Magyar Nyelvőr - REAL-J

Részben erre válaszol Lőrincze Lajos „A magyar helyesírás kitagadottja" című cikkében ... Az öreg ügynök bámul, hogy a kis doktornő nem fél a viharban.

Magyar Nyelvőr - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar Nyelvőr - REAL-J

Részben erre válaszol Lőrincze Lajos „A magyar helyesírás kitagadottja" című cikkében ... Az öreg ügynök bámul, hogy a kis doktornő nem fél a viharban.

Magyar Nyelvőr – 64. évfolyam – 1935. - REAL-J

Mici sapka. (Zsoldos. Jenő). 113. Inkognitó: rangrejtve (B. J.). 113 lnekció és hasonló jók. (Jose- fovics Sári). 113. A főnévi igenév ragozása. (Beke Ödön). ' 113.

Magyar Nyelvőr – 61. évfolyam – 1932. - REAL-J

került a súlyom, mert biz az csak a szegény nép eledele volt. Nem is ... 'petróleum' | suly (súly, súj, suj) 'vizi dió vagy gesztenye. (Trapa natans)' Bal. m. Baranya ...

Magyar Nyelvőr – 98. évfolyam – 1974. - REAL-J

a szó régebbi jelentése szerint — 'dühös, haragos, bosszús' értelemben használta. ... rabsic. 'orvvadász' (Magyar Hírlap 1973. V. 7. 2. lap) (< n. Raubschütz);.

Magyar Nyelvőr – 79. évfolyam – 1955. - REAL-J

a vélemények sok-sok dologban, nem éppen csak a helyesírás és a nyelv- ... gólya, pólya, sólya, hólyag, kóvályog; bója, szója; gally, süllyed. zsöllye; vijjog;.

Magyar Nyelvőr – 73. évfolyam – 1949. - REAL-J

2020. febr. 1. ... szóról eddig azt mondták, hogy eredeti jelentése 'férfi'. Úgy látom ... tétel tulajdonképpeni jelentése tehát 'földi ember'. ... rabsic: lesipuskás,.

Magyar Nyelvőr – 101. évfolyam – 1977. - REAL-J

2020. márc. 1. ... Itt említhetjük meg továbbá a főnévi értelmű komikus, komika, intrikus, ... öt olyan szó jelentése, melyeknek expresszív értéke igen magas; ...

Magyar Nyelvőr – 7. évfolyam – 1878. - REAL-J

2015. szept. 6. ... fontolgató, okos fej volt, sem az elsőt a gar szárma- zékának, sem a ... egy disznólábot tartva, oda ment a kutya s elkapta tőle a sonkát;.

Magyar Nyelvőr – 105. évfolyam – 1981. - REAL-J

Hasonló az eset a Cellux-szal meg a Tixo-xal. Az ilyen típusú márkanevek, hacsak idejében ki nem találnak egy új szót, előbb-utóbb valóban köznevesülnek.

Magyar Nyelvőr – 102. évfolyam – 1978. - REAL-J

2020. márc. 1. ... tességes" jelentése, s ha egy jobbkezes játékos a labdát baloldalról üti ... mondani — természetesen akkor is, ha a nyelvi-stiláris eszközöknek ...

Magyar Nyelvőr – 123. évfolyam – 1999. - REAL-J

Pásztor Emil: A számok helyesírásának néhány kérdése. 123. ÉVFOLYAM 1999. JANUÁR-MÁRCIUS 1. ... Marko kardot rántott és testvérét szíven szúrta. A hal-.

Magyar Nyelvőr – 122. évfolyam – 1998. - REAL-J

2020. márc. 1. ... Szabó Zoltán: A posztmodern irodalom főbb stiláris sajátosságai. 46 ... Az az egy dolog előkészítés; illokúciós jelentése pedig - amely a ...

Magyar Nyelvőr – 119. évfolyam – 1995. - REAL-J

hasonlóan viselkedik' jelentése is: „Nem kellett volna Hornt közönséges ... a túlzott eltérés két ellentétes pólusa közti oszcillálás mint az esztétikai élmény ...

Magyar Nyelvőr – 4. évfolyam – 1875. - REAL-J

2015. szept. 6. ... tozik a mondatbeli igéhez, de jelentése szerint vele semmi köze; pl. ... (a sás vége) i4o. binga: hitvány pl. agyerek i4o. bodo- b á c s : Ilona ...

Magyar Nyelvőr – 22. évfolyam – 1893. - REAL-J

Később, mikor az ebe szó ,gúnya' jelentése kiveszett a tudat- ból és előcsintalankodott a ... tök : flöstök, fölöstök, fölöstököm ; gyarapodik: gyalapodik; fanya-.

Magyar Nyelvőr – 35. évfolyam – 1906. - REAL-J

avval a jelentéssel, azután az összetétel elhomályosodásával és illeszkedéssel ... lábbag, fölöstököm, faricskál, métely, visszáz, perlödés, gomoja, zsája, iboja ...

Magyar Nyelvőr – 84. évfolyam – 1960. - REAL-J

Az agitátor szó 'izgató' jelentése a Horthy-korszak nyelvhelyességi ós szótári kiadványaiba ... csimota 'féltett kicsi gyermek' csipédétt, csipetke 'kézzel darabokra ...

