1 A KÉPI ÁBRÁZOLÁS alapképzési szak záróvizsga kérdései 1. A ...

Ihász Zsuzsa: művészeti technikák könyve. Helikon kiadó, Budapest, 1998 ... Barcsay Jenő: Művészeti anatómia, Bp. Corvina. Kőnig Frigyes, Funták Gyula: ...

1 A KÉPI ÁBRÁZOLÁS alapképzési szak záróvizsga kérdései 1. A ... - Kapcsolódó dokumentumok

1 A KÉPI ÁBRÁZOLÁS alapképzési szak záróvizsga kérdései 1. A ...

Ihász Zsuzsa: művészeti technikák könyve. Helikon kiadó, Budapest, 1998 ... Barcsay Jenő: Művészeti anatómia, Bp. Corvina. Kőnig Frigyes, Funták Gyula: ...

A B_KEA_BA_N kódú, Képi ábrázolás BA szak mintatanterve

A B_KEA_BA_N kódú, Képi ábrázolás BA szak mintatanterve. Összesen: 144 kredit, Órák megbontása: 42 E, 108 Gy, 0 L. Tárgykód. Tárgy neve.

kertészmérnöki alapképzési szak záróvizsga tételei a 2016/17 ...

A legfontosabb cserepes levéldísznövények (fikuszok és kontyvirágfélék) ismertetése, felhasználási lehetőségeik. 3. A gerbera és a növényházi szegfű ...

Képi ábrázolás BA

Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db). Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Budapest 2002. Marosi Ernő: Bevezetés a művészettörténetbe. Budapest 1979.

FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése ...

Az alapképzési szak megnevezése: fizika (Physics). 2. Az alapképzési szakon ... mechanika; hullámok és optika; termodinamika és statisztikus fizika alapjai;.

Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve 2007 ...

Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve. 2007. szeptemberétől. KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek).

MOLEKULÁRIS BIONIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési ...

Az alapképzési szak megnevezése: molekuláris bionika (Molecular Bionics). 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség ...

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve ...

szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon. - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business.

– GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak ...

Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and. Management). 2. Az alapképzési szakon szerezhető ...

Tanterv Szak Gazdaságinformatikus alapképzési szak - BGE

Tanterv. Szak Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Bevezetés. 2017/2018. tanévtől. Érvényes. 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre ...

A REALISTA ÁBRÁZOLÁS KÉRDÉSEI BELINSZKIJ IRODALMI ...

BERZY ANDRÁS főiskolai adjunktus: A REALISTA ÁBRÁZOLÁS KÉRDÉSEI. BELINSZKIJ IRODALMI KRITIKÁIBAN. I. A kor, amelyben élt és alkotott, az orosz ...

Közösségszervezés alapképzési szak - BGE

2017. szept. 1. ... BGE Tanterv. Közösségszervezés alapképzési szak. 3. A szak tartalma és követelményrendszere. 1 A szak engedélyezése és akkreditációja.

Vegyészmérnöki alapképzési szak - BME VBK

fizikai kémia, analitikai kémia, anyagtudomány, kémiai és vegyipari méréstechnika, ... A szakdolgozatra vonatkozó általános szabályokat a BME Tanulmányi és ...

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

2014. júl. 25. ... SAP programozása . ... DFAN-INF-628 SAP programozása. 2 0 2 ... Benkő Tiborné, Dr. Poppe András: Együtt könnyebb a programozás ( C ).

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

2013. febr. 5. ... N. Elias civilizáció-koncepciója. • Némedi Dénes: Klasszikus szociológia. 299-333. l. és Felkai Gábor: Mannheim. Károly. Új Mandátum, 1999.

Környezetmérnöki alapképzési szak - BME VBK

Mintatanterv. 3.1. Gazdasági és humán ismeretek. KÖRNYEZETMÉRNÖKI SZAK Környezetmérnök alapdiploma (BSc), tantervminta, 2015. szeptember.

Gépészmérnöki alapképzési szak

2014. júl. 25. ... Gépészmérnöki alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése . ... A mintatanterv 1-4 félévében, heti 1 óra (csak nappali tagozaton) ... Halász Sándor: Villamos Hajtások Egyetemi tankönyv (BME Egyetemi kiadó, 1993, ...

