NT-17123 Ének-zene 9-10. évi 37 óra tanmenetjavaslat (pdf)

A dal formai elemzése Beethoven a romantika „előfu- tára”. A metronóm feltalálásának története. (Tk. 170.) ... 23. Ravel: Bolero – téma első része. Ravel: Bolero.

NT-17123 Ének-zene 9-10. évi 37 óra tanmenetjavaslat (pdf) - Kapcsolódó dokumentumok

NT-17123 Ének-zene 9-10. évi 37 óra tanmenetjavaslat (pdf)

A dal formai elemzése Beethoven a romantika „előfu- tára”. A metronóm feltalálásának története. (Tk. 170.) ... 23. Ravel: Bolero – téma első része. Ravel: Bolero.

NT-17123 Ének-zene 9-10. évi 37 óra tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

21. Dvořák: „Új világ” szimfónia. Dvořák: „Új világ” szimfónia. (Tk. 219.) (Vm. II. 12.) Rahmanyinov: Vocalise (Tk. 220.) Késő romantika. (Tk. 218.) Antonin Dvořák.

NT-11167 Ének-zene 1. évi 66 óra tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

Ittzés Mihály – Róbert Gábor: Ének-zene I. – Óvodapedag. számára ... felismerése-jelölése rajzokkal-(dallam). Dallami improvizáció- köszönés. 21/13. 22/2.

NT-11567 Ének-zene 5. Tanmenetjavaslat - OFI

Utazás szánon-. 00667/CD12. 5. Édes kedves feleségem. Volt nekem egy kecském. Ritmikai improvizáció. A zenei világnap ! Rejtvény! 17.o. mi-ré-dó feladatok.

NT-11167 Ének-zene 1. évi 66 óra tanmenetjavaslat (pdf)

Ittzés Mihály – Róbert Gábor: Ének-zene I. – Óvodapedag. számára ... felismerése-jelölése rajzokkal-(dallam). Dallami improvizáció- köszönés. 21/13. 22/2.

NT-11267 Ének-zene 2. évi 66 óra tanmenetjavaslat (pdf)

példaként – mindenki szabadon keressen az osztály szintjének megfelelőt! Minden ... 2. Kele, kele fűzfa. Az első osztályban tanult dalok, játékok, zenei elemek ...

NT-11267 Ének-zene 2. Tanmenetjavaslat - Ofi

2. Kele, kele fűzfa. Az első osztályban tanult dalok, játékok, zenei elemek ... 3/4. Jön a kocsi (11167/CD Dalok. 56.) Bartók: Gyermekeknek III. 1. Allegro. 6.

NT-11205/Z Ének-zene 2. emelt tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

ritmusgyakorlatok. „Repülőkotta” alkalmazása. Zongora. Metallofon. Furulya. Játékfűzés 3-4 ... furulya dallamok. Magyar népmese: ... Hangkocka. Repülő kotta.

TANMENETJAVASLAT Az ÉNEK-ZENE-KULTÚRA TANKÖNYVHÖZ

T A N M E N E T az ÉZK tankönyvhöz (Az új Kerettanterv szerint a négy év alatt egy évfolyam: vagy 9, vagy 10.oszt.) ... 1. A zene és én- hangolódjunk az ének órára! Énekeljünk együtt! Mit hoztunk az általános iskolából?- ... Az osztály önálló.

NT-11505/Z Ének-zene 5. emelt szint tanmenetjavaslat (pdf)

Ehhez kívánok töretlen lelkesedést és sok sikert Önöknek. Budapest, 2015. ... és 1. lecke (193. o.) 3. Mikor leány voltam ... „Ó mely sok hal...” mulatozó és.

NT-11667 Ének-zene 6. módszertani ajánlás és tanmenetjavaslat (pdf)

ismétlésére is. Az A jó lovas katonának c. népdalon keresztül nézzünk erre példát! A dal Amade László folklorizálódott költeménye alapján született népdal.

NT-11505/Z Ének-zene 5. (emelt szint) Tanmenetjavaslat - Ofi

Ehhez kívánok töretlen lelkesedést és sok sikert Önöknek. Budapest, 2015. ... és 1. lecke (193. o.) 3. Mikor leány voltam ... „Ó mely sok hal...” mulatozó és.

Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai ...

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a ... Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült ...

Ének-zenei általános iskolák, ének-zene tagozatos ... - Parlando

Kodály Zoltán bejegyzéséből az iskola emlékkönyvében (1) ... Repertoárjukban Bartók: Leánynéző, Jószágigéző, Kodály: Pünkösdölő, Villő és a Zölderdőben ...

