Európai Tanács

a kontinenseket két nagy hegységrendszer, a Kaledóniai- és a Variszkuszi-hegységrendszer kapcsolta össze;. – ezek tagjai később a függőleges mozgások ...

Európai Tanács - Kapcsolódó dokumentumok

Az Európai Tanács és a Tanács története - Consilium - Europa

25. 2.1.2. Az „üres székek politikája” okozta válság és a luxembourgi kompromisszum . . . 29. 2.1.3. Az egyesítési szerződés .

Európai Tanács

a kontinenseket két nagy hegységrendszer, a Kaledóniai- és a Variszkuszi-hegységrendszer kapcsolta össze;. – ezek tagjai később a függőleges mozgások ...

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) - EUR-Lex

2018. máj. 30. ... A fajták kiválasztásakor előtérbe kell helyezni az ökológiai mezőgazdaságban fontosnak számító olyan jellemzőket, mint például a nagyfokú ...

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK ... - EUR-Lex

2015. okt. 5. ... Ezen irányelv alkalmazásában a vízenergia és a szélenergia rész ... b) a tagállamok rendelkeznek továbbá arról, hogy a távvezeték-háló.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/32/EK ... - EUR-Lex

2006. okt. 20. ... foszfátok és tengeri algamész. 15. – kalcium-karbonát. 20. – takarmányélesztő. 5. A nyomelemek funkcionális csoportjához tartozó adalé-.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018 - EUR-Lex

2018. máj. 2. ... (2018. április 18.) ... A határokon átnyúló és más postai küldemények kisfeladóira ... felszámított belföldi és bármilyen egyéb releváns díjak;.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS REN

2019. okt. 31. ... A közvetlen kifizetésekről szóló 1307/2013/EU rendelet és a vidékfejlesztésről szóló. 1305/2013/EU rendelet azonban nem tartalmazza a 2020 ...

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/19/EK ... - EUR-Lex

2009. dec. 19. ... irányelv”) (5) alapján már engedélyezhették, vagy pedig e háló- ... rész – Számviteli szétválasztás és költségszámítás) (1). (19). A hálózati ...

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 451/2008/EK ... - EUR-Lex

2008. ápr. 23. ... kell kapnia a CPA módosítására a műszaki vagy gazdasági fejlődés ... Kelt Strasbourgban, 2008. április 23-án. az Európai ... Chili és fűszerpaprika (capsicum spp.) ... Indítómotor, kettős funkciójú indítógenerátor, egyéb generátor és villamos készülék ... ékszer, fotó- és optikai cikk ügynöki nagykereskedelme.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK ... - EUR-Lex

2014. jan. 1. ... 26-i hetedik jelentés további előrelépésről számolt be. Ezért a ... undertaker”) vagy csatornaüzemeltetési vállalkozóként („sewerage underta.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 211/2011 ... - EUR-Lex

2015. júl. 28. ... ▻M1. A Bizottság 268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ... A Bizottság 887/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU ... - EUR-Lex

2018. jan. 1. ... 02014L0024 — HU — 01.01.2018 — 002.001 — 2 ... egyezmény (4) 1. cikke értelmében vett csalás; ... Postal Business of the Post Office.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK ... - EUR-Lex

2005. szept. 7. ... Sztomatológia. Minimális képzési idő: 3 év. Bőrgyógyászat. Minimális képzési idő: 4 év. Szakmai cím. Szakmai cím. Malta. Dermatoloġija.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU ... - EUR-Lex

2014. febr. 26. ... jellemzően valószínűleg a szokásos termékskálája része ként szállítja ezeket a ... latkérő szerv számára lehetővé tegye nyilvános hírközlő háló.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 396/2005 ... - EUR-Lex

2011. jan. 1. ... Cserimoja/. Csirimojó (4). Annona cheri- mola. Gyömbéralma, cuko ralma, ilama és más közepes méretű annó nafélék. 0163070. Guáva (4).

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/108/EK ... - EUR-Lex

15 Dec 2004 ... HU. (1) HL C 220., 2003.9.16., 13. o. (2) Az Európai Parlament 2004. március 9-i véleménye (a Hivatalos. Lapban még nem tették közzé) és a ...

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/ 745 ...

