Orvosi Hetilap, 1927. április (71. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

A bő rsebet egyesítik, alul 10—15 cm hosszú gaze- esíkkal tamponálják az üreget. Másnapi kötésváltás nál a bulbus még erő sebben protrudált, a szaruhártya.

Orvosi Hetilap, 1927. április (71. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Orvosi Hetilap, 1927. április (71. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

A bő rsebet egyesítik, alul 10—15 cm hosszú gaze- esíkkal tamponálják az üreget. Másnapi kötésváltás nál a bulbus még erő sebben protrudált, a szaruhártya.

Orvosi Hetilap, 1927. február (71. évfolyam, 6-9. szám) - REAL-J

nevezett basophil pontozottság szintén hasonló jelenség és az ilyen sejtek szintén ... aemiák regenerativ vérképében nekünk legtöbbször ki m utatni sikerült. Naegeli ... Mit jelent tehát az úgynevezett regeneratív vér képi. Az éretlen sejteknek ...

Orvosi Hetilap, 1927. augusztus (71. évfolyam, 32-35. szám) - REAL-J

gerincvelő i gyökerek útján váltódnak ki (hyperalgesia, izom védekezés). ... jelentés küldte A m erikába: „A nem i betegségekről szóló cseh szlovák törvény ...

Orvosi Hetilap, 1927. november (71. évfolyam, 45-48. szám) - REAL-J

Egy eset ben az adnexum m al összenő tt appendixet is kiirtottuk. É r s z o r í t ó t 1 1 ... zett jelentés alapján határoznak a beteg sorsa felett. É n ezt az egész m ...

Orvosi Hetilap, 1927. június (71. évfolyam, 23-26. szám) - REAL-J

árulnak el, rendszerint már 4—5 hét alatt igen erő sen javulnak ... sorozat hányadik tagjánál jelentkezett a pelyhesedés, ... A második szívhang keletkezésérő l.

Orvosi Hetilap, 1927. március (71. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

457 daganat közül csupán 20 volt lipoma. Egy volvulust okozó fodorlipomát ír le, melyet a megfelelő vékonybél darabbal együtt irtott ki, a beteg azonban 15 ...

Orvosi Hetilap, 1994. április (135. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

red Salinee W/O Sodium bicarbonate, GIBCO) és 15 % inaktivált szérumot tartalmazó oldatba ... (XIV kér. Tüdőgondozó) Röntgenárnyékot adó tüdőbetegségek ...

Orvosi Hetilap, 1922. április (66. évfolyam, 14-18. szám) - REAL-J

szükség, mint a minő t az Arneth-féle vérkép készítése meg kíván. ... tásának körülményes volta miatt házilag nem készíthető el, a gyárilag elő állított és dobozokba ... patkányfogó ebek kitű nő szolgálatokat tesznek ama vállala toknál, a melyek ...

Orvosi Hetilap, 1955. április (96. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

meggyő ző adatait táblásatban is ismertetjük (1. sz. táblázat). ... lyen felszínesnek, a másik helyein felületinek (323., 329. old.) ... A zt viszont m ég m a is úgy látjuk ...

Orvosi Hetilap, 1925. április (69. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

nem tud. Háromszor házasodott, mindannyiszor apró- hirdetések útján. Öt élő , egészséges gyermeke van. Luest, alkoholt negál. Hozzátartozói állítása szerint.

Orvosi Hetilap, 1907. április (51. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

ha sikerül egész kézzel bejutni a méh üregébe és ekként tájéko zódni. Addig és e nélkül ... fészek tája érzékeny kis mértékben. Fluor nincs. Itt tehát ... Megjegyzem, hogy a körorvosi állások és javadalmazások rendezése napi renden lévén ...

Orvosi Hetilap, 1970. április (111. évfolyam, 14-16. szám) - REAL-J

1970. ápr. 4. ... ő rizzük a felszabadításunkért életüket adó hő s fiai ... Munthe „San Michele regénye” volt. ... Egyik életrajzírója szerint „Axel Munthe mind.

Orvosi Hetilap, 1879. április (23. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

csípő ig terjed. Schede különös ... súgárban ; jobb kéz mellfelé a bal vállat, hát felé a bal csípő t ... igen eltérő intézetben voltak a macskaszem lényegét illető leg;.

Orvosi Hetilap, 1894. április (38. évfolyam, 13-17. szám) - REAL-J

2019. ápr. 1. ... Ennélfogva természetes, hogy a syphilis kezelés föczélját, azon sokszor már rövid ... dobnak el otthon, városunkból vitetve jobb minő ségű készít ... dás 1, tiidövész 1, Ulöidegzsába 3, vérszegénység 6, vértódulás az agy felé ...

Orvosi Hetilap, 1958. április (99. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

ket felsorakoztatják a módszerek terjesztése ellen, melyekkel általában a ... Az LE-faktor valószínű leg egyes kevéssé ellen ... A lipotrop hatást zsírmáj kezelése.

Orvosi Hetilap, 1976. április (117. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1976. ápr. 4. ... A már jól ismert hévízi rádiumos iszapkompressz mellett a gyógyszertárakban kapható: „MAROSI ... S.: Fővárosi Tétényi úti kórház orvosi közleményei. 1970. 455. old. — 5. Brod ... taik alapján a kimetszés időpont jáig a nyitott ...

Orvosi Hetilap, 1959. április (100. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

mokratikus országok és a mi mai egészségpoliti kánk között fennáll. ... Tiffin M. E., Chandler L. R., Fabér H. K.: Ztschr. f. d. ges. exper. ... autójelző k. Budapest, VI.

