1. A diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének ...

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. A MISKOLCI ... szerepeljen. A dolgozat első oldala a címlap a következő tartalommal:.

1. A diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének ... - Kapcsolódó dokumentumok

1. A diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének ...

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. A MISKOLCI ... szerepeljen. A dolgozat első oldala a címlap a következő tartalommal:.

I. A záródolgozatok/szakdolgozatok/diplomamunkák ... - PTE ETK

2016. máj. 4. ... A PTE ETK hallgatói tanulmányaik lezárása előtt szakdolgozatot kötelesek készíteni. A szakdolgozat egy adott témakör önálló szakmai munkán ...

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA A ...

EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. • 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók.

szakdolgozat elkészítésének szempontjai - Matematikai és ...

A szakdolgozattal kapcsolatos formai követelmények. 1. A szakdolgozat terjedelme. • A szakdolgozat mellékletek nélkül minimum 25 oldal (körülbelül 50.000 ...

A diplomadolgozat elkészítésének irányelvei az Andragógia MA és ...

A diplomadolgozat témája a képzés során megszerzett ismeretekhez, az elvégzett tanulmányokhoz kapcsolódik. Tanévkezdéskor a Művelődéstudományi ...

Egy korszerű szakszótár elkészítésének alapelvei - C3

c. abundance – abundancia (nómenklatúra) / egyedsűrűség (terminológia). / gyakoriság ... A kérdés: hogyan fordítsuk ezt magyarra, amikor magyarul írunk vagy ...

A Pedagógus Portfólió Elkészítésének Változásai, Intézményi ...

5. szakasz Kutatótanár ... Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. (Második, javított változat) ... gyógypedagógiai intézmény – általános iskola.

Kajner Péter:A megyei klímastratégia elkészítésének ...

2017. márc. 28. ... A megyei klímastratégia elkészítésének szükségessége, módszertanának bemutatása. Kajner Péter. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet.

Tudnivalók a szakdolgozat elkészítésének folyamatáról ... - ELTE PPK

A szakdolgozat témájának bejelentési határideje október 15. (őszi félév) illetve május 15. (tavasz félév). A témát tehát a tervezett védést megelőző ...

A házi dolgozatok és egyéb írásbeli beadandók elkészítésének ...

2011. júl. 1. ... A házi dolgozatok és egyéb írásbeli beadandók elkészítéséhez az Intézet összeállította a szükséges minimumkövetelményeket, amely minden ...

Szakdolgozatok

Ortutay Zsuzsa. 1 pl. New Keynesian Feature of President Clinton's Economic ... 122. 2013. Hajdú Dóra. 1 pld. Nyersanyagbőség szerepe az átalakuló orosz ...

Koreai szakdolgozatok

42 Csoma Mózes K.SZD/B1. Krpanov Éva. A koreai film: kortárs tendenciák. 32 Varró Attila. K.SZD/K1. Sándor Angelika Tiszteletiség a koreai nyelvben.

Útmutató a BSc és MSc szakdolgozatok összefoglalóinak ...

BME Klinikai Kémia Tanszék. Dr. Kovács Kázmér egyetemi docens. BME Biotechnológiai Intézet. Az oldalbeállítás A4-es papírméret. A margók jobbra és balra 2 ...

5. számú melléklet 494 A szakdolgozatok ... - NKE RTK

A szakdolgozat/diplomamunka címe, fejléc, készítette, konzulens (a 3. függelékben található minta alapján). •. Tartalomjegyzék (az oldalak számozása innen ...

szakdolgozatok - Sör- és Szeszipari Tanszék

Különböző aktív szén készítmények italipari alkalmazhatósága. Panyik Gáborné ... A kovaföld felhasználás optimalizálása a sör szűrése során. Hegyesné Vecseri ... Különböző sárgabarack fajták összehasonlító vizsgálata a pálinka készítés.

BGF GKZ Könyvtára - 2016. évi szakdolgozatok és záródolgozatok

Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, 2016. ... Márió Szilveszter ; Nagyné Halász Zsuzsanna (belső konzulens), Sztárcsevics Gábor ( ...

Formai útmutató a projektfeladatok, szakdolgozatok és ... - BME ÜTI

Kedves hallgatónk! Útmutatónkkal projektfeladat-dolgozata(i) és szakdolgozata vagy diplomamunkája elkészítéséhez szeretnénk formai segítséget nyújtani ...

ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM Útmutató a szakdolgozatok ...

2017. márc. 5. ... „Szakdolgozati előkészítő”: 5 fő résztvevőtől kérhető állatorvos- és biológia vagy bio- lógusképzésben magyar vagy angol nyelven.

