükrében. A tanulmány a munkajog intézményrendszerének a ...

Munkajog és munkavédelem - Nemzeti Szakképzési és ...

www.magyarorszag.hu/jogszabalykereso internetes oldalról. Társaival közösen beszéljenek meg olyan munkavédelemmel kapcsolatos eseteket, amikor a ...

munkajog - Nemzeti Közszolgálati Egyetem

a munkáltató és a munkavállaló közötti szerződéses alapozású – magánjogi – jogviszony áll. ... dás indokolásával szemben támasztott egyes követelményeket (világos, ... rú munkavédelmi kötelezettségei vannak; a munkaviszony munkáltatói ...

Munkajog - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely a ... A munkavállaló a munkáltató jogos gazdasági érdekeit, a munkaviszonyt követően is ... Hátrányos megkülönböztetés tilalma és az előnyben részesítés kötelezettsége.

A munkajog szerepe a munkaerőhiány kezelésében - LIGA ...

2018. jan. 15. ... Különösen felértékelődnek az online eszközök. Egy pénzügyi szolgáltató HR vezetője szerint, a digitális megoldások használata – elsősorban ...

MUNKAJOG Első munkahely, diákmunka, nyárimunka - Jogpontok

egyéb jogszabály van, amely még szabályokat tartalmaz az általunk ismertetni szándékozott ... a napi minimálbért, ami 2016. évben napi 5.110,- forint, garantált.

Dr. Göndör Éva Munka és család a munkajog tükrében - DFK-Online

A női munka megjelenése az egyes foglalkozási ágakban .................... 23. 2. ... randósság és a szoptatás időszakát kivéve, az apa is el tudja látni.14. Egyes feminista ... a tudomány és a művészet művelésére való jogát hirdeti.6. Takács Éva ...

Gazdasági szemléletű munkajog a West Hungary Consulting ...

2015. máj. 14. ... A szakdolgozatom során bemutatásra kerül, hogy a WHC Kft. miként ... 2000 szeptemberében Szombathelyen, 2001 júliusában Győrben került ...

a gazdasági válság kezelése a munkajog eszközével - OMMF

... munkavállalókkal a rendelkezésre álló teljes munkaidőt, akkor a le nem dolgozott időre a munkavállalókat állásidőre járó díjazás (személyi alapbér) illeti meg.

Munkajog - Miskolci Jogi Szemle - Miskolci Egyetem

Jogi Kari Tankönyvek sorozatban a Gyulavári Tamás által szerkesztett és részben általa, illetve neves elméleti és gyakorlati szerzőgárda által írt közel 600.