Erdélyi és bánáti közgazdasági lexikon - Erdélyi Magyar Adatbank

Felsőporumbák — Porumbacul- de-Sus. Felsőucsa — Ucea-de-Sus. Felsővisó — Vișeul-de-Sus. Fogaras — Făgăraș. Garabos — Grabați. Gátalya — Gătaia.

Erdélyi és bánáti közgazdasági lexikon - Erdélyi Magyar Adatbank - Kapcsolódó dokumentumok

Erdélyi és bánáti közgazdasági lexikon - Erdélyi Magyar Adatbank

Felsőporumbák — Porumbacul- de-Sus. Felsőucsa — Ucea-de-Sus. Felsővisó — Vișeul-de-Sus. Fogaras — Făgăraș. Garabos — Grabați. Gátalya — Gătaia.

entz géza és az erdélyi gótika - Erdélyi Magyar Adatbank

ban bárhol és bármikor tárgyalható a középkor kultúrája és művészete. Eredmé- ... Erdély lett volna a gótikus művészet utolsó régiója. Mintha erre, kelet felé szo ...

[Erdélyi Magyar Adatbank] Vámszer Géza: Szakadát AZ ERDÉLYI ...

Nem használt, nem volt érdekes téma, mindenki a nagyvárosba, sőt. Nyugateurópába ... Ahogy a faháznál említettünk egy félhenger-alakú, vessző- ből fonott és ...

Az Erdélyi Helikon költői - Erdélyi Magyar Adatbank

Kristályhang, melyben Isten jéglehelete lappang. Haragos mágus, kinek lángoló köpenye alatt a harcosok kék páncélja csörren. Fordította Dsida Jenő ...

Erdélyi hétköznapok - Erdélyi Magyar Adatbank

Házánál 30 forint (hat tömlő túró ára) pénz volt csupán, és az elmaradt. 90 forintot (öt ... moson szintén trágyát hordanak a földekre, szőlőkötöző vesszőt szed- nek, ölfát ... erdélyi társadalom megkövült feudális szerkezete nem nyújt teret a gép-.

Erdélyi magyar templomi karzat - Erdélyi Magyar Adatbank

zetfestők nevét: Kozma Mihály Havadi András Asztalosok, az egyes vonal és a külső kettős keretvonal közötti térben pedig. Sipos János Dékány nevét.

itt - Erdélyi Magyar Adatbank

bozgor szónak is ezt a jelentést tulajdonítottuk, pedig a románok erről nem tudnak. ... A szeparatizmus szónak egy másik jelentése is van: a területi elszakadás.

pdf, 206.2k - Erdélyi Magyar Adatbank

ref. lelkész Magyarókereke, Barabás. Ernő Nagyvárad, Barabás János ta- nitó Szilágycseh, Barabás Lajos tanitó. Nagyenyed, Barát Móricz festőmü-.

MI- EGY- MÁS - Erdélyi Magyar Adatbank

Romániából nemcsak magyarok vándorolnak ám el, hanem románok is tömegével, s még a. Magyarországon maradtak, sőt letelepedni szándékozók egy része ...

pdf, 881.4k - Erdélyi Magyar Adatbank

szervezési kísérletekkel kapcsolatos problémákat Hámori Péter budapesti történész kutatja behatóan. Az általunk tárgyalt kér- déssel kapcsolatban lásd ...

Romániai magyar irodalmi lexikon III. - Erdélyi Digitális Adattár

fenyővargányát, a citromsárga nedűgombát, a Maska-féle csiperkét, a márciusi csigagombát. Ismertető írásaival az Aluta, Népi Egység, Új Idő, Előre, Igazság, ...

Romániai magyar irodalmi lexikon IV. - Erdélyi Digitális Adattár

szocializmus (1960/4), Energiagazdálkodásunk fejlődése (1962/4) s a Vaskapu-erőműről szóló. Kilowattórák ... Félszáz lapos értekezése, A zsidóság történelmi szerepe a kereskedelemben a ... 1926); Balogh Lajcsi (Pesti nóták. ... jellemezte őt: „... szakadatlanul szelet vet és tisztító vihart arat minden írása, méltatás és.

Romániai magyar irodalmi lexikon I. - Erdélyi Digitális Adattár

Zoltán, Heinrich László, Kol Erzsébet, László Tihamér, Pic György, Soós Ilona, Teofil T. Vescan. ... Bálint Tibor (Sánta angyalok utcája), Csávossy György (Özvegy és leánya, Kemény ... tizenhárom vértanú. ... Baross Katinka, Justh Jánosné (Budapest, 1897. szept. ... Első munkái után (Forgách Ferencz mint történetíró, Kv.

Romániai magyar irodalmi lexikon II. - Erdélyi Digitális Adattár

kezdő, szerelmi viszony alatti, újévi, születés- és névnapi, szemrehányó, értesítő s nőül kérő ... Illusztrált Világ — havonta megjelenő képeslap Kolozsvárt 1926-ban. ... Ferenc fémdomborításai, Bakó-Hetei Rozália fajansztányérai, Zsigmond ...

Dr. KÓS KÁROLY - Erdélyi Magyar Adatbank

láncboronát és sokféle egyéb mezőgazdasági gépet (vetőgép, lókapa, sze- lelőrosta, triőr ... kukorica- és búzavetőgép, láncborona, lókapák, triőr stb. ‒ dolgoz-.

