Iskolakultúra - 23. évf. 12. sz. (2013. december) - EPA

A foszfor globális körforgása (úgynevezett biogeokémiai ciklusa) a Földön egyike a leglassabb körfolyamatoknak a biogén elemek között. Ennek oka, hogy a ...

Iskolakultúra - 23. évf. 12. sz. (2013. december) - EPA - Kapcsolódó dokumentumok

Iskolakultúra - 23. évf. 12. sz. (2013. december) - EPA

A foszfor globális körforgása (úgynevezett biogeokémiai ciklusa) a Földön egyike a leglassabb körfolyamatoknak a biogén elemek között. Ennek oka, hogy a ...

Iskolakultúra - 23. évf. 12. sz. (2013. december) - Core

A környezeti nevelés célja tehát a szemlélet- és magatartásformálás. E cél elérése pedig pedagógiai ... ló környezeti nevelés (tanulmányi kirándulás, erdei iskola, terepgyakorlat); (b) tanórán kívüli környezeti ... Szakdolgozat címe. Témavezető.

26. évf. 12. sz. (2016. december) - Iskolakultúra

34 John Bagot Glubb (Glubb pasa) (1897–1986): brit katonatiszt, aki a ... Tévedések vígjátékát, A makrancos hölgyet, a Romeo és Júliát, a Hamletet és A vihart.

Iskolakultúra - 22. évf. 12. sz. (2012. december)

gógiai kézikönyvek = tanítási programok), amely több évfolyamon, nagy számú mintán ... Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben; Mit beszél a tengelice?; Szorgalom; ...

Iskolakultúra - 1999. december

Az önámítás eleganciája – A gavallérok. A dzsentritémájú elbeszélések közül alighanem ez az 1897-ben megjelent írás a leghí- resebb és legtökéletesebb.

Iskolakultúra - 25. évf. 12. sz. (2015. december) - EPA

A metakogníció, azaz a saját tudásunkra, képességeinkre vonatkozó tudás fogalmát a pszichológus Flavell használta először. 1979-ben. A metakogníció ...

Iskolakultúra 2006. december

Dr. Klaus Thon. A Stanfordi Börtön Kísérlettől a valóságshow-ig ... együttműködését a Stanford-i Börtön Kísérlet stúdióban történő megismétléséhez a nem-.

Iskolakultúra 2005. december

Az idegen nyelv megtanulásának sikerességét számos tényező ... port között (0,036): míg a nyelvtagozatosoknál a legerőteljesebb a későbbi haszon moti-.

Iskolakultúra 28. évf. 12. sz. (2018. december) - EPA

Az olvasás, a hatékony szövegértés komplex, bonyolult képes- ... A szövegértést fejlesztő tananyag két másik – egy gazdasági ismereteket bővítő és egy IKT ...

25. évf. 12. sz. (2015. december) - Iskolakultúra

rendszerek esetében: a CooSpace- használat intézményi ... és az Edutus Főiskola is nyitott az összetettebb tanulássegítő rendszerek felé. Így ma már a hazai ...

Iskolakultúra 28. évf. 12. sz. (2018. december)

2018. dec. 12. ... Czető Krisztina – Lénárd Sándor. „Általánosságokban gondolkodunk, de a részletekben élünk”. 76. Kereszty Zsuzsa – Hunyady Györgyné.

Iskolakultúra 2005. december - EPA

sük van, és ez a jelentés általában nem található ki az egyes alkotóelemek (szavak) kü- lön-külön vett ... Everybody in the office is so gloomy today. What's up?

Iskolakultúra 2005. december - Melléklet

A 3. század második negyedéből, ismeretlen egyiptomi helyről származó ... lévő Paphos 3. században felhúzott Dionüszosz-ház előcsarnokának ... tató képén található növény, amely azonban egy bazsarózsa-féle (Paeonia moutan Sims.).

Iskolakultúra 27. évf. 1-2. sz. (2017. január-december) - EPA

2017. jan. 13. ... Lee, J. Q., Mclnerney, D. M., Liem, G. A. D. és Or tiga, Y. P. (2010): The relationship ... Árverés / Pontbeváltás. A tulajdonságárverés mintájára a ...

Iskolakultúra 2005. december - Core

Szombathy Bálint (2003): Tóth Gábor korai költészete a poézis nyelvi és fogalmi ... sük van, és ez a jelentés általában nem található ki az egyes alkotóelemek ...

Iskolakultúra 2007. november-december

A metakogníció-kutatás szakirodalmának egyik jelentős kérdése, hogy a metakognitív folyamatok milyen mértékben tudatosak és elérhetőek a verbális kifejezés ...

23. évf. 9. sz. (2013. szeptember) - Iskolakultúra

Láthatjuk, hogy csak az utolsó esetben ad segítséget a matematika. Igaz ugyan, hogy ... A fogadások (például a Tippmix esetén) épp azért jöhetnek létre, mert a ...

Iskolakultúra - 23. évf. 11. sz. (2013. november) - EPA

A lapról-olvasás definíciója szerint szűkebb, az első látásra való, prima vista olvasást jelenti, míg a kottaolvasás fogalma ennél jóval átfogóbb. Az énekelt kotta-.

Iskolakultúra - 23. évf. 10. sz. (2013. október)

Domonkos István vajdasági magyar költő verse a szétszóródásról, idegenbe szakadásról szól, amit a ... Ráth-Végh István (1959) több esetet ismertet, az általa.

