Magyar Nyelvőr – 116. évfolyam – 1992. - REAL-J

jelzős alany többes száma eleve elfogadható: „Az összes fiúk eljöttek". — A két ... csimpalyog, kitekeri a kulacs nyakát, nyakán ül a búja, felült Lackó a nyakára,.

Magyar Nyelvőr – 116. évfolyam – 1992. - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar Nyelvőr – 116. évfolyam – 1992. - REAL-J

jelzős alany többes száma eleve elfogadható: „Az összes fiúk eljöttek". — A két ... csimpalyog, kitekeri a kulacs nyakát, nyakán ül a búja, felült Lackó a nyakára,.

Magyar Nyelvőr – 16. évfolyam – 1887. - REAL-J

Környék a fogalmat általánosan jelöli csupán azzal a megszorítással, hogy a ... kevésbbé egyenlően nagy környéke van. ... h á n y ó s : rázós ; pl. az út. e l h e r d ...

Magyar Nyelvőr – 26. évfolyam – 1897. - REAL-J

is átment gámfor alakban | 16 jelentés, vö. osztr.-baj. kandi, kántzl, ... hogy világossá váljék valódi jelentése, amelynek érvényre jutásával nem szorulna többé ...

Magyar Nyelvőr – 34. évfolyam – 1905. - REAL-J

ott is van: il Peppino, il Mariuccio, il Garlone, la Panpinea, la. Lauretta, la Neifile ... szoknya, Kis-Kúnságban is málé a kukoricalepény, Mohácson is csalárd a ...

Magyar Nyelvőr – 79. évfolyam – 1955. - REAL-J

a vélemények sok-sok dologban, nem éppen csak a helyesírás és a nyelv- ... gólya, pólya, sólya, hólyag, kóvályog; bója, szója; gally, süllyed. zsöllye; vijjog;.

Magyar Nyelvőr – 126. évfolyam – 2002. - REAL-J

'kutyafog'. Ez a hagymaburok 3-4 „fogától" ered. Diószegiéknél a növény neve: nyak-agyar. ... meghívó fél: Az.t hallottam nagyon jó film, utána meg beülhetnénk.

Magyar Nyelvőr – 48. évfolyam – 1919. - REAL-J

Ismeretes, hogy e szó eredeti jelentése 'darab', s hogy kódexeink még egy remek kenyér-vői ... komfortabel, Fiáker] habén Gefühlsiverte entwickelt, mit denen ...

Magyar Nyelvőr – 22. évfolyam – 1893. - REAL-J

Később, mikor az ebe szó ,gúnya' jelentése kiveszett a tudat- ból és előcsintalankodott a ... tök : flöstök, fölöstök, fölöstököm ; gyarapodik: gyalapodik; fanya-.

Magyar Nyelvőr – 35. évfolyam – 1906. - REAL-J

avval a jelentéssel, azután az összetétel elhomályosodásával és illeszkedéssel ... lábbag, fölöstököm, faricskál, métely, visszáz, perlödés, gomoja, zsája, iboja ...

Magyar Nyelvőr – 99. évfolyam – 1975. - REAL-J

46 íróink nyelve. Zsilka Tibor: A tematikai kontraszt ós az esztétikai arány a szépprózában ... Dr. Pulius Tibor körzeti főorvosnak (Alpár) nem tetszik ez az elneve-.

Magyar Nyelvőr – 86. évfolyam – 1962. - REAL-J

kérdéssel (általában idegen nevek írásával) kapcsolatban. Miienne a ... lapjával gondolatokat indító gyűjteményes kötet mondanivalóját illő rövidséggel sum- mázni ... nőnek a férjétől kapott vezetéknevével, mivel a vezetéknévhez fűzött -ová.

Magyar Nyelvőr – 110. évfolyam – 1986. - REAL-J

Décsy Gyula: Nagy gyakoriságú magyar nevek az Egyesült Államokban. 128 ... (S ugyanez áll az igéhez jelentésében nem illő — pél- dáinkban a velem ... mináns vezetéknévhez kapcsolva tudatosan választották a konkrét utónevet. Irodalmi ...

Magyar Nyelvőr – 19. évfolyam – 1890. - REAL-J

téneti Szótár, se kézirat korában, se vaskos kötetté nőtt megjelent ... Horgoló. Inér. Ludas. Ú r k o m (homokos part. A róla tárgyaló régi (peres?) okmányban.

Magyar Nyelvőr – 31. évfolyam – 1902. - REAL-J

ige is származott, de minthogy csak egy adat van rá, jelentése ... egy-egy aranyat: banális : útszéli, bazár : végyott, blazírt: magaunt, brüszk : förmeteg, burleszk ...

Magyar Nyelvőr – 119. évfolyam – 1995. - REAL-J

hasonlóan viselkedik' jelentése is: „Nem kellett volna Hornt közönséges ... a túlzott eltérés két ellentétes pólusa közti oszcillálás mint az esztétikai élmény ...

Magyar Nyelvőr – 24. évfolyam – 1895. - REAL-J

ékes a homloka, de hideg a konyhája (351). A r e f l e x í ... m o t y ó : lim-lom, bátyú, ... vadde-, adde-; vuobde-, vuovdde-; mord. andí-; zürj. ... túrós zsiros étel.

Magyar Nyelvőr – 88. évfolyam – 1964. - REAL-J

Egy irodalomtörténeti cikk írója szintén: „A szerző Horváth János Petőfiét tekintette ... Ilona, az Erzsébet, a Mária és az Anna nevek százalékos előfordulási aránya. —. A férfinevek ... fújott káso 'rizsfelfújt' — A fújott káso nem rossz, csak nem ...

