Földrajzi közlemények 1883. - REAL-J

tünk, mint egy rejtvény, egy sphinx, a legügyefogyottabb képzőimet ... a jelen volt tagok és kiválóbb vendégek díszebédre gyűltek össze, hol az elnökön kivül ...

Földrajzi közlemények 1883. - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Földrajzi közlemények 1883. - REAL-J

tünk, mint egy rejtvény, egy sphinx, a legügyefogyottabb képzőimet ... a jelen volt tagok és kiválóbb vendégek díszebédre gyűltek össze, hol az elnökön kivül ...

Nyelvtudományi közlemények 18. kötet (1883) - REAL-J

csuv. oksa, ,ikéa geld; t. akca id.; bask. aksa, kirg. aksa silbergeld, ... innen: lepedő linteum, instragulum MA.) | játsz-: játszod- (ludere, ... oml- ruere, fundi (omlik, caus. ont- e h. omt- fundere; v. ö. vog. gumi-, ib. 840.) | öml- fandi (ömlik, caus.

Földrajzi Közlemények - REAL-J

Kormány 2010; Dán Klíma- Energia- és Építésügyi Minisztérium 2011) – energiapoli- ... vagy több, településrész(eke)t, a lakosság teljes igényét ellátó, vagy akár jelentős bevételt ... science fiction film, The Day After Tomorrow, resulted in generating diverse misconceptions ... figyelmet: nemcsak magyarul, hanem angolul is.

Földrajzi közlemények 1989. - REAL-J

lentős tanzániai herbáriumi anyag (moha és virágos növények), amelyet a ... tázott felületet; 2. majd az indigót vasgálic és mész segítségével redulálták ...

Földrajzi közlemények 1929. - REAL-J

Elnöki megnyitó a Magyar Földrajzi Társaság 1929. május 2-án tartott LVII. ... azonban ennek a fényképes kiadásnak tartalma sem azonos, ... A virágzás vándorlásának útján az ... A szomszédos területeken kisebb-nagyobb eltérések észlelhetők, amit rész- ... A legutóbbi évad az előzőkkel szemben csak egy tekintetben volt.

Földrajzi közlemények 1921. - REAL-J

2019. okt. 11. ... A választmány lelépi'» tagjai: Erődi Kálmán, Harkányi Béla báró, Ilos- ... nem eső után köpönyeg-e, nem fölösleges-e, hogy a veszett fej-.

Földrajzi közlemények 1941. - REAL-J

hideg Európa és szubtrópus között.1 Az északeurópai kiterjedt jég- takaró visszahúzódásával ... Az időjárástérképeket magyar könyv ilyen részletesen még nem ...

Földrajzi közlemények 1885. - REAL-J

Jelentés a magyar földrajzi társaságnak 1884-ik évi működéséről 6í). (Utazásom ... Provinces of the Sudan, Red Sea and Equator« czim ... Von J. Bass in. Wien ...

Földrajzi közlemények 1927. - REAL-J

A Mezőség belsejében az újabb időben felállított állomások (15) adatai alapján is ... Időjárás és idő jóslás a sarki repülés tartama alatt. írta: Finn Malmgren M:A. 8. A „Norge" ... mento resti sempre in posizione perpendicolare (fig. 33.). Dopo in.

Földrajzi közlemények 1912. - REAL-J

gattak. Azonban száz esztendő múlva Turkesztán nagy része már az araboknak hódolt; félszázad műlva pedig az újgurok kiküzdték függetlenségöket s 745 óta ...

Földrajzi közlemények 1887. - REAL-J

A Laos államok azonban s a maláji félsziget nagyobb része. Sziámhoz tartozó ... Tigris már kevés van; szigeteken tanyáz és nyáron át csupán. 2—3 ló erejéig ...

Földrajzi közlemények 1925. - REAL-J

Ezen az infámián még a kilencvenes években is bosszankodó tunk, akik Keleten ... Eger főreál, Horváth D., Schrantz Ö., Tiszafüred áll. p. fiúisk., M. kir. posta kiilf.

Földrajzi közlemények 1934. - REAL-J

gok, gyertya, szappan) ismét Bátky tárgyalja. Végül a viselet, a régi és mai ... lítői éghajlatot, az egyenlítőn kívül fekvő trópusit, monszun és passzát ég- hajlatot ...

Földrajzi közlemények 1880. - REAL-J

vadász expeditiókat a tengerparton, és ezen kedvező monszun csakis apriltól októberig tart, ... A szappan ipar különösen Szegeden, a fa-, nád- és gyékén- ipar, ...

Földrajzi közlemények 1953. - REAL-J

Kovács Péter, Krajkó Gyula, Kulcsár Viktor, Kutas Éva, Lampert László, Langmáhr. Ilona, Lassovszky Károly, Láng Sándor, Leél-Őssy Sándor, Leél-Ossy ...

Földrajzi közlemények 1997. - REAL-J

1999. febr. 19. ... Santorini (Görögország), Flegrei (Olaszország), ... IBUSZ és az EXPRESSZ illetékes vezetőivel készítettünk mélyinterjút, amelynek során.

Földrajzi közlemények 1943. - REAL-J

abráziós színlőkkel és az északi Balatonpart löszképződményeivel is foglalkoznom kellett. ... levő mély fülke és az ugyanebben a magasságban levő „Szentelt-.

Földrajzi közlemények 1918. - REAL-J

Felsőporumbák, Szkorej, Opreakercisora, Strezsakercisora, Alsó- és. Felsőárpás, Felsőucsa, Alsóucsa, Felső- és Alsóvist, Dragus, Felső- szombatfalva, Kis- és ...

