MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7844. számú ... - Parlament.hu

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 4. §-a a ... iránti hirdetményre vonatkozó szabályai szerint teszi közzé az árverési ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7844. számú ... - Parlament.hu - Kapcsolódó dokumentumok

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7844. számú ... - Parlament.hu

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 4. §-a a ... iránti hirdetményre vonatkozó szabályai szerint teszi közzé az árverési ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/806. számú ... - Parlament.hu

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) keretében végeztük el . ... kialakulásához, csakúgy, mint a fogyasztók részére bevezetett „Zöld szám” szolgáltatás, ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4449. számú ... - Parlament.hu

illetékességi területe. 1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest). 1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság. Budapest V. kerület. Budapest VI. kerület.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5050. számú ... - Parlament.hu

szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 1. ... állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben előírt alkalmassági ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9369. számú ... - Parlament.hu

... lehetővé téve a jogszabályi eltérő rendelkezést. Az 5. és 14. § - hoz. A „házilagos” kivitelezés elterjedésének segítése érdekében a saját vagy a hozzátartozó.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11106. számú ... - Parlament.hu

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és ... (3) Ha a rendőrség nemzetközi körözés során a személy, dolog hollétét, ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú ... - Parlament.hu

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4451. számú ... - Parlament.hu

anyakönyvezésekor” szöveg, d) 77. § c) pontjában „a központi nyilvántartó szerv, az anyakönyvvezető és a hazai anyakönyvezést végző hatóság” szövegrész ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11900. számú ... - Parlament.hu

(2) A bíróság az e törvény hatálya alá tartozó jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el. 2. ... A pert a felperes és az igénylő, mint új alperes ... A perbeli hazugság tilalma és annak jogkövetkezményei a Plósz-féle Pp. hatálybalépése óta.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6352. számú ... - Parlament.hu

d) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, e) az állami topográfiai térképi adatbázisok, f) az állami távérzékelési adatbázisok, g) a honvédelmi célú ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8019. számú ... - Parlament.hu

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes ... kormányzati igazgatási szervhez a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4477. számú ... - Parlament.hu

feladatot ellátó szerv költségvetési kiadási és támogatási előirányzatát a XLII. A ... S3= a 2015/2016. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, az ... Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok ... A vidéki Magyarország fejlesztésének kulcsa a vidéki városokhoz kötődik, ezért.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12915. számú ... - Parlament.hu

The NATO Commander will define and prioritise required HNS and approve the ... a NATO-ban megszokott HNS MOU-t vagy magyarul BNT MOU-t használjuk a ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/13320. számú ... - Parlament.hu

2016. dec. 31. ... 30. táblázat: Egy hektár mezőgazdasági területre jutó műtrágya, ... alapján 538,9 mm, mely a megszokott mennyiség 92 százalékának felel meg. ... számára rendelkezésre állt egy olyan kalkulátor, mely lehetővé tette, hogy a.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4857. számú ... - Parlament.hu

az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és ... e) az állandó személyazonosító igazolvány cseréje, amennyiben arra azért ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/14241. számú ... - Parlament.hu

nyilvántartás szerint Geszt 240/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az állam ... A törvény célja a geszti Tisza-kastély komplex rekonstrukciójához és hosszú távú.

Magyarország Kormánya B/14314. számú ... - Parlament.hu

2017. márc. 13. ... melynek oka egyrészt, hogy az előző üzleti év – a tulajdonos váltás ... vagyonkezelést a FŐGÁZ Csoporthoz tartozó társaságok tekintetében.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9634. számú ... - Parlament.hu

törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) 71. § (1), (2), és (8) bekezdése ... meghatározása mind az Szmtv., mind a Harmtv. vonatkozásában, amelyre a munkáltatókat.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/14237. számú ... - Parlament.hu

c) külföldön kiállított okirat vagy értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárásban, d) külföldi ... külföldi eljárásban történő felhasználás céljából került sor.” 129.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3610. számú ... - Parlament.hu

d) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti szervnél munkaviszonyban eltöltött idő is. (7) A (6) bekezdésben ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7415. számú ... - Parlament.hu

2012. jún. 30. ... ... A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a hatálybalépésekor ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2931. számú ... - Parlament.hu

biztosított magánszemély, ha a biztosító teljesítésére korlátozások nélkül a díjat fizető más ... a) a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévében és a végelszámolás ... Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása ... A (2) bekezdéshez: A javaslat a különleges jogosítvánnyal rendelkező ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú ... - Parlament.hu

... el, amely a panasszal érintett egészségügyi szolgáltató részére működési engedély kiadására jogosult.” ... közreműködésre szól – a működési engedély közreműködésre irányuló tartalmának hatályon ... OEP, EEKH) információt adjon át. Az.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11212. számú ... - Parlament.hu

(6) Ha az elhunyt végrendelete a hamvak sorsáról nem rendelkezett vagy nincs ... gyakorlathoz képest némileg szigorodik: az urna hazavitele abban az esetben ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13270. számú ... - Parlament.hu

(1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§-ának (2) – (4) bekezdései helyébe az alábbi ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4479. számú ... - Parlament.hu

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/4479. számú ... értékeléséről készült jegyzőkönyv másolatát kérelemre a licitáló, a pályázó és az elővásárlásra ... 80/C. § A NAV első alkalommal 2021. május 25-ig törli az általa, illetve a megbízásából vagy.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6044. számú ... - Parlament.hu

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/6044. számú törvényjavaslat a személyszállítási szolgáltatásokról. Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/15783. számú ... - Parlament.hu

A )sófia és Jola da edite á iklo ok ájusá a ... Keszthelyi-heg ség, a Bako , a Cse hát, a Cse ehát, ala i t a Bükköt és Mát át ö ező heg lá i te ületek (26. á a).

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6585. számú ... - Parlament.hu

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/6585. számú törvényjavaslat a közadatok újrahasznosításáról. Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9065. számú ... - Parlament.hu

j) az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti ... „(1) A kereskedelemről szóló törvény alapján működési engedéllyel ... az egy évvel (vagy rövidebb időszakkal) történő meghosszabbítása, valamint a teljes jogú ... rendelkezései alapján az EEKH és az ORFK évek óta végez nyilvántartásba vételt, ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú ... - Parlament.hu

2016. okt. 1. ... (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 16. § i) pontja helyébe következő rendelkezés lép:.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/17458. számú ... - Parlament.hu

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) ... végrehajtási rendelet úgy rendelkezik, hogy ha a tisztjelölt hallgatói jogviszonyának.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4285. számú ... - Parlament.hu

11. energiamegtakarítás: az az energiamennyiség, amellyel csökkent valamely energiahatékonyság-javító intézkedés végrehajtása után a mért vagy becsült ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10539. számú ... - Parlament.hu

1. adó: a jövedéki termékek után fizetendő jövedéki adó és a ... 46. üzemanyag: a benzin, az üzemanyag célú gázolaj, – a 0 adómérték alá tartozó és az ... (2) Adó-visszaigénylés a jövedéki termék adóval növelt áron történt ... hátrányt okoz, a jövedéki bírság mértéke a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12720. számú ... - Parlament.hu

foglalkoztatás 2017. április 1-jét megelőző időszakra nyújtott állami támogatására 2017. március 31-ét követően is a ... (7) A 2008. január 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok szerinti, a szolgáltatói ... A szülőtartásra a rokontartás általános ...

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/11703. számú ... - Parlament.hu

megjelenő „Konyhasziget” című magazin, amely ingyenes kiadványként a nagyobb ... Facebook-oldala (https://www.facebook.com/eteltcsakokosan), amely napi.