Judit Nóra Pintér, PhD - SZTE Pszichológiai Intézet

egészsége. Budapest: Oriold. 2015. 85-107. Kassai Szilvia, Pintér Judit Nóra, Rácz József. Addiktológiai területen dolgozó tapasztalati szakértők: in- terpretatív ...

Judit Nóra Pintér, PhD - SZTE Pszichológiai Intézet - Kapcsolódó dokumentumok

Judit Nóra Pintér, PhD - SZTE Pszichológiai Intézet

egészsége. Budapest: Oriold. 2015. 85-107. Kassai Szilvia, Pintér Judit Nóra, Rácz József. Addiktológiai területen dolgozó tapasztalati szakértők: in- terpretatív ...

Pintér Judit Nóra:

Pintér Judit Nóra: Nosztalgia, szentimentalizmus, utópia. Page 2. Hogyan emlékezünk a múltunk- ra? Szeretnénk-e visszahozni? Hogyan manifesztálódhat a vá-.

Pintér Judit Nóra: A tudattalan identitás

A narratív identitás Ricoeur (1999) által kidolgozott elmélete a személyes identi- tást érintő több kérdésre plauzibilis megoldást ad, azonban léteznek olyan feno-.

TRAUMA ÉS NOSZTALGIA PINTÉR JUDIT NÓRA TÉZISEK A ...

PINTÉR JUDIT NÓRA. TÉZISEK. A disszertáció arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan működik a traumatikus illetve nosztalgikus emlékezet, hogyan hat ...

Pintér Judit Nóra: Bűnhődés, emlékezet, arc. - Imágó Budapest

nense miatt az ember megpróbálja jóvátenni bűnét. Arra ösztönöz, hogy közelebb. • Imágó Budapest • 2017/1 • Pintér Judit Nóra: Bunhodés, emlékezet, arc •. 48 ...

Dr.Rudisch Tibor - SZTE Pszichológiai Intézet

In:Császár-Nagy Noémi, Demetrovics. Zsolt, Vargha András (szerk: 2011): A klinikai Pszichológia Horizontja, Tanulmánykötet, 402-427. Keresztes M, Rudisch T, ...

Dr. Sarungi Emőke - SZTE Pszichológiai Intézet - Szegedi ...

Dr. Sarungi Emőke egyetemi tanulmányait a Szent- Györgyi Albert Orvostudományi. Egyetemen Szegeden végezte. Ezt követően az SZTE Gyermek- és ...

az emocionális sírás és korrelátumai - SZTE Pszichológiai Intézet

Az emocionális sírás nem kapcsolható össze csupán egyetlen érzelemmel, ... vizsgálat megállapította, hogy a nők gyakrabban sírnak, mint a férfiak (Bekker és.

A tökéletes prezentáció - kezdj egy ... - SZTE Pszichológiai Intézet

A tökéletes prezentáció. - kezdj egy figyelemfelkeltő címmel -. Hallgató Emese ... színek, logók, minták, díszek. • Jelezd, hogy kit képviselsz. – Nem hazai pályán ...

kutatási terv sablon - SZTE Pszichológiai Intézet

KUTATÁSI TERV SABLON. (empirikus kutatáshoz). Név: Szak: nappali / levelező. Email: A dolgozat munkacíme: Kurzus neve: Vezető tanár: Dátum: 1.

BA-Pszichokalauz-2017 - SZTE Pszichológiai Intézet - Szegedi ...

SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2017. augusztus ... kimaradnak (pl. gólyatábor), más eseményeken (pl. bulik,. Pszichológus Napok) a részvétel ...

Sallay Viola - SZTE Pszichológiai Intézet - Szegedi Tudományegyetem

PhD (a pszichológiai tudományok doktora) summa cum laude ... ELTE Pedagógia és Pszichológia Kar, Budapest ... MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA 6:(1) pp.

G. Etényi Nóra - SZTE Egyetemi Kiadványok

A Magyar Királyság zászlaja már a Béke istennője mellett látható, az országot jelképező térdeplő nőalak pedig a koronát a leendő uralkodónak nyújtja, je-.

Pedagógusok pszichológiai kézikönyve - SZTE Publicatio ...

A második kiadás lektora N. Kollár Katalin és Szabó Éva ... Balogh László (DE BTK) · Benkovics-Parádi Krisztina (Pest Megyei Szakszolgálat Dunakeszi Tag- ... A fejlődéslélektan egyik szűkebb területe arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi ...

KIP - DE Pszichológiai Intézet

2008. ápr. 10. ... Katathym=tudattalan eredetű, affektus telített, emocionálisan megélt, szimbolikus projekció. Képélmény= a terápiás céllal indukált, a terapeuta ...

Sématerápia - DE Pszichológiai Intézet

Séma-fókusz terápia. Dr. Jeffrey Young ... KORAI MALADAPTÍV SÉMA. DEFINÍCIÓJA. • Átfogó ... és Karakter Kérdőív. (TCI). • Young Séma Kérdőív (YSQ).

