új vallási mozgalmak... Szcientológia és globalizáció - EPA

A szcientológia azt tanítja, hogy az alapító L. R. Hubbard megtalálta a „teljes szabadsághoz vezető utat”. A hubbardi „tech” lényege azonban valójában ...

új vallási mozgalmak... Szcientológia és globalizáció - EPA - Kapcsolódó dokumentumok

új vallási mozgalmak... Szcientológia és globalizáció - EPA

A szcientológia azt tanítja, hogy az alapító L. R. Hubbard megtalálta a „teljes szabadsághoz vezető utat”. A hubbardi „tech” lényege azonban valójában ...

Szekták és új vallási mozgalmak

In: Szekták, új vallási jelenségek szerk: Lugosi. Ágnes, Pannonica Kiadó, Bp. 1998, 127-136pp. Barker, Eileen: Megtérés vagy agymosás. In: Szekták, új vallási ...

Keresztény új vallási és vallási megújulási ... - Miskolci Egyetem

2018. ápr. 26. ... viselő „vallási entitások”, így például a Hit Gyülekezete, mely sok vonásá- ban világhoz ... nagy/történelmi egyházakról, míg a vallási megújulási mozgalmak anya- ... Marik József személyes közlését idézi: KAMARÁS, 2003. 36.

Vallási jelképek, vallási és világnézeti meggyőződés ...

a nagy keleti világvallások: buddhizmus, hinduizmus is jelen van a vallási palettán. Az európai ... A hindu vallás fő jelképe, amely egy szent hangra utal. A hindu ...

A SZCIENTOLÓGIA VILÁGÁNAK ÍGÉRETEI

„L. Ron. Hubbard: Dianetika” mondta a narrátor. Ezen reklámok hatására még akkor vettem egy Dianetika könyvet, de nem éreztem késztetést az elolvasására.

Szcientólogia - Ember és Szabadság

neki az Állampolgári. Bizottság az Emberi. Jogokért (CCHR) telefonszámát. Ez a szervezet kivizsgálja és nyilvánosságra hozza a pszi- chiátria területén történő ...

Kalandozás a szcientológia - Új tárhely szolgáltatás

Itt találkoztam először a „statnyomás” (angolul „stat push”) jelenségével. A szcientológia teljesítményfigyelő és azt kikényszerítő rendszerének az a lényege, ...

Adalékok a szcientológia negyedszázados magyarországi ...

közvetlen, magánéleti kapcsolatba a Szcientológia Egyházzal, nem vettem részt ... vezető utat”, a hubbardi „tech” lényege valójában az ember autonómiájának, ...

(NAIH/2016/6544/H.) Egyház és a Szcientológia Egy

2017. ápr. 4. ... valamint a Szcientológia Egyház Központi Szervezet (a továbbiakban: ... lényege, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak ...

a szcientológia egyik korai magazinja (jelentése: képesség).

SZÓJEGYZÉK. Ability: a szcientológia egyik korai magazinja (jelentése: képesség). ... szcientológiában. PTS: Potential Trouble Source, potenciális bajforrás.

Szekták, kisegyházak, lelkiségi mozgalmak

egy szekta volt kezdetben az ortodox egyház szemében.) Pl. Sztahanov ... által alapított Hit Gyülekezete (3. hullám) politikai kapcsolatban áll a liberális politikai ...

Paksy Zoltán: A nemzetiszocialista mozgalmak ... - Múltunk

zése.89 Fél évvel késôbb, 1937. október 24-ben alakulhatott meg az utód- ... lett: Marton Béla és Szeder János országgyűlési képviselô, a MOVE el- nöke, illetve ...

Vallásos mozgalmak, pszichocsoportok és a nevelés aktuális ...

lyásolási technikákkal ígérnek üd- vösséget – ilyenek a szcientológia, ... dianetika és szcientológia, Syna- non, Silva agykontroll ... Ezek lényege a következ˝o: 1.

ébredési mozgalmak a tiszántúlon és a debreceni tanyamisszió - DEA

Tervek a nagy lélekszámú egyháztestek (gyülekezet, megye) problémáinak ... rossz néven, ha a lelkész megjelenik a háznál, hogy a hit dolgairól beszéljen?

A 20. század eleji életreform-mozgalmak és a reformpedagógia ...

Az életreform-mozgalom hazai megjelenésének egyik legismertebb példája a ... A kommuna lakói puritán módon éltek, együtt étkeztek, többnyire vegetáriánus ...

Új osztályharc – A civil mozgalmak és a hajléktalanok ... - socio.hu

Új osztályharc – A civil mozgalmak és a hajléktalanok szövetsége. Udvarhelyi Éva Tessza a városszociológusok azon új generációjához tartozik, amelynek ...

Kávássy Nándor: Ellenforradalmi mozgalmak Somogyban a ...

A magyar föld munkásaihoz!, Somogyi Hírlap, 1919. márc. 11. 9 Ld. erre ... 12 SML Somogy megye főispánjának iratai (a továbbiakban: SMFI) 878/1919. I2>.

