Magyar Nyelvőr – 22. évfolyam – 1893. - REAL-J

Később, mikor az ebe szó ,gúnya' jelentése kiveszett a tudat- ból és előcsintalankodott a ... tök : flöstök, fölöstök, fölöstököm ; gyarapodik: gyalapodik; fanya-.

Magyar Nyelvőr – 22. évfolyam – 1893. - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar Nyelvőr – 22. évfolyam – 1893. - REAL-J

Később, mikor az ebe szó ,gúnya' jelentése kiveszett a tudat- ból és előcsintalankodott a ... tök : flöstök, fölöstök, fölöstököm ; gyarapodik: gyalapodik; fanya-.

Magyar Nyelvőr – 115. évfolyam – 1991. - REAL-J

2015. szept. 7. ... angol shooting főnévnek egy kivételével mindegyik jelentése testet ölt az el- beszélés valamelyik ... papír, papundekli mindent fényesre csiszol.

Magyar Nyelvőr – 64. évfolyam – 1935. - REAL-J

Mici sapka. (Zsoldos. Jenő). 113. Inkognitó: rangrejtve (B. J.). 113 lnekció és hasonló jók. (Jose- fovics Sári). 113. A főnévi igenév ragozása. (Beke Ödön). ' 113.

Magyar Nyelvőr – 58. évfolyam – 1929. - REAL-J

szó jelentése a társas érinkezésben fogalmi tartalma szerint sokszor ... parkéi, parkett, piskóta </> piszkát, piszkolt, rakéta, regruta, ringlolla </> ringlót, ringló ...

Magyar Nyelvőr – 78. évfolyam – 1954. - REAL-J

jelentése eltér a magyarországitól, a falusi egyéni gazdaságot jelöli. ... fólia libri numeris signata sunt, non item paginae, a mint ez szokásban volt a' typo-.

Magyar Nyelvőr – 75. évfolyam – 1951. - REAL-J

mente 357 menű 48 menza 353 menyasszonytánc 146 menyecsíke 274 menyemasszony ... a 16. sz. óta ismeretes; a vendéglő (1808) eredetileg csak a .vendéglős' jelenté- sében volt járatos ... a rokonok, komák, sógorok, jóbarátok meghívásával járnak s ilyen helyeken. „hívatlan ... Ált. leányiskola, Keszthely. — 171. I. sz.

Magyar Nyelvőr – 80. évfolyam – 1956. - REAL-J

ideje, hogy a sok port fölvert ispiláng szóval is foglalkozzék. ... alany, az értelmező nagyobb önállóságot kap, jelentése, tartalma kidombo- rodik, mert szerepe ...

Magyar Nyelvőr – 38. évfolyam – 1909. - REAL-J

Erős, csipős savanyu, édes, tápláló, erősítő, valósággal isteneknek való folyadék ... puliszka. Kreszn. értelmezése helytelen. Nem is pergelt liszt, nem is.

Magyar Nyelvőr – 101. évfolyam – 1977. - REAL-J

2020. márc. 1. ... Itt említhetjük meg továbbá a főnévi értelmű komikus, komika, intrikus, ... öt olyan szó jelentése, melyeknek expresszív értéke igen magas; ...

Magyar Nyelvőr – 60. évfolyam – 1931. - REAL-J

obi csüllő madár himbálására himbáló- dott Pápay ... lazúrfesték : áttetsző festék ledirozott: ... abban a vogul-osztják figura etymologicában, amely az obi-ugor.

Magyar Nyelvőr – 117. évfolyam – 1993. - REAL-J

2020. márc. 1. ... eddigi életem? fele címmel. Műfaji meghatározása: szocio-kapitalográfia. Temesi először 1971-ben Londonban találkozott ezekkel a feliratos ...

Magyar Nyelvőr – 55. évfolyam – 1926. - REAL-J

róla, hogy „alig van partikula, melynek oly sokféle jelentése s oly sűrű alkalma- ... szóvégi ó-val segít magán, pl. korzó, kontó, reskontó. kaszinó, istálló, zéró (ol.

Magyar Nyelvőr – 35. évfolyam – 1906. - REAL-J

avval a jelentéssel, azután az összetétel elhomályosodásával és illeszkedéssel ... lábbag, fölöstököm, faricskál, métely, visszáz, perlödés, gomoja, zsája, iboja ...

Magyar Nyelvőr – 82. évfolyam – 1958. - REAL-J

Az eZ/áí-nak ez a jelentése nincs meg sem a Czuczor—Fogarasiban, sem Bal- ... a drága, az aranyos hideg nem is csökkent" (Goda Gábor: Panoptikum. Deb-.

Magyar Nyelvőr – 17. évfolyam – 1888. - REAL-J

tuk a hozzá való lévság szót, melynek jelentése ugyanaz. A népnyelvből csak ... b o r s ó - v. p á r á s p a s z u l y n a k (szék. fuszulyka). Főleg a gyerekeknek ...

Magyar Nyelvőr – 100. évfolyam – 1976. - REAL-J

A nyelvhasználat és helyesírás kapcsolatáról, összefüggéséről egy régi ... az eligazításra már régebben szükség lett volna, hiszen a húszas évektől kezdve.

Magyar Nyelvőr – 21. évfolyam – 1892. - REAL-J

mert előbb érkezett meg a mándli! Már épp csak fáslizni kellett. ... Lakása sem levén, az éjszaká- kat átbumlizta ... Adsz-e szállást az éjszaka ?' „Nem adhatok jó ...

