Tanítási tervezet Tantervi követelmények A tanítási ... - GeoGo - Elte

2018. nov. 26. ... hegységrendszerek és tagjai, melyek ismeretéről a tanév során az ... fogalmak: Kaledóniai és Variszkuszi-hegységrendszer, Skandináv-.

Tanítási tervezet Tantervi követelmények A tanítási ... - GeoGo - Elte - Kapcsolódó dokumentumok

Tanítási tervezet Tantervi követelmények A tanítási ... - GeoGo - Elte

2018. nov. 26. ... hegységrendszerek és tagjai, melyek ismeretéről a tanév során az ... fogalmak: Kaledóniai és Variszkuszi-hegységrendszer, Skandináv-.

Tanítási tervezet - GeoGo - Elte

2017. okt. 27. ... Tanítási egység (téma) címe: A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai ... A Föld belső folyamatai iránt való érdeklődés felkeltése. 1.4. ... PPT. 3. Felhasznált irodalom. Földrajz 9. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő ...

Tanítási tervezet - GeoGo GeoGo - ELTE

2018. nov. 19. ... Témakör megnevezése: A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai. Tanítási egység (téma) címe: A kőzetlemezek és a földrengések.

Tanítási tervezet - GeoGo

2017. nov. 13. ... a különböző típusú vulkánok kialakulásának oka. - a vulkán felépítésének és működésének megismerése és megértése ... Az óra felépítése.

Tanítási tervezet részlet - GeoGo GeoGo

Tanítási tervezet részlet. A tanítási egység címe: Ázsia vízrajza ... A táblán 4 kontinensnév (Ázsia, Észak-‐Amerika, Dél-‐Amerika, Afrika). –Differenciált egyéni ...

Tanítási tervezet mikrotanításhoz - GeoGo

„A part alatt” dalszöveg, zene http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/32495/gyermekdalok/a-part-alatt-zeneszoveg.html https://www.youtube.com/watch?v= ...

Tanítási tervezet - GeoGo GeoGo

2018. ápr. 12. ... Témakör megnevezése: Magyarország nagytájai. Tanítási egység (téma) címe: ... Kékes: Magyarország legmagasabb pontja (1014 m). 4.

A tanítási egység címe: A dél-amerikai országok ... - GeoGo - Elte

2016. ápr. 16. ... Milyen emberfajták vannak jelen. Mexikóban? Mivel magyarázható az ő jelenlétük? - Mexikó társadalmi-gazdasági életének melyek az alapjai ...

10. fejezet A tanítási-‐tanulási folyamat tervezése ... - GeoGo GeoGo

Elvárható új képesség-‐összetevők felsorolása. – Tanulói ... tanítási órákon mivel foglalkoznak valamely tartalmi és fejlesztési feladatok elérése okán, illetve mely ... tanulók ismeretében kell logikai sorba rendezni a didaktikai mozzanatokat.

Földrajz tanulási, tanítási technikák - GeoGo GeoGo

Időszalag. Készítette: Besenyi Anna, 2013. október. Általános képzési célok. – az idő múlásának felismertetése jelenségek, folyamatok segítségével. – időrendi ...

Segédanyag a tanítási tervezetek elkészítéséhez - GeoGo GeoGo

részmozzanatai feltételezik, igénylik egymást. Az egyes órákon azonban a különböző didaktikai feladatok hangsúlya különböző lehet, valamelyik meghatározza ...

Tanítási tervezet

A foglalkozás eszközei: Szitakötő folyóirat, szókártyák, aktívtábla, gyufa, keksz, üdítőpor, víz, üveg, pohár, jutalomfalat, „rókafarok”. Megjegyzés: Az órát állat ...

Segédanyag a tanítási tervezetek elkészítéséhez - GeoGo

didaktikai feladatok hangsúlya különböző lehet, valamelyik meghatározza az óra jellegét, a többi pedig annak van alárendelve. Ez alapján különböztethetők ...

10. fejezet A tanítási-‐tanulási folyamat tervezése és ... - GeoGo

a pedagógiai tevékenység tartalmának és formáinak megtervezése. -‐ szaktudományos ismere-‐ tek (pl. fogalmak kialakí-‐ tása, folyamatok megér-‐ tetése ...

Tanítási módszerek - Elte

METHODS IN TEACHING PROGRAMMING. Szlávi Péter, Szlavi#ludens.elte.hu. Zsakó László, Zsako#ludens.elte.hu. ELTE TTK Informatika Szakmόdszertani ...

A TANÉV HELYI RENDJE Tanév, tanítási év Tanítási szünetek

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. ... A 2019. és 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarend, ledolgozás és munkanap áthelyezés.

Újdonságok a tanítási órán - Elte

a keresett információkat, a REALIKA Educatio (Digitális foglalkozás-gyűjtemény és oktatás- szervezési szoftver – realika.educatio.hu ) felépítése jobban ...

magyarországi tapasztalatok elemzése a tanítási és az ... - Elte

gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző ... létezik, órakedvezmény a külön díjazás miatt viszont nem jár rá.

