ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN MARCKE ...

1 jan 2020 ... Artikel 7 - Verbreking – opzegging - opschorting . ... 7. Artikel 14 - Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken .

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN MARCKE ... - Kapcsolódó dokumentumok

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN MARCKE ...

1 jan 2020 ... Artikel 7 - Verbreking – opzegging - opschorting . ... 7. Artikel 14 - Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken .

ALGEMENE VOORWAARDEN Inzake het verrichten van ...

Ventiv kan, ook zonder overleg met de opdrachtgever, te allen tijde om haar moverende redenen vrijelijk een of meer professionals vervangen. Ventiv spant zich ...

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERSPORT RENT: VERHUUR ...

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERSPORT RENT: VERHUUR VAN SKI'S VIA. INTERNET. Voorwoord. Het bedrijf INTERSPORT SERVICES voert voor de ...

Algemene Voorwaarden SummerMoves ... - Dutch Gymnastics

18 dec 2019 ... Voorwaarden staan op www.zoka.nl en zijn tevens ook op te vragen via ... Indien een Ouder, Leiding of Staf een specifieke foto van het.

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP

Een dealer, garage, berger of andere door de Alarmcentrale van Mondial Assistance Pech- hulp te bepalen partij. 1.4. Verzekeringnemer: Degene die de ...

Conditions Générales - Van Marcke

1 janv. 2020 ... Article 2 - Priorité des documents contractuels . ... 2.2. « Société de Vente » : la SA Van Marcke, dont le siège social est établi à 9000 Gand, ...

Algemene Leverings - en Betalingsvoorwaarden - Whisky- en ...

komt via de website www.whiskyshop.nl van Whisky- en Wijnhandel Verhaar, gevestigd te Bilthoven, hierna te noemen “ de verkoper”. 2. De koper zal verder ...

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden - Okido B.V.

1 dec 2018 ... Okido: handelsnaam van Okido Horeca B.V. , gevestigd te Uranus 8, 8448 CR Heerenveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ...

- 1 - Algemene leveringsvoorwaarden 2020 Très Bien Coaching ...

Artikel 3. Offertes. 1. De door Très Bien Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Très Bien ...