Magyar Nyelvőr – 35. évfolyam – 1906. - REAL-J

avval a jelentéssel, azután az összetétel elhomályosodásával és illeszkedéssel ... lábbag, fölöstököm, faricskál, métely, visszáz, perlödés, gomoja, zsája, iboja ...

Magyar Nyelvőr – 35. évfolyam – 1906. - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar Nyelvőr – 35. évfolyam – 1906. - REAL-J

avval a jelentéssel, azután az összetétel elhomályosodásával és illeszkedéssel ... lábbag, fölöstököm, faricskál, métely, visszáz, perlödés, gomoja, zsája, iboja ...

Magyar Nyelvőr – 41. évfolyam – 1912. - REAL-J

besta und einem dán. dit Bast »Sie(Du) Bestie (Dummkopf)«, zwischen ... Amellett tehát, hogy a megfejtendő szólásformának eredeti jelentése,. (= felöntött a ...

Magyar Nyelvőr – 7. évfolyam – 1878. - REAL-J

2015. szept. 6. ... fontolgató, okos fej volt, sem az elsőt a gar szárma- zékának, sem a ... egy disznólábot tartva, oda ment a kutya s elkapta tőle a sonkát;.

Magyar Nyelvőr – 113. évfolyam – 1989. - REAL-J

Ferenczy Gyula: Napirenden az orvosi helyesírás ^rendezése. 11 ... A b o k r o s í t á s elveiből következik, hogy például az elsőéves szó nincs meg a.

Magyar Nyelvőr – 22. évfolyam – 1893. - REAL-J

Később, mikor az ebe szó ,gúnya' jelentése kiveszett a tudat- ból és előcsintalankodott a ... tök : flöstök, fölöstök, fölöstököm ; gyarapodik: gyalapodik; fanya-.

Magyar Nyelvőr – 46. évfolyam – 1917. - REAL-J

két ellentétes jelentése vagy szoríthatja ki az ellenkező jelentés az eredetit teljesen." Eddig egy ... Vizhólyagja föl van fuvódva (hydrocele). Leesett a mandulája.

Magyar Nyelvőr – 21. évfolyam – 1892. - REAL-J

mert előbb érkezett meg a mándli! Már épp csak fáslizni kellett. ... Lakása sem levén, az éjszaká- kat átbumlizta ... Adsz-e szállást az éjszaka ?' „Nem adhatok jó ...

Magyar Nyelvőr – 72. évfolyam – 1948. - REAL-J

állítását, amely szerint nagyon sok névszóképző első jelentése 'kicsinyítő volt. Azokon a ... csaknem parancsoló erővel sugalmazza a kutatónak a kérdéssel való ... Nem éri föl ésszel, se ököllel: seihogy se fogja fel (Makó Nyr 44:314). Fel- ... etmbeirekjet, kik feledékenyek Ítélvén, sokat eil viszintek magokkal,, de többet.

Magyar Nyelvőr – 28. évfolyam – 1899. - REAL-J

Mit kívánhat a görög stephanos többet, mint hogy. István alakjában ... »nyílás« jelentése leggyakrabban a sövény-kerítésre vonatkozik. (V. ö. fönt Márt., Fog., ... Mintha bizony józan ésszel valaha valaki ezt követelte vagy csak várta volna tőlük ? ... úgy aránylik az igazihoz, mint a virtuóz keze alatt bűvölő erővel szóló zongora ...

Magyar Nyelvőr – 95. évfolyam – 1971. - REAL-J

Fónagy Iván és Péter: Helyesírási hibák haszna ... Helyesírásuk tehát nem tükrözi közvetlenül fonológiai tudatukat, legfeljebb ... nézvést; örömest, mihelyst stb.

Magyar Nyelvőr – 42. évfolyam – 1913. - REAL-J

Ennek a mondatnak az angol eredetijében nyilván »110 cubits« ... „Az irodalmi szakosztály sajnálattal tapasztalja, hogy a magyar mező- ... hallom: hanem.

