Korall 17. évf. 65. sz. (2016.) - EPA

193. Nosztalgia, trauma és történetírás. Pintér Judit Nóra: A nem múló jelen. Trauma és nosztalgia. L'Harmattan, Budapest, 2014. 153 oldal. Pintér Judit Nóra a ...

Korall 17. évf. 65. sz. (2016.) - EPA - Kapcsolódó dokumentumok

Korall 17. évf. 65. sz. (2016.) - EPA

193. Nosztalgia, trauma és történetírás. Pintér Judit Nóra: A nem múló jelen. Trauma és nosztalgia. L'Harmattan, Budapest, 2014. 153 oldal. Pintér Judit Nóra a ...

Korall 17. évf. 65. sz. (2016.)

könyvek, amelyek dokumentumkötet formájában hozzáférhetők: Gál 2015. ... Don Juan, osztrák operafilm (40 hét); Halló itt Gabriella, olasz romantikus film-.

Korall 17. évf. 66. sz. (2016.) - EPA

Megtekinthető: http://film.indavideo.hu/video/f_eltit- ... letöltés: 2016. szeptember 19. ... Aztán később, úgy tíz-tizenkét nap után láttam, hogy már kezd enyhülni ... 45 A „cruising” kifejezést magyarul „portyázásnak” vagy „cirkálásnak” is szokták ...

Korall - EPA

Köhbach olyan részletességgel állította össze néhány szandzsákbég és beglerbég életrajzát, hogy azok valójában kisebb tanulmánynak is beillenek.6 Dávid a ...

Korall - 13. évf. 48. sz. (2012.) - EPA

olvasatban Báthory István nyilvános angyali üdvözletét, isteni kommunikációját,. 46 Toldy 1870: ... címzett prédikátori levél is: Vadász 2005: 159–161. 48 Toldy ...

Korall 2. (2000. Tél) - EPA

Tél. 81. Giovanni Levi. Az életrajz használatáról. 1. Raymond Queneau megjegyzi, hogy ... statikus teljességében fogják fel, hanem szélei felől közelítik meg.

Korall 18. évf. 67. sz. (2017.)

doktori értekezése1 és a belőle megalkotott könyv2 a magyar irodalmi kánon ... tikájához kapcsolódó irodalmi intézmény, a Diétai Magyar Múzsa című lap létre-.

Korall 19. évf. 73. sz. (2018.)

Farkas Judit Antónia • A képek, amelyek bejárták és megosztották az egész világot ... ményt, az ostrom és a lincselés utáni állapotokat, a földön fekvő halottakat, ... lezve számolt be a sokkoló és felkavaró látványt nyújtó népítélet különféle meg ...

Korall - OSzK

s helyezkedett el az ipar, építőipar, a közlekedés és a szolgáltató szektor területén.2 Ez a ... TRHGy 1949: Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1949. ... rését a „normális” szexuális, és általában az ellenőrzés nélküli társadalmi élet- ... döntően kisipari dolgozókról volt szó: a népszámlálás idején a keresők nagy.

Korall 18. évf. 68. sz. (2017.) - EPA

Melegh Attila (Kiskunhalas, Tapolca),4 Őri Péter (Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme ... Péter és Pakot Levente közös kutatásai (büki, szakonyi, gyalókai adatbázisok)9.

Korall 16. évf. 59. sz. (2015.)

Polcz Alaine önéletrajzi írása, az Asszony a fronton (1991) tabutémát felszínre hozó, boncoló könyvnek számít Magyarországon. Olyan témával foglalkozik,.

Korall 11. évf. (2010.) 40. - EPA

Károly polgármestert, kiemelve a Mária Valéria-, a Zita- és a Kiserdő-telep meg- szüntetésének szükségességét.37 A nyakába szakadt feladatok megoldásához ...

Korall - EPA - OSzK

11 1890 után az élclapok megtelnek a vasúti utazás szabályait nem ismerő ... tak (snapszer) és ultiztak, méghozzá rendszerint összeszokott, ritkán cserélődő.

Korall - 13. évf. 49. sz. (2012.)

szálló nem volt éppen szocialista paradicsom, addig az NDK-ban ezt a funkciót ... Harmat utcai munkásszálló népművelője] jelenleg a Marxizmus–Leninizmus ...

Korall - 12. évf. (2011.) 44. - EPA

... ha a szerzett név konceptusában összekapcsolódik élettörténeti tragédia és művészi hevület. A szerzett név retrospektív természetű szinechdoché, mely a vég.

Korall 14.évf. 54.sz. (2013.) - EPA

1924-ben a Dawes-terv olyan módon határozta meg a jóvátétel teljesíté- sének módját, ami Németországot a minél nagyobb külső eladósodásban tette.

Korall 19. évf. 74. sz. (2018.)

Puhány zsidók vagy részrehajló tornatanárok? A zsidó testi kudarc a századfordulós Magyarországon. „A zsidó gyermek már az iskolában […] kezdi észrevenni,.

