jugoszláviai magyar irodalmi lexikon - Magyar Elektronikus Könyvtár

régóta érzik egy jugoszláviai magyar irodalmi lexikon szükségét – jóllehet Bori Imre nemcsak több kiadást megért, de kiadásról ki- adásra gondosan bővített ...

jugoszláviai magyar irodalmi lexikon - Magyar Elektronikus Könyvtár - Kapcsolódó dokumentumok

jugoszláviai magyar irodalmi lexikon - Magyar Elektronikus Könyvtár

régóta érzik egy jugoszláviai magyar irodalmi lexikon szükségét – jóllehet Bori Imre nemcsak több kiadást megért, de kiadásról ki- adásra gondosan bővített ...

jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–2000) - Délvidéki ...

Debreczeni József, Eos (?), Fenyves Ferenc, F. ... lesz, v., uo., 1970; Karszt, v., uo., 1974; Vérkép, v., uo., ... 1982; BALOGH Ernő, Karszt, vérkép, Alf 1980/7;.

jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–2000) - Vajdasági ...

lexikon, 1994, főszerkesztő Péter László, vagy a Kortárs magyar írók kislexikona, 1989, főszerkesztő. Fazekas István) is ... P. MÜLLER Péter, Színlelés, Híd 1989/7–8; VAJDA Gábor,. Az özönvíz ... 1985: Aranyfonál (versek a Szabadságszerető.

Romániai magyar irodalmi lexikon I. - Magyar Elektronikus Könyvtár

íme az Ikarosz legendája (1966) és a többi mitológiai témára épülő parabola, A filozófus: ... helytörténeti munkái: Gyilkostó — Lacul Roşu klimatikus gyógyhely ...

Magyar zsidó lexikon - Magyar Elektronikus Könyvtár

Peh Antal festő felesége. Tanulmányait Nagy ... ságával csak Goldziher Ignácé és Kaufmann ... Jónás Emil és Weisz Miksa alelnökök, Federer. Salamon és ...

Magyar művelődéstörténeti lexikon LX. - Magyar Elektronikus Könyvtár

A Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. (a továbbiakban: MAMŰL LX.) cím- mel megvalósuló kötet azonban – éppen Kőszeghy Péter tágas terű ismereteinek ...

Ezerarcú lexikon - Magyar Elektronikus Könyvtár

det ellenére - az eredeti szó és a jövevényszó jelentése ma már teljesen különbö zik egymástól, de a ... ordenáré/ordináré = (biz, pej) közönsé ges, vulgáris.

Bibliografiai lexikon - Magyar Elektronikus Könyvtár

acta diurna – napi újdonság, jelentés, a mai újság római se; közszemlére ... ad usum Delphini – tanulók számára, kényesebb közönség számára (írott könyv) ...

Magyar-román irodalmi kapcsolatok - Magyar Elektronikus Könyvtár

A magyarul megjelent román népballadákhoz és népdalokhoz képest ... Boureanu,26 Ştefan Neniţeşcu,27 Octavian Goga: Mi és Parasztok,28 Victor Eftimiu,29 ...

Nevető lexikon és agyrémszótár - Magyar Elektronikus Könyvtár

jobbára nők lakta Sussex között. BISZKVIT Kettő-kettes mérkőzésállás. (Latin). 17 ... VEKNI Kenyeret sütni. ... BIKADILI-CIRKUSZ Spanyol fieszták számára Lon.

Pápai pedagógus lexikon - Magyar Elektronikus Könyvtár - OSzK

Nagy Sándor). Bp., 1979. PeL = Pedagógusok Lapja. Petőfi emlk. 1994 = A pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola emlékkönyve ...

Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia - Hollandiai Magyar ...

2006. okt. 17. ... der Wahrheit (München 1953, koreaiul: 1965);. Macht und Ohnmacht der ... 1971, Köln 1974); Szeretlek hazám mindhalálig. (v. Fahrwangen ...

Verselő Antológia, 2016 : irodalmi ... - Magyar Elektronikus Könyvtár

2016. szept. 9. ... a pisztolyrák és a pálmatolvajt. Ketőjüktől reteg a környék, s vétek, tőlük származnak a legtöbb bűncselekményekt. Vagy nézzük csak, it vannak ...

Új magyar irodalmi lexikon - EPA

Új magyar irodalmi lexikon.* Lexikon-kiadásunknak a rendszerváltást követő években bekö vetkezett fellendülése bizonyára szoros összefüggésben van azzal, ...

Romániai magyar irodalmi lexikon I. - MEK

íme az Ikarosz legendája (1966) és a többi mitológiai témára épülő parabola, A filozófus: ... helytörténeti munkái: Gyilkostó — Lacul Roşu klimatikus gyógyhely ...

Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. ➢ Borbándi ... Sándor, Egri György, Vajda Albert. ... Uneasy Genius: The Life and Work of Pierre.

Romániai magyar irodalmi lexikon III. - Erdélyi Digitális Adattár

fenyővargányát, a citromsárga nedűgombát, a Maska-féle csiperkét, a márciusi csigagombát. Ismertető írásaival az Aluta, Népi Egység, Új Idő, Előre, Igazság, ...

Romániai magyar irodalmi lexikon IV. - Erdélyi Digitális Adattár

szocializmus (1960/4), Energiagazdálkodásunk fejlődése (1962/4) s a Vaskapu-erőműről szóló. Kilowattórák ... Félszáz lapos értekezése, A zsidóság történelmi szerepe a kereskedelemben a ... 1926); Balogh Lajcsi (Pesti nóták. ... jellemezte őt: „... szakadatlanul szelet vet és tisztító vihart arat minden írása, méltatás és.

