2069-2213.

Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb alapéle 18 dm. Az egyik alapélen és a ... Szabályos négyoldalú gúla oldallapjai szabályos háromszögek. Adott.

2069-2213. - Kapcsolódó dokumentumok

2069-2213.

Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb alapéle 18 dm. Az egyik alapélen és a ... Szabályos négyoldalú gúla oldallapjai szabályos háromszögek. Adott.

Biu Bijan Niyamawali, 2069

-%_ o; lgodfjnLdf cGoq h'g ;'s }s'/f n]lvPsf]eP tfklg j0f{g k' zs k|ljlw -6ld{g ]6/ 6]Sgf]n f]h ... cfly{s ?kn]dxTjk"0f{afnLsf]k|d 'v efux¿df u]8 f÷bfgf÷kft÷h/f÷8fF7 ÷. 6'Kkf]÷ ...

(EU) 2018/ 2069 RENDELETE - EUR-Lex

2018. dec. 20. ... cin-4,7-diol-tartalommal (CAS RN 9014-85-1). 0 %. —. 2019.12.31. ... gos részecskemérete és 260 °C feletti az olvadáspontja és amely:.

(EU) 2018/ 2069 RENDELETE - EUR-Lex - Europa EU

2018. dec. 20. ... Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyü mölcs („boysenberry”) ... a teljes xilenoltartalom tömegszázalékban legalább 62 %, de kevesebb, mint 95 %. 0 % ... vagy az egyik nátrium-sója (CAS RN 19532-03-7) vagy. (CAS RN 62203-79-6) ... dielektromos filmek gyártásához, vagy többrétegű kerá.

(EU) 2018/ 2069 RENDELETE - EUR-Lex - Europa

2018. dec. 20. ... cin-4,7-diol-tartalommal (CAS RN 9014-85-1). 0 %. —. 2019.12.31. ... gos részecskemérete és 260 °C feletti az olvadáspontja és amely:.