Magyar Nyelvőr – 97. évfolyam – 1973. - REAL-J

Az ellenpont másik új jelentése a szóban forgó dolgoknak, személyek- ... ne csináljunk azonban se ramazuri-1, se remazuri-1 (o. Pamasuri <C olasz 'kava- ...

Magyar Nyelvőr – 104. évfolyam – 1980. - REAL-J

helyesírás igyekszik tiszteletben tartani az idegen szók és tulajdonnevek eredeti írásmódját. ... 1883: A farkas fiakban sem volt már lehellet,. 1952: farkas-fiakban.

Magyar Nyelvőr – 123. évfolyam – 1999. - REAL-J

Pásztor Emil: A számok helyesírásának néhány kérdése. 123. ÉVFOLYAM 1999. JANUÁR-MÁRCIUS 1. ... Marko kardot rántott és testvérét szíven szúrta. A hal-.

Magyar Nyelvőr – 127. évfolyam – 2003. - REAL-J

Zimányi Árpád: A szaknyelvi helyesírás-tervezés újabb feladataiból. 12 ... Emiatt törekedni kell a magyar helyesírás egységességének ... *utiköltség - útiköltség.

Magyar Nyelvőr – 98. évfolyam – 1974. - REAL-J

a szó régebbi jelentése szerint — 'dühös, haragos, bosszús' értelemben használta. ... rabsic. 'orvvadász' (Magyar Hírlap 1973. V. 7. 2. lap) (< n. Raubschütz);.

Magyar Nyelvőr – 73. évfolyam – 1949. - REAL-J

2020. febr. 1. ... szóról eddig azt mondták, hogy eredeti jelentése 'férfi'. Úgy látom ... tétel tulajdonképpeni jelentése tehát 'földi ember'. ... rabsic: lesipuskás,.

Magyar Nyelvőr – 106. évfolyam – 1982. - REAL-J

A kapcsolatba állítás révén alakul ki egy-egy szó mellék- vagy átvitt jelentése, ... elmellőzöm delikát szívemmel" (Nell Gwynn csókja, 174); „Les fiiles, a francia,.

Magyar Nyelvőr – 124. évfolyam – 2000. - REAL-J

ebédlő), -daZ-de (járda, étkezde) képzővel stb. Az ilyen hasonló jelentésvál- tozást létrehozó képzőket ... házisárkány, hárpia két végén égeti a gyertyát (új).

Magyar Nyelvőr – 14. évfolyam – 1885. - REAL-J

zünk néhányat, a mint azokat a Nyelvőr XI. k. 44. lapján följegyezve találjuk : slicczszek,. s v á f s z e k , f a l c z , szimsz, p á f l ó g , kindrusz, czolstokk, rikkcsájt,.

Magyar Nyelvőr – 80. évfolyam – 1956. - REAL-J

ideje, hogy a sok port fölvert ispiláng szóval is foglalkozzék. ... alany, az értelmező nagyobb önállóságot kap, jelentése, tartalma kidombo- rodik, mert szerepe ...

Magyar Nyelvőr – 107. évfolyam – 1983. - REAL-J

-ít: merít, sántít, vidít, tanít; -íroz: egrecíroz, maszíroz, paszíroz, reckíroz, szekíroz, vagoníroz. Fekete Péter. Hangtani jelenségek változása egy kemenesaljai.

Magyar Nyelvőr – 128. évfolyam – 2004. - REAL-J

„Nagyon érdeklik az autójelek és a geometriai formák. Régóta felismeri az autójeleket. (kb. 1 éve), de a formáját most kezdi megnevezni. Például: »a rombusz a ...

Magyar Nyelvőr – 59. évfolyam – 1930. - REAL-J

Erdélyi Lajos : Mondattani tanulmányok (Balassa József) ... Bárczi Gusztáv: A magyar beszédhangok képzése {Balassa József) ... pecsenke, koronka (a NySz.

