Irodalomtörténet, 1914. 3. évfolyam - REAL-J

mint a cellájába zárkózott remete erkölcse. ... véleményt, hogy Kemény Zsigmond az «Izabella királyné és a remete» ... A ruhára valót megkaptam, a kelme.

Irodalomtörténet, 1914. 3. évfolyam - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Irodalomtörténet, 1914. 3. évfolyam - REAL-J

mint a cellájába zárkózott remete erkölcse. ... véleményt, hogy Kemény Zsigmond az «Izabella királyné és a remete» ... A ruhára valót megkaptam, a kelme.

Magyar Nyelvőr – 43. évfolyam – 1914. - REAL-J

a magyar nyelvtudománynak s a legrégibb összefüggő szöveg a finnugor nyelvek ... kinccsé tette; a velocipédet és biciklit fölöslegessé tette az újonnan alkotott kerékpár, és ... elloptak kincseket, mind helyre igazodik (8 : 231). És pejig akihez ...

Orvosi Hetilap, 1914. július (58. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

A hámnyúlványok szer fölött nagy megnyúlása túltesz azon, a melyet Leredde5 le- ... vonta be, mely az orrkagylók közepétő l a nyelvcsap magas ságáig terjedt ...

Orvosi Hetilap, 1914. április (58. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

58. évfolyam. 14. szám. Budapest ... de Watteville, Naunyn, Rosenbach, Goldscheider és Gad rész ... hogy a bacillus első állomása nem a tüdő ben, hanem a.

Orvosi Hetilap, 1914. január (58. évfolyam, 1-4. szám) - REAL-J

Az ágy megvetése, a beteg elhelyezése, felfekvések elkerülése, azok kezelése. A beteg toilette-je, etetése, itatása. Folyékony, poralakú, pillula-alakú orvosság ...

Irodalomtörténet, 1983. 15/65. évfolyam - REAL-J

373-85. PÁSZTOR JÓZSEF, M.: Darvas József két vallomása. 672-84 ... TANDORI DEZSŐ: Dsida Jenő rétegei. 69-80. TANDORI ... Heltai Jenő' 533. Herczeg ...

Irodalomtörténet, 1991. 22/72. évfolyam - REAL-J

kodásán, mert Édes Anna tettében és sorsában az adott ... A film- és képzőművészetben elterjedt új szenzibilitás, új bensőséges- ség, új vagy radikális eklektika ...

Irodalomtörténet, 1952. 40. évfolyam - REAL-J

Fourier könyveiért, hogyan tanulmányozta Adam Smith és Ricardo mun- káit, a XVIII. század ... ságok olyon hangoztatását, amelyekkel öngyilkosságba akarja hajtani, s mikor Éva vallomása ... A Napló alapján a következő címek voltak: /. Ifjak ...

Irodalomtörténet, 2009. 40/90. évfolyam - REAL-J

Halld, hallom: — bim, bam! zengeni. / Ferdinand / Tengerbefult apámról ... Könnyem a port sárrá keveri, üvöltésem eget tép, kaparom a földet, hol ó lemerült, ...

Irodalomtörténet, 1986. 18/68. évfolyam - REAL-J

„A teológia azt tanítja: vakhittel higgy mindent, anélkül, hogy mér- legelnél vagy az ... Kemény tud is róla: mihelyt az addig bálványozott szürke- kabátos a mi ... évek — A harang: időadagoló nagy kongó-bongó — A költőnek gólyává kellett ...

Irodalomtörténet, 1960. 48. évfolyam - REAL-J

kiált hozzájuk: Jaj gyerekek végünk van fáklyát ide hol a szivattyú? ... állapot köréből fel fel merülő napi eseményeket folytonos discussioval kísérje — Ország-.

Irodalomtörténet, 1919. 8. évfolyam - REAL-J

Első felesége. Legény Katica, második felesége Szabó Eleonóra. ... Az értesítőt Fekete Péter cikke nyitja meg : Arany János ismeretlen verse. ... s a cselekvény utolsó része alig egyéb, ha szabad ezt a kifejezést hasz- ... Mesés hangja, csodálatos kalandjai, ér- ... rek, veszedelmet, halált kiáltanak a vérengző macska fejére.

Irodalomtörténet, 1912. 1. évfolyam - REAL-J

Huszár György: Hol írta Arany János a Családi Kört? _ _ _. 119. Kardos Albert : A magyar irodalomtörténet korszakai _ _ _ _ 248. Kohányi Menyhért : A Nagy ...

Irodalomtörténet, 1936. 25. évfolyam - REAL-J

Michael Arien. U. о. (1933). — Csalódni fáj. írta Konrád Telmann. (Színes. Regénytár, 210.) U. o. (1933). — Szélvész kisasszony. írta M. Herzberg. (U. o-,. 215/6.) ...

Irodalomtörténet, 2002. 33/83. évfolyam - REAL-J

Most azonban úgy tűzte ki jeligéjével közösségi célként a múlt birtok- bavételét ... 82-83. sorában, a sztoikus, illetve epikureus filozófia világmagyarázatait ... nem tudja, e' helyett élly, tanully, szeress mellyek cselekvő forma vég betűt kívánnak,.

Irodalomtörténet, 1961. 49. évfolyam - REAL-J

Pálóczi Horváth Ádám 228 ... a lehetetlenség álmai, mivel egykor ez álmok léteztek? ... sorok tesznek tanúságot: „A pórt nem csatolja honához édes örök, neki ...

Irodalomtörténet, 1980. 12/62. évfolyam - REAL-J

53. FORUM. R. VÁRKONYI ÁGNES: Márssal társalkodó Murányi Vénus 1664- ... A Szív és pohár kötet — melynek még Kodolányi adott címet majd egy évtizede ...