évkönyve - Erdélyi Magyar Adatbank

borított, három fiókos hosszú íróasztal állott, rajta esztergályo- zott, tornyos festett öreg ... A 8. sarok-minta a többitől eltérően világos-zöld helyett fehér alapszínű s ... Az obi-ugor népekről egy 1578-ból szóló tudósítás már meg- említi, hogy a ...

pdf, 5359.6k - Erdélyi Magyar Adatbank

Panangin. – C-vitamin. – Polivitaplex. – Vitacolan. – Lázcsillapítók. A legfontosabb, Romániában hiányzó élelmiszerek jegyzéke: – vaj, margarin. – hentesáruk.

pdf, 7105k - Erdélyi Magyar Adatbank

ismerték; Ninive romjainál meg is találták az aszfaltos vakolat- ... (L. Greguss—. Weber: Az érdőfülei diatomaföld kovamoszatai, Botanikai Köz- lemények, Bpest.

Untitled - Erdélyi Magyar Adatbank

díszesebb földszintes magánházakat is és jól aszfaltozott útvonalat. A városrész közepe táján áll a ... összeépült házat, de nagyobbrészt szállások. (nyaralók ...

pdf, 8838k - Erdélyi Magyar Adatbank

Gazdakör Fogy. szöv. Tejszöv. Hltalszöv. Gépszöv. 1 Kápolnásfalu. 1904. –. 1930. 1892. –. 2 H. Keményfalva. 1905. 1930. 1930. T.Sztm. –. 3 Abásfalva. 1905. X.

pdf, 2223.7k - Erdélyi Magyar Adatbank

het. Azt nem akarom, hogy apám vagy majd a feleségem tartson el, mint egy vakot, viszont festés nélkül nem tudom ... férfialakjai — amíg mint elgyötört jobbágyok szerepeltek — még ... tetve a kis törpe „slepphordó” felséges asszonyának uszályát tartja. ... percben, 1979. január 7-én délután — hogy pontosan írhassam,.

pdf, 1845.1k - Erdélyi Magyar Adatbank

hurutos szembajok ellen ugyanúgy, mint a torjai Büdös-barlang falának a csepegését is. Ilyen „szemvíz”-nek nevezett tócsa kü- lönösen sok van a barlang alatt, ...

pdf, 2014k - Erdélyi Magyar Adatbank

2017. febr. 22. ... Erzsi meg Laci, a korban hozzám két közelebb álló, nagy ritkán ... Elek ifjúsági regényei következtek: Katalin, Huszár Anna, Mária története ... rod azt az akadémiának felcímzett színitanodát, elméleti tárgyakból ... Az út oda-vissza, a tandíj, a ... Tamási Áronnal kötött barátságunkat az a régi „kudarc” – a Gör-.

GUB JENŐ - Erdélyi Magyar Adatbank

A népi időjóslás, a meteorológiai jelenségek megfigyelése s az ezzel kapcsolatos hiedelmek a népi kultúra szerves részei. A szabadban tevé- kenykedő ember ...

adattár - Erdélyi Magyar Adatbank

H. sylvestris Cr. ! kacuros estike. Eua-Med,. Th–TH. ... H. tristis L.; szomorú estike; mirodenie. Kz–Eu–Med,. Th–TH ... egyeles rozs és búza kevert vetése egylábú ...

pdf, 1224.7k - Erdélyi Magyar Adatbank

című marosvásárhelyi újság, hogy „a nyárádmenti ... hogy a Nyárádmente nyelvére vonatkozóan a kuta- ... a Nyárádmentét, mégpedig Dózsa György (Luka-.

a szüreti bál - Erdélyi Magyar Adatbank

már az üzemi kantinokban is rendeznek szüreti bált – egye- nesen ámulatba ejti a ... Csíkban a szüreti bál nem továbbélő, hanem átvett és bi- ... Az „induló” dal.

A szomszéd nő - Erdélyi Magyar Adatbank

LÁNG ZSOLT. A szomszéd nő / Láng Zsolt. ... rolják a szerelmes neve után: a Beavatott, a Filozófus, az Őrjön- gő, a Megszállott. Bár tudom ... Editke, szerelmem.

feketeleves - Erdélyi Magyar Adatbank

László Noémi. FEKETELEVES. Erdélyi Híradó Kiadó, Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár. Ráció Kiadó, Budapest. 2010 ...

helységnévmutató - Erdélyi Magyar Adatbank

István, Márton Antal, Szabó Balázs, Szőcs Rozália, Wallner Lajos. Csíkszentsimon (Sânsimion, Hargita m.) – Bors Antal, Farkas József, Virág Egyed. István.

adattár. - Erdélyi Magyar Adatbank

Szat. 24.) Századokon át Dománhidi-birtok (1416. Lel. Acta 67,. 1501 < 1513. Leövey: kisebb letétek III. 3. 2.), de eredete bizony- talan. Az első adat «deserta et ...

bozgor - Erdélyi Magyar Adatbank

legalábbis a magyarban, kölcsönszóként – a bozgor nem is jelenthet mást, mint ezt. Hiszen a jelentés titka éppen ebben áll: minden szó azért jelentheti azt, amit ...

pdf, 2706.5k - Erdélyi Magyar Adatbank

Küsmödi Bálint pedig még a második világháború után is tudta. Ebben ... nus a népnek az erdőre (taplocai Antal Ferenctől), hogy Piszkár hadnagy uram egy ...

fazekasság - Erdélyi Magyar Adatbank

idején több madarasi fazekas moldvai területre, a közeli Gyimespalánkára költö- zött át mestersége folytatására. A fekete edények mellett a csángó ...

öltözet - Erdélyi Magyar Adatbank

A szabás csupán a singvei történik (nem szabásminta után). A szűcs- sing egy kb. méteres farúd, ... rosi nyakkendőt is kötnek hozzá. Télen nagy hidegben ...

vi tájszótár - Erdélyi Magyar Adatbank

Szodé: mohón evő, kapzsi, kapdáncsi. Ugyan nagy szodésággal vagy el. Ne egyél oly szodén v. szodé módra. Szodéskodik fejér- nép körül. Szokatlankodik: ...