A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 1. A ... - BGE

A szakdolgozat első számozott oldala szövegszerkesztővel készített tartalomjegyzék legyen. (Emlékeztetőül: a Word akkor tud automatikusan tartalomjegyzéket ...

A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 1. A ... - BGE - Kapcsolódó dokumentumok

A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 1. A ... - BGE

A szakdolgozat első számozott oldala szövegszerkesztővel készített tartalomjegyzék legyen. (Emlékeztetőül: a Word akkor tud automatikusan tartalomjegyzéket ...

Szakdolgozat tartalmi, formai követelményei

a belső címlap vonatkozó követelmények: - felülre középre:Budapesti Corvinus Egyetem,Társadalomtudományiés Nemzetközi KapcsolatokKar, Nemzetközi ...

Szakdolgozat/diplomamunka formai és tartalmi követelményei

Kivonat. • [Magyar cím]. • A dolgozat kivonata magyar nyelven, 5-10 sor terjedelemben: bevezetés, anyag és módszer, eredmények rövid összegzése. Abstract.

A szakdolgozat, diplomamunka* tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozat, diplomamunka* tartalmi és formai követelményei. Tartalmi követelmények: • A szakdolgozattal, diplomamunkával a hallgatónak bizonyítania kell ...

Szakdolgozat formai és tartalmi követelményei - SZTE ÁOK

Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk ... Minta Pál. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar.

a szakdolgozat formai követelményei - Semmelweis Egyetem

A szakdolgozat egy tudományos igényességgel megírt, a fogorvostudomány gyakorlatához és elméleti hátteréhez szorosan kapcsolódó témát feldolgozó, alkotó ...

A szakdolgozat formai követelményei - Szegedi Tudományegyetem

A formai követelmények be nem tartása jegylevonással, illetve a dolgozat elutasításával ... A szakdolgozat terjedelme legalább 60 000 n, legfeljebb 100 000 n üres ... szakdolgozat –. Készítette: Kis Péter EHA kód: KISPETER.SZE. V. magyar.

A szakdolgozat- és szemináriumidolgozat-írás formai követelményei

A szakdolgozat- és szemináriumidolgozat-írás formai követelményei. (KRE BTK Szabad ... Ezután jön a könyv címe dőlt betűvel, amelyet szin- tén pont követ.

A szakdolgozat formai és tartalmi követelményei - Tanárképző ...

táblázatok jelölését és a szerkesztés további formai követelményeit ld. a Magyar Pedagógia publikációs stílusa c. dokumentumban. A dolgozat tartalmazzon: ...

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. ... Eredetiség-nyilatkozat (*a minta az „Útmutató” végén található).

A szakdolgozat formai követelményei útmutató - Károli Gáspár ...

A szakdolgozatra vonatkozó követelményeket a TVSZ 77. § részletesen ... visszakereshetőséget, félreérthetetlenségen pedig a hivatkozás elejének és végének.

Szakdolgozat, diplomamunka írása, tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat felépítése. A szakdolgozat felépítése gazdaságinformatikus szakon és gazdaságtudományi szakokon1 ... Külső borító (minta az 1/2. mellékletben).

Portfólió típusú szakdolgozat formai követelményei, 2019.02.27

Ehhez jön a hallgatói önreflexió, amelynek minimum terjedelme ... A bekötött szakdolgozat külső borítójára felírandó a szakdolgozat szó, a dolgozat címe –.

Szakdolgozat formai követelményei - Eötvös József Főiskola

TVSZ 28. §.) Elkészítésével a jelöltnek bizonyítania kell, hogy a tanulmányi idő alatt elsajátított szakmai ismereteket ... ([email protected]).

a szakdolgozat tartalmi és formai követelményei - Veszprémi Érseki ...

A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. ... Befejezés/Összegzés. • a vizsgálat ...

A PROJEKTMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI 1. A ... - BGE

(Emlékeztetőül: a Word akkor tud automatikusan tartalomjegyzéket előállítani, ha ... Üres fehér fedőlap, ... Word-ben automatikusan generálható a Hivatkozás /.

Tervek tartalmi-formai követelményei

Geotechnikai jelentés és tervezési beszámoló . ... tartalmi követelményei. Az e-Ut 03.01.11 (ÚT 2-1.201) Közutak tervezése (KTSZ)-ből kiemelve (idézve): ...

A tanulmány formai követelményei - Icuberd

Fejezetek:14 pt, félkövér. Alfejezetek: 12 pt, aláhúzott. Szöveg: 12 pt, normál. • Szimpla sorköz. • Térköz: 12 pont a bekezdések után. • Sorkizárt igazítás.