Ének-zene 1-4

Mozart, W. A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), KV. 265. Rimszkij-Korszakov, N. A.: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról című operából). Honegger ...

3.1.1.2.11. Ének-zene 5-8.pdf

Új világ szimfónia 2.és 4. tétel (részlet). Borodin: Igor herceg – Polovec táncok. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – séta téma, Kiscsibék tánca, A Limoges-i piac.

3.1.1.1.7. Ének-zene 1-4..pdf

Cselekményes zenék, programzene, mesék, mese balett, mesebeli szereplők. Prokofjev: Péter és ... Kodály Zoltán: Háry János 4. kaland. A reggeli erdő hangjai ...

Ének-zene

zenehallgatás – kodály zoltán: Háry János ... közösen megbeszéli a mese jellegzetességét (láncmese), esetleg eddigi ismereteikből keresnek hasonló meséket,.

Ének-zene 1-2.

Óvodában tanult dal- kincs ismeretének fel- mérése. Mit játszunk lányok? Tekeredik a kígyó. Sétálunk, sétálunk. Fehér liliomszám. Borsót fôztem. Bújj, bújj zöld ...

3.1.2.15. Ének-zene 9-10.pdf

rál, anthem,); világi zene (trubadúrének, ungaresca), dal (népdal, műdal, reneszánsz kórusdal). ... A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása.

Ének-zene 3.

Hegedül a kisegér. Hej, Jancsika. A szinkópa. H ej, Dunáról fúj a szél. Weöres Sándor: Forgós ropogós. 19. Hej, Jancsika. Gomba dal. Ritmustollbamondás.

Ének-zene és módszertana 2.

Az ének zene módszertan tárgya és feladata. Különbségek az angol nyelvű és a magyar nyelvű óvodai zenei nevelés módszertanában. Zenei hajlam, képesség ...

ÉNEK-ZENE - Bama

2006. máj. 16. ... Építse fel az adott hangokra bővített és szűkített alaphelyzetű hármashangzatokat! bővített szűkített. 4. 6. Írja be a kvintoszlop két hiányzó tagját!

ÉNEK-ZENE 10. évfolyam

Szörényi – Bródy. Koncz Zsuzsa. Ha itt lennél velem. Republic együttes. Republic. Ilyenek voltunk. Kovács Ákos. Ákos. Miénk itt a tér. Presser – Adamis. LGT.

Ének-zene - MKNE

Ó, mely sok hal. Tisza partján. Felülről fúj. Tavaszi szél. A tokaji szőlőhegyen. Egészítsük ki a dalcímeket, s beszéljük meg: melyik milyen vízhez kapcsolódik.

Ének-zene - ISZE

tek gyakorlása. Ú. GY tanulói munkaállomások, tanári szá- mítógép kivetítő hangszóró http://index.hu/rendel/szolfezs/. Szolfézs kezdőknek és haladóknak. M.

Ének-Zene - tlgimi.hu

szimfónia, versenymű, klasszikus opera). Joseph Haydn. Wolfgang Amadeus Mozart ... 1. Éneklés. Dvorák: Újvilág szimfónia: I. tétel melléktéma - szolmizálva.

Ének-zene 5-8. évfolyam.pdf, 180 K

*Apáczai Kiadó kiegészítése. 5–8. évfolyam. A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat és ...

Az ének-zene tantárgy

... sokszínűen. Pl. dalcsokorba foglalva. Itt ül egy kis kosárba' kh. szó=Á zh.d=D. Szépen szól a dorombom (D=l, akkor) F=d… Kis kertemben uborka kh: l,=D ...

Ének-zene - SZBKG

vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából válogatva. Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából válogatva.

Ének-zene és tantárgypedagógia

Oktávnál nagyobb hangközök ismerete. Dallammotívumok memorizálása, felismerése, lejegyzése, reprodukálása, transzponálása és rögtönzése. A megismert ...

Ének-zene 1-2. évfolyam.pdf, 121 K

Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról c. operából). Maurice Ravel: Lúdanyó meséi (Ma mčre l'oye) – Tündérkert.

ÉNEK-ZENE 1–4. évfolyam

Célok és feladatok. Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni ...

ÉNEK – ZENE KERETTANTERV

Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek zenei kifejezése az ... Beethoven: Örömóda. Schubert: Katonainduló.

ÉNEK-ZENE - Comenius

RÁNG. Hu. Franz Schubert élete, művei. Pisztráng-ötös. – hangszerei, tételei. A B-dúr hangsor. Tk. 99. o. 2. feladat F. Schubert: – A molnár virágai. – A pisztráng.

Ének-zene 3-4. évfolyam.pdf, 140 K

Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét.