geoinformatika - Tudásfelhő

újszerű ismeret, jelentés, híranyag, tájékoztatás. ... Adatok (raszteres, vektoros, felületmodell…) ... Georeferencia: raszter vonatkozási rendszerbe illesztése.

geoinformatika - Tudásfelhő - Kapcsolódó dokumentumok

geoinformatika - Tudásfelhő

újszerű ismeret, jelentés, híranyag, tájékoztatás. ... Adatok (raszteres, vektoros, felületmodell…) ... Georeferencia: raszter vonatkozási rendszerbe illesztése.

Statika - Tudásfelhő

[kN/m] egyenletesen megoszló terhelés 1,5a = 3 [m] hosszon hat, míg a q2=3 [kN/m] egyenle- tesen megoszló terhelés 3a = 6 [m] hosszon hat. A helyettesítő ...

Földmérés - Tudásfelhő

2015. febr. 7. ... A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a ... Numerikus területszámítás, illetve digitális állami földmérési ...

Víztan - Tudásfelhő

helyettesítéssel a négyszög keresztmetszetű bukó vízhozam-képlete írható fel: ... Egy számpélda a Chezy-képlet alkalmazására: ha egy kisebb újszerű állapotú ...

Mélyépítés - Tudásfelhő

egy szalag ráragasztásával jelképezik. Bár ez a ... szemlélve a szalag futását, hasznos felvilágosítást adhat. • perspektív kép ... vadriasztó prizmasor. - ragadozó ...

Építőipari Ismeretek.pdf - Tudásfelhő

2014. szept. 21. ... Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, ... méretei a szerkesztésből következően kisebbek az ácsszerkezetek ...

Építőipari Ismeretek - Tudásfelhő

2014. szept. 21. ... Lonsták Nóra, Szabó Péter ... Az árnyékolók, zsalugáterek rögzítése is megoldhatatlan a hőszigetelés áttörése nélkül. ... Az általános könyv-.

Aszinkron motorok - Tudásfelhő

Az egyfázisú tekercselés előnye: – Egyszerű kapcsoló elektronika. • Az egyfázisú tekercselés hátránya: – Nulla nyomatékú helyek vannak (ezt egyirányú forgás ...

Településtervezés, városépítés - Tudásfelhő

mozgatható (jurta, sátor). - helyhez kötött, mesterséges. Emberhez való viszony ... telektömbök keretszerű beépítése (rajz). - majd helyenként megjelenik a sávos ...

Vásárlói magatartás - Tudásfelhő

termékekkel szemben tevékenyen megkezdődjön a „magyar bútor” imázsának ... véleményvezérek megkérdezése kerül szóba, amely a fogyasztóktól átvezet a szakértők világába. ... Számos példa sorolható fel: a lakberendezés (IKEA),.

Gyártási folyamatok és minőségszabályozás - Tudásfelhő

autógyártóinak (General Motors, Ford, BMW, PSA Citroën, Renault, Fiat, Volkswagen) szövetsége ... szerelés, szerviz területén dolgozókkal együttműködni.

Általános géptan gyakorlatok - Tudásfelhő

a rögzítőszeg anyagára (9-10. táblázat) megengedett nyírófeszültség, statikus terhelés ... a hegesztési varratra megengedett feszültség, és a varrat egyenértékű ...

Számítógépes modellező rendszerek - Tudásfelhő

parancsok használata sokszor még ma is a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a munkavégzésnek. Az AutoCAD használata az ember és a gép sajátos ...

Általános géptan gyakorlatok.pdf - Tudásfelhő

szabványos gépelemekről és. − szabványos hidraulikus elemekről ad tájékoztatást. A gépelemek kiválasztásával, méretezéssel és a hidraulikus körfolyamatok ...

Műszaki mérnöki műveletek.pdf - Tudásfelhő

Ennek megfelelően két rendszer jött létre: az alaplyukrendszer és az ... Az alaplyukrendszerben az alaplyuk H alapeltérésű, az alapcsaprendszerben pedig az ...

Erdészeti utak tervezése, építése, fenntartása - Tudásfelhő

Kitérő és leállóhelyek ... A teljes szélesítéssel rendelkező kitérő hossza igazodjon a közlekedő járművek ... Bulldózer oldalazó mozgása vegyesszelvény építésekor ... A helyszíni keverés vezérgépe a talajmaró, amely dolgozhat önállóan, vagy ...

Népességföldrajz - Földrajz-Geoinformatika Intézet

ország a nemzeti hatóságok által mások által. Ausztria. 1754. Magyarország. 1869. 1784/87 (osztrák). Szerbia. 1884. 1834 (oszmán-török). Románia. 1899.

A geoinformatika feladatai a ... - Térinformatikai Konferencia

2013. máj. 23. ... lyeknél a rögzített pontok és útvonalak letöltése, majd térinformatikai szoft- verben való ... jelenség közösségi térképezését elvégezzük egy ingyenes, open source al- ... 6.7 vezetékes víz, szennyvízhálózat megléte. 9.7 távfűtés megléte. 5.6 ... A Leica mojoMINI sorvezető rendszer a fent említett Smart Anten-.

