Ö׸ü - ShodhGangotri

²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üÛú¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ®µÖÖµÖ. ÃÖÓÛú»¯Ö®Öê“Öê דÖ×ÛúŸÃÖÛú †¬µÖµÖ®Ö. þÖÖ´Öß ¸üÖ´ÖÖ®ÖÓ¤ü ŸÖߣÖÔ ...

Ö׸ü - ShodhGangotri - Kapcsolódó dokumentumok

Ö׸ü - ShodhGangotri

²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö †ÖÓ²Öê›üÛú¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖוÖÛú ®µÖÖµÖ. ÃÖÓÛú»¯Ö®Öê“Öê דÖ×ÛúŸÃÖÛú †¬µÖµÖ®Ö. þÖÖ´Öß ¸üÖ´ÖÖ®ÖÓ¤ü ŸÖߣÖÔ ...