Orvosi Hetilap, 1931. április (75. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

Ezenkívül a Komló szálloda ad 15% ... esetben a mű tételő tti napon 2X20 csepp digalent, a mű ... nyos szívek refraktaeren viselkednek és hogy az ilyen szívek.

Orvosi Hetilap, 1964. április (105. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

2019. ápr. 4. ... A hasüregben kialakult leszorítási gyűrűk: strangulatiós ... dr., Rossmann Béla dr., Selymes. Zoltán dr. ... gépek okozta zaj és vibrációs ártal.

Orvosi Hetilap, 1996. április (137. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1996. ápr. 7. ... bészi beavatkozás helyett ballon valvuloplasticát vég zünk (5). Az újszülöttkori ... Pál Gyermekkórháza, Budapest): Elocom gyermekkori atópiás ...

Orvosi Hetilap, 1986. április (127. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1986. ápr. 6. ... Rudas László dr., Fazakas Sándor dr.,. Rácz Rozália dr., Vajtai György dr. és Kovács Gábor dr.: Calcium antagonists megvonás szerepe.

Orvosi Hetilap, 1926. április (70. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

... „aplasia“-tói, amidő n az elvezető csövek kisebb-nagyobb darabjai egészen ... Verlag von J. F. Bergmann 1925. Ára fű zve ... hajlítás csak jelezve. Járáskor a ...

Orvosi Hetilap, 1906. április (50. évfolyam, 13-17. szám) - REAL-J

posa 1, tubere, pulmonum 64, emphysema pulm. 3, pleuritis 3, alii m. org. resp. ... meg magyarul is ; de reméljük, hogy még erre is rákerül a sor. A 25 ívnyi könyv ...

Orvosi Hetilap, 1923. április (67. évfolyam, 12-16. szám) - REAL-J

sorozat : 1. A választmány jelentése. ... Herresbacher Árpád : Kereszt-fartáji teratoma. (148—150. ... nális telepnek, melybő l a teratoma fejlő dött, leválási idejét.

Orvosi Hetilap, 1876. április (20. évfolyam, 14-18. szám) - REAL-J

folytonosan kifelé szivárog, s a betegnek terhére van. Du chenne e tünetet azon ... esetben koián megrepedt, a magzatvíz elfolyása után a méh- repedés veszélye ... folyás annál kedvező bb, minél kevésbé elő haladott a kórfolya mat. Meglepő ...

Orvosi Hetilap, 1919. április (63. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

gyermekkórházban hólyagkő eltávolítása czéljából az akkor ... mégfelelő meleg vízben való oldása, mert ily módon a készítmény baktericid hatása erő sen ...

Orvosi Hetilap, 1903. április (47. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

Ebers Henrik „Therapia-Palota“ czímíí orvosi jelentése. T A R T A L O M : ... nyire a közeli nézésnél már kénytelenek voltak a presbyopia jelentékenyebb fokát ...

Orvosi Hetilap, 1993. április (134. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1993. ápr. 4. ... granulocyta-monocyta kolónia stimuláló faktor, interleu kin 3 — folyamatos ... VESZPRÉM: „Csolnoky Ferenc” Megyei Kórház, tel.: 06/80/20-211.

Orvosi Hetilap, 1917. április (61. évfolyam, 13-17. szám) - REAL-J

ször mint mozgóő rség szerepelt és 20-szor vaklárma és téves jelentés ... spasmusos obstipatio, colica mucosa — a beleknek spasmusos görcsével van ...

Orvosi Hetilap, 1916. április (60. évfolyam, 14-18. szám) - REAL-J

A titkár jelentése szerint az első öt évi cyclusban 69 tanfolyamot tartottak, melyeken ... Olyan esetekben, a hol a veseparenchyma már jó részt tönkrement, az ...

Orvosi Hetilap, 1929. április (73. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

emiatt természetesen nem volt klinikai jelentő sége sem. Ritkasága ... Ha erre sem indulna meg a széklet, ami nagyon ritka eset, úgy a ... nyit tudok kb. az eddigi közleményekbő l. ... Meibom-féle mirigyekbő l rendszeresen kinyomni. Az idült ...

Orvosi Hetilap, 1914. április (58. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

58. évfolyam. 14. szám. Budapest ... de Watteville, Naunyn, Rosenbach, Goldscheider és Gad rész ... hogy a bacillus első állomása nem a tüdő ben, hanem a.

Orvosi Hetilap, 1954. április (95. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

Kiadóhivatal: Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó V., Budapest, V., Nádor-u. 6. Telefon: ... Faragóvá1 'megállapítottuk, a vér hista.m in tant alma ... Pirner F.: Zbl. f.

Orvosi Hetilap, 1953. április (94. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

tapasztalat azt bizonyítja, hogy általában a Trotter triász hívja fel az orvos ... nofi c h o c o Gh o c t h ... einem paratyphösen Geschwür des Meckel-Divertikels lite.

Orvosi Hetilap, 1905. április (49. évfolyam, 14-18. szám) - REAL-J

Honcamp: Impetigo gyógyítása. — Pfeiffer: Influenza okozta álmatlanság. — Bakiin: Csecsemő k náthája. 238—239. lap. Hetiszemle és vegyesek. A fő város ...

Orvosi Hetilap, 1992. április (133. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1992. ápr. 5. ... Novorin® orrcsepp által okozott fix gyógyszerexanthema ... Fixed drug eruption caused by Novorin® nose droppes ... egyes szám ára 59,— Ft.