Gépészmérnöki alapképzési szak, SzTE Mérnöki Kar, 2017 ...

Mérnöki fizika. 2 2 4 1. 30. 30. 4. 4. Általános géptan. 2 1 3. 1. 30. 15. 3. 5. Műszaki hőtan. 2. 2. 4 1. 2. 2. 3 1. 60. 60. 7. 6. Ábrázoló geometria. 2 2 4. 1. 30. 30. 4. 7.

Gépészmérnöki alapképzési szak, SzTE Mérnöki Kar, 2017 ... - Kapcsolódó dokumentumok

Gépészmérnöki alapképzési szak, SzTE Mérnöki Kar, 2017 ...

Mérnöki fizika. 2 2 4 1. 30. 30. 4. 4. Általános géptan. 2 1 3. 1. 30. 15. 3. 5. Műszaki hőtan. 2. 2. 4 1. 2. 2. 3 1. 60. 60. 7. 6. Ábrázoló geometria. 2 2 4. 1. 30. 30. 4. 7.

Élelmiszermérnök alapképzési szak , SZTE Mérnöki Kar, 2017 ...

ea gy kr k gy ea gy kr k gy ea gy kr k gy ea gy kr k gy ea gy kr k gy ea gy kr k gy ea gy kr k gy. 180. 210. 28. 1. Matematika. 2 2 4 1. 2. 2. 4 1. 60. 60. 8. 2. Általános ...

Gépészmérnöki alapképzési szak

2014. júl. 25. ... Gépészmérnöki alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése . ... A mintatanterv 1-4 félévében, heti 1 óra (csak nappali tagozaton) ... Halász Sándor: Villamos Hajtások Egyetemi tankönyv (BME Egyetemi kiadó, 1993, ...

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Gépészmérnöki alapképzési szak - BME ...

A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának ... A BME Gépészmérnöki Kara az alapdiplomás képzés tananyagának kialakítása során arra ... Várfalvi, Zöld).

Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak (BSc.) - Nyíregyházi ...

Dr. Simon László ... Előadó: Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter, főiskolai tanár ... Hajós L.: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei, Szaktudás Kiadó ...

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Energetikai mérnöki alapképzési szak

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR. KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ az energetikai mérnöki alapképzési szak (BSc). 2014/2015. tanévben beiratkozott hallgatói részére.

FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése ...

Az alapképzési szak megnevezése: fizika (Physics). 2. Az alapképzési szakon ... mechanika; hullámok és optika; termodinamika és statisztikus fizika alapjai;.

Emberi erőforrások alapképzési szak 2017 ... - Pannon Egyetem - GTK

2019. szept. 9. ... Pannon Egyetem – Emberi erőforrások alapképzési szak. Tanterv 2017. University of Pannonia – Human Resources BA. Curriculum. 2. Emberi ...

MOLEKULÁRIS BIONIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési ...

Az alapképzési szak megnevezése: molekuláris bionika (Molecular Bionics). 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség ...

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve ...

szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon. - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business.

– GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak ...

Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and. Management). 2. Az alapképzési szakon szerezhető ...

Tanterv Szak Gazdaságinformatikus alapképzési szak - BGE

Tanterv. Szak Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Bevezetés. 2017/2018. tanévtől. Érvényes. 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre ...

Gépészmérnöki mesterképzési szak - BME Gépészmérnöki Kar

2 0 1 f 4 T. Orvostechnikai anyagok (MSc). BMEGEMTMKV4. 2 0 0 v 3 T. Öntészet, porkohászat. BMEGEMTMGK7. 2 0 0 f 3 O. Szabadon választhatónak javasolt.

IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI ...

Az alapképzési szak megnevezése: ipari termék- és formatervező mérnöki (Industrial Design. Engineering). 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi ...

Vegyészmérnöki alapképzési szak - BME VBK

fizikai kémia, analitikai kémia, anyagtudomány, kémiai és vegyipari méréstechnika, ... A szakdolgozatra vonatkozó általános szabályokat a BME Tanulmányi és ...

Biomérnöki alapképzési szak - BME VBK

Függelék – A mintatanterv szemeszterenkénti bontásban . ... szabályzat a BME szabályzatok kari specialitásokat rögzítő kiegészítése. (A szabályzatok.