Irodalomtörténet, 1974. 6/56. évfolyam - REAL-J

A nap lovagja elemzésével Sőtér István már többször idézett ... a szélkakas Költő, minden világnézetek lovagja, s az esoterikus ... „Kardok, puskák és lópaták /.

Irodalomtörténet, 1935. 24. évfolyam - REAL-J

a szimbólum világában él (Alomországban, Ezüsterdő). Művé- szetének legnagyobb finomsága éppen a reális vonások színtarka- ságában való könnyed ...

Irodalomtörténet, 1937. 26. évfolyam - REAL-J

Perényi József: Sajó Sándor drámái. 98 ... bat, akit a Teremtő a világköltészetnek s a magyarnak adott ... ság történelmi hivatása: őr lenni Nyugat kapujában.

Irodalomtörténet, 1979. 11/61. évfolyam - REAL-J

üveglopó, 1925)28. Patkó Bandi egymásután csókolódzik a két Régensburger lánnyal, majd hazaérkező anyjuk mellé ül. Miután ő a fiatalem- ber nyakát ...

Irodalomtörténet, 1994. 25/75. évfolyam - REAL-J

Joyce, James 95-96, 208, 234, 404, 589-590,. 596. II. József ... olvasás metaforája határozottan az olvasó (a hitves vagy szerető) és a szerző. (a haj birtokosa) ...

Irodalomtörténet, 1958. 46. évfolyam - REAL-J

kacsáról nagy elismeréssel írt ; Nóra hibáira rámutat, de méltányolja szépségeit is. Bírálata ... Vámosi nyaralásunk alatt már többször járt nálunk, mert elemista fia Fonyódon nyaralt s az ő látogatását ... Mögötte tömörült a belgrádi katonai klikk.

Irodalomtörténet, 2005. 36/86. évfolyam - REAL-J

Hász-Fehér Katalin 344, 345 ... tendő német, angol és francia irodalmához/kultúrájához, miközben az anya- ... „szótár, nyelvtan, elrendezés, hangszín, színek,.

Irodalomtörténet, 1984. 16/66. évfolyam - REAL-J

ördög (Móra) - Nemere István: Acélcápa (Népszava) - Nemere István: A kozmosz korbácsa (Népszava) - Nemere István: A kupolaváros titka. (Móra) - Nemere ...

Irodalomtörténet, 1956. 44. évfolyam - REAL-J

palota erkélyén zokogó férfit a »csőcselék« dühének és gúnyjának céltáblájává teszi. Ha a ... hogy hódítsuk meg. hódítóinkat. Ez a iel- ... A költő néha részletezve, gazdagon jellemzi alakjait — legbővebben Rák Bendét — máskor.

Irodalomtörténet, 1996. 27/77. évfolyam - REAL-J

SZŐKE GYÖRGY Élmény és alkotás - Egy József Attila-vers születése -. 178 ... betegségemben szüntelen mellettem való éjjeli és nappali fáradságaért adom és ... jár mind teoretikusan, mind az értelmezés, és különösen az elemzés módszer-.

Irodalomtörténet, 1978. 10/60. évfolyam - REAL-J

2015. ápr. 21. ... NAGY PÉTER: Molnár Ferenc színpada. 32. IZSÁK JÓZSEF: Menekülés „külön világba" (Illyés Gyula magán- életi lírája). 85. BÉCSY ÁGNES: A ...

Irodalomtörténet, 1917. 6. évfolyam - REAL-J

francia ital-, szivar-, vendéglő és ételnév zavarja olvasóját. A bohózatok fejtetőre ... Talán az ötvenes években a jóbarát ellen ... lék : Paul Hervieu kapja a menüt s ráírja a nevét, az étlap kézről-kézre jár s Jókai ... Keszthely 1908 : 3—148. 1.

Irodalomtörténet, 1941. 30. évfolyam - REAL-J

amellyel barátaihoz közeledett, s mellettük jóban-rosszban kitartott, mint ahogy ő sem feledkezett meg soha azokról az érzésekről, amelyek szíveinkből.

Irodalomtörténet, 1959. 47. évfolyam - REAL-J

részletek Kisfaludy Károly naplójából, Csatkay Endre : Magyar írók levelei egy ... Jobbágy Károly 511—512, 515 ... emlékest befejezéséül a búcsúzó negyedik.

Irodalomtörténet, 1918. 7. évfolyam - REAL-J

Perényi József, Pintér Jenő, Zolnai Béla.) A Cél _ _ _ _ _ _ ... Zolnai Béla, Zsigmond Ferenc. ... Est a kitűnő magyar költő, akire a magyarok joggal lehetnek büsz-.

Irodalomtörténet, 1969. 1/51. évfolyam - REAL-J

Részletes ízlés- és divat- ... stílus nem véletlen divat vagy külsőleges fogások rendszere. Vonal és ... —Szatmárcseke—Tiszacsécse — Nyírbátor — Nyíregyháza.

Irodalomtörténet, 1955. 43. évfolyam - REAL-J

de te, ha mész, elmész! ... képeslap hátulján ír, akkori divata szerint csupa kisbetűvel, Juhász Gyulának :163 ... értenünk, azt azonban sajnáljuk, hogy egyes.

Irodalomtörténet, 1987-88. 19-20/69-70. évfolyam - REAL-J

Dokumentum. Pásztor József, M. : Kassák Lajos 1932-es szolnoki látoga- tásának ... megfogalmazása, mely — túllépve a Mesteremberek világ- építő lendületén ...

Irodalomtörténet, 1953. 41. évfolyam - REAL-J

Gulyás Pál, A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. ... meghatározását (I. Marton Géza, A római magánjog elemeinek tankönyve. Debrecen 1943.