MONY V9N2 belivek.indd - magyar orvosi nyelv

SZÖVEGCSISZOLÁS. Bősze Péter ▫ Helyesírási-nyelvhelyességi szemezgetések . ... doktornő (77,9%) forma általánosnak tekinthető, a 18 év alat- tiak körében ...

MONY V9N2 belivek.indd - magyar orvosi nyelv - Kapcsolódó dokumentumok

MONY V9N2 belivek.indd - magyar orvosi nyelv

SZÖVEGCSISZOLÁS. Bősze Péter ▫ Helyesírási-nyelvhelyességi szemezgetések . ... doktornő (77,9%) forma általánosnak tekinthető, a 18 év alat- tiak körében ...

MONY V11N2 belivek.indd - magyar orvosi nyelv

kutya-macska barátság: kutya és macska közti barátság. • nap-éj egyenlőség: nap és éj ... kéz-láb törés: kéztörés, lábtörés; kéztörés és lábtörés; kéz- és lábtörés.

MONY V9N1 belivek.indd - magyar orvosi nyelv

jól esik a magyar fülnek: tarlósömör (herpes tonsurans). – fakósörmör (pityriasis versicolor) – földmérgezés (tetanus). – merevgörcs (tetania) – borsóka (trichina) ...

MONY V7N1 belivek.indd - magyar orvosi nyelv

bármilyen javaslat csak akkor tekinthető hivatalos helyesírási szabálynak, ha az MTA ... hozta rossz soruk, hogy 42 éven át oktattam elsőéves medi- kusokat.

MONY V14N2 belivek.indd - magyar orvosi nyelv

kapszulát az angol nyelvű irodalom wireless (elektróda nél- küli) pacemakernek nevezi. Mivel a ... Gaál Csaba: Találó fordítás, teljes mértékben egyetértek. ... http://dictzone.com/latin-magyar-szotar/mesenterium commune. (2014. júl. 15.) „A [.

MONY V6N1 belivek.indd - magyar orvosi nyelv

capitulum radii, capitulum ulnae (az első önálló magyar anatómiai atlasz). 1951 ... 1992 Donáth Tibor: a neves anatómus ez évi kötetében a caputon kívül más ...

MONYT belivek 2008.indd - magyar orvosi nyelv

Magyar szerző is alkotott „ürülék-gyógyszerkönyvet”, Ruland ... kéval. Az adagolási táblázat sajtóhibáit – tizedes nagyságú tévedés az Acidum arseni- cosumnál ...

MONYT belivek 2009 vegso.indd - magyar orvosi nyelv

sei rendszerint többtagúak. A jelszerű rövidítések szabványosított jelek. Ide tartoznak a pénz- fajták rövidítései, az égtájak rövidített alakjai, a gépkocsik ország-.

MRE Program belivek 2018-6.indd - A Magyar Reumatológusok...

2018. okt. 3. ... 10 év reumatológiai történetét bemutató előadások, majd a reumatológus és ... Dr. Szekanecz Zoltán Prof. ... Chairs: László Czirják, Péter Bálint.

Mszt 2015 programfuzet belivek web-re.indd - Magyar ...

2015. jún. 20. ... PÉCSI VÁROSNÉZŐ KISVONAT www.pecsikisvonat.hu. A vonat segítségével számos olyan látnivalót megismerhet, melyek a belváros ...

MRE Program belivek 2018-6.indd - Magyar Reumatológusok ...

2018. okt. 3. ... 10 év reumatológiai történetét bemutató előadások, majd a reumatológus és ... Dr. Szekanecz Zoltán Prof. ... Chairs: László Czirják, Péter Bálint.

magyar orvosi nyelv magyar orvosi nyelv

2018. jan. 31. ... jelentése 'fogad, befogad' lehetett, de a XV. század végén már van olyan írott ... A lat. acetabulum jelentése 'ecetes tálka, csé- sze'. Maga az ...

Ismeretanyag_A magyar _Keszler B.pdf - magyar orvosi nyelv

Az 1831-ben megalakult Magyar Tudós Társaság felismerte a helyesírás fontosságát. ... Kísérletei, korai Hatvaniként, ördöngösség hírébe keverték. Apáczait ...

MONY_2004_02_Javasl_BŐSZE .pdf - magyar orvosi nyelv

Mast cell (mastocyta, masztocíta) hízósejt. Monocyte (monocita, monocyta) egymagúsejt, egymagvúsejt. Natural killer cells (NK cells) természetes ölôsejtek ...

A magyar orvosi nyelv jelene1

gyar Orvosi Nyelv előző számában (2012: 56−58) megjelent gondolataimat ... gondoskodni, hogy ezek a kezdetben újszerű kifejezések helyesen, vagyis ... kifejezést (evidence based medicine), amelynek jelentése a ma- gyarban (és a ...

MONY_2017_02_Gyógyn_Bősze .pdf - magyar orvosi nyelv

... Varga Csaba, Vincze Judit. A gyógynövények, gyógynövénykészítmények neveinek írásával ... gyógynövények és drogjaik nevei megtalálhatók a VIII. Magyar.

MONY_2018_01_Értjük_Nyáry .pdf - magyar orvosi nyelv

Achilleus, Ἀχιλλεύς (Akhilleusz), latinosan alakban Achillēs. (Akhillész): Thetisz (Θέτις) tengeristennőnek és a halan- dó Péleusz (Πηλεύς) királynak a fia.

