C:anyanyelv2017-5Édes anyanyelvünk-2017-5.vp

elhanyagolt és háttérbe szorított kézírás, helyesírás. Jellemző véle- mény: „17 éves ... sokra, társadalmi státusokra, pl. tanárnő, doktornő, szí- nésznő, igazgatónő ...

C:anyanyelv2017-5Édes anyanyelvünk-2017-5.vp - Kapcsolódó dokumentumok

C:anyanyelv2017-5Édes anyanyelvünk-2017-5.vp

elhanyagolt és háttérbe szorított kézírás, helyesírás. Jellemző véle- mény: „17 éves ... sokra, társadalmi státusokra, pl. tanárnő, doktornő, szí- nésznő, igazgatónő ...

C:anyanyelv2017-2Édes anyanyelvünk-2017-2.vp

2017. ápr. 20. ... (ASZ) nyitotta meg 2017. február 21-én a Petőfi Irodalmi. Múzeumban: a ... dául téli estéken a kártyázást illett 9 órakor befejez- ni – ilyenkor ...

C:anyanyelv2017-4Édes anyanyelvünk-2017-4.vp

2017. nov. 13. ... lett névutós szerkezet jelentése hasonló az asztalnál szó je- lentéséhez. ... A dikh má' használatát tehát a következőképpen definiál- hatnánk: ...

C:anyanyelv2017-1Édes anyanyelvünk-2017-1 2. változat.vp

2017. febr. 23. ... mera, guajira guantanamera” (spanyol polbeat dal), „HTO-val ... eredetű szó, jelentése: elektromos ellenállások készítésére szolgáló ...

C:anyanyelv2018-5Édes anyanyelvünk-2018-5.vp

2018. nov. 13. ... hiszen nem a Mit csönget? kérdésre válaszol, jelentése szem- pontjából ... ságírásban használt gonzo a magyar nyelvhasználatban gonzó.

C:anyanyelv2014-5Édes anyanyelvünk-2014-5.vp

legédenibb hely, balatoni riviéra, zorall sörolimpia, Balaton. Bike Fest, Nagyon ... A Régi szavak szótára alapján az okkázió jelentése töb- bek között alkalmi ...

C:anyanyelv2015-5Édes anyanyelvünk-2015-5.vp

2016. máj. 6. ... pc v. píszí (politikailag korrekt). ... szláv eredetű; például az orosz nёс jelentése 'eb'. ... jelentés mellett még számos információ válik fontossá.

C:anyanyelv2013-5Édes anyanyelvünk-2013-5.vp

2016. máj. 6. ... lat, olvasószemüveg, fertőtlenítőszer. A gyógyszeradagolás ... gek, szolgáltatások cseréje. Tacskó, Tecsó – a Tesco áruház népie- sen tartótiszt ...

C:anyanyelv2011-5Édes anyanyelvünk-2011-5.vp

5. Az álmok nyelvi képe. Írásom előző részében (Édes Anyanyelvünk 2011/4. 5) röviden ... zátennék még olyasmit, mint álmok a szülőkkel (főleg az apával), a szülői házzal, lebegés, ... be vagyok havazva, vagyis 'nagyon el vagyok foglalva'. Az utóbbi három ... val közölvén, hogy vigyázat, felhúzták a kosarat! A vízen levő.

C:anyanyelv2019-5Édes anyanyelvünk-2019-5.vp

2019. nov. 13. ... se-főzése azért nem ördöngösség. Számunkra új ... egy ötven nyelvi-helyesírási cikke jelent meg lapunkban. Harminc éve már annak is, hogy ...

C:anyanyelv2012-5Édes anyanyelvünk-2012-5.vp

Balázs Géza, Kemény Gábor, Maróti István. A szerkesztőség ... zeológus felkiáltott: „Valóban Ön a svájci Gyimóthy Gábor, aki a Nyelvlecke című verset írta?

C:anyanyelv2016-5Édes anyanyelvünk-2016-5.vp

helyesírási nevelési-oktatási programok – támogatása a 2016. évtől kezdődően évi ... mánya az a történetke, amelyikben az első éves hallgató, a gólya a portán ...

C:anyanyelv2005-5edes anyanyelv.vp - Anyanyelvápolók ...

rakva. Jelentése: a jármű sebességét ra- ... mi az elfajul szó jelentése, nyilván nem így fejezte volna ki magát. ... gisztika, menedzsment, pláza, plázs, play-off ...

C:anyanyelv2012-3Édes anyanyelvünk-2012-3.vp

Holczer József: Trikolór színű macska . . . . . . . . . . ... Mártonfi Attila: A József Attila-szótár terve. . . . . 14 ... Balázs Géza, Bencédy József (a szerkesztő- bizottság ...

C:anyanyelv2013-1Édes anyanyelvünk-2013-1.vp

még egzecéroztat is, az egrecíroztat azonban már legfeljebb tájnyelvi változatnak tekinthető! (Beküldte. Sarkady László budapesti olva- sónk.) A kisfiú volt.

C:anyanyelv2012-2Édes anyanyelvünk-2012-2.vp

2012. jún. 15. ... Balázs Géza, Kemény Gábor, Maróti István. A szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Károlyi M. u. 16. Honlap: www.anyanyelvapolo.hu.

C:anyanyelv2016-4Édes anyanyelvünk-2016-4.vp

2016. nov. 13. ... eredetű, az óegyházi szlávban 'zsold', a szerbben, horvát- ban, különféle szláv ... Pedig a gárdát nem szükséges behívni, az már addig is ott volt, havi rendszerességgel ... A régiesen írt neveket gyak- ran nem az írás szerint ...