Biomérnöki alapképzési szak - BME VBK

Függelék – A mintatanterv szemeszterenkénti bontásban . ... szabályzat a BME szabályzatok kari specialitásokat rögzítő kiegészítése. (A szabályzatok.

Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak - BGE

2017. szept. 1. ... BGE Tanterv. Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak. 3. A szak tartalma és követelményrendszere. 1 A szak engedélyezése és ...

EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc) - Felvi

http://moatsz.hu/images/PDF/edzokepzes/osszefoglalo_Luxemburg.pdf ... Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan (Rectus Kft, 2009, Budapest).

Pénzügy és számvitel alapképzési szak - BGE

2017. szept. 1. ... A képzési célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelmé- nyeknek megfelelő közgazdasági ...

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak ... - BGE

Nyílt Nap: 2017. december 15., 2018. január 27. Kezdés: 9:30 óra. Cím: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. E. épület II. emelet 06. előadó. Kommunikáció és ...

Mérnök informatikus alapképzési szak

2017. márc. 16. ... Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése . ... A mintatanterv 1-4 félévében, heti 1 óra (csak nappali tagozaton).

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak

2018. aug. 30. ... Turizmus-vendéglátás ... A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket ... Közgazdasági elméletek története. 2. 0.

Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak (BSc.) - Nyíregyházi ...

Dr. Simon László ... Előadó: Dr. Kalmárné Dr. Vass Eszter, főiskolai tanár ... Hajós L.: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei, Szaktudás Kiadó ...

gazdaságinformatikus alapképzési szak - Debreceni Egyetem

A. 1. 1. INBGM0208E. INBGM0208G. Gazdasági matematika 2. 6. 2. 2. K. A. INBGM0102. 2. 2. INBGM0313E. INBGM0313L. Statisztika 1. 6. 2. 2. G. INBGM0208.

földrajz alapképzési szak - Debreceni Egyetem

típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. ... Kiss Ferenc 2011: Környezettani alapismeretek – TÁMOP 4.1.2-08/1A, ... Ádám J., Bácsatyai L., Bányai L., Borza T., Busics Gy., Csepregi Sz., Frey S.

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Gépészmérnöki alapképzési szak - BME ...

A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának ... A BME Gépészmérnöki Kara az alapdiplomás képzés tananyagának kialakítása során arra ... Várfalvi, Zöld).

Vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak ... - SZIE GTK

GTGVAMN. 1. GTK1001BAN. GTK1001BAL. Agrártermelés természettudományi alapjai I. Dr. Penksza Károly László. 2. 1. 18. 6. V. A. GTGVAMN. 1.

Biológia alapképzési szak mintatanterve 2012-től

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve bevezetve a 2008/2009. tanévben ... Biológia BSc tantárgyainak előtanulmányi követelményei.

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak ... - SZIE GTK

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak mintatanterve. Érvényes ... Szabadon választható tantárgy 1. 0. 2. 9. 3. G. C ... Emberi erőforrás menedzsment.

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak - Dunaújvárosi ...

2012. júl. 25. ... Dunaújváros Online munkájába is bekapcsolódhatnak a hallgatók. ... Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Dunaújvárosi Hírlap.

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak mintatanterve ...

X. Tantárgyfelelős oktató neve. Tantárgy- felelős intézet kódja. Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak mintatanterve. Meghirdetés ajánlott féléve.

Református hittanoktató alapképzési szak tantárgyleírásai

2017. szept. 1. ... Schaffhauser Franz: A nevelés alanyi feltételei, Telosz Kiadó, Budapest, ... 3) A jánosi iratok teológiai hangsúlyai (krisztológia, Paraklétosz, ...

katasztrófavédelem alapképzési szak tanterve - NKE RTK - Nemzeti ...

követelményeiről. A képzés hitelesítő adatai. Intézeti Tanács határozat száma: NKE/KVI/1/2013 sz. határozat. Szenátusi határozat száma: 78/2012. (VII.11.).

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak KÜLKER ...

Elhelyezkedési lehetőségek. Nemzetközi intézmények és gazdasági vállalkozások, médiavállalatok (rádió, televízió, online szerkesztőségek), közigazgatási.