Orvosi Hetilap, 1888. július (32. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J

zeti viszonyok szerint a belekhez, vagy dobos bélhangot ad, — ki véve ha erő s ... utolsó huszonöt évfolyama hangosan hirdeti minden számában felejthetetlen ...

Orvosi Hetilap, 1888. július (32. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Orvosi Hetilap, 1888. július (32. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J

zeti viszonyok szerint a belekhez, vagy dobos bélhangot ad, — ki véve ha erő s ... utolsó huszonöt évfolyama hangosan hirdeti minden számában felejthetetlen ...

Orvosi Hetilap, 1888. április (32. évfolyam, 14-18. szám) - REAL-J

szárain tetemesen, fő leg helyenkint csökkent, a fájdalom megérzése késik, alsó végtagjainak ... külső nemző részekre tapad a fertő ző anyag, mert ez — exoin fectio ; a szeny ... nagyobb a striata. A seb astigmatismusnak, valamint a seb záró ... egyszersmind a házilag kezelt élelmezést, mosást, tisztogatást, s minden egyéb ...

Orvosi Hetilap, 1953. július (94. évfolyam, 27-29. szám) - REAL-J

szabad szemmel megfigyelt agyvizenyő t a szöveti léiét is igazolta, aminek kifejlő dését mások is észlel ték (Kerl). Egyesek vérzés nélkül írták le (Trois- fontaines ...

Orvosi Hetilap, 1892. július (36. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J

„Az elektromos jelző készülékekérő l, megismertetvén egy általa construált elektromos ... ágy 157-szer teljesen rendes volt, még akkor is, midő n bű zös gázok és szagos ... ségekre vonatkozó — recept-formula is van, s ezután a betegségek.

Orvosi Hetilap, 1944. július (88. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J

elő bbiek között a myomán kívül még fibroma, lipoma, myxoma, (angioma, a ... láz leesik, a ej tisztáim megkeveislbedik és a beteg csakhamar meggyógyul; 2. az ...

Orvosi Hetilap, 1975. július (116. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

halált okozó szövődménye a májrepedés. Tekintet tel arra, hogy a szakirodalomban kevés daganatos spontán máj-rupturával foglalkozó közleményt ta láltunk ...

Orvosi Hetilap, 1985. július (126. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

1985. júl. 7. ... Kórlefolyás: Parenterális folyadék- és elektrolit terápia mellett a ... fertőzéseket, a kontaktlencse vise ... Rossmann, C. M. és mtsai: The Dyskine-.

Orvosi Hetilap, 1964. július (105. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

pakolás (Fangó báttagliai iszap), 21 esetben alkalmazta. Hátránya, ... Az emlőgyulladások rtg-kezelése ezek kezdődő formáinál antiflogisztikus célú, s ilyen.

Orvosi Hetilap, 1900. július (44. évfolyam, 26-30. szám) - REAL-J

tett jelentése Georges Laurens nak egy könyvbe összefoglalva, most jelent meg a franczia ... chives générales de Médecine 1884. Congrés international de ...

Orvosi Hetilap, 1911. július (55. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J

A hasi aorta embóliája igen ritka, az irodalomban alig találunk 35-nél több esetet. ... Az aorta abdomi nalis lüktetése a köldök magasságában jól tapintható, azon.

Orvosi Hetilap, 1907. július (51. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

vezetem, hallom a levegő átvonulását, a mi a legjob ellen ő rzés ; továbbá az ... zene, szép kirándulások, kellemes bű vös éghajlat, gyógyszertár. Állandó ... asist, strabismust, alvás közben fogcsikorgatást, aphoniát, süket séget ... 1907. Ca. portionis et param, lat sin. Excochleatio. Cauierisatio. Laparotomia. Wertheim- mütét.

Orvosi Hetilap, 1951. július (92. évfolyam, 26-30. szám) - REAL-J

A pulsio disci a sérvnek az a formája, mely még visszahúzódásra ... Fenti esetünkben a discus hernia compres siós radiculitise következtében fellépő cervico.

Orvosi Hetilap, 1923. július (67. évfolyam, 25-29. szám) - REAL-J

vérsejtek nincsenek, elnyelési csík kimutatható. Fél kinti észlelés ... kezünkkel a méh fenekét s fájások alatt iparkodunk elő renyomni ... való, a magzatvíz elfolyt.

Orvosi Hetilap, 1914. július (58. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

A hámnyúlványok szer fölött nagy megnyúlása túltesz azon, a melyet Leredde5 le- ... vonta be, mely az orrkagylók közepétő l a nyelvcsap magas ságáig terjedt ...

Orvosi Hetilap, 1916. július (60. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J

2018. febr. 5. ... A kis deszkaállványt, melyet asztalossal házilag készíttettünk, úgy ... Az idegköteg ganglion geniculi alatti részében azonban már alig találunk ...

Orvosi Hetilap, 1872. július (16. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

Elő adatott a budapesti kir. crvosegylet 1872-diH marti us 2-kán tartott gyű lésén. ... ség, másfél óra múltával pedig a hullafoltok is igen ki voltak fejlő dve ez ... fordítása ; ezen esetek nagyon ritkák, mostanáig élő emberen nem észleltettek ...

Orvosi Hetilap, 1954. július (95. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

Menschen entgegengestellt werden, laut welchen die Ver suchstiere durch ... beavatkozásoknak jogosultságát a jó közvetlen ered mények csak ... nésbő l áll. Fovert, Hartman és ... tatóvizsgálatoknál a talált typhus-ürítő k havon kénti eloszlása ...