Önkéntesség, aktivizmus, ifjúsági mozgalmak az online ... - PTE KTK

Az egyes pártok plakátjait jól felismerhető módon kifigurázó paródiák fő ... kombat, a Nyolcadik utas a halál, a Skyfall vagy Gyűrük ura több paródiában is ...

A reformpedagógia és az életreform mozgalmak kapcsolata Németh ...

(New School, Új Nevelés-, Új Iskola-Mozgalom, Progressive Education, ... kisvárosba, Gödöll re „kivonuló” m vészek által alapított életreform kommuna ...

Paksy Zoltán: A nemzetiszocialista mozgalmak megszerveződése, párt

csán azt a fontos tényt, hogy az az NSDAP, vagyis a német náci párt. 1920-ban ... felemelkedése függött pártja létezésétôl; ilyen volt Meizler Károly és.

vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az ... - ELTE TÓK

(Tanuláskontroll-tanfolyam vezetője). Az elménk két féltekéje együttesen vesz részt ebben a teremtő folyamatban. Az AK-ban a bal agyfélteke neve Vilmos, aki ...

Pintér Róbert: Új társadalmi mozgalmak az információs társadalomban

Pintér Róbert: Új társadalmi mozgalmak az információs társadalomban. Bevezetés. Az információs társadalom a globalizáció (Net) és az identitás (Self).

Lelkiségek és lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép

né röviden bemutatni.3 Mindhárom a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség ... Bainbridge, Willi- am, Sims. New York, Routledge. 179-208. BARABÁS Máté ... ben dicsértessék Isten) – hosszú álom után 1988-ban ismét életre kelt az oblátus ... Nyulak-szigetén állott kolostorukban élt Árpád-házi Szent Margit, Ráskai.

vallásos mozgalmak nézetei a családi életrôl és az ... - ELTE Reader

2013. dec. 9. ... tartozó, eladó sorban lévő leányok közül egy sem ment férjhez a megfelelő ... Az elemzést az alapítóatya által írt Út (1966) és Kovácstűzhely, ...

Globalizáció

Nemzetközi vállalatok mellett globális vállalatok. • 4. Kulturális. – Lokális kultúrák leértékel dése,. – Egységesülés és kommercializálódás. – A kultúra hordozó ...

Globalizáció és spiritualitás

London, 1998, magyarul.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Európa, Budapest, 1998), akik a globalizációt a nemzetközi viszonyokat a ...

Globalizáció és nemzetépítés - MTA

helyi trónbitorlók egymás elleni konspirációiról szól, nem más, mint "az árulások. erőszakos cselekmények, gyilkosságok végkimerülésig tartó láncolata, ...

A pénzügyi globalizáció alkonya

A távolság/közelség szerepe különösen a nagy globális pénzügyi központok esetében ... felfedezése összefügg a világgazdaság globalizációs folyamataival, ...

Globalizáció és társadalom : szöveggyűjtemény - MEK

2015. jún. 16. ... Globális etika – a morális igazság mint többségi gyakorlat. (Kertész-Bakos Ferenc). Kulturális terrorizmus. Kulturális marxizmus és politikai ...

gloBAlizáCió és euRóPAi PoliTikA

tudják tenni. Az elemzés során áttekintem a „Harmadik Világ” fogalmának történetét, és a fogalom használatának fő kontextu- sait, továbbá kísérletet teszek arra, ...

Az afrikai globalizáció kihívásai

Frateline Kashaga – Elliot P. Niboye: Az afrikai globalizáció kihívásai: afrikai értelmiségi ... Jacksonok hangja az afrikai faluk magnóiból még a törzsi dobok.

A globalizáció fogalma, kialakulása

A globális világ kihívásai és ellentmondásai. A globalizáció jelentése: ... civilizáció eredménye, elterjed az egész világon (a glóbuszon). Olyan a 20. században ...

ARTNER ANNAMÁRIA A GLOBALIZÁCIÓ ALULNÉZETBEN

állás is. A társadalmi-gazdasági folyamatok sosem egyik pilla- natról a másikra következnek be. Így a „globalizáció” sem az elmúlt másfél évtized terméke.

1. nemzetköziesedés – a globalizáció folyamata - MeRSZ

A nemzetközi vállalat és a multikulturális vállalat jelentése azonos. Lényege, ... Etnocentrikus politika: a hazaiak vannak kulcspozíciókban. – Policentrikus ...

GLOBALIZÁCIÓ ÉS TÉRSÉGI FEJL ŐDÉS

zóján elhangzottak szerint „az elkövetkez ő évszázadban a munkaképes lakosság. Szirmai Viktória - Baráth Gabriella - Molnár Balázs - Szépvölgyi Ákos:.

Globalizáció és társadalom : szöveggyűjtemény - Magyar ...

2015. jún. 16. ... A globalizáció gazdasági, politikai és társadalmi hatásai. (Matus János) ... következtetésre jutott, hogy „..a háború gazdasági előnyei olyannyira.