Nyelvmuvelo keziszotar

nyelvhelyességi, helyesírási, nyelvtani, stilisztikai stb. tudnivalót, amelyre az ún. ... szolgál): doktornő, főorvosnő, igazgatónő, tanítónő, tanárnő, művésznő, ...

Nyelvmuvelo keziszotar - Kapcsolódó dokumentumok

Nyelvmuvelo keziszotar

nyelvhelyességi, helyesírási, nyelvtani, stilisztikai stb. tudnivalót, amelyre az ún. ... szolgál): doktornő, főorvosnő, igazgatónő, tanítónő, tanárnő, művésznő, ...

Új magyar—török kéziszótár - C3

Új magyar—török kéziszótár. Benderli Gün — Gülen Yılmaz — Kakuk Zsuzsa — Tasnádi Edit, Magyar—török szótár. Nemzeti. Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

Magyar értelmez kéziszótár - C3

a szavak nyelvhelyességi és sttlusmin sttését. ezt a feladatot az eKsz.2 is vállalta, s a ... A „Random House Websters Unabridged Dictionary´ (Second Edition.

Sakknyelv, Kéziszótár, Nagyszótár - C3

A susztermatt jelentése a Kéziszótárban így szerepel: '(kezdő játékosnak) a megnyitás után néhány lépéssel adott matt'. Ez a meghatározás erősen pontatlan.

Magyar±német kéziszótár. Ungarisch±deutsches ... - C3

sek szemléletes ábrázolása is bizonyít. A szótár célközönségét azok a magyar anyanyelv haszná- lók képezik, „akik a német nyelv magas szint elsajátítását t zik ...

A nyelvi variativitás és a Magyar értelmező kéziszótár néhány ...

Magyar értelmező kéziszótár szlovákiai magyar vonatkozású szócikkei közül ... a másik a. Termini Kutatóhálózat korpusza, amely online szótárként is funkcionál.

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 17 ... - REAL-J

Martoson (Komárom vm.) feljegyzett lakattü adatomat, és érzé- ... 9 italház. 10 csemegésbolt. 11 országúti vendéglő, étkezőbódé vagy -kocsi. 12 fagylaltozó.

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 2 ... - REAL-J

ved" a jelentése, az irodalmi szívlel tehát helyesen nem fe- jezhet ki ... „szívére vesz" volt a jelentése, ez pedig éppen olyan alkal- ... Micsoda impertinencia! — ...

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 14-15 ... - REAL-J

és borúlátás-1 stb. annyira-mennyire divatba hozták?3 Ezek-. 1 Vö. Msn. XII, 97 ... De ha pl. Aranyról csak mint epikusról kérek dolgozatot, akkor elébb elmonda-.

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 3 ... - REAL-J

„Mígnem a sötét éj szárny. (szárnya) alá vette". Nem ez az egyetlen könyv, mely hibásan közli a versek szövegét. Pedig a versek szövegénél igen-igen fontos az ...

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 11 ... - REAL-J

új, nem éppen szerencsés .privatum' jelentése mellett mindjobban ... vünkbe a .privátam' jelentés, megtörténik az addig jobbára egy- ... szó: trismus.

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 8 ... - REAL-J

tisztán és szépen beszéljünk magyarul, nem pedig az, hogy magyarosan'V A cikk szerint ugyanis a ... Ugyanide tartoznak a március 26-i szám „kihangsúlyoz", „felmuta- ... Mennyi fülsajdító kakukfia-szó még tősgyökeres mese- és nótafáink táján ... Ha a tűzoltó oltási (Löschen) végez, az orvos ojtást (Impfung). Utóbbinak felel ...

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 9 ... - REAL-J

szó jelentése Sanders szerint „... das Ufer des Meeres, soweit es bei den höchsten Fluten ... vényt; így a povedál, (kártya) spiler, blattozik, duma (orosz parla-.

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 5 ... - REAL-J

(tkp. .nyelvhe- lyesség embere, v. i. hí- ve'); oxigén: finnül happi (a né- ... pen .tábori szermestert' jelent, s ezt a régiesen használt nagy szóval találóan fejezi ki a ...

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 18 ... - REAL-J

Lőrincze Lajos: „A magyar helyesírás kitagadottja". 18 ... szenteste délelőttje 20 szóváltó ... akkori szerkesztőjével az egységes magyaf* nyomdai helyesírás.

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 7 ... - REAL-J

kor a joh szó elavult és jelentése elhomályosodott a köztudatban, az emberek a joház helyett a ... energikus: kíméletlen; hedonista: élvezethajhász(ó); ideológia:.

Untitled - Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület

az osztenzív-következtetéses kommunikáció meghatá- rozását (2.2. rész). ... lyamatot. 1 A legismertebb kommunikációs modellek, az ún. kódmodellek.

MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 12. évfolyam (1943)

a nemesi előnevek nagy betűvel írásából igen sok félreértés származik ... olvasó a magyar nyelv tisztaságát és az idegen szavak kiküszöbölését tette előadása ...

Szűts László - Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület

szuggesztió), erobik v. érobik. (h.: aerobik), eroszol v. éroszol v. ... hivatalos, ellenzéki" jelentése is volt, Pl.: alternatív szakszerve- zet, alternatív tüntetés. A főnévi ...

Cs. Nagy Lajos - Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület

kat és az összetételeket; az összetett szavak elválasztása- kor tekintettel vagyunk a ... ('ha csupán'): A kiscica mindig eszik, hacsak lehet. – Ha csak ez az oka!, ...

Balázs Géza - Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület

Angol szavak, angolosságok is már lassan két- száz éve érkeznek a magyar nyelvbe. Kiemelt helyen van a sportélet sok terminusa, de a bankélet, a külke-.