DIPLOMAMUNKA (diplomadolgozat ... - DE Pszichológiai Intézet

2006. márc. 8. ... pszichológiai szakirodalmi tájékozottságát, valamint elemző, értékelő ... konzulens oktatói és tanszékvezetői javaslatra – a BTK Tanulmányi ...

bibliográfiák terápia - DE Pszichológiai Intézet

Az integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoport módszer bemutatása. Pszichoterápia 2009/2 20. old. Tomcsányi T., Kővári M., Horváth-Szabó K.: A lelkivezetés.

Abari Kálmán - DE Pszichológiai Intézet

magyar Excel esetén választhatjuk a 'CSV (pontosvesszővel tagolt)' formátumot). A read.table() függvény helyett használhatjuk a read.csv() és read.csv2() ...

Munkamemória és kétnyelvűség - DE Pszichológiai Intézet

Nyelv. Fonológiai hurok. Téri-Vizuális vázlattömb. 1. ábra – A munkamemória modell (Baddeley, 2000). A rövidtávú emlékezet szerepe a megértésben és nyelvi ...

debreceni egyetem bölcsészettudományi kar pszichológiai intézet ...

A segítségnyújtás, a proszociális viselkedés és az altruista magatartás a segítők és a segítségben ... Az altruizmus szó köznyelvi jelentése önzetlen, jótékony ...

TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy címe - DE Pszichológiai Intézet

1985. 3. FREUD: Önéletrajzi írások, Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1993. 4. JUNG: Az ember és szimbólumai, Göncöl Kiadó, Budapest, 1993. 157-215. old. 5.

A sikeres nyelvtanulás tényezői - DE Pszichológiai Intézet

POLONYI TÜNDE ÉVA-MÉRŐ DIANA. A sikeres nyelvtanulás tényezői. 99. '" - ... . „Leginkább az akarás hiánya a svéd tanulása esetében, mivel nem tudtam, ...

A stressz - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni Egyetem

Stressz-elméletek 3. o Selye János: A kísérleti állatot érő nem specifikus averzív hatások sajátos tünetegyütteshez vezetnek, amely áll: ➢ -mellékvese.

diplomamunka - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni Egyetem

2011. dec. 14. ... A diplomamunka címét a Pszichológiai Intézetben kell bejelenteni. A téma kiválasztását a konzulens oktató, az illetékes tanszékvezető, ...

bibliográfiák - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni Egyetem

Dahlke, Rüdiger: A lélek nyelve: a betegség Bp: Magyar Könyvklub, 1996 (D. 10). 17. ... Dworetzky, John: Instructor's Manual With Test Bank to Accompany.

Szakdolgozati követelmények - ELTE PPK Pszichológiai Intézet

számára. A pszichológiai MA szakon készítendő diplomamunka kutatási részének ... jártasságát és alkotóképességét bizonyítsa a pszichológia adott területén ...

1 Dr. Mező Ferenc Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet AZ ...

Maslow szükséglet hierarchia elméletét a pszichológiai szakirodalom többféle ... Biztonság iránti szükséglet: „Ha a fiziológiai szükségletek viszonylag ...

folyóirat bibliográfiák - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni Egyetem

Ranschburg J.: Jelentés a 0-10 ... Hódi Á.: A dementor csókja – a ... Biztosi jelentéshez; Gönczöl K.: Jelentés az öngyilkosságot megkísérlő személyek emberi és ...

Dr. Habil. DÁVID IMRE szakmai önéletrajza - DE Pszichológiai Intézet

művelődésszervező képzés nappali és levelező tagozaton). 2004 -. Szociálpszichológia I. (Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi. Pedagógiai Főiskolai Kar ...

Dr. Péter-Szarka Szilvia Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet ...

Thomas EDISON nevéhez 1093 db szabadalom kötődik, ezek közül az egyik a szénszálás izzólámpa. Kb. a10000. próbálkozásra sikerült azt a gázösszetételt ...

Mental health care at school - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni ...

Iskolai mentálhigiéné. Oktatási segédanyag. Dr. Orosz Róbert. Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék. Tartalom. 1.

Nanavízió Kft. / Pajer Nóra, Soltész Noémi, Csobolya Nóra, Gencsi ...

vonalak. Ez a festékpaca és a vonalzóval rajzolt négyzet találkozása, ez a gyermek és az őt körülvevő kulturális közösség első találkozása. Ez a két elem: a ...

A Doll's House by Henrik Ibsen -- NORA ACT III NORA: (after a short ...

A Doll's House by Henrik Ibsen -- NORA. ACT III. NORA: (after a short silence) Isn't there one thing that strikes you as strange in our sitting here like this?

Fehér Judit - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Beszéd: Milyen az ideális barát/barátnő? Hallásértés: Találkozó ... A / B / AB / 0 / A- / B- / AB-, / 0- / others – blood type (blood donation);. GMT / CET / BST ...