Orvosi Hetilap, 1927. március (71. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

457 daganat közül csupán 20 volt lipoma. Egy volvulust okozó fodorlipomát ír le, melyet a megfelelő vékonybél darabbal együtt irtott ki, a beteg azonban 15 ...

Orvosi Hetilap, 1927. március (71. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Orvosi Hetilap, 1927. március (71. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

457 daganat közül csupán 20 volt lipoma. Egy volvulust okozó fodorlipomát ír le, melyet a megfelelő vékonybél darabbal együtt irtott ki, a beteg azonban 15 ...

Orvosi Hetilap, 1927. június (71. évfolyam, 23-26. szám) - REAL-J

árulnak el, rendszerint már 4—5 hét alatt igen erő sen javulnak ... sorozat hányadik tagjánál jelentkezett a pelyhesedés, ... A második szívhang keletkezésérő l.

Orvosi Hetilap, 1927. augusztus (71. évfolyam, 32-35. szám) - REAL-J

gerincvelő i gyökerek útján váltódnak ki (hyperalgesia, izom védekezés). ... jelentés küldte A m erikába: „A nem i betegségekről szóló cseh szlovák törvény ...

Orvosi Hetilap, 1927. április (71. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

A bő rsebet egyesítik, alul 10—15 cm hosszú gaze- esíkkal tamponálják az üreget. Másnapi kötésváltás nál a bulbus még erő sebben protrudált, a szaruhártya.

Orvosi Hetilap, 1927. november (71. évfolyam, 45-48. szám) - REAL-J

Egy eset ben az adnexum m al összenő tt appendixet is kiirtottuk. É r s z o r í t ó t 1 1 ... zett jelentés alapján határoznak a beteg sorsa felett. É n ezt az egész m ...

Orvosi Hetilap, 1927. február (71. évfolyam, 6-9. szám) - REAL-J

nevezett basophil pontozottság szintén hasonló jelenség és az ilyen sejtek szintén ... aemiák regenerativ vérképében nekünk legtöbbször ki m utatni sikerült. Naegeli ... Mit jelent tehát az úgynevezett regeneratív vér képi. Az éretlen sejteknek ...

Orvosi Hetilap, 1923. március (67. évfolyam, 8-11. szám) - REAL-J

Cardialis eredetű vesepangás nál még magasabb maradéknitrogen mellett is normális értéke ket talált, hosszantartó pangás után azonban a vér indicantar.

Orvosi Hetilap, 1932. március (76. évfolyam, 9-12. szám) - REAL-J

miniumchlorid enyhe adstringens hatásával alig lehet tel ... Lombroso szerint, ha a kutyának pancreasa ... Az állati szén és bolus nem bomlik az emésztő.

Orvosi Hetilap, 1956. március (97. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

évvel ezelő tt már azt írja jelentésében, hogy corti ... megállapíthattuk, hogy az jól használható bilirubin ... általános álláspont szerint hyperbilirubinaemia ab.

Orvosi Hetilap, 1900. március (44. évfolyam, 9-12. szám) - REAL-J

kúra, annál szű kebb tere nyílik a symptomatikus kezelésnek. Fájdalmak, hányás, csak ritkán szolgáltatnak okot külön tüneti beavatkozásra. A különböző oldalról ...

Orvosi Hetilap, 1961. március (102. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

(6 viszonylag idős korban endoang. obi. miatt amputált ... elektromos folyamatokat csak viszonylagos meg bízhatósággal ... gítségével a légycsapás gyökeresen.

Orvosi Hetilap, 1978. március (119. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

megindult. yj Bugyi István dr. ... sz ö v ő d m é n y e in e k p re v en tió já b an (1 0 p e rc ). 1978. ... A vizsgálni kívánt savókból U-fenekű, eldobható műanyag ...

Orvosi Hetilap, 1928. március (72. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

a számításokat azonos módra végezve el, azt találjuk, hogy a két év ... A Stroganoff-eljárást két esetben állítottam be. (2. és 7. ... íme a levél magyarul! —' amit az ...

Orvosi Hetilap, 1933. március (77. évfolyam, 9-12. szám) - REAL-J

mű ködő tiszteletdíjas orr, torok, gége és fül, valamint a bő r ös nemibeteg ... hiánya, amit jellemző tünetcsoporttal párosulva (torok- ... Faág, tüske, szálka, bele.

Orvosi Hetilap, 1919. március (63. évfolyam, 9-13. szám) - REAL-J

alkotják (parakeratosis). Ez a parakeratosis azonban a lichen scrophulosorumban ... Mansfeld Ottó könyvtáros jelentése szerint 'a szakosz tály könyvtára ...

Orvosi Hetilap, 1984. március (125. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

1984. márc. 4. ... Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest V., József nodor tér. Tel. 180-850 ... tabletta, injekció, cseppek ... ra a tárgy előadója, Karsai Ferenc.

Orvosi Hetilap, 1909. március (53. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

VIII. kerületben, a Teleki-tér, Dobozi-, Magdolna- s Madách-utcza határolta területen, évi 1200 korona ... alkoholmentes vendéglő ket alapít stb. (Deutsche med. ... étrend alatt; idő és hely megtakarítása czéljából Kolisch étlap jaiból csupán a ...

Orvosi Hetilap, 1931. március (75. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

volt és beesett, vékony erekkel. Malaria-oltás után a lázas periódus alatt a papilla vérbö ... Nagy kutacs erő sen pulsál. Lumbal punctati: 15 cm! zavaros liquor, ...