Iskolakultúra - 23. évf. 11. sz. (2013. november)

Az első „igazi” mesék az állatmesék és a láncmesék. Az állatmesék szereplőinek tevékenysége, életének epizódjai jól rezonálnak a kisgyermek élményeivel.

Iskolakultúra - 23. évf. 9. sz. (2013. szeptember)

Feketéné Szakos Éva: A felnőttképzés újabb elméleti irányai közzétett andragógiai rendszerének rétegeit (Siebert, 1977, 13. o.) a 2006-ban többdi- menziósra ...

Iskolakultúra - 23. évf. 1. sz. (2013. január) - EPA

A hazai iskolaérettségi vizsgálatok gyakorlata napjainkban ... Az iskolaérettség meghatározása meglehetősen bonyolult, komplex folyamat, ezért fogalmát sem ...

23. évf. 11. sz. (2013. november) - Iskolakultúra

SZTE Neveléstudományi Intézet. Szemezgetés a XI. Pedagógiai ... Neveléstudományi Doktori Iskolája szervezésében 2013 áprilisában immár tizenegyedik ...

Iskolakultúra - 23. évf. 2. sz. (2013. február)

véleményét, hogy a szociálpszichológia által interakciónak említett fogalom lényegében kommunikáció. Hisz az interakciók ennél magasabb szinten lévő, ...

Iskolakultúra - 23. évf. 1. sz. (2013. január)

dekadens világában a női identitás súlyos válságon ment keresztül: a nő nem más ... egyedüli témája a történeteknek, helyesebben szólva a szerelem a szereplők ... A Kóborélet Renée Néré függetlensége kivívásának története, s e küzdelem ...

Iskolakultúra - 23. évf. 5-6. sz. (2013. május-június)

ugyanis benne a tapasztalatok végtelen számú emléknyomot képeznek. Részünkről az elme kaotikus állapotát az ... szerelem, stb.) számukra még nem volt ...

Iskolakultúra - 23. évf. 11. sz. (2013. november) - eDia

(gyakoribb, mindennapi kifejezések, gyakrabban használt szókincs stb.), a szótu- ... Nikolov és Józsa, 2003) a tanulók idegen nyelvi (angol vagy ... Mindezek alapján Nation (2001) amellett érvel, hogy az idegen nyelv leggyakoribb 2000 ... A szavakat korpuszokból, öt szintről választják, az első 1000, 2000, 3000, 5000 és.

Iskolakultúra - 23. évf. 10. sz. (2013. október) - Szegedi ...

zően − a város szélére telepedett nemzetközi áruházlánccal (Tesco). ... A három családi helyzetre vonatkozó, Családstruktúra Teszttel történt kirakás ... A logikai játék kategóriájában a Rubik-kocka rendkívül népszerű, még mindig nagy.

Themis (2013. december) - EPA

Az adhéziós eljárás. A büntetőeljárásban a sértett, mint magánfél polgári jogi igényt érvényesíthet. A Be. szerint a terhelttel szemben az a polgári jogi igény.

2013. december - BME Gépészmérnöki Kar

telligencia, amit az IQ teszt mér, kö- ... legismertebb talán az EQ. Ez az úgy nevezett ... Kérdéseinkre Nagy Lantos Balázs, a Mensa HungarIQa elnöke válaszolt.

2013. december - KMKK Zrt.

2013. dec. 2. ... 1950-ben jött létre a „Szolnoki Gépkocsiközlekedési. Vállalat”, mely 1951. ... A fejlesztésekkel létrejött a Jászkun Volán Zrt. egész működési területét lefedő GPS alapú ... helyi személyszállítási üzletág szakterületéről. - Karaba.

Városkép - 22. évf. 21. sz. (2013. december 18.)

2013. dec. 18. ... A majdnem 300 példány között gömbjuhar, ezüsthárs, gömbhárs, gömbkőris, virágos kőris, gömbakác, vérszilvafa, díszkörte és piros virágú.

Városkép - 22. évf. 21. sz. (2013. december 18.) - EPA

2013. dec. 18. ... nevet kapja, és az eke utcai napsugár ... megélt ünnepi csodák elég bizonyítékot szolgál- tatnának ahhoz ... baton pedig ugyancsak 12 órakor a lőrinci piac ... ünnepi nyitva tartása: ... Fény csöndje béke, mely sorokat az alkotó.

DiabFórum - 1. évf. 5. sz. (2013. december) - EPA

08 A cukorbetegség kezelése egykor... (1.rész) ... zett a cukorbetegség kezelésének egykorvolt eszközeiről. ... Könnyű esetekben ilyen módon a helyes diaeta megállapí- ... SEBÉSZI GYÓGYÍTÁSA? ... ha természetes alapanyagokból nye-.

Szózat 2013. december

Születésnap- Ábrányi Emil: Mi a haza, Ányos Pál: A régi magyar viseletről, Bartalis János: Ne bántsatok, Czuczor Gergely: Korunk ócsárlóihoz, Dutka Ákos: ...

DiabFórum - 1. évf. 5. sz. (2013. december)

08 A cukorbetegség kezelése egykor... (1.rész) ... zett a cukorbetegség kezelésének egykorvolt eszközeiről. ... Könnyű esetekben ilyen módon a helyes diaeta megállapí- ... SEBÉSZI GYÓGYÍTÁSA? ... ha természetes alapanyagokból nye-.