Magyar Nyelvőr – 34. évfolyam – 1905. - REAL-J

ott is van: il Peppino, il Mariuccio, il Garlone, la Panpinea, la. Lauretta, la Neifile ... szoknya, Kis-Kúnságban is málé a kukoricalepény, Mohácson is csalárd a ...

Magyar Nyelvőr – 37. évfolyam – 1908. - REAL-J

2015. máj. 3. ... Horger Antalnak „A csángó nép és név eredete" c. cikkére, amely ... virsli, krénvirsli, knédli, kuglóf, kompót, zeller, auflauf, (felfujt), koch, nikkerli ...

Magyar Nyelvőr – 76. évfolyam – 1952. - REAL-J

annyira megváltozott a szó hangalakja vagy jelentése, hogy képtelen voltam ... ornamens. (<Ornament. 'díszítés, díszít- mény'): ékítmény, díszítmény. (K).

Magyar Nyelvőr – 59. évfolyam – 1930. - REAL-J

Erdélyi Lajos : Mondattani tanulmányok (Balassa József) ... Bárczi Gusztáv: A magyar beszédhangok képzése {Balassa József) ... pecsenke, koronka (a NySz.

Magyar Nyelvőr – 115. évfolyam – 1991. - REAL-J

2015. szept. 7. ... angol shooting főnévnek egy kivételével mindegyik jelentése testet ölt az el- beszélés valamelyik ... papír, papundekli mindent fényesre csiszol.

Magyar Nyelvőr – 2. évfolyam – 1873. - REAL-J

Ihász Gábor. I r s i k Ferencz. ... Nékém ollan ökröm van, hohha ehajtom a börit a patakra, hát a béli ... rek világon A természet minden tüneménye, a csillagok.

Magyar Nyelvőr – 60. évfolyam – 1931. - REAL-J

obi csüllő madár himbálására himbáló- dott Pápay ... lazúrfesték : áttetsző festék ledirozott: ... abban a vogul-osztják figura etymologicában, amely az obi-ugor.

Magyar Nyelvőr – 1. évfolyam – 1872. - REAL-J

lasztja; szintoly helytelen e szerint azon helyesírás is, mely- nek ily elfogadhatatlan ... Tudjuk, s ezt tudni nem kell hozzá semmi ördöngösség, hogy nem csupán ...

Magyar Nyelvőr – 85. évfolyam – 1961. - REAL-J

befűzve a hangtani ós a helyesírási vétségeket. ... Mindjárt előrebocsátom, hogy a helyesírás terén elkövetett ... Itt sem ördöngösség megoldani a kér-.

Magyar Nyelvőr – 96. évfolyam – 1972. - REAL-J

Az utónevek helyesírása azonban törvényszerűen megmagya- rosodik, és ezzel ... lányi szavai közül több elölről és hátulról egyaránt olvasható. A legszebb pél-.

Magyar Nyelvőr – 109. évfolyam – 1985. - REAL-J

terminológia és lehetőleg azonos jelentésű szinonimák alkalmazásával érhető el, ... tömör és fegyelmezett kifejezési módot, cizellált formákban remeklő stílust.

Magyar Nyelvőr – 14. évfolyam – 1885. - REAL-J

zünk néhányat, a mint azokat a Nyelvőr XI. k. 44. lapján följegyezve találjuk : slicczszek,. s v á f s z e k , f a l c z , szimsz, p á f l ó g , kindrusz, czolstokk, rikkcsájt,.

Magyar Nyelvőr – 11. évfolyam – 1882. - REAL-J

nek jelentése ellentétesre van változtatva avval, a mit a denominativ képző ... vannak idegen elemek, a melyeket a nyelv asszimiláló ereje annyira átdolgozott ...

Magyar Nyelvőr – 44. évfolyam – 1915. - REAL-J

Csete, Dézsi Olá, Geszti Balog, Szalacsi Borbí, Tenkeji Balog,. Vári Szabó, Vári ... pillang, kis pillangós rózsa; és : Kis pillancs, kis pillancs, kis pillancsi rózsa.

Magyar Nyelvőr – 57. évfolyam – 1928. - REAL-J

bnttare ige használatos, melynek első jelentése „dob, hány, vet, hajít", második ... asszimiláló ereje csúcspontját s csak a Krisztus utáni első évezred folyamán ...

Magyar Nyelvőr – 120. évfolyam – 1996. - REAL-J

a Steinberger Kiadó magyar nyelvi oktatótablóinak a sorozatában. 1996-ban. ... lépek (Archaikus népi imádságok) című gyönyörű szép munkája [Magvető Kiadó, 1976]). ... A lányok és a fiúk teljesítménye különbségeket mutat. A lányok mind a.

Magyar Nyelvőr – 67. évfolyam – 1938. - REAL-J

szinonim szavak Csakhogy ha a szer jelentése 'eszköz', akkor a szám nem lehet vele ... 25:103 és kk. Nem válnak köznevekké, efemer és helyi jellegűek. E. J..

Magyar Nyelvőr – 54. évfolyam – 1925. - REAL-J

B. J.: Az egységes helyesírás felé 27 ... séges helyesírás kérdése s az ingadozás a megengedett (vagy néha meg ... Egy angol tanár egy magánlevelében említi.

Magyar Nyelvőr – 13. évfolyam – 1884. - REAL-J

hető meg. a melyekben a -mány képzős név jelentése kisebb- nagyobb ... tos ; tehát legföljebb csak a második vihető vissza Dago- bertre." (26—29. 1.) ...