Magyar Nyelvőr – 89. évfolyam – 1965. - REAL-J

Száz évvel ezelőtt, 1865. július 9-én hunyt el Pesten Bugát Pál, a nagy magyar hazafi, kiváló ... Az ismétlést Tamási Áron, Sarkadi Imre, Galambos. Lajos, Feleki ... rák keletkeznek (testvér, körmönfont, nyakigláb, ügyefogyott, rajtacsíp, kiküszö- ... Erdei vadak, égi madarak (Csanádi Imre. 1956.) ... A „Kergetőző négy testvér" ...

Magyar Nyelvőr – 3. évfolyam – 1874. - REAL-J

is, hogy a lapp majdnem mindig bm-e.t és dn-c.t ejt in és n helyett. ... Húzzad czigány, nincs bánatom,. Kezemén ... Akkor Margit tölti bé i3 esztendőt. A mint va-.

Magyar Nyelvőr – 41. évfolyam – 1912. - REAL-J

besta und einem dán. dit Bast »Sie(Du) Bestie (Dummkopf)«, zwischen ... Amellett tehát, hogy a megfejtendő szólásformának eredeti jelentése,. (= felöntött a ...

Magyar Nyelvőr – 117. évfolyam – 1993. - REAL-J

2020. márc. 1. ... eddigi életem? fele címmel. Műfaji meghatározása: szocio-kapitalográfia. Temesi először 1971-ben Londonban találkozott ezekkel a feliratos ...

Magyar Nyelvőr – 40. évfolyam – 1911. - REAL-J

kinek: Egy aszotiy megbolondult, »Szabó Kató ezt megcsi- nálta az ... Gyomlálás a m. nyelv kertjében (Vác, 1910. Első váci sajtó. 1 K). ... Pipi F. (arcuk, hajuk ...

Magyar Nyelvőr – 128. évfolyam – 2004. - REAL-J

„Nagyon érdeklik az autójelek és a geometriai formák. Régóta felismeri az autójeleket. (kb. 1 éve), de a formáját most kezdi megnevezni. Például: »a rombusz a ...

Magyar Nyelvőr – 115. évfolyam – 1991. - REAL-J

2015. szept. 7. ... angol shooting főnévnek egy kivételével mindegyik jelentése testet ölt az el- beszélés valamelyik ... papír, papundekli mindent fényesre csiszol.

Magyar Nyelvőr – 45. évfolyam – 1916. - REAL-J

2015. szept. 6. ... A ló erősen rugdosuan őtet, harmad napon kimúlék ez világból (Debreczeni-kódex). Megtaláljuk Calepinusnál is. Ha kezeket által fnrdosnayac.

Magyar Nyelvőr – 82. évfolyam – 1958. - REAL-J

Az eZ/áí-nak ez a jelentése nincs meg sem a Czuczor—Fogarasiban, sem Bal- ... a drága, az aranyos hideg nem is csökkent" (Goda Gábor: Panoptikum. Deb-.

Magyar Nyelvőr – 113. évfolyam – 1989. - REAL-J

Ferenczy Gyula: Napirenden az orvosi helyesírás ^rendezése. 11 ... A b o k r o s í t á s elveiből következik, hogy például az elsőéves szó nincs meg a.

Magyar Nyelvőr – 96. évfolyam – 1972. - REAL-J

Az utónevek helyesírása azonban törvényszerűen megmagya- rosodik, és ezzel ... lányi szavai közül több elölről és hátulról egyaránt olvasható. A legszebb pél-.

Magyar Nyelvőr – 102. évfolyam – 1978. - REAL-J

2020. márc. 1. ... tességes" jelentése, s ha egy jobbkezes játékos a labdát baloldalról üti ... mondani — természetesen akkor is, ha a nyelvi-stiláris eszközöknek ...

Magyar Nyelvőr – 122. évfolyam – 1998. - REAL-J

2020. márc. 1. ... Szabó Zoltán: A posztmodern irodalom főbb stiláris sajátosságai. 46 ... Az az egy dolog előkészítés; illokúciós jelentése pedig - amely a ...

Magyar Nyelvőr – 131. évfolyam – 2007. - REAL-J

A helyesírás tárgyalása során Földi sok részletkérdésre is kitér, például ... alakja, az utóbbira a papírzsebkendő pzs-ként írott és a szókezdő mássalhangzók.

Magyar Nyelvőr – 60. évfolyam – 1931. - REAL-J

obi csüllő madár himbálására himbáló- dott Pápay ... lazúrfesték : áttetsző festék ledirozott: ... abban a vogul-osztják figura etymologicában, amely az obi-ugor.

Magyar Nyelvőr – 114. évfolyam – 1990. - REAL-J

Mi hát a jelentése és a magyar megfelelője a konfrontáció-nak ? Egy- felől összeütközés ... vákuum, vertikális, vertikalitás, vertikum, verzió, vircsaft, voluntarista.

Magyar Nyelvőr – 104. évfolyam – 1980. - REAL-J

helyesírás igyekszik tiszteletben tartani az idegen szók és tulajdonnevek eredeti írásmódját. ... 1883: A farkas fiakban sem volt már lehellet,. 1952: farkas-fiakban.

Magyar Nyelvőr – 106. évfolyam – 1982. - REAL-J

A kapcsolatba állítás révén alakul ki egy-egy szó mellék- vagy átvitt jelentése, ... elmellőzöm delikát szívemmel" (Nell Gwynn csókja, 174); „Les fiiles, a francia,.

Magyar Nyelvőr – 36. évfolyam – 1907. - REAL-J

is magyarul beszélnek, bár ősi viseletükhöz szigorúan ragaszkodnak. ... de nem fogadom el Fráter Györgyét, a mostani magamondja püspökét. (Jókai: Fráter ...