szószék és világosság - ELTE BTK disszertációk

engedték, hogy az Atyák leánnyokkal, és a' fiúk Annyokkal lakjanak; mások a' maga ... méne távul való tartományba, és ott el-tékozlá az ö örökségét buja élettel.

szószék és világosság - ELTE BTK disszertációk - Kapcsolódó dokumentumok

szószék és világosság - ELTE BTK disszertációk

engedték, hogy az Atyák leánnyokkal, és a' fiúk Annyokkal lakjanak; mások a' maga ... méne távul való tartományba, és ott el-tékozlá az ö örökségét buja élettel.

Vilagossag tel_munkacsy_beliv.indd - ELTE Reader

VILÁGOSSÁG bölcsészeti-akadémiai folyóirat. LI. évfolyam. 2010 tél ... közlő 2004-es Kant-évfordulós Világosság-szám közöl egy interjút Munkácsy Gyulá-.

elte blcsszettudomnyi kar - ELTE BTK disszertációk

59–68) és az egzotikus gyümölcsneveket. (VÖRÖS ÉVA: Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára, 1996) — tudomásom szerint.

ELTE BTK disszertációk

HARMATI BÉLA LÁSZLÓ. 2006 ... ZÁDOR Anna és SZABOLCSI Hedvig): Akadémiai Kiadó, Budapest, 123-159. o., 1978. - KEMÉNY Lajos – GYIMESY Károly ...

B - ELTE BTK disszertációk

változások, illetve a posztmodernizmus első romániai megnyilvánulásai jelzik. A kutatás célja, hogy a posztkommunista átmenet folyamatát időben lehatárolva, ...

tartalomjegyzék - ELTE BTK disszertációk

A Modus vivendi egyezmény a Vatikán és Csehszlovákia között. 144 ... magyaráznom, mit jelent a szabadság forradalmárok és szabadgondolkodók nyelvén.

kívül - ELTE BTK disszertációk

9 LE CORBUSIER, Modulor, Budapest, Magyar Építőművészek Szövetsége, 1971, 16. és ... építészet és az alkotóelemek rész/egész viszonylatában. ... lésünk szerint a polgári gyász kiváltásának pièce de résistance-ává lényegíti Mérei ... el, melyet a hagyományos felirattal láttak el: „ebben a házban élt és dolgozott Mérei.

Szomália - ELTE BTK disszertációk

2. A romlás virágai. A szomáli gazdaság 1991 után. 159. 3. Afrika szarva és a nemzetközi kapcsolatok. 166. 1. Szuperhatalmi vetélkedés Mogadishuért. 166. 2.

tézisek - ELTE BTK disszertációk

Jack Clayton (1959). Anthony Burgess: Gépnarancs (1962). Stanley Kubrick (1971). John Fowles: A francia hadnagy szeretője (1969). Karel Reisz (1981).

Előszó - ELTE BTK disszertációk

elintézési módja a párbaj volt, továbbra ezt az utat járták. A közhangulat ... jött létre, mesterei közt találhatjuk a kor híres vívóját Chappon Lajost, aki 1839-ben.

tézisei - ELTE BTK disszertációk

lényegét tekintve más, mint az összes korábbi „megszokott” imperializmus volt. ... „fasizálódásáról” angolból magyarra olyan ember fordította, akinek fogalma ...

содержание - ELTE BTK disszertációk

francia, a spanyol, az orosz, az arab, a kínai, a német” (Ференц Глац, цит. по: ... и опосредствованные контакты друг с другом и с различными социальными.

B á bok és automat á k - ELTE BTK disszertációk

közli Michele Scherillo írását Théophile Gautier Fracasse kapitány (Le Capitaine. Fracasse, 1863) című színészregényéről és Evaristo Gherardi írását az Itáliai.

Babits a XIX - ELTE BTK disszertációk

De magán a szigeten is, a légies Ariel és az ártatlan vágyakkal bimbózó ... vetélytársa, szerelme egy személyben, s akiben a légies, plátóni tökély nagyon is ...

tartalom - ELTE BTK disszertációk

tárgykörébe tartozó, az utópia jelentésaspektusát is magába foglaló művek – a. Háború és béke, a Családi boldogság, hanem az Anna Karenina fő témája is.45.

kommunizmus buk - ELTE BTK disszertációk

Konok Péter. A társadalmi önszerveződés alternatívái a 20. század elejétől 1968-ig. Szovjet-Oroszországban és a Szovjetunióban, valamint Európa más ...

A hasonmás - ELTE BTK disszertációk

2015. jan. 2. ... Ha ez a feltételezés helyes, akkor a kopt szöveg jelentése: „elfutott tőle a ... miatt (intertestamentális és rabbinikus júdaizmus, és a Merkaba.

1 Bevezetés - ELTE BTK disszertációk

Gazdasági és társadalmi változások 1867 után Magyarországon ................. 12. 1.1. A magyar gazdaság ... A nyomdai tevékenység gyakorlásához iparigazolvány kellett. Ehhez a ... függetlenségi polgári napilap, a Jóba nyomda terméke. ... 1943-ban 12 műsor, 3 plakát, 1 egyleveles nyomtatvány és 10 gyászjelentés került.