Földrajzi közlemények 1884. - REAL-J

a herczeg felemelkedett és iszonyú komoly hangon mondá: »Szallah, ... de Sioli Mohammed ben Ali es Senousi et son domaine géographique, en l'année.

Földrajzi közlemények 1878. - REAL-J

kifosztatott; Antinori Soában maradt, M a r t i n i kapitány pedig ... a sorozó bizottságot maguk helyettesítése által. ... Ez James Cook, az újkor legjele-.

Földrajzi közlemények 1894. - REAL-J

korcsma (osteria) . . . 5 borbély . 2 fűszeres bolt . . . . . 8 ... nikon kivül a „Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und. Herczegovina" czímű folyóiratot ...

Földrajzi közlemények 1919. - REAL-J

része volt hazautazásának okai között az osztrák-magyar főkonzu- ... Kreitner Gusztávot a király a vaskoronarend III. osztályú keresztjével ... E vízterületeken leesett csapadéknak rendre 0'191, 0'143, 0'123 része jut ... „A pampák jellemzője a.

Földrajzi közlemények 1924. - REAL-J

javításának módjait veszi tudományos kritika alá. Nincs terünk ... rész csak két oldal, amelyeken a nemzetközi felhőatlasz szövegrészét szószerint leközli és a ...

Földrajzi közlemények 1881. - REAL-J

vasércz-fekhelyeiről, melyhez 11 térkép s a szöveg közt 79 ábra járul. ... sziklák tömkelege ez, melyeket az idő s vihar phantastikus alakba ... Porto-Rico. 8.000, ...

Földrajzi közlemények 1990. - REAL-J

IRODALOM. Berry, В. 3. L., Conkling, E. C. és Ray, D. M. 1976: The Geography of Economic Systems. — ... pimpó, szemvidítófű, kakukkfű stb.) álló gyeptakaró,.

Földrajzi közlemények 1897. - REAL-J

Luksch J.: Az új-kor oczeanographikus kutatásai és Ausztria-Magyarország részvétele azokban ... tengeri viharok után 80 — 100 km. távolságra a tengerparttól, sőt ... gatásának mi sem állja útját, ős birodalma volt az neki föl a. Kárpátok ... mellett feküdt Sara, ... A Maas elég közel folyt ugyan a határhoz, de teljesen német.

Földrajzi közlemények 1898. - REAL-J

Drapeyron Lajos, a „Revue Géographique" igazgatója. Paris. Rue des ... Gundel János, szálló-tulajdonos. Bpest ... tárgyat — egy szóval : e ház igazi magyar ház az öreg Rómában, ... tyas, a Czompó, a Kutyás, a Nagytó és a Vajtó Csanjr mel-.

Földrajzi közlemények 1926. - REAL-J

a konyhába vezet. A szobák deszkázottak, a mennyezet egyszerű ... felgyúlt a lámpa. Az emberek ... afrikai „városok" (Sokoto, Gando, Кика, Kano stb.) elkerített.

Földrajzi közlemények 1896. - REAL-J

királya nyitott lefolyást a vizeknek a Sztrecsnói-szorosban. Torda- t. Aranyosban a ... szal és nyáron kiránduló leánysereg szór virágot a tó tükrére, rész- vétből és emlékezetűi ... 3-86. 4-17. 55—60. 5.978. 6.498. 2-53. 2-60. 60—65. 4.456. 5.983. 1-88. 2-39. 65—70. 3.083. 3.998 ... A Pampák első magyar térképe. XXI. 72.

Földrajzi közlemények 1917. - REAL-J

f DR- DÉCHY MOR. 1847—1917. Társaságunk bölcsője mellett öt érdemekben gazdag férfiú állott. Felejthetetlen elnöke: Dr. Hunfalvi János, rövid ideig elnöke.

Földrajzi közlemények 1875. - REAL-J

... Albert, br. Todesco Hermann, br. Weber. Miksa, gróf Wurmbrand Béla, gróf Zichy Ödön. ... sötétébb ; a másik kiadáson a mívelésnemek zöld színskála szerint és a kőszirté? ... ható vakolat, vagy épen meszelés, általában kőből építvék, s.

Földrajzi közlemények 1874. - REAL-J

Tian-San hegység déli és éjszaki oldalán terjedtek el; amazt T i a n-. S a n - N a n l u n a k ... Dorognál és Tokodnál nyernek, tesz különbséget. Mert, mint a.

Földrajzi közlemények 1900. - REAL-J

Fülöp Szász-Coburg-Góthai herczeg A Murány völgye és a Garam völgyének gömori része. 1 ... Magyarország több ismeretes közepes folyója, melyek közül a.

Földrajzi közlemények 2000. - REAL-J

lomás (Alexandrúpoli, Larisza, Kozáni, Theszaloniki) 30 éves napi középhőmérsékleti adatsorával jellemeztük. Ősszel és télen 2-3 °C-os statisztikailag ...

Földrajzi közlemények 1996. - REAL-J

a wurcit, a cinkpát, a kovakő és a hemimorfit. A világ cinktermelése 1990-ben 7 millió tonna volt. Vegyületei közül elsősorban a cink-oxidot használják fel a gumi- ...

Földrajzi közlemények 1998. - REAL-J

1999. febr. 19. ... alakulásuk évtizedek óta vitatott; közülük elsősorban a Sátor-hegy hívta ... lyek csak az emberi tevékenységhez kapcsolódnak, pl. a sárospataki Megyer-hegyen ma- lomkő-bányászattal kialakított bányaüreget kitöltő Tengerszem-tó, amely ... egy évnél nem régebbi kartográfiai (térkép, falitérkép, atlasz, tér-.