Orvosi Hetilap, 1902. július (46. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

Az általa használt pácz receptje : 20 r. tannin 80 rész vízhez és 15 r. vizes, kénsavmentes ... 1 Viszketöpor (Juckpulver) név alatt kapható a kereskedelemben.

Orvosi Hetilap, 1981. július (122. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

dyskinesia első jele gyakran a nyelvben észlelhető ... Kórbonctani adatok szerint a tüdőembólia miatt ... fibrinolízis, amit a legsúlyosabb tüdőembóliás bete.

Orvosi Hetilap, 1950. július (91. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J

suk ki a sympathicus izgalmat (asphyxia, fájdalom, ... kezményes zsírszék és a fájdalom, amelynek helye ... azok kisugárzása alapján a pancreas kivezető csö.

Orvosi Hetilap, 1986. július (127. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

1986. júl. 6. ... JK kontúregyenetlenség bal kamra dilatált, hypokinetikus, EF = 39%. Anteroseptalis T. 2. 50. CX 30% szűkület, a bal kamra kissé dilatált ...

Orvosi Hetilap, 1996. július (137. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

1996. júl. 7. ... callusképződés, deformitás látható. ... beteget kezelt a jelentése szerint. Ez azt je lentené ... Calman-jelentés javaslatai csatlakoznak az előző ...

Orvosi Hetilap, 1994. július (135. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J

1994. júl. 3. ... Lampé László dr., Nász István dr., Ozsváth Károly dr.,. Paál Tamás dr., Petrányi ... lentkeztek vakcina vizsgálatra. A vizsgálat ... rendeleteket sürgetve. Az angol nyelvű szekciót Ch. Vutuc prof. dr. (Wien) és ... Kuncz Ádám dr., Horváth Zoltán dr., Bodosi Mihály dr., Kövér Ferenc dr., Dóczi Tamás dr. 1571.

Orvosi Hetilap, 1895. július (39. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

Nemcsak az orvostudomány, de még az orvosok magánélete is közügy lett, melybe, mint a ... Ér. J3Á CSIPA 1T BÉLA. ^ | |. I nyilvános tehénhimlötermelö ...

Orvosi Hetilap, 1942. július (86. évfolyam, 28-29. szám) - REAL-J

Juzbasic D. M.. Jogosult-e még a paraffinplomba alkalmazása a tüdő ... t h y << enyhén hajtó széntabletták. Indikációk : Erjedéses dyspepsia, catarrhus intestini, ...

Orvosi Hetilap, 1890. július (34. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

A kola-dió hatása felett foly a franczia orvosi akadémiá ban Hechel és Germain See közt ... tő lük azt, a miben ő k elő bbre vannak. Soha egy irányt sem lehet ...

Orvosi Hetilap, 1976. július (117. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

Nastro, R. J., Finegold, S. M.: J. Infect. Dis. 1972, 126, 104. — 14. Pieri, F. és mtsai: ... kórházi bútor, csempe, padló fertőtlenítésére ára: 1 liter. 58,— Ft. 5 liter.

Orvosi Hetilap, 1941. július (85. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

marhasót tétetünk és a házilag végzett massago-nak is meglesz a jó hatása, ha a beteg hozzátartozóit kioktatjuk, hogy magukat az ízületeket ne nyomo gassák.

Orvosi Hetilap, 1924. július (68. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

... álto záso k ta lá lh a tó k sok szor a szemeken (exophthalmus, enophthalmus, a szem ... A moszkvai közegészségügyi népbiztosság jelentése szerint a külföldi ...

Orvosi Hetilap, 1956. július (97. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J

Fehér László dr., Sasics Szvetozár dr. és Valenta András dr.: Adatok a ... Nyelv bevont, kissé anaemiás nyálkahártyák. ... A beteg rossz közérzetrő l, fémes szájíz.

Orvosi Hetilap, 1957. július (98. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

nak okai, diagnosztikája és therapiás lehető ségei 728 ... Idült vesebetegséghez társult heveny májgyulladás ... Közismert, hogy lelki hatások a cukor bajt sú.

Orvosi Hetilap, 1931. július (75. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

Nyelv be vont, gátseb per prímám gyógyult. Jól involvált méh, balol ... tezésekrő l: iridectomia, cyclodialysis, retina varrat, selereeto- mia, különböző chemicaliák ...

Orvosi Hetilap, 1940. július (84. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

és gyógypalota. UJTÁTRAFÜRED. Egész évi üzem. Igazgató: Dr. Szontagh Miklós. Felvilágosítás : Tátra Iroda, Budapest, V., Dorottya-u. 5-7. Május 8.-i ülés:.

Orvosi Hetilap, 1917. július (61. évfolyam, 26-30. szám) - REAL-J

élet testi és lelki megrázkódtatása, annak eldöntése felette nehéz. Noorden szerint, a kinek ... Ennek az oka könnyen elképzelhető . A latensül maradt harcztérre ... denczében mély fekvése miatt hólyagfájdalmak és székelés inger hívhatják fel ...

Orvosi Hetilap, 1959. július (100. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

A bronchoskopos nyákkiszívás helyettesítésére Al- földyvel egyszerű módszert dolgoztunk ki.Kettő s katheter-rendszer segítségével elektromos szívó-.

Orvosi Hetilap, 1958. július (99. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

is a bal fő hörgő medialis falán, a bifurkációs nyirok csomóból ... nyük nagyobb fokú tisztítás után „in vitro” hatá ... tióstű . b) Házilag készült cardiatágító. 963 ...