2017. máj. 5. ... (2) Az Európai Parlament 2014. április 2-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2017. március 7-i álláspontja.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006 ... - EUR-Lex

2006. márc. 15. ... (3) Az AETR ezen rendelet helyett továbbra is alkalmazandó a részben a (2) bekezdésben említett területeken kívül folytatott nemzet közi közúti ...

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016 - EUR-Lex

2016. júl. 26. ... megfelelően az Apostille-egyezmény az érintett személy kérelmére továbbra is alkalmazható a tagállamok közötti viszonylatban. Ha egy ...

az európai zászló - Európa Tanács

AZ EURÓPAI ZÁSZLÓ. 50 év. AZ EURÓP. AI. ZÁSZLÓ. 50 év ... kék zászló, amely fél évszáza- da jelképezi Európa törekvé ... Lettország, Liechtenstein,. Litvánia ...

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008 ... - EUR-Lex

2009. jan. 20. ... cseresznyepárlat vagy kirsch, szilvapárlat vagy slivovitz, mirabella-, őszibarack-, alma-, körte-, kajszibarack-, füge-, citrus-, szőlő- vagy.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) - NAIH

2016. ápr. 27. ... (általános adatvédelmi rendelet) ... szervek számára tevékenységük folytatásához a személyes adatok felhasználását minden eddiginél ...

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU ... - EUR-Lex

2013. dec. 17. ... hozzáférését, valamint az Alapjogi Charta 5. cikkének. (2) ... (2) Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17-i) ... Az előzetes értékelés lényeges elemeit e rendeletben ... hullámok, erdőtüzek és szélsőséges időjárási események növekvő kockázatával) szemben. 3.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU ...

2015. máj. 23. ... támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről ... AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/ 679 ... - NAIH

2016. ápr. 27. ... Az Európai Parlament 2016. április 14-i álláspontja. ... hatáskörök és feladatok gyakorlására, illetve végzésére. ... felvétel alkalmával; vagy.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019 - EURid

2019. márc. 19. ... A .eu felső szintű domaint (TLD) a 733/2002/EK európai parlamenti és tanácsi ... Az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8), ...

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve - EUR-Lex

2014. febr. 26. ... piacok további megnyitásához és a nemzetközi keres ... lalkozó helyett más alvállalkozót bízzon meg. ... 45,11 Épületbontás, földmunka.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU ...

2013. dec. 17. ... 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. AZ EURÓPAI ... zetek társulásai és az 1305/2013/EU rendelet 27. cikkében említett.

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK ... - EUR-Lex

2009. nov. 30. ... ára, és UV-abszorbció esetén a fény által kiváltott toxicitásra. Az abszorpció ... Fügefalevél (Ficus carica L.) abszolútum illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén ... potassium salicylate, TEA- salicylate. 69-72-7 ...

Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU ... - EUR-Lex

2012. dec. 20. ... megállapodást kötött Dániával a 44/2001/EK rendelet. Dániában történő alkalmazásának biztosításáról. A polgári és kereskedelmi ügyekben a ...

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/98/EK IRÁNYELVE ...

2003. jan. 27. ... az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására ... neve, összetétele és mennyisége. IV.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1215/2012/EU ...

2015. febr. 26. ... A 2006/325/EK tanácsi határozattal (3) a Közösség megállapodást kötött Dániával a 44/2001/EK rendelet Dániában történő alkalmazásának ...

Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete - EUR-Lex

2012. okt. 25. ... váratlan eltérései hatásának kiküszöbölésével növekedjen ... port. KN-kód. Leírás. Érzékeny. (É)/Nem érzékeny (NÉ) ex 0210 99 85. Juh és kecske ... 33. árucsoport Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló.

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve - EUR-Lex

(2012. október 25.) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB ...

Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete - EUR-Lex

2013. jún. 26. ... exszel történő deflálásával, például a készletváltozást nem tartalmazó ... vagy nyereségen alapuló prémiumokat, karácsonyi és újévi prémi.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/ 1132 ...

2017. jún. 14. ... (2) Az Európai Parlament 2017. április 5-i álláspontja (a Hivatalos ... (1) Az Európai Parlament és a Tanács 2012/17/EU irányelve (2012. június ...