Korall 11. évf. (2010.) 41. - EPA

kében, hogy az előző mondat s a következő idézet mélyebb megértést nyerjen, ... Zsolt Ágnes esetében többszörösen komplikált gyászról kell beszélnünk, amely- ... Antonella Capelle-Pogăcean: Wass Albert újraolvasása Magyarországon és.

Korall 15. évf. 58. sz. (2014.) - EPA

belül) a budapesti zsidó folklóréban. ... A Belső-Erzsébetváros mint zsidó negyed? ... gyedben koncentrálódott Budapest zsidó lakossága: a Lipótvárosban (V.

Korall 11. évf. (2010.) 40.

Károly polgármestert, kiemelve a Mária Valéria-, a Zita- és a Kiserdő-telep meg- szüntetésének szükségességét.37 A nyakába szakadt feladatok megoldásához ...

Korall 11. évf. (2010.) 39. - EPA

ház neve. Így a Ganz, a Kassák, a Belvárosi művelődési házak neve is ... vagy az 1950–1954 között épült MOM Művelődési Ház üres enteriőrjét mutat-.

Korall 15.évf. 56.sz. (2014.) - EPA

kesztői, Bezsenyi Tamás és Veress Dániel, a játék és a történelem sokfelé ... nak, a Szegedi Tudományegyetem filozófusának játékelméleti tanulmánya nyitja.

Korall 18. évf. 69. sz. (2017.)

A pszichobiográfia mai szerzői nemigen reflektálnak a pszicho- históriára, pl. a Handbook of ... nem a pszichobiográfia, hanem a pszichohistória felségterülete.”.

Korall - 14. évf. 51. sz. (2013.) - EPA

g) A nyilvános szereplésekből és temetési díjakból származó összegeket az ... vannak megint jellegzetes énekek, búcsúdal, és a »Jer temessük el a testet«.

Korall 18. évf. 67. sz. (2017.) - EPA

A Habsburg Monarchia kontextusában ennek a felfogásnak az egyik korai példáját Jászi Oszkár jelentette, akinek az 1929-ben megjelent, The Dissolution of the ...

Korall - 12. évf. (2011.) 45. - EPA

A VI. kerületi térképrészlet (2.a ábra) a terézvárosi templom mögötti iskola- épület környékét ábrázolja. A rajz készítője nem mulasztotta el a három választási.

Korall 18. évf. 69. sz. (2017.) - EPA

A pszichobiográfia mai szerzői nemigen reflektálnak a pszicho- históriára, pl. a Handbook of ... nem a pszichobiográfia, hanem a pszichohistória felségterülete.”.

Korall 11. évf. (2010.) 42. - EPA

Az érvek és idézetek Nelson Foote-tól származnak (Foote 1953), ő fogalmazta meg őket a leg- élesebb ... inkább azok a foglalkozások tesznek szert a hivatás tekintélyére, amelyek a tudo- ... könyvtárosok, ápolók, gyógyszerészek, optikusok.

Korall 11. évf. (2010.) 41.

Apor Péter, Bögre Zsuzsanna, Dobszay Tamás, Keszei András,. Kunt Gergely, Murai András – Tóth Eszter Zsófia,. Takács Tibor, Toronyi Zsuzsa tanulmányai ...

Korall 16. évf. 59. sz. (2015.) - EPA

Polcz Alaine önéletrajzi írása, az Asszony a fronton (1991) tabutémát felszínre hozó, boncoló könyvnek számít Magyarországon. Olyan témával foglalkozik,.

Korall 19. évf. 73. sz. (2018.) - EPA

Farkas Judit Antónia • A képek, amelyek bejárták és megosztották az egész világot ... ményt, az ostrom és a lincselés utáni állapotokat, a földön fekvő halottakat, ... lezve számolt be a sokkoló és felkavaró látványt nyújtó népítélet különféle meg ...

Korall - 13. évf. 47. sz. (2012.) - EPA

Jenő, Gáspár Sándor, Kádár János, Losonczi Pál, Németh Károly, Pap János. 1 Adatainkat a ... Attila, Maróthy László,. Pál Lénárd, Rónai Rudolf, Váncsa Jenő.

Korall - 13. évf. 49. sz. (2012.) - EPA

... és így a jelentés, amit hordoznak. Koselleck három fogalompárt, a hellén és barbár, keresztény és pogány, valamit a Mensch és Unmensch, Übermensch és ...

Korall 11. évf. (2010.) 39.

Önálló művészeti ág vagy „csak” egy zenei stílus a jazz? A hatvanas évek- ben többek közt erről indult polémia a klasszikus és a jazz-zenével foglalkozók ...

Korall 26. (2006. november)

(Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest,. 1982. Gondolat Kiadó; Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme.

Korall 24-25. (2006. június) - EPA

Kivétel sokáig egyedül Bóna István volt, aki a langobard (tehát germán és nem szláv) sírokban talált kis méretű korongolatlan edénykékkel kapcsolatban meg-.