Sittesduma - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

szavak helyesírása többnyire A magyar helyesírás szabályai-nak 11. kiadásához. (Bp., 1984) igazodik ... doktárgyica fn Doktornő; mengele. doktor ~ agy←. 2.

Sittesduma - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék - Kapcsolódó dokumentumok

Sittesduma - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

szavak helyesírása többnyire A magyar helyesírás szabályai-nak 11. kiadásához. (Bp., 1984) igazodik ... doktárgyica fn Doktornő; mengele. doktor ~ agy←. 2.

Untitled - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Többen tettek kísérletet a nyelvváltozatok, a társadalmi rétegek és csoportok ... társadalom számára potenciálisan közös, a nyelv belső tagolódása révén létre-.

szakdolgozat - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Benedek, Csaba, Deme, Domokos, Dónát, Enyed, Jákó, Karácson, Kelemen, Lajos,. László, Lukács, Móric ... ( A régi, egyházi eredetű Benedek becézése).

Káromkodás - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

tabutémákat (például szexualitáshoz kötődő szavak) feszegetnek. A régi káromkodásaink nagy részét nem illett kimondani, különböző büntetéseket találtak ki.

A 'folyóvíz' - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

A földrajzi nevek két szempontból ... mely földrajzi nevek utótagjaként szokott szerepelni” (1984: 13). A „szokott” ... víznevek, főként a nagy folyók nevei alkotják.

A 'folyóvíz' - Magyar Nyelvtudományi Tanszék - Debreceni Egyetem

A földrajzi nevek két szempontból ... mely földrajzi nevek utótagjaként szokott szerepelni” (1984: 13). A „szokott” ... víznevek, főként a nagy folyók nevei alkotják.

Mi a szleng - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

2017. ápr. 1. ... jelentés, sokkal inkább a szó hangulata alapján adták meg a választ a ... árkádok; dogma; externátus; gépterem; ketrec; Kollégium; menny; ...

Kocsma - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

2012. okt. 5. ... Szóke-földi rJ sörkert Szombathely egyik kedvell:szórakozóhelye volt a ... "Am. Ágota csárda nagyog ak!{or,l t~ikor benne mulat Rózsa Sándor.

Vasutasszleng - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Több német eredetű szakkifejezés van a vasutas szaknyelvben, aminek oka lehet a német technológia ... Ez egy igen ritka módszer, főleg a szleng esetében.

Kerek-erdő - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

LÁSZLÓ „Magyar történeti jelentéstan”-ában a következőt írja (1992: 212) „a kerek eredeti ... féle finnugor etimológiai szótár mondja (1: 147). A -k képző az ...

a japán szleng - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

A szavak visszafelé olvasása eredetileg a jakuzák tolvajnyelvében volt megfigyelhető, például „すか” (かす), vagy a „でか” (かくそで -> でそかく->でか).170.

magyar - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

amikor a következő két kritériumot szabja: 1. jelentése a köznyelvet tudó ma ... Az utónév elnevezést nem tartom szerencsésnek, ez a német Vorname és.

A 'passzív' - Finnugor Nyelvtudományi Tanszék - Debreceni Egyetem

A 'passzív' jelentés és nyelvi kifejezőeszközei a magyarban ... szenvedő igealakok régen gyakoriak voltak, részben a latin és a német nyelv hatására. Ez volt az ...

Kismamaszleng - Magyar Nyelvtudományi Tanszék - Debreceni ...

A csecsemő hathónapos koráig megszólaltatja az emberi beszéd minden lehetséges ... 'szélhajtó csepp' (<Espumisan), nuncius 'lányka nemiszerv'. (<Pontius) ...

magyar nyelv]arasok - Magyar Nyelvtudományi Tanszék - Debreceni ...

A tetejére baglyot tettek ki csaléteknek. Rászálltak a sasok, és ... W á W r a dulándlé, menyasszonyi fátyol. ... ara/Ma/z^a; a menyasszony anyja lako dalomkor.

magyar nyelvjárások - Magyar Nyelvtudományi Tanszék - Debreceni ...

is látszik, hogy 1917-ből keltezett nyelvjárási gyűjtő jelentésé ... kihalóban, öregek ajkán hallható, az illető jelentés bizalmas, ... gatter ua. fn 'fűrészüzem' 0. (48) ...

MADÁRNEVEK - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

területeken, de népi neve nincs a lapp nyelvjárásokban; Aikiónál szerepel egy ... N vuokta|leivvoš 'Galerida cristata, Haubenlerche, búbos pacsirta' Samm. 482b ...