Környezetmérnöki alapképzési szak - BME VBK

Mintatanterv. 3.1. Gazdasági és humán ismeretek. KÖRNYEZETMÉRNÖKI SZAK Környezetmérnök alapdiploma (BSc), tantervminta, 2015. szeptember.

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

2014. júl. 25. ... SAP programozása . ... DFAN-INF-628 SAP programozása. 2 0 2 ... Benkő Tiborné, Dr. Poppe András: Együtt könnyebb a programozás ( C ).

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

2013. febr. 5. ... N. Elias civilizáció-koncepciója. • Némedi Dénes: Klasszikus szociológia. 299-333. l. és Felkai Gábor: Mannheim. Károly. Új Mandátum, 1999.

Közösségszervezés alapképzési szak - BGE

2017. szept. 1. ... BGE Tanterv. Közösségszervezés alapképzési szak. 3. A szak tartalma és követelményrendszere. 1 A szak engedélyezése és akkreditációja.

Pénzügy és számvitel alapképzési szak - BGE

2017. szept. 1. ... A képzési célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelmé- nyeknek megfelelő közgazdasági ...

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak

2018. aug. 30. ... Turizmus-vendéglátás ... A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket ... Közgazdasági elméletek története. 2. 0.

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak ... - BGE

Nyílt Nap: 2017. december 15., 2018. január 27. Kezdés: 9:30 óra. Cím: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. E. épület II. emelet 06. előadó. Kommunikáció és ...

EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc) - Felvi

http://moatsz.hu/images/PDF/edzokepzes/osszefoglalo_Luxemburg.pdf ... Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan (Rectus Kft, 2009, Budapest).

Mérnök informatikus alapképzési szak

2017. márc. 16. ... Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése . ... A mintatanterv 1-4 félévében, heti 1 óra (csak nappali tagozaton).

Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak - BGE

2017. szept. 1. ... BGE Tanterv. Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak. 3. A szak tartalma és követelményrendszere. 1 A szak engedélyezése és ...

Mechatronikai mérnöki alapszak - BME Gépészmérnöki Kar

Tipográfia, tördelés, kiadványszerkesztés, Portable Document Format. ... Előadások: Gépszerkesztés alapjai: vonalak fajtái, méretarány, vetítési módok, feliratok. ... Települési szilárd hulladék-égető felépítése, főbb részei. ... Hopp, W.J.; Spearman, M.L, Factory physics, Foundations of manufacturing management, Irwin,.

GYÓGYPEDAGÓGIA alapképzési szak Képzési- és kimeneti ...

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: • Special Needs Educator and Therapist ...

földrajz alapképzési szak - Debreceni Egyetem

típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. ... Kiss Ferenc 2011: Környezettani alapismeretek – TÁMOP 4.1.2-08/1A, ... Ádám J., Bácsatyai L., Bányai L., Borza T., Busics Gy., Csepregi Sz., Frey S.

katasztrófavédelem alapképzési szak tanterve - NKE RTK - Nemzeti ...

követelményeiről. A képzés hitelesítő adatai. Intézeti Tanács határozat száma: NKE/KVI/1/2013 sz. határozat. Szenátusi határozat száma: 78/2012. (VII.11.).

GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti ...

gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon. - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: - Special Needs Educator and Therapist ...

Anyagmérnöki alapképzési szak - Dunaújvárosi Egyetem

2014. júl. 25. ... elektromosságtan, valamint az optika, a kvantummechanika és a félvezetők és a ... [3] Dr. Tóth Tamás: Mechanikai anyagjellemzők és vizsgálatuk módszerei. ... [3] Tisza Miklós: Anyagvizsgálat, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005.

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak ... - SZIE GTK

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak mintatanterve. Érvényes ... Szabadon választható tantárgy 1. 0. 2. 9. 3. G. C ... Emberi erőforrás menedzsment.

A sport- és rekreációszervezés alapképzési szak ... - ELTE

A motoros gyakorlati vizsga ötféle tevékenységtípusból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés gimnasztika. A motoros gyakorlati vizsgát ...

Biológia alapképzési szak mintatanterve 2012-től

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve bevezetve a 2008/2009. tanévben ... Biológia BSc tantárgyainak előtanulmányi követelményei.

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme

2010. ápr. 30. ... Szentágothai: Funkcionális anatómia I-III. 2006. Budapest. Medicina K. Lázár Gy.: Sportanatómia jegyzet. Tarsoly E.: Anatómiai atlasz. 2000. 2.