Ph.D. értekezés tézisei A PANORÁMARÖNTGEN ... - PTE ÁOK

A fogeltávolítás után 20-40 ml steril fiziológiás sóoldattal átmostuk az ... 130 nőbeteg) alkotta, akiknél összesen 359 impaktált bölcsességfog-műtét történt.

Ph.D. értekezés tézisei A PANORÁMARÖNTGEN ... - PTE ÁOK - Kapcsolódó dokumentumok

Ph.D. értekezés tézisei A PANORÁMARÖNTGEN ... - PTE ÁOK

A fogeltávolítás után 20-40 ml steril fiziológiás sóoldattal átmostuk az ... 130 nőbeteg) alkotta, akiknél összesen 359 impaktált bölcsességfog-műtét történt.

Doktori (Ph.D.) - értekezés A PANORÁMARÖNTGEN ... - PTE ÁOK

egy repülőút alatt lép fel a paresztézia (feltételezhetően az alacsonyabb légnyomás miatt a koagulumban térfogat-növekedéssel járó buborékképződés ...

Ph.D értekezés tézisei

KAMPLER BÉLA. Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései. Ph.D értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Szilovics Csaba egyetemi docens (Pécsi ...

A PhD Értekezés Tézisei - DEA

Miklós Papp, László Róde, Sándor Fegyverneki, Sándor Kazai. Short –and mid-term results after combined high tibial osteotomy. Orthopedics. 2006; 29: 1014- ...

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Ma a nyúlfelvásárlás egyetlen kritériuma, hogy a vágónyúl elérje a 2,5 kg-os ... nyulak vágási tulajdonságait mennyire térnek el más fajták és hibridek.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A barbari és a mulard kacsa előállítás is egyre jelentősebb lesz, hiszen ... lúdhoz hasonlóan az élő állat tépett tolla és a vágáskor kopasztott toll adja az ...

az értekezés tézisei - SZIE

Monostori T., C. Lantos, R. Mihály, J. Pauk (2003): Induction of embryogenesis without exougenous hormone-supplement in barley microspore culture. Cereal ...

ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ I - SZIE

A plázastop elsősorban a Lidl és az Aldi terjeszkedését állíthatja meg egy időre. ... Magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvár, 2006. április 6-7. – Within The ...

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A nátrium-nitrit talán az egyik legfontosabb húsipari adalékanyag, amelyet már ... Meghatároztam a nitrites sókeverék nitrittartalmának változását a tárolási idő.

doktori értekezés tézisei - DEA

A hetérák leveleinek érdekessége, hogy a valóban élt ... levelek témáik alapján a legváltozatosabbak: a hetéra dicsérete (11, 5. töredék), elutasítás vagy a ...

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei EGY ... - DEA

A vaj KLS tartalma a felfőzés előtt 0,56 % volt a zsírsav-metilészterek relatív tömegszázalékában mérve, mely a ghee készítés során 1,68%-ra nőtt.

Ph.D-értekezés tézisei - Szegedi Tudományegyetem

esetében a Corsi-kocka teszt és a fordított számterjedelem teszt volt bejósló értékű. A matematika teljesítményt a változók közül a számlálási terjedelem teszten ...

habilitációs értekezés tézisei - Core

szulfonsav-mimetikumainak szintézise terén értük el. dc_228_11 ... Az anomer szulfonsav-tartalmú származékokat glikozil donorként alkalmazva potenciálisan ...

értekezés tézisei KÖRNYEZETKÍMÉLŐ ALMA ... - DEA

rezisztens fajtákat és jelölteket. 1. táblázat. Az almafajták csoportosítása (Debrecen-Pallag, 2010). Világfajták. Rezisztens fajták. Történelmi fajták. Gála Must.

(PhD) értekezés tézisei A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ... - DEA

A vállalati információs rendszerek gazdasági szerepének elemzése, mivel. Magyarországon az integrált rendszert használó vállalatok aránya minden vállalati.

MTA Doktori értekezés tézisei - REAL-d

Dr. Molnár Tamás. Szegedi Tudomány ... Szepes Z, Miheller P, Lőrinczy K, Lakatos PL, Lovász B, Szamosi T, Kulcsár A, Berényi A,. Törőcsik D, Daróczi ... A hatékony ellátás a sebész és a gasztroenterológus szoros együttműködét igényli, hisz.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A ... - DEA

lombtrágyák hatékonysági vizsgálata során SPAD-érték (SPAD-index) méréseket is ... Natur Vita és Amalgerol Prémium készítményekkel végeztem. ... követően a készítmények kijuttatása közvetlenül a talajfelületre történt, amit sekély (5-.