1 A (SZAK)DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Hasznos dolog már a szemináriumi dolgozatok elkészítésekor ezeket a ... majd a „Minta” résznél a Hatáskör rubrikát állítsuk „Az aktuális ponttól” lehetőségre, ...

bsc és msc diplomamunka tartalmi és formai követelményei 1 as

tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, az esetleges ábrajegyzék, jelmagyarázat is ... Borító (Egyetemi logó; dolgozat címe; készítés ideje; hallgató neve, NEPTUN.

államvizsga-dolgozatok formai követelményei

Címlap románul, oldalszám nélkül (minta letölthető a honlapról). 2. ... Román kivonat: outline, szinopszis, rendezői koncepció, gyártási ütemterv (5-10 oldal). 2. ... http://film.sapientia.ro/uploads/oktatas/segedanyagok/Utmutato%20dolgozatok% ...

PhD tézisek tartalmi és formai követelményei

Ildikó Zsófia Scheer. Supervisor: Prof. Beáta G. Vértessy ... (3) B. Szalkai and I. Scheer, K. Nagy, B. G. Vértessy, V. Grolmusz, The metagenomic telescope., PLoS ...

Szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei BSc hallgatók ...

DEBRECENI EGYETEM, TEK. TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR. HIDROBIOLÓGIAI TANSZÉK. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

megvalósíthatósági tanulmány formai-tartalmi követelményei

A projektgazda bemutatása . ... A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában . ... Projekt menedzsment szervezet bemutatása .

Az államvizsga dolgozat formai követelményei - Pszichológia és ...

1a.melléklet: Borító Pszichológia szakosoknak; ... UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA ... Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.

Önéletrajz tartalmi és formai követelményei - OMME

nyelvismeret;. - egyéni készségek, rövid indokolás, miért alkalmas a jelölt feladatra;. - számítógépes ismeretek;. - közgazdasági ismeretek;. - referencia;.

A TDK-dolgozat rezüméjének formai és tartalmi követelményei

Dr. FÖLDI Rita, egyetemi docens (KRE-BTK, Pszichológia Intézet, Fejlődés- és. Neveléslélektani Tanszék, Budapest). Intézmény: Károli Gáspár Református ...

PUBLIKÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI Terjedelem: maximum 20 ...

ABSZTRAKT (Times New Roman, 14-es félkövér, nagy álló betű), a szöveg max.10 sor terjedelemben, Times New Roman 12-es betűtípus, sorkizárás ,.

a kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei

2017. máj. 26. ... foglaltaknak. A Szabályzat Alapterv (pallérterv) keretében tárgyalja azokat a tartalmi elemeket, melyek legalább szükséges részei a kivitelezési ...

a geomatikai közlemények formai és tartalmi követelményei

LŐVÉR PRINT Kft. nyomdájában. 9400 Sopron ... the source code is available on the GitHub portal (https://github.com/zsiki/ulyxes). The code is ... **Doctoral School of Enviromental Sciences, University of Szeged, Szeged, Hungary. ***Eötvös ...

A beadandó dolgozat formai követelményei – egy témát két fő is ...

betűméret: 12p. – a dolgozatok nem készülhetnek „kivág–másol” technikával. – az információk forrását a dolgozat végén irodalomjegyzékben kell felsorolni.

Esettanulmányok formai követelményei 1. Fedőlap - Szent Györgyi ...

Fedőlap: Címe: Esettanulmány Háziorvostan Szakvizsgához vagy Esettanulmány Háziorvostan Licence vizsgához. Szerző neve: Mentor neve: Vizsga dátuma:.

formai követelményei - Szociológia tanszék - Pécsi Tudományegyetem

... egymásnak? Miért fontosak a saját kérdésfeltevésünk szempontjából? ... Magyar könyv második vagy harmadik stb. kiadása: Hanák Alfréd (1984 [1933]): ...

Absztrakt formai követelményei Cím (középre igazított, félkövér, 16pt)

Az összefoglalót angol nyelven, maximum 3000 karakter terjedelemben - beleértve a szóközöket - kell elkészíteni. Kérjük, először tüntesse fel a tanulmány címét ...

2. A szakdolgozat követelményei - Pedagógia és Alkalmazott ...

A szakdolgozat követelményei ... Az alfejezet a minta összetételének, ... Az adatok bemutatása a hipotézisek sorrendjében vagy egy-egy témakör mentén ...

2. A szakdolgozat követelményei - Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Óvodai és Elemi Oktatás Pedagógiája Szak. SZAKDOLGOZAT.