C:anyanyelv2018-1Édes anyanyelvünk-2018-1.vp

2018. febr. 21. ... 5. Patrióta – ióta. 6. Kappanháj – kappa. 7. Ágynemű – mű. 8. Képíró – pí. (Mivel a helyesírási szabályzat a Wikipédiától eltérően csak a rövid pi.

C:anyanyelv2018-4Édes anyanyelvünk-2018-4.vp

folyton felbukkanó keveréklények: félig állatok-félig emberek. (kimérák, sellők ... A Grimm testvérek egyik történetében derék, tisztes- ségre, emberségre nevelő ...

C:anyanyelv2012-4Édes anyanyelvünk-2012-4.vp

2012. nov. 13. ... az sms-ek szikár fogalmazásmódját tartja természetes- nek, s a huszadik század ... tek a szövetség megalakulásának 20. évforduló- járól is. Erre az alkalomra ... giai szótár szerint '(előnyös) házasság, játszma, vendégség ...

C:anyanyelv2013-2Édes anyanyelvünk-2013-2.vp

tornáztató keresztrejtvények másfelől. Meg persze a minden- ... ahol inkább kötelességből, mint kedvtelésből tanulnak mondóká- kat, verseket (de legalább ...

C:anyanyelv2014-4Édes anyanyelvünk-2014-4.vp

pontosabban tükrözi az átad szinonima, mint a továbbít. Nem véletlenül ... lyogva olvasom, hogy a szomszédnak rendkívül cizellált, udva- rias levelet ír arról, ...

C:anyanyelv2019-4Édes anyanyelvünk-2019-4.vp

2019. szept. 30. ... Holczer József könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Kemény Gábor: Zsilka Tibor: Poétikai kisszótár . . 18. Dóra Zoltán: Gyógyszertárnevek és ...

C:anyanyelv2013-4Édes anyanyelvünk-2013-4.vp

sószerkesztője, ez jelent volna meg: többször nem választható meg, illetve ... három változat közül az első jelent meg a lapban. ... Ilyen például a konfitált jelző.

C:anyanyelv2018-2Édes anyanyelvünk-2018-2.vp

2018. ápr. 13. ... szisznyi, tócsi, tocsnyi, tócsni, tócsnyi, toksa, vakhús stb. A töltött tócsninak pedig új ... közlés) töklekvár – tökből készül lekvár. Megj.: Egy kilo-.

C:anyanyelv2016-1Édes anyanyelvünk-2016-1.vp

2016. ápr. 11. ... ismeretterjesztő folyóirat, az Édes Anyanyelvünk első számába. ... Puliszka. 7. Hajadon lányok fejéke. Ismert humoristánk családneve. Játékos ...

C:anyanyelv2014-2Édes anyanyelvünk-2014-2.vp

ment”) is jött (helyesírását egy kissé megfésültem): Jó lett volna, ha az újságíró ... bati nap délelőttje a szeretetteljes búcsúzkodásnak volt szentelve. „… mintha ...

C:anyanyelv2016-2Édes anyanyelvünk-2016-2.vp

2016. máj. 14. ... ... Géza [email protected],. Kemény Gábor [email protected], ... Ára: 250 Ft. ... Kemény Gábor: Visszaépít, visszatanít és egyéb ...

C:anyanyelv2015-2Édes anyanyelvünk-2015-2.vp

2015. ápr. 16. ... melynek nincs tartalmas fogalmi jelentése, hanem nyelvtani vi- ... Az ex libris jelentése is ... konteó – konspirációs teória, korábban: összees-.

Huszonöt év anyanyelvünk szolgálatában - Anyanyelvápolók ...

eredeti jelentése 'favágó', s hogy a szónak. 'kapitalista' jelentése csak a 19. század el- ső felében bukkan fel.) Vagyis: ... Drága Mucus! A minták az adott kor.

C:anyanyelv2014-3Édes anyanyelvünk-2014-3.vp

Balázs Géza: Hungaropesszimizmus. Pölcz Ádám: Néhány (antik) gondolat az illő megszólalásról. Kemény Gábor: Régi szavak – újabb jelentések. Büky László:.

Édes anyanyelvünk - Anyanyelvápolók Szövetsége

2017. jún. 15. ... már ez az újabb jelentés figyelhető meg: újdonász zenerajongó koromban összefutottam ... zsúrpubi – elkapatott, elkényeztetett úrifiú, aki (jó-.

C:anyanyelv2019-2Édes anyanyelvünk-2019-2.vp

2019. máj. 18. ... nár kerestetik, engedtessék meg nekünk, hallgattassék meg a másik fél is, dicsértessék a Jézus Krisztus. De a minden- napi beszédben ... tő így folytatja: „a latinul kifejezett névformát rosszul értel- mezték, mert a »de Csenge« ...

C:anyanyelv2015-4Édes anyanyelvünk-2015-4.vp

2015. nov. 13. ... a túros, batár, filiszter, promenád szavak kikoptak a hasz- nálatból, sok beszélő ... határozószavunk példáját említve: a titkon jelentése nem.

C:anyanyelv2015-3Édes anyanyelvünk-2015-3.vp

2015. jún. 21. ... Bányavirág, Bányavakság, Bányavíz. Az összetett szavak előtagja megegyezik, az utótagok pedig alliterálnak. Az alliterá- ció jelentkezik a ...

C:anyanyelv2013-3Édes anyanyelvünk-2013-3.vp

helyesírás-ellenőrző programok meglehetősen mostohán bánnak az ... azonban a nyelvi, helyesírási tényezőknél, és az oktatáspoliti- ... Az angoltanár,.