Értékel lapok a tanítási gyakorlatokhoz - ELTE BTK ...

Dorottya, ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. • Tanítási gyakorlat értékelési szempontjai – Assessment of teaching experience; összeállították az ...

tanulási-tanítási technikák a földrajztanításban - ELTE Reader

2014. máj. 31. ... 2. Szövegszerű tanulási technikák alkalmazása a földrajztanításban . ... 8.1.2. Online gondolattérkép készítése egy témakör feldolgozásához ... miniatürizálás, pagoda, Richter-skála tájfun, technopolisz, túlhalászás, tűzgyűrű,.

Ollé János Tanítási-tanulási stratégiák az oktatási ... - ppk - Elte

komoly szerepe van a differenciálás és ezzel együtt az adaptivitás szemléletmódjának. Semmi nem zárja ki, hogy a tanítási-tanulási stratégiák fogalmánál, ...

1. a tanítási óra és típusai

A frontális osztálymunka. 1.3.1.1. A frontális munka fogalma és története. 1.3.1.2. A frontális munka típusai és alkalmazási lehelőségei a biológiaoktatásban.

1/1A/1 : Tanítási napokon

... 11:35 12:35 13:05 13:20 14:05 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:05. 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35. Megállóhelyek. H-CS. P. Annahegy. 4:13.

ikt eszközök és módszerek a földrajztanításban - GeoGo GeoGo - Elte

Az IKT használata alapvető jelentőséggel bír az általános földrajzi műveltség ... Lehetséges eszközök: Trello projektmenedzsment eszköz, Creately (számos.

Óratervezet I. Alapadatok Az óra időpontja - GeoGo GeoGo - ELTE

2016. máj. 9. ... Általános fogalmak: világtenger, óceán, tenger, peremtenger, beltenger, tengeráramlat. (hideg és meleg), tengerjárás, árapály jelenség, ...

Aprózódás és mállás modellezése - GeoGo GeoGo - Elte

Egyszerű tantermi modellezés - folyamat- és jelenségmodellezés. Aprózódás és mállás folyamata. PUSZTAI RÉKA ALEXANDRA. Első Beadandó feladat.

A tanári szakdolgozattal kapcsolatos ... - GeoGo GeoGo - Elte

2017. febr. 10. ... Tartalmi követelmények. 1.1. A szakdolgozat témája. A szakdolgozat témájának az előzetes témabejelentő lapon szereplővel meg kell ...

Összefüggő tanítási gyakorlat

tanár) irányításával végzett csoportos pedagógiai és önálló tanítási gyakorlat a ... ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és.

Csoportmunka a tanítási órán

A tanulókat ért számtalan információ — és annak feldolgozása — mindjobban befolyásolja a tanulók tudását és értelmi képességeik fejlődését. Ennek egyik ...

Az Újpesti Két Tanítási……………… - UMSZKI

http://www.nyelviskola.hu/tovabbkepzesek). Projektorral, okostévével felszerelni tantermeket. Közismeretis osztálytermekben is a számítógéppark frissítése (a ...

A tanítási óra elemzésének szempontjai

A tanítási óra elemzésének szempontjai. Nevelési célok ismertetése, összevetése az órán megoldott feladatokkal, órai munkával. Mit sikerült megvalósítani és ...

Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn)

0. 42 2018.10.14 v. Iskolamise 10.00. 0. 43 2018.10.15 h. 7.45 Hétindító gondolatok. 1. Eseménynaptár 2018/19 tanév (181 tanítási nap, 6 tn). SZEPTEMBER.

Tanítási év: 2019/2020 - Boskola

Magyar óravázlat minta. 2. Üres óravázlat minta ... Mese, monda, rege. - Tündérszép Ilona és. Árgyélus ... A fehér ló mondája. - A magyar szent korona.

Óravázlat összevont tanítási órához

Tantárgy: magyar nyelv és irodalom – összevont olvasás. Osztály: 1-2. osztály. Az óra témája: 1. osztály: Mesék birodalma, 2. osztály: Szövegértés – A tavasz.

Eseménynaptár 2019/20 tanév (180 tanítási nap,6 tn)

2019. okt. 13. ... -1 2019.08.31 szo Ismerkedő kirándulás az első osztályosoknak (Csanyik) 9.00 ... Eső tanítási nap 1., 2. és 5. évf. szülői értekezlet 17.00 ... Szent Miklós napi műsor 11.00; dolgozóink gyermekei r. ... Anyák napi műsorok.

A kutatásalapú tanulás - GeoGo GeoGo - Elte

2016. ápr. 20. ... A mikrotanítás után egy videót is tervezünk készíteni, melyet végleges formájában a prezentáció után szeretnénk csatolni a projektnaplóhoz. 2.