Romániai magyar irodalmi lexikon II. - Erdélyi Digitális Adattár

kezdő, szerelmi viszony alatti, újévi, születés- és névnapi, szemrehányó, értesítő s nőül kérő ... Illusztrált Világ — havonta megjelenő képeslap Kolozsvárt 1926-ban. ... Ferenc fémdomborításai, Bakó-Hetei Rozália fajansztányérai, Zsigmond ...

Romániai magyar irodalmi lexikon I. - Erdélyi Digitális Adattár

Zoltán, Heinrich László, Kol Erzsébet, László Tihamér, Pic György, Soós Ilona, Teofil T. Vescan. ... Bálint Tibor (Sánta angyalok utcája), Csávossy György (Özvegy és leánya, Kemény ... tizenhárom vértanú. ... Baross Katinka, Justh Jánosné (Budapest, 1897. szept. ... Első munkái után (Forgách Ferencz mint történetíró, Kv.

Kis magyar antológia : [irodalmi karikatúra] - Magyar Elektronikus ...

... a varjúhajtást, a kacskaringást — de ha eccer nem volt neki más bulija. Pusztára szóló vitézségit könnyesen emlegeti néném,. Hanyattdűtött Szattyán Brigitta.

A magyar állam története 1711–2006 - Magyar Elektronikus Könyvtár

Pragmatica Sanctio-val Magyarország a Habsburg Birodalom örökös országa, s ezzel ... között váltakozó sikerrel folyó küzdelemben a rendek legerősebb fegyvere ... Ferdinánd által 1526-ban fölállított magyar királyi kamara volt Röviden csak ... személyét és jogait, neveljen a szocialista társadalmi együttélés szabályainak.

Bűneiért bünteti Isten a magyar népet - Magyar Elektronikus Könyvtár

De hát aki a győzelmet ünnepelhette volna itt most, a hatalmas Ottomán biro- dalom már ... Melius az Apokalipszist magyarázva a kettős Antikrisztus tanát vallja:.

A magyar sajtó 1944-ben - Magyar Elektronikus Könyvtár - OSzK

Felelős szerkesztő: Török Bálint ... Kiadó: Fidelitas Lapkiadó Vállalat Kft., július 31-től: Soproni Sajtóvállalat Rt. ... Felelős szerkesztő: Bordács Miklós.

Régi magyar költők tára. - Magyar Elektronikus Könyvtár

Nagy sívással pokolba vitetének. ... Az Saul megérté, hogy isten Dáviddal. 354. FEKETE IMRE. Volna mindenkoron ... És nagy bölcs hatalma vele Dáviddal vala.

Magyar rovásírás hiteles emlékei - Magyar Elektronikus Könyvtár

A székely rovásírás használatát a reformáczió idején föllendiilő nemzeti ... E Rudimentákat 24 éves korában, tehát hihetökép tanulás végett külföldön jártakor ...

A magyar irodalom története 1900-ig - Magyar Elektronikus Könyvtár

A tlldOmányOS irodalom áttekintése. írta: Ferenczi Zoltán. 629 ... cián, Toldi Miklós, Tar Lrinc, Kont István és Kinizsi Pál történetei bizonyo- san dús tkéül ...

Magyar földrajzi köznevek tára - Magyar Elektronikus Könyvtár

A 'hely' jelentése egyes szavaknak ... A földrajzi köznevek jelentése a nyelvjárási előfordulások felsorolásának a végén ... ros, csalitos növényzettel benőtt terü-.

A régi magyar irodalom története - Magyar Elektronikus Könyvtár

Sötét arcuk, beesett szemeik, zömök ... ellök és szelleme mind mélyebbenmerült a sötét bntudatba. ... Soha tudós, tamilt elmék fantomokat buzgóbban nem.

Gubcsi Lajos A Magyar Művészetért - Magyar Elektronikus Könyvtár

2012. dec. 24. ... Hédi kárpitművésszel, aki megtanította szőni, előkészítve a főiskolára. ... Szentandrássy István cigány festőművésznek és az Eötvös.

A magyar könyvtárosság etikai kódexe - Magyar Elektronikus Könyvtár

ket (pl. kézi- vagy segédkönyvtár, helyismereti gyűjtemény) csak helyben lehet használni, ... A könyvtárosi etika szempontjából nem tartható az az állás-.

A magyar katonai szleng szótára - Magyar Elektronikus Könyvtár

A magyar katonai szleng szótára. Page 3. Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő. Kis Tamás. 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. 2. V. Jelisztratov: Szleng és ...

Magyar és német bányászati szótár. - Magyar Elektronikus Könyvtár

Bisilikatschlacke, kettedszi- likát salak ko. Bismuth, vizmut á. Bitté, kérelem. Bitten, kérni. Bittererde, keserűföld á. Bitterkalk, dolomit á. Bittersalz, keserüsó, epso-.

Magyar művészet Kárpátalján - Magyar Elektronikus Könyvtár - OSzK

21 Jan 2013 ... 175. 4. 3. Szórványban élő magyar festők. ... névsora is: Medveczkyné Luták Edit, Balla Pál, Lászlóné Petky Erzsé- bet, Horváth Anna, Zékány ...

(cseh)szlovákiai magyar könyv - Magyar Elektronikus Könyvtár

615 Gyógyszertan. Pharmakológia. 205 ... A vágvölgyi magyarság települése és fogyatkozása. - 1. kiad. - Pozsony ... Rajzok Rogánné Szabó Ágnes. - 1. kiad.

Az Osztrák-Magyar Monarchia népei - Magyar Elektronikus Könyvtár

puska sz:íniára ... .- ... E monarchia évlapjaiban a történet múzsája nehéz küzdelmekről és súlyos ... Az i866-ik évi háború, mely a hátultöltő puska fölényét fénye.