NT-11513 Irodalom 5. 74 óra tanmenetjavaslat (pdf)

A mese műfaji változatai. ... A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer epikai jellemzőket ... Garay János – Kodály Zoltán: Háry János.

NT-11513 Irodalom 5. 74 óra tanmenetjavaslat (pdf) - Kapcsolódó dokumentumok

NT-11513 Irodalom 5. 74 óra tanmenetjavaslat (pdf)

A mese műfaji változatai. ... A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában felismer epikai jellemzőket ... Garay János – Kodály Zoltán: Háry János.

NT-11513 Irodalom 5. 74 óra tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

Romhányi József: A róka és a holló állatmese, fabula. Szövegolvasás-szövegértés tk. 22. o. 1–5. ... Lázár Ervin: Szamárfül. 56. Tom találkozás Edward királyfival.

NT-11713/1 Irodalom 7. évi 74 óra tanmenetjavaslat (pdf) - OFI

Arany János pályaképe episztola, Őszikék. Értelmező olvasás. Vázlatírás. Hf. Arany János beszéde Petőfi szobrának felavatásán. Petőfi Sándor: Arany.

NT-11613/1 Irodalom 6. tanmenetjavaslat (pdf)

Arany János Rege a csodaszarvasról című művének elemző bemutatása. Tematikai egység/ ... 3–5. magyar nyelv. Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma ...

NT-17120/I-II Irodalom 9. heti 3 óra tanmenetjavaslat - Ofi

IRODALOM 9. TANKÖNYV. TANMENETJAVASLAT. (heti 3, évi 111 óra). Megjegyzések. A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem taneszköz. A tanár ...

1 NT-17120/I–II. IRODALOM 9. TANKÖNYV TANMENETJAVASLAT ...

IRODALOM 9. TANKÖNYV. TANMENETJAVASLAT. (heti 3, évi 111 óra). Megjegyzések. A tankönyv természeténél fogva nem tanterv, hanem taneszköz. A tanár ...

NT-17120/I-II Irodalom 9. heti 2 óra tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

Az Odüsszeia cselekménye és szerkezete. I. ének (Az istenek gyűlése). V. ének (Odüsszeusz tutaja) vagy. IX. ének (Küklopeia) szövegfeldolgozó technikák ...

NT-17120/I-II Irodalom 9. heti 2 óra tanmenetjavaslat (pdf)

Pó, földi kérgem és emberképének, azonosítása, összehasonlítás, a szonettforma ritmus és rímképletének vizsgálata, lényegkiemelés, általánosítás. Tk. II. k.

NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A ...

NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT. Fejezetcím: A romantika: 32 óra. Tematikai egység/. Fejlesztési cél. Egy korstílus – a romantika. Órakeret.

NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím ... - OFI

NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT. Fejezetcím: A romantika: 32 óra. Tematikai egység/. Fejlesztési cél. Egy korstílus – a romantika. Órakeret.

NT-17120/I-II Irodalom 9. heti 3 óra tanmenetjavaslat

műnem, epika, líra, dráma, rendszer, ... Szophoklész: Antigoné thébai mondakör, mítosz és dráma, tragédia, tragikum, konfliktusos dráma (alaphelyzet, szituáció ...

IRODALOM 9. évfolyam 1. Antik görög irodalom a. Epika – mitológia ...

fogalmak: trójai mondakör, thébai mondakör, líra, epika, dráma, homéroszi kérdés, eposzi kellékek, hexameter, epigramma, elégia, görög színház, antikvitás. 2.

Szémán István: Az újabb orosz irodalom. A régibb irodalom ...

Anyegin Eugén kora társadalmának egyik tipusa. ... többnyire helytálló jellemzés tették kedveltekké. ... Csicsikov-ja, Puskin Anyegin-je vagy Goncsarov Oblo-.

8. osztály Biológia Magyar irodalom FI-501020801/1 Irodalom 8 ...

8. osztály. Biológia. Biológia – egészségtan 8. tankönyv, OFI újgenerációs, ... Biológia – egészségtan 8. munkafüzet, OFI újgenerációs, FI-505030802/1.

9. osztály Magyar irodalom FI-501020901/1 Irodalom 9. tankönyv ...

Irodalom 9. tankönyv (2018, újgenerációs) ... Irodalom 9. szöveggyűjtemény (2018, újgenerációs) ... Földrajz 9. munkafüzet, OFI újgenerációs, FI-506010902/1 ... Júlia, Mike Gabriella, Szűcs László: Turisztikai feladatgyűjtemény, Megoldások,.

2018. IRODALOM IRODALOM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELCÍMEK ...

9. tétel: A drámaiság jegyei Móricz Zsigmond kisepikájában. 10. tétel: Radnóti Miklós: Bori notesz. 11. tétel: Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz –a hajó ...

Ókori irodalom - ELTE BTK Magyar Irodalom

gépeskönyvben kijelölt 1. és 2. szemelvény). Néhol jelöljük, hogy „végig”, az egyértelműség kedvéért. Magukat a szövegeket úgy olvassák el, hogy vissza ...

TANMENETJAVASLAT 4. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 4. osztály ... Építés síkra, látszati rajz alapján. Belsô tér ... A/4-es karton v. rajzlap, olló, ragasztó,.

