Iratkezelési szabályzat, 2019 - BME OMIKK - Budapesti Műszaki és ...

2018. jan. 1. ... 42. 7. számú melléklet. Üzemzavar iktatókönyv minta: Iktató- szám. Irat tárgya. Iktató szervezeti egység megnevezése. Iktató szervezeti egység.

Iratkezelési szabályzat, 2019 - BME OMIKK - Budapesti Műszaki és ... - Kapcsolódó dokumentumok

Iratkezelési szabályzat, 2019 - BME OMIKK - Budapesti Műszaki és ...

2018. jan. 1. ... 42. 7. számú melléklet. Üzemzavar iktatókönyv minta: Iktató- szám. Irat tárgya. Iktató szervezeti egység megnevezése. Iktató szervezeti egység.

Humánpolitikai Szabályzat - Budapesti Műszaki és ...

Közalkalmazotti jogviszony létesítése oktatói, kutatói munkakörben ..................... ... A magántanári, a címzetes egyetemi tanári, a címzetes egyetemi docensi és a.

Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési szabályzat - Budapesti Műszaki ...

Solymár László igazgató. 1. függelék alapján. E. ... Király László igazgató függelék alapján. Felhívom a ... Hudacsek Lászlóné igazgató. 1. függelék alapján.

BME Doktori és Habilitációs Szabályzat - Budapesti Műszaki és ...

c) a bizottságok jelentése és ennek megvitatása alapján javaslat az EHBDT részére a habilitáció odaítéléséről, vagy a kérelem elutasításáról; d) a pályázat ...

KFT iratkezelési szabályzat

A Rockenbauer Felsőoktatási Nonprofit Kft. iratkezelési szabályzata. - a köziratokról ... Az iratkezelési szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését, ... Ez az iratkezelési szabályzat 2018. január 1-jén lép hatályba. 55.

Iratkezelési szabályzat

... SZABÁLYZATA. Hatályos: 2018. január 1-jétől. ... Szabályzat hatálya. 1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed a Tamási Közös Onkormányzati. Hivatalnál ...

Iratkezelési Szabályzat - Than Károly

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, ... A tanuló félévi osztályzatairól az iskola az iskolai elektronikus napló alkalmazása esetén.

Iratkezelési szabályzat - Tamási

Az Iratkezelési Szabályzat hatálya. 1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed a Tamási Közös Onkormányzati. Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal), és a Közös ...

Iratkezelési szabályzat - Karcag

A Polgármesteri Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata (a továbbiakban: Iratkezelési ... 9. sz. minta tartalmazza az üzemzavar dokumentálását, okának tényét.

iratkezelési szabályzat - IMFK

megőrizni, majd az irattári tervben meghatározott időpontban a központi irattárban elhelyezni. ... Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása. 10 év. 14. ... Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségről. 50 év. 24.

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

A bélyegző használója felelős a bélyegző biztonságos őrzéséért és a ... A nyilvántartott küldeményeket (ajánlott, expressz-ajánlott, távirat, csomag stb.) a.

iratkezelési szabályzat - Cibakháza

Az önkormányzati hivatal egyedi iratkezelési szabályzata (a továbbiakban: Iratkezelési. Szabályzat) a köziratokról, a ... támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II.21.) ... 4. melléklet: tételszintű iratjegyzék minta (a selejtezési jegyzőkönyvhöz).

Iratkezelési szabályzat 2011.03.30 - Gyula.hu

1. az ügyirat bal felső sarkában kell megjelölni az ügyiratot kibocsátó szervezet megnevezését, címét, postai irányítószámát, postafiók számát,. • az iktatószámot.

Iratkezelési Szabályzat - Testnevelési Egyetem

2019. jan. 1. ... A 2018. november 29‐ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. ... (11) Az iratkezelési szabályzat mellékletét képezi az irattári terv (2. sz. melléklet). ... (minta) ifm. = iratfolyóméter. Sor- szám. Irat azonosító adatai.

Adat- és Iratkezelési szabályzat - kersuli.hu

adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas ... Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és az érettségi vizsgát tanúsító törzslap ... d) a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve,.

Iratkezelési szabályzat - Csornai Margit Kórház

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Csornai Margit Kórház. Oldalszám: 1/52. CSORNA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Ezzel egy időben az ...

Iratkezelési Szabályzat, hatályos: 2018. I. 1. - Testnevelési Egyetem

2018. jan. 1. ... (1) Jelen iratkezelési szabályzat rendelkezései az Egyetem összes szervezeti egységére érvényesek. ... (XI.30.) számú határozata, Hatályos: 2018. január 1-től. ... (minta) ifm. = iratfolyóméter. Sor- szám. Irat azonosító adatai.

Iratkezelési szabályzat és irattári terv - Nyíregyházi Egyetem

2009. márc. 17. ... 2018. december 18., hatályba lép: 2019. január 1-jén ... 1.2.4 Az Iratkezelési Szabályzat mellékletét képezi az Irattári Terv. Az Irattári Terv az ...

