Földrajzi közlemények 1987. - REAL-J

Paralia Alvanias. Dalmatikes Aktes. Paralia Elladas. Aktes Mavrovuniu. Paralia Italias ... IBUSZ-TIT Ország-Világjárók Baráti. Körének rendezvényei, melyek ...

Földrajzi közlemények 1987. - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Földrajzi közlemények 1987. - REAL-J

Paralia Alvanias. Dalmatikes Aktes. Paralia Elladas. Aktes Mavrovuniu. Paralia Italias ... IBUSZ-TIT Ország-Világjárók Baráti. Körének rendezvényei, melyek ...

Irodalomtörténeti Közlemények 91-92. évf. 4. sz. (1987-1988) - REAL-J

életrajz. 207. Di Francesco, Amedeo: A Szigeti veszedelem formulái. 150. Hausner ... T. Gy., 1817.1. 27A kérdésről átfogóan: TOLNAI Vilmos, A nyelvújítás.

Földrajzi Közlemények - REAL-J

Kormány 2010; Dán Klíma- Energia- és Építésügyi Minisztérium 2011) – energiapoli- ... vagy több, településrész(eke)t, a lakosság teljes igényét ellátó, vagy akár jelentős bevételt ... science fiction film, The Day After Tomorrow, resulted in generating diverse misconceptions ... figyelmet: nemcsak magyarul, hanem angolul is.

Földrajzi közlemények 1941. - REAL-J

hideg Európa és szubtrópus között.1 Az északeurópai kiterjedt jég- takaró visszahúzódásával ... Az időjárástérképeket magyar könyv ilyen részletesen még nem ...

Földrajzi közlemények 1903. - REAL-J

vagy ingyen odaadni a szegény embereknek, azt felelte a kalauzul szolgáló ... Ez a szeretetreméltó és tudós mandarin mind- végig igaz és ... Ona mene lepse rece : „Na zdrav ... keinek, mert azokat az apósa tartozik fölnevelni; a meny elviheti.

Földrajzi közlemények 2000. - REAL-J

lomás (Alexandrúpoli, Larisza, Kozáni, Theszaloniki) 30 éves napi középhőmérsékleti adatsorával jellemeztük. Ősszel és télen 2-3 °C-os statisztikailag ...

Földrajzi közlemények 1943. - REAL-J

abráziós színlőkkel és az északi Balatonpart löszképződményeivel is foglalkoznom kellett. ... levő mély fülke és az ugyanebben a magasságban levő „Szentelt-.

Földrajzi közlemények 1898. - REAL-J

Drapeyron Lajos, a „Revue Géographique" igazgatója. Paris. Rue des ... Gundel János, szálló-tulajdonos. Bpest ... tárgyat — egy szóval : e ház igazi magyar ház az öreg Rómában, ... tyas, a Czompó, a Kutyás, a Nagytó és a Vajtó Csanjr mel-.

Földrajzi közlemények 1921. - REAL-J

2019. okt. 11. ... A választmány lelépi'» tagjai: Erődi Kálmán, Harkányi Béla báró, Ilos- ... nem eső után köpönyeg-e, nem fölösleges-e, hogy a veszett fej-.

Földrajzi közlemények 1896. - REAL-J

királya nyitott lefolyást a vizeknek a Sztrecsnói-szorosban. Torda- t. Aranyosban a ... szal és nyáron kiránduló leánysereg szór virágot a tó tükrére, rész- vétből és emlékezetűi ... 3-86. 4-17. 55—60. 5.978. 6.498. 2-53. 2-60. 60—65. 4.456. 5.983. 1-88. 2-39. 65—70. 3.083. 3.998 ... A Pampák első magyar térképe. XXI. 72.

Földrajzi közlemények 1927. - REAL-J

A Mezőség belsejében az újabb időben felállított állomások (15) adatai alapján is ... Időjárás és idő jóslás a sarki repülés tartama alatt. írta: Finn Malmgren M:A. 8. A „Norge" ... mento resti sempre in posizione perpendicolare (fig. 33.). Dopo in.

Földrajzi közlemények 1929. - REAL-J

Elnöki megnyitó a Magyar Földrajzi Társaság 1929. május 2-án tartott LVII. ... azonban ennek a fényképes kiadásnak tartalma sem azonos, ... A virágzás vándorlásának útján az ... A szomszédos területeken kisebb-nagyobb eltérések észlelhetők, amit rész- ... A legutóbbi évad az előzőkkel szemben csak egy tekintetben volt.

Földrajzi közlemények 1995. - REAL-J

Turizmus (vízum, higiénia, időjárás, légi- társaságok ... Időjárás (csapadék, hőmérséklet stb.) Diagramok a ... (Ponoru Negreni) hoz némi változatosságot.

Földrajzi közlemények 1890. - REAL-J

teák, Bignoniák, judásfa. ... nak gazdag legelőket kinált az ár öntözött mezők végtelen tér- sége. ... jára itatni, hol a juhászbojtár furulyázgatott az óriási füzek ár-.

Földrajzi közlemények 1874. - REAL-J

Tian-San hegység déli és éjszaki oldalán terjedtek el; amazt T i a n-. S a n - N a n l u n a k ... Dorognál és Tokodnál nyernek, tesz különbséget. Mert, mint a.

Földrajzi közlemények 1880. - REAL-J

vadász expeditiókat a tengerparton, és ezen kedvező monszun csakis apriltól októberig tart, ... A szappan ipar különösen Szegeden, a fa-, nád- és gyékén- ipar, ...