PDF formátumban - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

latoktól. E szerint a többelemő lexéma jelentése — eltérıen a neki megfeleltet- hetı laza szószerkezet ... Azokon a területeken, ahol a szlávság nem asszimiláló-.

Kismamaszleng - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

A dajkanyelv kifejezés LENGYEL nyomán terjedt el, aki az angol baby-talk ... sityó 'sapka',szandika, szandimandi 'szandál', túrótűrő póló 'itthoni öltözet, amit ...

magy nyelvjárások - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

1372-ről datált zalavári konvent jelentésében is (Vizsgálat az Andi Tamás és a récseí nemesek közt ... forgácsfánk. /(WőJ (J.) ... a konyha előtere. pZém&őca (M.) ...

Szleng és kultúra - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

A dollár jelentésű грин a pénzszámolás közben tehát ... az elvarázsolt kastélyba. A szleng ... előfordulnak grafikai elemek is, például a dollár jele vagy egy szív.

Bugás, bugázik - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

Az 1960-as évek táján a szócsalád jelentése a szavak „kisebb szociális körből nagyobb körbe” kerülésével ... Hajdú-Bihar megye, 2002). 5 Bugázás 'lopás' ...

Szakmai önéletrajz - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

Szakmai önéletrajz. SZEMÉLYES ADATOK. Név ... Stadialitás: egy régi-új elméleti-módszertani elv a nyelvészetben. Magyar ... típus részkorpuszonként. Online ...

Szóalkotás és szleng - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

2012. febr. 2. ... vetett', topa 'ügyetlen', sumákol 'megszökik a munka el l', csúró 'újonc', szüttyögés 'látszatmunka', kamburcol 'rendezkedik, utasítgat', rüszü.

Tesco-szleng?! - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

szleng fogalom jelentése és tartalma sokkal világosabb volt. Eredetileg „a brit b nöz k ... polctartó kar, ezekre akasztják fel a bliszteres termékeket. Budget <(ang.): ...

Mikszáth Kálmán - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

disszertációja (Szociolinvisztikai jelenségek Móricz Zsigmond művében) ... összeadódik minden, ami a dzsentri család többi tagjában megvan, hiszen a rokonok.

Szleng és irodalom - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

elemzés készült (PÉTER 1980: 273 - 281), pedig a szleng erőteljes stilisztikai többletet létrehozó ... Salinger Zabhegyező című alkotásánál láthattuk. A narratív ...

marcsi szakdoga.rtf - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

Magyar Nyelvtudományi Tanszék ... A magyar nyelvészetben az 1990-es évekig tartotta magát az a meglehet sen ... COO <Chief Operations Officer (ang.): ...

Stílusról, nyelvről - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

Ikerítéssel alakult becéző keresztneveink a névvel csúfolókban. 1997. In: ... szavak lényegében egyértelműen meghatározhatóak pusztán az értelmezett szö- ... játszani, míg Franciska, a szerelmes nő, férfinak öltözve uralja a helyzetet, ő vá-.

magyar nyelv]arasok - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

granulatus Fr.' nevű vargányát illetik (tudományos neve: fenyővargánya, szemcsés nyelű tinóru, Id. BoHUS—KALMÁR—UsRizsv, Magyarország kalapos.

magyar népnyelv - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

két közrefogott magánhangzót is teljes mértékben asszimilál“. (uo. 337). Ezek után egy ... Az ág szó ,völgy ága' jelentése vízrajzi jelentésből fejlő dött. A felsorolt ...

magyar nyelvjárások - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

Legyen szabad ,,eretnek" módon ellenkező véleményt nyilvánítanom. A szó nak a ?%ya& ... X, 563kk., ahol a szó számos jelentése csoportosítva található).

Magyar nyelvtörténet - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

11. A FORDÍTÓ ELŐSZAVA. PAPP ISTVÁN Magyar nyelvtörténet című munkáját sokéves ké- séssel kapják kézbe az egyetemi hallgatók és a magyar nyelv tör-.

magyar nyelv3árások - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

elsődleges jelentése a románban hallott MaZomba (ólv. JfaZomM^ ragos alak ... Beinamen. — 7. Der Vorname der Mutter wurde zu einem Beinamen. — 8.

Magyar Nyelvtudományi Tanszék

vadidegen svéd nyelvhez, mint például az obi-ugor rokon nyelvekhez" (I. Oszt-. Közl. X, 337). S magunk is ... fenkű: fenőkő. Vettem ety fenkövet. fentereg: ...

A -né asszonynévképző - Magyar Nyelvtudományi Tanszék

1890: 4). KISPÁL MAGDOLNA az ugor eredetű napszakok neveiről írt tanulmányában ... a német -heit képző ugyancsak önálló szó volt régen: kfn. heit 'minőség,.