Tájékoztató a szakdolgozatok készítéséhez - ELTE PPK

2017. okt. 24. ... ha indokoltnak látszik, de erről a korábbi konzulenst is, az ELTE PPK ... A szakdolgozat konzulense minden olyan egyetemi oktató lehet, aki a ...

BGF GKZ Könyvtára - 2015. évi szakdolgozatok és záródolgozatok

2015. máj. 26. ... Helltherm Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Pápa) - Pápa (Veszprém) ... Egyszerűsített foglalkoztatás a Prohuman 2004 Munkaerő Szolgáltató ...

Útmutató a szakdolgozatok készítéséhez és beadásához

A szakdolgozat témákat az intézetek a tanulmányok befejezése előtti év március 31-ig kötelesek meghirdetni. A hallgatók az intézetek által meghirdetett ...

Szakdolgozatok, PTE jogi kar, 1932-1978

Hering József. A munkabér szabályozása a magyar magánjogban. 1943. ETE. Jog- és Államtudományi Kar. Schaurek Rafael. Vinkler János. 51 old. D 145.

Szakdolgozatok béríratása - MTA Jogtudományi Intézet

2014. febr. 1. ... A közelmúltban egyre többször merül fel a szakdolgozatok mással, ellenérték fejében történő megíratásának (béríratás, ghostwriting)1 kérdése.

BGF GKZ Könyvtára - 2014. évi szakdolgozatok - Budapesti ...

Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, 2014. - 73 p. ... A szolgáltatásmenedzsment működése a Városgazdálkodási Kft-nél [elektronikus dok.] ...

Elektronikus szakdolgozatok - Budapesti Gazdasági Főiskola

2013. márc. 13. ... (nyilatkozat, szinopszis). ▫ a dolgozatot egyetlen állomány reprezentálja. ▫ állományformátum: MS Word (lehet ZIP tömörítvényben).

Az ELTE BTK Művészettörténeti Intézetében őrzött szakdolgozatok ...

Prokopp Mária: Az esztergomi várkápolna freskói, 1962 szakdolgozat. 0170 ... Dozvald János: Az emberábrázolás kérdései a magyar fotóművészetben, 1964.

RTK szakdolgozatok jegyzéke - Nemzeti Közszolgálati Egyetem

bűncselekmények Budapest XIII. kerületében. Kriminalisztikai Tanszék. Bói László. 2015 BA ... Kutyák angyalbőrben : a bűnügyi keresőkutyák jelene és jövője a ...

Segédlet a szakdolgozatok/portfóliók elektronikus feltöltéséhez

konvertálás során nem fog szétcsúszni! A zenei-, hang-, vagy képdokumentum formátumú mellékleteket kérjük CD vagy DVD mellékletként adja le a tanszéken.

Szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei BSc hallgatók ...

DEBRECENI EGYETEM, TEK. TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR. HIDROBIOLÓGIAI TANSZÉK. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Webes szakdolgozatok tartalmi követelményei - Gamf

Webes szakdolgozatok tartalmi követelményei. 0. A leírás hatálya. A cél egy életszerű feladat webes alkalmazással történő megoldása. A szakdolgozat-témát az ...

Szakdolgozatok jegyzéke - Egészségügyi Kar - Debreceni Egyetem

6. Dula Andrea. Egészséges táplálkozás és életmód a terhesség folyamán ... 1412. Kovács Gyuláné. Az időskorúak társadalmi helyzete és intézményi ellátása ... 2393. Nábrádi Tibor Zsoltné. Infekciókontroll, mint a minőségbiztosítás része ... Enterális mesterséges táplálás a KAITO-n ... Az Eyesi VR Magic szemsebészeti.

Pontrendszer Bsc szakdolgozatok bírálatához Útmutató 1. A ... - Elte

Pontrendszer Bsc szakdolgozatok bírálatához. Szempontok. Pontszám. 1. A megoldott programozási feladat nehézsége. 4. 2. A dolgozat felépítése, nyelvezete, ...

elte ttk társadalom- és gazdságföldrajzi tanszék szakdolgozatok és ...

Dövényi Zoltán. Szalontai Szilvia földrajz kiegészítő. A Dunamenti Erőmű Rt. vízgazdálkodása és vízminőség-védelme. Perczel György. Tátrai Patrik geográfus.

Szakdolgozatok kereshető listája - Semmelweis Egyetem

szd paro. 2018 Varga Mónika. Gócbetegségek… június 6-ig Bata Zsófia h szd ... 2013 Therese Anette Qvale. Primary dentition caries. ... 1985 Matuscsák Tamás.

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet ...

A mezei nyúl szaporulatának és kondíciójának vizsgálata különböző élőhelyeken. A mezei nyúl ... hermelin, nyest-nyuszt, patkány, sün, házi macska):.