Magyar Nyelvőr – 5. évfolyam – 1876. - REAL-J

Hogy mersz bűneidnek oly hamis színt adni ? De nézzed ... Dániel: Úgy felelsz te gonosz? M elkiás: ... lopész,. ,tolvaj' T. De lehet, hogy * merés%ni és * lopés i.

Magyar Nyelvőr – 38. évfolyam – 1909. - REAL-J

Erős, csipős savanyu, édes, tápláló, erősítő, valósággal isteneknek való folyadék ... puliszka. Kreszn. értelmezése helytelen. Nem is pergelt liszt, nem is.

Magyar Nyelvőr – 40. évfolyam – 1911. - REAL-J

kinek: Egy aszotiy megbolondult, »Szabó Kató ezt megcsi- nálta az ... Gyomlálás a m. nyelv kertjében (Vác, 1910. Első váci sajtó. 1 K). ... Pipi F. (arcuk, hajuk ...

Magyar Nyelvőr – 1. évfolyam – 1872. - REAL-J

lasztja; szintoly helytelen e szerint azon helyesírás is, mely- nek ily elfogadhatatlan ... Tudjuk, s ezt tudni nem kell hozzá semmi ördöngösség, hogy nem csupán ...

Magyar Nyelvőr – 6. évfolyam – 1877. - REAL-J

cziául vagy németül sem lehet kifejezni. De a mit e ... Erdős. Thomas erdws, jbgio. XV-ik sz. ... Ö r d ö g . Thomas dictus E u r d u g , Johannes dictus W r - ... MAKLÁRI PAP MIKLÓS ... böző, egymással alig, vagy csak nagyon lazán összefüggő.

Magyar Nyelvőr – 85. évfolyam – 1961. - REAL-J

befűzve a hangtani ós a helyesírási vétségeket. ... Mindjárt előrebocsátom, hogy a helyesírás terén elkövetett ... Itt sem ördöngösség megoldani a kér-.

Magyar Nyelvőr – 126. évfolyam – 2002. - REAL-J

'kutyafog'. Ez a hagymaburok 3-4 „fogától" ered. Diószegiéknél a növény neve: nyak-agyar. ... meghívó fél: Az.t hallottam nagyon jó film, utána meg beülhetnénk.

Magyar Nyelvőr – 125. évfolyam – 2001. - REAL-J

2020. márc. 1. ... regfű, ebrontófű, torokrontófű, ördöggyökér (MNöv. 169). Tőkéjét fölaprították és húscsalétekbe keverték. Mint egy 1795-ös forrás (Sándorffi J.: ...

Magyar Nyelvőr – 26. évfolyam – 1897. - REAL-J

is átment gámfor alakban | 16 jelentés, vö. osztr.-baj. kandi, kántzl, ... hogy világossá váljék valódi jelentése, amelynek érvényre jutásával nem szorulna többé ...

Magyar Nyelvőr – 9. évfolyam – 1880. - REAL-J

2015. szept. 6. ... Ördög gyökér F. (Aconitum napellus L.), máskép farkasgyökér. Ö r d ö g h a r a p t a vagy m a r t a f ü Melius (Succisa pratensis L. és Scabiosa ...

Magyar Nyelvőr – 45. évfolyam – 1916. - REAL-J

2015. szept. 6. ... A ló erősen rugdosuan őtet, harmad napon kimúlék ez világból (Debreczeni-kódex). Megtaláljuk Calepinusnál is. Ha kezeket által fnrdosnayac.

Magyar Nyelvőr – 27. évfolyam – 1898. - REAL-J

francia jelentése is'? A huszár, de még a bakancsos is nagy megve- téssel kránfutternak ... tika, kredo, akkord, komikus, perfidia, nomenklatúra, diszkreditálás,.