Hajdúsági Múzeum Évkönyve 9. (Hajdúböszörmény ... - Déri Múzeum

erdő légterében tavaszi és őszi vonulása alkalmával (jellegzetes hangja fél- ... Hangja utánzásával egy tavaszon 9 példányt si- ... Palkonya községekkel".2.

Hajdúsági Múzeum Évkönyve 9. (Hajdúböszörmény ... - Déri Múzeum - Kapcsolódó dokumentumok

Hajdúsági Múzeum Évkönyve 5. (Hajdúböszörmény ... - Déri Múzeum

70 A felső-obi kultúra ún. fomini szakaszától kezdődően (7—8. sz.) vált itt ... vagy vas kályhacső (füstcső) közbeiktatásával vezették a kéménybe. Ha sütőt is.

Hajdúsági Múzeum Évkönyve 6. (Hajdúböszörmény ... - Déri Múzeum

háromféle pásztor olyan messze esett egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. ... Ez a tengericső nagyságú kis bagoly egész életét a pockok és egerek ...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve 9. (Hajdúböszörmény ... - Déri Múzeum

erdő légterében tavaszi és őszi vonulása alkalmával (jellegzetes hangja fél- ... Hangja utánzásával egy tavaszon 9 példányt si- ... Palkonya községekkel".2.

Hajdúsági Múzeum Évkönyve 1. (Hajdúböszörmény ... - Déri Múzeum

bütyök. A sír 13-14 m mélységben vörös agyagrétegben került elő. A kút gödrébe ... magasabban voltak, az ugyancsak oda temetett kengyel pedig túl is ért a sír körvonalain. ... Visszahúzó, retrográd szerepét azonban hiba lenne el- túlozni.

Hajdúsági Múzeum Évkönyve 3. (Hajdúböszörmény ... - Déri Múzeum

9-én a Pozsgánról 1 öreget és 1 fiatalt; 10-én ugyaninnen 1 öreget, 12-én Szabóval együtt Zámról 2 ... A második rész Vay Józsefnek jutott : Szilágy, Kenderes laponyag és ... (tanya is) élők aránya. °/o. Évek biztos bizonytalan biztos bizonytalan ... sága ellenére is, kénytelen volt egy nagyobb egység, a Tiszántúl táplálkozási.

Hajdúsági Múzeum Évkönyve 10 ... - Déri Múzeum

Pokrovsk (régebben: Engelsk, Stavropol'skij raj., Volgogradskaja obi., ... FÚRÓ. A lyukasztókon kívül a pontosabb lyukak kialakítására állványos fúrót hasz-.

Bihari Múzeum Évkönyve 12-14. (Berettyóújfalu, 2009) - Déri Múzeum

Források Zöld Marci életéhez - A betyár első bűnperének iratai 1810-ből. 129. Quellen zum Leben des Marci Zöld. 152. NÉPRAJZ - VOLKSKUNDE. Vajda Mária.

Bihari Múzeum Évkönyve 15-16. (Berettyóújfalu, 2011) - Déri Múzeum

2009. november 30. és december 17. között a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok. Igazgatósága ... Szerencsés helyzetben vannak a Bihar megyei mezőtelegdi Miskolczyak, mert az ősi nemzetségtől való ... A lakodalmi helyszín kialakításában.

Bihari Múzeum Évkönyve 3. (Berettyóújfalu, 1982) - Déri Múzeum

Die Szigligeter Briefe von Zoltán Nadányi. 286. MUZEOLÓGIA — MUSEOLOGIE. Héthy Zoltán: összefoglaló jelentés a Bihari Múzeum 1979—1981. évi.

Bihari Múzeum Évkönyve 6-7. (Berettyóújfalu, 1991) - Déri Múzeum

1991. jún. 7. ... nak említették, mivel itt volt a Vertán-kastély, illetve Nemes ... 1830. évi térkép szerint a Bócsi Telek (faluhely) Berettyóújfaluval szemközt délre ...

Bihari Múzeum Évkönyve 8-9. (Berettyóújfalu, 2001) - Déri Múzeum

nyezetében nem, vagy nem ebben a kontextusban ismertek, obi-ugor és altaji népek ... Pályázati pénzből: Internet modem, vasaló, vasalódeszka, szerszámok, ...

Hajdúsági halmok / Hajdúsági Közlemények 8 ... - Déri Múzeum

Utóbbi halom tőle D-re 4 km-re esik. Régészeti adatok : Feltáratlan. Régen a Messzelátó csárda állott a közelében. Irodalom: Győrffy István: Hajdúböszörmény ...

hajdúböszörmény a múló időben - Hajdúsági Múzeum

2016. márc. 13. ... Gyakori volt a sütőház, a sertés- és tyúkól, amelyet sö- vényből vagy deszkából ... A mai Városháza tervrajza. Somossy Béla polgármes- ter.

HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 17. A hajdúvárosok ... - Déri Múzeum

Lónyai László és mások is csak a fejüket rázták/ ... hogy a hajdúvárosok igényeit támogatta Vay István, Domokos Jjijos bihari alispán, Lányai ImszIó,. Pogány ... Ez is a Determinatio szerent Nánás várossá fizesse ki; Hadházi Uraimék pedig.

Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület ... - Déri Múzeum

Már háromszázötvenöt esztendeje, hogy Böszörmény területén 1609 október 3-án a váradi káptalan, mint illetékes állami közhatóság, a Kálió ról áttelepített ...

HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 15. Nánási Oláh ... - Déri Múzeum

A Városi Tanács (Hajdúböszörmény) és a Hajdúsági Múzeum honismereti kiadványa ... A gyászhír azonban a Hajdúkerület közönségét nem érhette váratla- nul.