TANMENETJAVASLAT 3. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 3. osztály. Page 2. óraszám. Tananyag. Tanulói tevékenység. Fogalmak. Eszközök. 1. 1–3. 4. 5. 6. 7. 8.

tanmenetjavaslat - Kulcs a muzsikához

114. Bach: Már nyugosznak a völgyek É197-ismétlés. Passiótörténet: Bach: Parasztkantáta: Üdv rád és házad népére. É 196- ismétlés. Az Úristen nagy nevének.

NT-00874 Biológia 8. évi 56 óra tanmenetjavaslat (pdf)

Új tankönyvünk és a hozzá készült új munkafüzet Kovács István: Biológia 7. és Victor ... (Ezt az álláspontot erősíti meg az is, hogy külön témazáró feladatlapok is készültek ... amelyet ez a füzet tartalmaz, csak egy a lehetséges változatok közül.

NT-56542/NAT Kon-takt 2 tanmenetjavaslat - Ofi

1. NT-56542/NAT KON-TAKT 2. TANMENETJAVASLAT. Óra. Takt címe. Szókincs & Téma. Kommunikáció. Nyelvtan. Plusz anyag a tanári kézi- könyvben.

NT-56465/NAT Sag Za Sagom 2 tanmenetjavaslat (pdf)

NT-56465/NAT SAG ZA SAGOM 2. Tanmenetjavaslat. LECKE,. ÓRA. TÉMA,. SZÓKINCS. NYELVTAN. KÉSZSÉGFEJLESZTÉS. BESZÉDSZÁNDÉKOK. 1. óra.

NT-56365/NAT Sag Za Sagom 1 tanmenetjavaslat (pdf) - OFI

... SAG ZA SAGOM 1. Tanmenetjavaslat. LECKE,. ÓRA. TÉMA, SZÓKINCS. NYELVTAN. BESZÉDHELYZETEK,. KÉSZSÉGEK. ORSZÁGISMERET. 1. lecke. 1-7.

NT-00835 Fizika 8. évi 56 óra tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

A Fizika 8. című tankönyv anyaga az Oktatási Minisztérium által kiadott kerettantervre épül. ... hogy az adott osztály tanulói milyen mértékben ismerkedtek meg a ...

NT-17239 Kémia 10. tanmenetjavaslat (pdf)

Mindennapi mérgeink. Miért használnak az emberek kábítószereket? Milyen hatásai vannak rövid és hosszú távon? Ozmózis növényekben drog, fizikai és lelki.

NT-56501/NAT Kekse 1 tanmenetjavaslat (pdf)

Bitte, Danke. Cím és telefonszám megadása. A főnevek írása. A főnevek neme ... Umlautos igék: fahren, schlafen. 62-65. 15 Alles ist durch- einander! Bútorok a.

TANMENETJAVASLAT KÉMIA 10. évfolyam - OFI

A amidok. Az aminok származtatása, rendűsége és tulajdonságai. Másodrendű kapcsolatok aminmolekulák között, hatásuk a fizikai tulajdonságokra. Fontosabb ...

NT-11781 Történelem 7. tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

Horváth Péter hetedikes történelemtankönyve az Olvasmányos történelem sorozat ... tankönyv a nemzetállamok kialakulásától (XIX. század közepe) a második ...

NT-00874 Biológia 8. évi 56 óra tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

Új tankönyvünk és a hozzá készült új munkafüzet Kovács István: Biológia 7. és Victor ... (Ezt az álláspontot erősíti meg az is, hogy külön témazáró feladatlapok is készültek ... amelyet ez a füzet tartalmaz, csak egy a lehetséges változatok közül.

NT-56473 English for you 2 tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

tanult szavak betűzése képek alapján szó és kép összekapcsolása ... képleírás feladatmegoldás képek alapján. CD-hallgatás. CD-hallgatás alapján képek.

NT-00877 Kémia 8. évi 56 óra tanmenetjavaslat (pdf)

A fémek előállítása, valamint az úgynevezett redukálósor bemutatása során azonban a fogalmat (szükségszerűen) bővítettük. Ahogyan a redoxireakciók egyik ...

NT-56440/NAT Start! Neu tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

1. NT-56440/NAT START! NEU. TANMENETJAVASLAT. Lecke címe/óra. Témakör(ök). Kommunikációs cél ... 9C. Der. Naschmarkt in. Wien. • a „bécsi” német.

NT-00877 Kémia 8. évi 56 óra tanmenetjavaslat (pdf) - OFI

Kecskésné-sorozat. Kémia 8. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest ... A gyerekek többsége számára a rendszerezés helye és ideje a 9. osztály lesz, amikor lehetőség nyílik a teljes rendszer bemutatására, ... I. témazáró. Nemfémes ...

NT-00874 Biológia 8. évi 56 óra tanmenetjavaslat - Ofi

A megújult munkafüzet közel 60 oldalas (raktári száma: NT-00874/M/1). Nagyon nyomatékosan szeretnénk leszögezni, hogy a munkafüzet nem az ellenőrzés, ...

NT-56521/NAT PASS AUF! NEU 1 TANMENETJAVASLAT 1. óra ...

a főnevek többes száma a der – ein / die – eine / das – ein névelők a können ige ragozása egyes számban és többes szám 3. személyben. D. Kersten nyomán:.