Iratkezelési szabályzat - Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

2017. márc. 13. ... Az iratkezelési szabályzat alkalmazása során használt fogalmak. Az iratkezelési ... Az irattári terv (minta) a szabályzat 9. mellékletét képezi. 2.

Adat- és iratkezelési szabályzat - Lónyay Utcai Református ...

Hídprogram elvégzéséről,. 26. a tanulószerződés-minta, ... Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és az érettségi vizsgát tanúsító törzslap, ... bizonyítvány megsemmisítéséről, érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat kiadásáról a központi ...

Iratkezelési szabályzat és adatkezelési útmutató - Dankó Pista

x) tanulószerződés-minta, y) gyakorlati foglalkozásról vezetett napló, z) együttműködési megállapodás. Beírási napló. 71. (1) Az iskolába felvett tanulók iskolai ...

iratkezelési szabályzat - Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

Pátria Nyomda) való átvétellel. Nem szükséges ... az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott nyomtatványok,. • az órarend, ... A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, olyan módon ...

Iratkezelési szabályzat - Ebesi Arany János Általános Iskola

Jelezni kell továbbá, ha a boríték sérült, illetve a ... A boríték címzése és a kiadványok továbbítása ... Szabályzat 2. számú mellékletében található minta alapján.

Iratkezelési szabályzat - Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola

Iratkezelési Szabályzat. Nyíregyházi Kodály Zoltán ... Az Iratkezelési Szabályzat hatálya . ... a Szabályzat 2. számú mellékletében található minta alapján.

2019. május 29. - TTK HK - Budapesti Műszaki és ...

2019. jún. 4. ... Juhász Adél. X. Kovács Szilvia. X. Lestyan Bence. X. Magyar Boglárka. X. Módos Dávid. X. Pázmán Előd. X. Schmidt Beáta. X. Asztalos András.

2019 - BME VIK Felvi - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi ...

Merjenek a lányok mérnökök lenni. Vannak ... zon, és ezt talán vidéki lányként én jól átérzem – fogal- ... lentett számomra az is, hogy Vince bácsi egy-egy rosz-.

versenykiírás 2019/20 - BME Alfa - Budapesti Műszaki és ...

matematika gyakorlásában és az érettségire való felkészülésben. ... Az I. Kategóriában minden fordulóban 1 feladatsor 60 perc alatt történő megoldása az ...

Aranydiploma 2019 VBK 06.indd - BME VBK - Budapesti Műszaki és ...

2019. máj. 21. ... ... után, illetve azt követően, hogy rövid időre hazalátogatott Indiába, a TESCO ... felfújható gumimatrac, pumpa, lábuszony, gumisarok, ékszíj, ...

VIK Aranydiploma 2019 6.indd - BME VIK - Budapesti Műszaki és ...

2019. máj. 28. ... 13. Csenár Imre. 14. Dr. Gábor Emilné Szirmai Katalin. 15 ... Dr. Földes András. 22. Gertler János ... 148 Oszlányi-Salacz Iván. 149 Pallós Péter.

2019/2020 tanév időbeosztása - BME KTH - Budapesti Műszaki és ...

2018. dec. 18. ... A 2019/2020-as tanév időbeosztásáról. Hatályba lépés napja: 2019. augusztus 15. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett ...

xlvii. évfolyam / 0. szám 2019. nyár - BME VIK - Budapesti Műszaki ...

2019. aug. 26. ... vívják, mint Te, a felsőbbévesek pedig már megnyerték azt. Ke- resd a HK-t, a seniorokat, ... a megjelenés, így ha többet hiányzol, mint a gyakorlatok 30 százaléka, nem ... Nem azt mondom, hogy ezeknek a képzéseknek nincs ...

Építőmérnöki ábrázolás Műszaki rajz jegyzet - Budapesti Műszaki és ...

Bevezetés. 4. 1. A műszaki rajz alapszabályai, egységes jelrendszere. 4. 2. A lépték fogalma, léptékváltás. 11. 3. Az alaprajz fogalma, műszaki tartalma. 12. 4.

Magyar nyelvű műszaki–tudományos tipográfia - Budapesti Műszaki ...

a betűtípus és betűméret nem írható elő teljes bizonyossággal; ezért a továbbiakban ... műnek több szerzője van, akkor gyakran azért döntenek a Word mellett, mert azt ... a sima aposztrófot ('), =quotedbl az írógép idézőjelet (") aktiválja.

A környezettudatos építészet műszaki eszközei - Budapesti Műszaki ...

színen jelenlévőnek feltételezett anyagok mérésé- ... technikákkal” akár házilag is elkészíthetők (lásd ... formájában lehet kockázati tényező, földsugárzás,.

Budapesti városi hősziget-hatás - BME TDK - Budapesti Műszaki és ...

... Belgrád rakpart nappal ...................................................................................... 29. 27. ábra Belgrád rakpart éjszaka ....................................................................................

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - BME Műszaki ...

Nagy Katalin. 2. 10/0/0 félévközi jegy. Kötelező szakirányú szakmai tárgyak (mérnöktanári és közgazdásztanári szakokon tanári szakirányonként különböző ...