Magyar Nyelvőr – 128. évfolyam – 2004. - REAL-J

„Nagyon érdeklik az autójelek és a geometriai formák. Régóta felismeri az autójeleket. (kb. 1 éve), de a formáját most kezdi megnevezni. Például: »a rombusz a ...

Magyar Nyelvőr – 3. évfolyam – 1874. - REAL-J

is, hogy a lapp majdnem mindig bm-e.t és dn-c.t ejt in és n helyett. ... Húzzad czigány, nincs bánatom,. Kezemén ... Akkor Margit tölti bé i3 esztendőt. A mint va-.

Magyar Nyelvőr – 66. évfolyam – 1937. - REAL-J

idegen jelentés hordozóiként kerültek el s csak nálunk kapták latin for- májukat. ... formája: ornamens. ... 'Süt' jelentése pedig nézetem szerint másodlagos.

Magyar Nyelvőr – 120. évfolyam – 1996. - REAL-J

a Steinberger Kiadó magyar nyelvi oktatótablóinak a sorozatában. 1996-ban. ... lépek (Archaikus népi imádságok) című gyönyörű szép munkája [Magvető Kiadó, 1976]). ... A lányok és a fiúk teljesítménye különbségeket mutat. A lányok mind a.

Magyar Nyelvőr – 96. évfolyam – 1972. - REAL-J

Az utónevek helyesírása azonban törvényszerűen megmagya- rosodik, és ezzel ... lányi szavai közül több elölről és hátulról egyaránt olvasható. A legszebb pél-.

Magyar Nyelvőr – 11. évfolyam – 1882. - REAL-J

nek jelentése ellentétesre van változtatva avval, a mit a denominativ képző ... vannak idegen elemek, a melyeket a nyelv asszimiláló ereje annyira átdolgozott ...

Magyar Nyelvőr – 14. évfolyam – 1885. - REAL-J

zünk néhányat, a mint azokat a Nyelvőr XI. k. 44. lapján följegyezve találjuk : slicczszek,. s v á f s z e k , f a l c z , szimsz, p á f l ó g , kindrusz, czolstokk, rikkcsájt,.

Magyar Nyelvőr – 57. évfolyam – 1928. - REAL-J

bnttare ige használatos, melynek első jelentése „dob, hány, vet, hajít", második ... asszimiláló ereje csúcspontját s csak a Krisztus utáni első évezred folyamán ...

Magyar Nyelvőr – 105. évfolyam – 1981. - REAL-J

Hasonló az eset a Cellux-szal meg a Tixo-xal. Az ilyen típusú márkanevek, hacsak idejében ki nem találnak egy új szót, előbb-utóbb valóban köznevesülnek.

Magyar Nyelvőr – 79. évfolyam – 1955. - REAL-J

a vélemények sok-sok dologban, nem éppen csak a helyesírás és a nyelv- ... gólya, pólya, sólya, hólyag, kóvályog; bója, szója; gally, süllyed. zsöllye; vijjog;.

Magyar Nyelvőr – 124. évfolyam – 2000. - REAL-J

ebédlő), -daZ-de (járda, étkezde) képzővel stb. Az ilyen hasonló jelentésvál- tozást létrehozó képzőket ... házisárkány, hárpia két végén égeti a gyertyát (új).

Magyar Nyelvőr – 112. évfolyam – 1988. - REAL-J

2020. márc. 1. ... A kínálkozó fő szempont többnyire a nevek-szavak jelentése, de szóba jöhet alaki vagy ... (helyesebben: Revü) fotószerviz számára. A Xenon ...

Magyar Nyelvőr – 2. évfolyam – 1873. - REAL-J

Ihász Gábor. I r s i k Ferencz. ... Nékém ollan ökröm van, hohha ehajtom a börit a patakra, hát a béli ... rek világon A természet minden tüneménye, a csillagok.

Magyar Nyelvőr – 84. évfolyam – 1960. - REAL-J

Az agitátor szó 'izgató' jelentése a Horthy-korszak nyelvhelyességi ós szótári kiadványaiba ... csimota 'féltett kicsi gyermek' csipédétt, csipetke 'kézzel darabokra ...

Magyar Nyelvőr – 67. évfolyam – 1938. - REAL-J

szinonim szavak Csakhogy ha a szer jelentése 'eszköz', akkor a szám nem lehet vele ... 25:103 és kk. Nem válnak köznevekké, efemer és helyi jellegűek. E. J..

Magyar Nyelvőr – 6. évfolyam – 1877. - REAL-J

cziául vagy németül sem lehet kifejezni. De a mit e ... Erdős. Thomas erdws, jbgio. XV-ik sz. ... Ö r d ö g . Thomas dictus E u r d u g , Johannes dictus W r - ... MAKLÁRI PAP MIKLÓS ... böző, egymással alig, vagy csak nagyon lazán összefüggő.

Magyar Nyelvőr – 123. évfolyam – 1999. - REAL-J

Pásztor Emil: A számok helyesírásának néhány kérdése. 123. ÉVFOLYAM 1999. JANUÁR-MÁRCIUS 1. ... Marko kardot rántott és testvérét szíven szúrta. A hal-.

Magyar Nyelvőr – 107. évfolyam – 1983. - REAL-J

-ít: merít, sántít, vidít, tanít; -íroz: egrecíroz, maszíroz, paszíroz, reckíroz, szekíroz, vagoníroz. Fekete Péter. Hangtani jelenségek változása egy kemenesaljai.

Magyar Nyelvőr – 106. évfolyam – 1982. - REAL-J

A kapcsolatba állítás révén alakul ki egy-egy szó mellék- vagy átvitt jelentése, ... elmellőzöm delikát szívemmel" (Nell Gwynn csókja, 174); „Les fiiles, a francia,.