A ZÖNGÉSSÉGI HASONULÁS ÉS A TÜNÉKENY MÁSSALHANGZÓK

bemenetét vagylagosan a zöngés-zöngétlen szembenállásban résztvevő ... azonos a szó végén zöngétlen mássalhangzók után ejtett /j/-vel (lopj [-pf]).

A ZÖNGÉSSÉGI HASONULÁS ÉS A TÜNÉKENY MÁSSALHANGZÓK - Kapcsolódó dokumentumok

A ZÖNGÉSSÉGI HASONULÁS ÉS A TÜNÉKENY MÁSSALHANGZÓK

bemenetét vagylagosan a zöngés-zöngétlen szembenállásban résztvevő ... azonos a szó végén zöngétlen mássalhangzók után ejtett /j/-vel (lopj [-pf]).

A teljes hasonulás

Írásban jelölt teljes hasonulás: a) mássalhangzó -val/-vel, -vá/-vé rag: b) –s, -sz, -z,-dz -j : Írásban nem jelölt: 3. Javítsátok párokban a helytelenül írt alakokat!

A részleges hasonulás

obrazovne / oktatási: A magyar helyesírás alapjai. Nastavna jedinica / Tanítási egység:A részleges hasonulás. Nastavni predmet / Tantárgy: Magyar nyelv és ...

2. Mássalhangzók.

zős melléknévnek két jelentése van a szerint, hogy e vagy é benne a kötőhangzó: ... torgat), firnánc, fiskáros, fityogtat, flöstök : fölöstök: fölöstököm. (reggeli) ...

A magánhangzók és a mássalhangzók

A hangok kétfélék: magánhangzók és mássalhangzók. A magánhangzókat nyílt szájüreggel ejtjük. Ezek a következők: a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű.

A magánhangzók és a mássalhangzók elkülönítése

Ami miatt nem könnyű a magánhangzók és mássalhangzók szétválasztása, az az, hogy a való- ságban nem válnak szét, ugyanabban a hangcsatornában ...

A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere

Leíró magyar hangtan. 16. téma. A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere. A beszélőszervek áttekintése során az alábbi képzési jegyeket figyelhettük ...

A mássalhangzók képzési jegyeinek akusztikus kulcsai

hol távozik a levegő → orális / nazális. • Időtartam ... jelentés-megkülönböztető szerepű ... meglévő nazális formáns ‚'nasal murmur (500 Hz alatt) miatt.

10. téma A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere

A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere. Mássalhangzós jegyek (Bolla 209–11, 333–6). orális–nazális. 3. A velum és az uvula. – érdes–modális– ...

12. téma A mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere

p —b bilabiális orális orális orális orális nazális orális. Hely. Laterális. Centrális. (spiráns). Tremuláns. Okkluzíva. Explozíva. Réshang. Affrikáta. Zárhang. Mód ...