Földrajzi közlemények 1928. - REAL-J

Ebbe a zónába tartozik a három hegyközség és Balatongyörök te? rülete, a Rezi ... zések és szeptember száraz, meleg időjárása határozott irányt szabnak.

Földrajzi közlemények 1900. - REAL-J

Fülöp Szász-Coburg-Góthai herczeg A Murány völgye és a Garam völgyének gömori része. 1 ... Magyarország több ismeretes közepes folyója, melyek közül a.

Földrajzi közlemények 1930. - REAL-J

Nansennek ez az útja bebizonyította, hogy az északi pólus közelében nincsen szárazföld, hogy a Jeges tenger medencéjében lassú tenger- áramlás húzódik ...

Földrajzi közlemények 1999. - REAL-J

arról értesülhettek az olvasók, hogy német mentőexpedíció indult el Andrée és társai fel- kutatására. ... Э- Szalay Zoltán: Izland - a sarkkör peremén b Kubassek ...

Földrajzi közlemények 1990. - REAL-J

IRODALOM. Berry, В. 3. L., Conkling, E. C. és Ray, D. M. 1976: The Geography of Economic Systems. — ... pimpó, szemvidítófű, kakukkfű stb.) álló gyeptakaró,.

Földrajzi közlemények 1920. - REAL-J

lócssi Lóczy Lajos, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli ... Dr. lóczi LÓCZY LAJOS ... kor Lóczy Lajos'és H avass Rezső megindították az akciót, hallgatott.

Földrajzi közlemények 1922. - REAL-J

Péter mester, valamint Kónya mester ügyvéde Szete és Yisk birtokok közt semmiféle ... Csillagrendszer szerint készült földsáneokkal, ár- kokkal, battériákkal stb.

Földrajzi közlemények 1878. - REAL-J

kifosztatott; Antinori Soában maradt, M a r t i n i kapitány pedig ... a sorozó bizottságot maguk helyettesítése által. ... Ez James Cook, az újkor legjele-.

Földrajzi közlemények 1876. - REAL-J

növényt találtak a Karai tengerben, melyről azt hitték vala, hogy benne nincs növény. ... mak felébresztették a déli sark iránti figyelmet is. Az uj-zelandi ... A sellők elháritásáról a javaslatban gondoskodva van, a folyó elzátonyo- sodását pedig, a ...

Földrajzi közlemények 1873. - REAL-J

szárnya el volt függönyozve, e függöny előtt egy asztalon a király némely kedvencz holmija ... Ujabban ugyanis azon vélemény merült fel, — és több érv szól ...

Földrajzi közlemények 1897. - REAL-J

Luksch J.: Az új-kor oczeanographikus kutatásai és Ausztria-Magyarország részvétele azokban ... tengeri viharok után 80 — 100 km. távolságra a tengerparttól, sőt ... gatásának mi sem állja útját, ős birodalma volt az neki föl a. Kárpátok ... mellett feküdt Sara, ... A Maas elég közel folyt ugyan a határhoz, de teljesen német.

Földrajzi közlemények 1996. - REAL-J

a wurcit, a cinkpát, a kovakő és a hemimorfit. A világ cinktermelése 1990-ben 7 millió tonna volt. Vegyületei közül elsősorban a cink-oxidot használják fel a gumi- ...

Földrajzi közlemények 1934. - REAL-J

gok, gyertya, szappan) ismét Bátky tárgyalja. Végül a viselet, a régi és mai ... lítői éghajlatot, az egyenlítőn kívül fekvő trópusit, monszun és passzát ég- hajlatot ...

Földrajzi közlemények 1998. - REAL-J

1999. febr. 19. ... alakulásuk évtizedek óta vitatott; közülük elsősorban a Sátor-hegy hívta ... lyek csak az emberi tevékenységhez kapcsolódnak, pl. a sárospataki Megyer-hegyen ma- lomkő-bányászattal kialakított bányaüreget kitöltő Tengerszem-tó, amely ... egy évnél nem régebbi kartográfiai (térkép, falitérkép, atlasz, tér-.

Földrajzi közlemények 1912. - REAL-J

gattak. Azonban száz esztendő múlva Turkesztán nagy része már az araboknak hódolt; félszázad műlva pedig az újgurok kiküzdték függetlenségöket s 745 óta ...

Földrajzi közlemények 1918. - REAL-J

Felsőporumbák, Szkorej, Opreakercisora, Strezsakercisora, Alsó- és. Felsőárpás, Felsőucsa, Alsóucsa, Felső- és Alsóvist, Dragus, Felső- szombatfalva, Kis- és ...

Földrajzi közlemények 1884. - REAL-J

a herczeg felemelkedett és iszonyú komoly hangon mondá: »Szallah, ... de Sioli Mohammed ben Ali es Senousi et son domaine géographique, en l'année.

Földrajzi közlemények 1881. - REAL-J

vasércz-fekhelyeiről, melyhez 11 térkép s a szöveg közt 79 ábra járul. ... sziklák tömkelege ez, melyeket az idő s vihar phantastikus alakba ... Porto-Rico. 8.000, ...

Földrajzi közlemények 1958. - REAL-J

téglagyár), régi laktanyának használt épület és néhány lakóház jelezte a település ... elkésett palántálásnak, a palánta pótlásának az ideje ; a csapadékigény 10 ... A batáta termésmennyisége a 30-as évek végén el- érte az 1,1 millió mázsát.

Földrajzi közlemények 1886. - REAL-J

belülről, s nappal egy zsinór függöny lóg az ablakon, mely sok függélyes ... lesznek a szövetek és himzések, melyek aztán csakis gondos mosás után nyerik ...