PowerPoint bemutató - Földrajz-Geoinformatika Intézet

Mi a FÖLDTUDOMÁNY ? A Föld fejlődéstörténetét, belső és külső szféráinak anyagát, szerkezetét, a ... A földrajz szerkezete és kapcsolata a társtudományokkal.

Webkartográfia és geoinformatika a térképészeti örökség védelmében

információk (pl. a készítés körülményei és technológiája) szintén megtalálhatók. ... favázon alapuló papírmasé gömb, melyet vékony gipszréteggel simítottak el.

talaj-, víz- és életföldrajz 1. - Földrajz-Geoinformatika Intézet

A nagyrasszok elterjedése. 14. Ismétlés, összegzés. Oktatási módszerek: Előadás szemléltetéssel; tematikus térképek elemzése egyéni és csoportos hallgatói ...

Gazdaságföldrajzi tansegédlet - Földrajz-Geoinformatika Intézet

12. táblázat A bázisviszonyszám számítása. Év. Forgalom ... A 2001. évi láncviszonyszám megegyezik a dinamikus viszonyszámmal és a bázisviszonyszámmal!

Europass Önéletrajz - Földrajz-Geoinformatika Intézet - Miskolci ...

Beáta, Szilasi Siskáné ; Levente, Halász: Reasons and Characteristics of the Dynamizing Emigration Intention of the Hungarian Youth EASTERN EUROPEAN ...

felszínalaktan 2. - Földrajz-Geoinformatika Intézet - Miskolci Egyetem

köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 832 p. Gábris Gy. (szerk.) 2013: Általános természetföldrajz II. ELTE Eötvös Kiadó, 484 p. List of Landforms on Earth ...

gazdaságföldrajz - Földrajz-Geoinformatika Intézet - Miskolci Egyetem

A gazdaság mint a gazdaságföldrajz alapfogalma. 23. 4. A tér, a hely és a lépték mint a gazdaságföldrajz alapfogalmai. 28. 5. Földrajz és közgazdaságtan I.: ...

Pályázatírási alapok - Földrajz-Geoinformatika Intézet - Miskolci ...

5. Pályázatírás lépései (döntés kiértesítésig bezáróan)!. Megoldások: 1. A bevezetésben először rá kell világítanunk arra, hogy a projekt és a pályázat fogalma ...

földrajzi kutatás módszertana 1. - Földrajz-Geoinformatika Intézet

Tantárgy neve: Földrajzi kutatás módszertana 1. Tárgyfelelős: Dr. Szalontai Lajos, adjunktus. Tantárgy kódja: MFKST6209. Tárgyfelelős tanszék/intézet: Földrajz ...

Természetföldrajz aktuális kérdései - Földrajz-Geoinformatika Intézet

Természetföldrajz aktuális kérdései. Tárgyfelelős: Hegedűs András, PhD, egyetemi docens. Tantárgy kódja: MFKFT6504. Tárgyfelelős tanszék/intézet: Földrajz-.

európa földrajza 1. - Földrajz-Geoinformatika Intézet - Miskolci ...

Tantárgy neve: Európa földrajza 1. ... Tárgyfelelős tanszék/intézet: Földrajz- ... Európa regionális természetföldrajzának ismertetése során a következő nagytájak ...

földrajzi informatika alapjai 1. - Földrajz-Geoinformatika Intézet

Tantárgy neve: Földrajzi informatika alapjai 1. Tárgyfelelős: Dr. Seres Anna, c. egyetemi docens. Tantárgy kódja: MFKFT6202. Tárgyfelelős tanszék/intézet: ...

földrajzi informatika alapjai 2. - Földrajz-Geoinformatika Intézet

Tantárgy neve: Földrajzi informatika alapjai 2. Tárgyfelelős: Dr. Dobos Endre, egyetemi docens. Tantárgy kódja: MFKFT6302. Tárgyfelelős tanszék/intézet: ...

Általános térinformatikai alapok - Földrajz-Geoinformatika Intézet

Magyarországi vetületi rendszerek. ... Tematikus térkép – Magyarország talajai ... vetületről szigorúan véve csak perspektív, vagyis szerkeszthető vetület esetén ...

Felszínalaktan 1 - Földrajz-Geoinformatika Intézet - Miskolci Egyetem

Belső erők. A Föld szerkezete és a kőzetlemez-elmélet (lemeztektonika). Hőgócok, hőgócsávok. Kőzetburok vagy földkéreg? A kőzetlemezek mozgásának okai.

Europass CV - Földrajz-Geoinformatika Intézet - Miskolci Egyetem

Számítógép-felhasználói készségek. Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek: operációs rendszerek (Windows, Linux), irodai szoftvercsomagok (MS ...

Településföldrajz - Földrajz-Geoinformatika Intézet - Miskolci Egyetem

Városi társadalmi egyenlőtlenségek, szegregáció. 17. Budapest városszerkezete. 18. A települések területfelhasználási szerkezete, különös tekintettel a CBD-re ...

Magyar nyelvű nyíltforrású programok a geoinformatika területén

Kép retusálás, átméretezés, szkenner kezelés. FireFox - böngészőprogram. Thunderbird – levelező kliensprogram. Sunbird – naptár kezelés. Nvu/Kompozer ...