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A ... - DEA

társulhatnak (például nagyér transzpozícióhoz az artériás switch műtét), ennek ... A vizsgált évben összesen 17 halt meg nagyér transzpozíció diagnózisa miatt.

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI - DEA

Veseüregrendszeri daganat miatt nephroureterectomiát végeztünk. ... veseüregrendszeri tágulat minden esetben csökkent vagy nem volt pyelontágulat látható.

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A ... - PTE ÁOK

Az orális lichen planus (OLP) és a lichenoid reakciók a szájnyálkahártya krónikus gyulladásos ... Az száj nyálkahártya biopsziáját 0,5x0,5 cm nagyságban 18.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

november 19. Szabóné Balogh Ágota: Kognitív képességek és informatika, Oktatói Szimpózium, Szent. István Egyetem Pedagógiai Kar, Szarvas 2009. április 30 ...

doktori értekezés tézisei - ELTE ÁJK

elemzése. In: Koltay András – Török Bernát: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 4. Wolters Kluwer, Budapest, 2017. 11–36. Klein Tamás: A sajtó- ...

a doktori értekezés tézisei - REAL-PhD

Rosdy Pál. Új Ember Kiadó,. Budapest, 2006.és Magyar Katolikus Egyház 1956. A Lénárd Ödön. Közhasznú Alapítvány évkönyve 2007. Szerk.: Szabó Csaba – ...

Doktori Értekezés Tézisei - Elte

2012. dec. 30. ... QR-kóddal elérhető filmek készítése fizika feladatok támogatásához . ... a visszajelzések a helyszínen vagy az előadások után, e-mailen, amelyek irányt is mutattak a ... azok alakjának elnyúlása a Nap viszonylagos mozgása miatt. ... A fotósorozatok alapján természetesen a cseppek teljes elpárolgásának.

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ... - DEA

soliter pajzsmirigy göb miatt történik. A malignitás kizárása fontos feladat a pajzsmirigy göbbel rendelkező betegek gondozása, kezelése során, mivel a korai.

Doktori (PhD) értekezés tézisei - REAL-PhD

szocio-politikai elemzés az asszimilációra törekvő frankofónia tükrében mégsem jelentik ezeknek a szövegeknek a végső, reprezentatív alapját. Az angolszász ...

A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI - REAL-PhD

megnyilvánulási formája sokrétű, ezért a betegség klasszifikációja és ... (n=7), magyar vizsla (n=6), bolognese (n=5), labrador (n=4), golden retriever (n=3) ...

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ... - DEA

neuropathia a perifériás idegek szomatikus és/vagy autonóm részeinek működészavarával jellemezhető”. A diabeteses neuropathia legjellemzőbb tünetei a ...

1 Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A ... - DEA

2011. jún. 15. ... Az akut gyulladás lezajlása után tartósan perzisztáló dobüregi folyadék oka a csökkent ... Rezes Sz, Késmárki K, Sziklai I: A chronicus serosus.

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Hisztonok és ... - DEA

2019. márc. 19. ... hiszton-oligomer egységekből épül fel, amelyek rugalmas láncként alkotják a kromatinszálakat. Kimutatták, hogy ezek az egységek a ...

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SERTÉSHÚS ... - DEA

Véleményem szerint az eredet megjelöléssel kapcsolatban egy ... oldalas (8%), a brassói aprópecsenye (7%), a fasírt és a töltött káposzta (6-6%), de helyet.

ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A kertészeti gyökérgubacs-fonálféreg

'Cibere' fajta 'Snooker' alanyon mintegy 20, a 'Citera'fajta 'Snooker' ala- ... A 2010-es eredmények vizsgálata megerősítette azt a megállapí- tást, hogy mindkét ...

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZEMANTIKAI ... - DEA

Parsin a „Reklámszöveg: szemiotika és nyelvészet” című könyvében (2000) a reklámszövegek pragmatikai sajátosságainak. A külföldi irodalomból kiemelendő ...

(PhD-) értekezés tézisei - SZTE Doktori Repozitórium

Az író A folyók városa előhangjában leszögezi, hogy a regény történetét a régi Mequinensa elmúlt száz esztendejének eseményei al- kotják, s főként azok, ...

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Patogenetikai ... - REAL-d

szisztémás autoimmun betegségek, melyek patogenezisében, klinikai képében és ... Temesszentandrási G, Nagy G, Kiss E, Gergely P, Zeher M,. Grieger Z, Czirják L, ... Szirmai I, Nagy G. Simultaneous central and peripheral nervous system ...

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei KLINIKAI ... - DEA

Dr. Szamosi Szilvia. Témavezető: Dr. Szűcs ... Dr. Dankó Katalin, az MTA doktora. Dr. Gyulai Rolland, Ph.D, egyetemi docens. A Védési Bizottság elnöke: Prof.