Abstract - ELTE BTK disszertációk

Kutatásom célja Csingiz Ajtmatov szépirodalmi munkásságának bemutatása – az eddigi szakirodalomhoz viszonyítva - újszerű, narrációelméleti ...

Bél Mátyás - ELTE BTK disszertációk

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. TÓTH GERGELY: Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. I. KÖTET.

Már régesrég… - ELTE BTK disszertációk

A vers palato-veláris ritmusszerkezete és a soráthajlás jelensége. Az elsődleges ritmikai vizsgálat a verset hagyományos, ötös és hatodfeles jambusi sorokból ...

népi író - ELTE BTK disszertációk

61 „Két jelentős író túlélő, Szép Ernő és Zsolt Béla akadt csak, aki emlékező ... a szöveg azzal is illusztrálta, hogy megjegyezte, Sértő „Petőfin kívül egyetlen.

a posztmodern - ELTE BTK disszertációk

A másság elve alapján a modernség „művészet”-fogalma is átértékelődik a posztmodern személetben, nem választja szét élesen a magas és a populáris.

Az értekezés - ELTE BTK disszertációk

ezen túl a nagyszámú levéltári forrásra (Budapest Főváros Levéltára, Magyar ... Soroksári út menti területek voltak azok a helyek, ahol Gregersen telkekbe ... 38. oldal) című írása is az impregnált fakocka használhatóságával foglalkozik, ...

1 Előszó - ELTE BTK disszertációk

... 3951), 1816 (1424, 1603, 1610), 1817 (1338, 1605, 3088, 3654, 4079, 4209), 1818 ... nem tsak a' jóban, hanem a' rosszban is mások követője vagyunk. (…) ...

disszertáció - ELTE BTK disszertációk

A Megyei Földbirtokrendező Tanács és a megyei földhivatal (1945. március–1949. január) . ... Cegléd Város Polgármesterének iratai. b/ Közigazgatási iratok.

A RÉGI HÁZ ÉS AL - ELTE BTK disszertációk

Tormay a Napkelet szerkesztését, a MANSZ vezetését és szépirodalmi ... Cécile apja, Tormay Béla (1838-1906) 1860-ban szerzett állatorvosi oklevelet.

Untitled - ELTE BTK disszertációk

Szentesi Balázs, Lajtos Tamás, Illés László és Tortoriello Fiorella értékes ... egy jó része az egykori katonaváros-legiotábor területét érintő óbudai zónán kívül, ... Zsigmond tér közötti részt is) rövid összefoglalásához: ZSIDI 2003a, 170–172; ...

Honfoglalás - ELTE BTK disszertációk

Honfoglalás- és kora Árpád kori temető- és szórványleleteinek elemzése az ... A megszokott tétel szerint a magyar pogány hiedelemvilágot visszatükröző ...

doktoridisszert á ci ó - ELTE BTK disszertációk

Truman-doktrína), mások inkább csak külpolitikai stílusként, ... bizonyos értelemben az összes hidegháborús doktrína a Truman által lefektetett modellre épült ...

Doctoral (PhD) - ELTE BTK disszertációk

Levente Püski PhD. Dr. habil. László Tőkéczki CSc. Secretary: Dr. Iván Bertényi Jr. PhD. Member: Dr. Miklós Szalai PhD. Alternate member: Dr. András Cieger ...

lev tolsztoj - ELTE BTK disszertációk

Tolsztoj-művek (Kreutzer szonáta, Az ördög) esztétikai és poétikai kapcsolatrendszerének hátterét föltárjam. Ehhez orosz kortársának, Turgenyevnek egy késői ...

hamlet - ELTE BTK disszertációk

4.1.3. KATEGÓRIÁK . ... 4 Vö. „A film a nagyváros rizomatikus jellegére döbbent rá. ... 1967-1968-ban publikálta a játékelméletben áttörést hozó „Nem teljes ... A magyar fordítás első szava, a kizökkent, leginkább Ophéliára illik, benne ölt testet ... Matuska Ágnes tanulmányában utal arra, hogy a reneszánsz kori bosszúállók ...

Vilagossag 2007_6_belivek.indd - Világosság

2007. szept. 5. ... formát, megőrzi puszta állapotjellegét; mindazonáltal negatív módon identifikál, ráébreszt arra, hogy nem mindig azonos vagyok azzal, amivel ...

Zsebők Csaba - ELTE BTK disszertációk

Az 1924. augusztus 31-én történt gyilkosság körülményei tisztázatlanok. ... tanúskodik az új szófiai magyar ügyvivő, Rudnay Lajos június 5-ei jelentése. Fogadta.

I. A misztika számos - ELTE BTK disszertációk

természetellenes és természetfeletti misztika. A katolikus felfogás a telepátia, telekinézis, szuggesztió, magnetizmus paranormális jelenségeivel kapcsolatban ...