(Fejezet Polgár történetéből) / Hajdúsági Közlemé - Déri Múzeum

korcsma egy évig a városé legyen", s a mészárszék árendájáért is csak évi két mázsa ... Nikon. Gergely 100 pálcát, mert a „katonát görcsös bottal kereste".150.

a debreceni déri múzeum évkönyve 2011/12

2012. aug. 22. ... Népi nevei: Leggyakoribb neve a sulyom. (egyszer sólyomnak ejtve), ritkán vízi dió. Népi élőhely-meghatározásai: Hót-Hortobágyban, jobban ...

a debreceni déri múzeum évkönyve 2013

2013. nov. 19. ... Hullám Dénes: Elfeledett sírok elfeledett leletei 1. - Római ... hány éve tűnt fel, hogy a nagyobb városokban (Debrecen) behúzódnak.

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1935 (1936)

a debreceni szilaj jószág erdei teleltetését tárgyalta volna. ... mégis úgv tapadt a Déri Múzeumhoz, mint a tapló az élő fa ... Józsa Imrével és Gizella leányával.

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1941 (1942)

Bambusz c. filmek. (Japán császári követség ... pók lábára emlékeztet), ugyanott hozzákötik a rúd egyik végét. A kávák ... Az obi-ugor nyelvekben. -ev, -ep és p a ...

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1942 (1943)

Elfogyott. 4. Jelentés Debrecen sz. kir. város Múzeuma 1909. évi működéséről és álla- ... vette, OTI debreceni Igazgatósága : Ady-emléktábla műkőből, mely.

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1936 (1937)

Kovács János, Zoltai Lajos és Sz. Mata János készítették. ... nehezedik rá teljes egészében a Déri Múzeum multévi életére ... Megboldogult temetése a város.

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1948-1956 (Debrecen, 1957)

fn. öntőruha öntőüruha. (-át, -ája) fn. öntővályú öntőüváju. (-1, -ja) fn. ráma. ~. (-át, -ája) fn. rigliléc rikliléc. (-cet, -cce) fn. szappanvágó szappanvágóy. (?t, -ja) fn.

A Bocskai István Múzeum négy évtizede 1958-1998 - Déri Múzeum

A hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum hosszas vajúdás után alakult meg. ... Szolgáltatóipari Szövetkezet, Városgazdálkodási Vállalat, Hajdúszoboszlói.

A Hajdú-Bihar Megyei Múzeum - Déri Múzeum

1990. máj. 18. ... darázsujjas", szűcs és szíjgyártó munkák, „ónos és rézzel cifrázott bot", bogrács alá való kutyagerinc, „czinnel cifrázott borotvatartó titkos zárral",.

Vezető a Déri Múzeum kiállításaihoz II. A Déri gyűjtemények. 2 ...

szerint: a hosszú katana-kardot és a rövidebb va- kizasi-kardot, melyet ... készítés Európában a XV-XVI. században terjedt el. A Kárpát-medencében az első ...

Hajdúsági halmok / Hajdúsági Közlemények 8. (Hajdúböszörmény ...

A Városi Tanács (Hajdúböszörmény) és a Hajdúsági Múzeum honismereti kiadványa ... Fekvése: Hajdúböszörmény, a Debrecen—böszörményi műút K-i oldalán, a város központjától DK-re 4,1 km-re ... a Sulymos-híd mellett. Távolság 6,2 km.

Nyakas Miklós - Hajdúsági Múzeum

zett Hajdú vármegye törzsmagját alkotó szabadalmas hajdúvárosok történelmét, elválását Szabolcs megyétől, a hajdúvá- rosok részvételét 1848/49 lélekemelő, ...

A Királyasszony táncmulatság - Hajdúsági Múzeum

... Hajdúböszörményi tudósok tekintetében lásd: BARNA Gábor 1987. 178-179. p. 7 Lásd: Dr. LÓSY-SCHMIDT Ede 1931. 154-185. p.; RÁTH-VÉGH István 1991.

A 17. Bocskai huszárezred - Hajdúsági Múzeum

2016. jan. 17. ... A huszárezred és gyalogos zászlóaljak ott voltak a szabadságharc fontos ütközeteiben - a dicsőséges tavaszi hadjárat csatáiban, a komáromi.

Az utólsó böszörményi párbaj - Hajdúsági Múzeum

Az emberiséggel egyidős a bajvívás, a párbaj szokása. A szó értelmezé- sét tekintve két ember közötti harcot jelent.1 Az első magyar nyelvű párbaj- könyv már ...

Debreceni dac - Déri Múzeum

Debrecen, 1908.; Hegedűs Gyula: Keletiek Nyugaton. Nyugat, 1908. II. 444-445. 23. Ady Endre: Az élet lobogója alatt. (Oláh Gábor verseskönyve) Nyugat, 1909.

Hajdúvid - Déri Múzeum

A tanács megengedte a ház eladását, ha az eladó tudott a házra megfelelő ... a fehértói (Kunfehértó) földre került négy évre béresnek, azután visszajött Böször.

Hortobágy - Déri Múzeum

doskodók fialnak, tehát fial a kutya, macska, sertés, nyúl. De egyik sem szül, ... összeszoktatása volt a legnehezebb, hiszen a szopotatás abbahagyása önma.

teljesítményértékelő lap - Déri Múzeum

2017. dec. 31. ... édesanyja egy szép cselszton ruhát is kapott a múzeumalapítótól. A fotográfiák és a feljegyzések adattárba kerülnek elhelyezésre.