Magyar Orvosi Nyelv 2016/2

A világ- hálón a szívérrendszeri, szív érrendszeri, szív és érrendszeri, ... helyesírási szabályzat szerint a szív-érrendszeri (kötőjeles) ... elfajzott szlováknak.

Magyar Orvosi Nyelv 2015/2

A Taiping Yulan a Song-kor hatalmas terjedelmű lexikona, melyet a császári ... A Sárga Császár belső könyvei című mű tulajdonképpen a Sárga Császár és Qi ...

tartalom - magyar orvosi nyelv

görög vagy latin szó jelentése megegyezik a magyar jelentés- sel, ott nem írtam oda ... 'varázslat' (sorcerer 'varázsló'), charm 'varázslat, báj', enchant. 'elbájol ...

letöltés - magyar orvosi nyelv

A latin nyelvű orvosi kifejezések szótárai ennél is keve- sebbet tartalmaznak. ... Az allergia jelentése árnyaltabb, mint a túlérzékenységé, ami- nek többféle ...

Magyar Orvosi Nyelv 2015/1

Bősze Péter ▫ Helyesírási megfontolások az orvosi nyelvben . ... A sok jókívánság a meg- ... zódik a helyesírási szabályzatban is, amikor megengedi, hogy.

A medicina nyelve - magyar orvosi nyelv

A latin, illetve a magyar rövidítések már az angol nyelv térhódítása elôtt is megtalálhatók voltak az orvosi szaknyelvben: anamn./anamnesis (kórelôzmény) ...

Donáth Tibor - magyar orvosi nyelv

Az orvosi nyelv döntő elemeit az anatómiai képletek elnevezései adják. Történelmileg az ókori görög, latin, arab, héber szakszavak a Vesalius utáni korszakban, ...

MONY_2018_02_A Szer_Berény.pdf - magyar orvosi nyelv

Köznyelvi szövegeket is kerestem, „supinált és szupinált gye- rekcipők”-re ... A bolus elsődleges jelentése nagy pirula, nagy golyó – régies neve labdacs.

Az egy névelő (egy) rút germanizmus? - magyar orvosi nyelv

és felesleges az egy határozatlan névelő a névszói állítmány bizonyos fajtája előtt ... némileg pontatlan, túláltalánosító; mert bár a német és az angol valóban az ...

MONY_2004_02_A szer_ASZÓDI.pdf - magyar orvosi nyelv

Külön élveztem, hogy a szavak elválasztását, úgy tűnik, nem hagytátok teljesen a gépre ... A Magyar Tudományos Akadémia kiadványában (1) „A kiejtés szerinti írásmód” fejezet ... én, mennyire megtévesztô a szavakban látható „sch” hang, illet- ... írunk, és a magyar, latin, angol, német szavak, tövek, ragok, ra- gozások, elô- ...

Magyar orvosi nyelv a XVIII. században

Más jellegű volt a lengyel nyelvújítás: az álta- lánosan kötelező latin közigazgatási nyelv mellett a lengyel nyelv teljesen egyenrangú volt az oktatásban, ...

MONY_2003_02_A víru_BŐSZE .pdf - magyar orvosi nyelv

dae” toldalékot tesszük, a megnevezést dôlt betűvel írjuk és ... Az alfaj, törzs, változat írás- módjára ... hogy a „rend”, „család” és „alcsalád” nevének írása magyar.

MONY_2004_01_A medi_PÁTROV.pdf - magyar orvosi nyelv

Szintén az angol nyelv hatásának tudható be az, amit ma egyesek az orvosi nyelv egy „vadhajtásának” bélyegeznek, neve- zetesen: a rövidítések elburjánzása ...

MONY_2019_01_Az érz_Bősze .pdf - magyar orvosi nyelv

Az angol sensibility jelentése 'the ability to experience and understand deep ... érzéscsökkenés hypoesthesia, hypaesthesia az inger érzékszervi ha- tásának ...

Mi fán terem az a kórbonctan? - magyar orvosi nyelv

csolatba, és nem egy kollégám is csak a „hidegsebész” – nem túl hízelgô – megnevezést használta. Ugyanakkor szakmánk akkori vezetôi egyre elszántabban ...

Magyar Orvosi Nyelv 2015/2 - Core

Általános vélemény, hogy az utolsó vacsora a pészah ünnep előestéjén közösen fogyasztott vacsora lehetett. Az események evangéliumi leírásaiból úgy.

Pólya József - magyar orvosi nyelv

Berényi Mihály ▫ Az orvosi társaságok, egyesületek neveiről 6 ... elé írjuk; az összetétel felbomlik, mindent különírunk: DNS-törés, ... Az orsócsont neveként a radius több jelentésének a másolata ... juttatásával kiváltott immunológiai memória, a szenzibilizált egyed az adott ingerre hamarabb és kifejezettebben válaszol. 47 ...

a szerkesztôség levelesládájából - magyar orvosi nyelv

Szükségessé vált tehát az orvosi helyesírás újraszabályozása. ... Szeretetteljes emberi és igaz orvosi egyéniségének emlékét tudományterületünk nagyjai kö-.

A farmakológia szaknyelve? - magyar orvosi nyelv

dául olyan állandósult szókapcsolatokban, amelyek szintén a farmakológia és a gyógyszertan hasonszó jellege ellen szólnak. (például a „klinikai farmakológia” ...