Orvosi Hetilap, 1880. március (24. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

bélhurut megszű nte után is, s a betegnek további észle lése, kétségtelenné ... a hypnotizáló inger tart, vagy meddig a kísérlettevő nek kezébő l meleg megy át a ...

Orvosi Hetilap, 1939. március (83. évfolyam, 9-12. szám) - REAL-J

A v é rv e sz te sé g je le n tő sé g é n e k e lb írá lá s á ra n e m e le. g e n d ő ... 4 Tej, obi. lapis, elektyl-lökes ... zin, a kátrány, a benzol, a brikett, a kloroform stb.,.

Orvosi Hetilap, 1988. március (129. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

1988. márc. 6. ... ECKHARDT SÁNDOR DR. ... zik vagy kell hogy önmagában oldja meg azokat, mint ... tv'therap/ós érték'nem várt mettékhotások ... jobb kamrából történt biopsiás minta jel ... Falkiner, R. T., Murphy, D. M., Cafferkey, M. T.,.

Orvosi Hetilap, 1941. március (85. évfolyam, 9-13. szám) - REAL-J

rheumatismus, furunkulus, abseessus, bronchitis, álta lában a légző szervek ... lönösen ha az elő ző képekkel összehasonlítjuk, hogy a trachea erő sen ...

Orvosi Hetilap, 1951. március (92. évfolyam, 9-12. szám) - REAL-J

A középkorban a nagy lelki bánat és szerelmi gyönyör ... okai és nem kezdenek-e hatni a szervezetben, még mielő tt a ... Fiatalkori bél-diverticulitis. 11. Lazarits ...

Orvosi Hetilap, 1936. március (80. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

gyom orátfúródás tünetei m iatt laparotom ia, az egész hasüreget gyomor- ... salpinx, a rendkívül súlyos bélösszenövések és parametriumok kő kemény infütra-.

Orvosi Hetilap, 1954. március (95. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

lő snek tartunk az idült fejfájás élményének létrejötté ben. ... Az egész féloldali carotis externa rendszer is ... fokú is úgy, hogy féloldali könnycsorgás, arcizzadás.

Orvosi Hetilap, 1994. március (135. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

1994. márc. 6. ... kan fiatalasszony korukban úgy érezték, hogy ők tehát ... anyaggal való jelölés után fejtődtek. (Ref.: A mutáns ... kontroll nélküli, valamint a néhány vezérszóval teleírt kutya nyelvből ... leszokás elősegítésében. Chapman, S.

Orvosi Hetilap, 1944. március (88. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

májbaj az oka», ivem pedig a syphilis, mert. ez esetben ,a máj ... Az erő sen megnagyobbodott epehólyag teli van kövekkel, a ... betapintást, valamint lepényi-polip e'távolitá- sát. A mű tét ... gyakrabban elő forduló kisebbifoikú lelki rendelle--.

Orvosi Hetilap, 1977. március (118. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

érdekében — az EGYOMI és a Csalogány utcai kise ... Entz Béla pályafutása Ferenc József uralko ... kedett a hajókon, tehát a kikötőkben a katona- ... neurovascularis vállöv (thoracic outlet) syndromában. 2. ... merrel dolgoznak, vagy a PVC-.

Orvosi Hetilap, 1907. március (51. évfolyam, 9-13. szám) - REAL-J

madik napon beöntésre szék, mely erő sen barna, a székletét ezután is mindig epetartalmú volt. ... Jessner: Dermatologische Vorträge für Praktiker. Heft 17. Kosmetische ... összecsukva aránylag igen kis helyet foglal el, könnyen hor dozható.

Orvosi Hetilap, 1952. március (93. évfolyam, 9-13. szám) - REAL-J

endogen vagy exogen oncogen anyagok hatása. Az endogen oncogen ... meglévő rák fejlő dését gátolja, a terhesség ... béres rendszerbő l való egyetlen kiutat képezték, ezen a napon kellett ... tett, a reinjekció elő tt 7 órával 20 csepp croton-.

Orvosi Hetilap, 1943. március (87. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

Emésztésjavító, savkötő és enyhén hashajtó tulajdonságai folytán hyperacid!tas. ... sakor a fogómű téthez mar megkteizdett leggyorsabb elő készületet is ...

Orvosi Hetilap, 1993. március (134. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

lárpatogenitási okai, ennek kiderítésére további részletes vizsgálatok szükségesek. ... fejfájás, álmatlanság, hasmenés és nagymértékű bélgázosodás.

Orvosi Hetilap, 1958. március (99. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

valamint a tábesz dorzális kezelése jöhet tekin tetbe. Az aszimptomás neuroszifilisz kezelése függ a már elvégzett kezelésektő l és a likvorlelettő l. Amennyiben ...

Orvosi Hetilap, 1926. március (70. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

Üjabb Röntgen-átvilágítás az elő ző tő l csak annyiban ... cső zetesen emelkedni kezd s teljesen az a kép fejlődik ki, ... A kaszetta kis súlya és erő sen tompított.

Orvosi Hetilap, 1950. március (91. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

S bár az említett retenciós-cysta elmélet, ső t egyéb, »idiopathikus«, misztikus elmé letek még a század elején is tartották magukat, igen jelentékeny tény, hogy a ...

Orvosi Hetilap, 1992. március (133. évfolyam, 9-13. szám) - REAL-J

nek, amelyet az Országos Kardiológiai Intézet és a Veterans Ad ministration Medical Center ... szeri betegség kialakulásához vezet. A PrP- ről Prusiner professzor feltételezi, hogy a ... Pathológiai Intézet (igazgató: Ormos Jenő dr.)* A szerzők ...