Tanulási utak – pályautak - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Ercsei Kálmán, Fehérvári Anikó, Híves Tamás, Hőrich Balázs, 2015 ... I. RÉSZ – TANULÓI UTAK A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK FELVÉTELI ... 5 Bár a kutatásnak 2014 végén megvalósult a második hulláma, jelen kötet vonatkozó tanulmányai ... involved in the survey show significant differences in terms of subsequent pathways:.

Tanulási utak – pályautak - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Kapcsolódó dokumentumok

Tanulási utak – pályautak - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Ercsei Kálmán, Fehérvári Anikó, Híves Tamás, Hőrich Balázs, 2015 ... I. RÉSZ – TANULÓI UTAK A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK FELVÉTELI ... 5 Bár a kutatásnak 2014 végén megvalósult a második hulláma, jelen kötet vonatkozó tanulmányai ... involved in the survey show significant differences in terms of subsequent pathways:.

Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák - Oktatáskutató és Fejlesztő ...

2016. jan. 2. ... Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. SZERKESZTETTE: FEHÉRVÁRI ANIKÓ – GYÖRGYI ZOLTÁN. BUDAPEST, 2015 ...

Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása

Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: pedagógusok, könyvtárosok, könyvtárostanárok a nem formális tanulási ...

az idő - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

az idő. 8. Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Kisiskolások lapja ... ingyenesen eljut, online változata letölthető az OFI honlapjáról: ... Az idő urai.

IKT - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

is ingyen áll minden tanár rendelkezésére, ezen a portálon izgalmas tananyagokat, hasznos ... Puzzle elkészítése: kép keresése természeti katasztrófákról, feldarabolásuk, borítékba he- ... Tanári gondolatokkal ráhangolódunk óránk fő témakörére: Róma alapítása a mon ... Gyűjtőmunka: képek, animációk gyűjtése, letöltése.

Alapadatok - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2014. szept. 8. ... Magán és egyéb fenntartású - Suliszervíz Pedagógiai Intézet. Magán és egyéb fenntartású - Független Pedagógiai Intézet. 15 [cs02k05]14.

Történelem 7. - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

azonosítás érdekében. A források, ábrák és térképek elemzését kérdések, feladatok segítik. ... Ezért a Történelem 7 című tankönyvhöz két tananyagbeosztást is ...

biológia 8. - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Új tankönyvünk és a hozzá készült új munkafüzet Kovács István: Biológia 7. és ... ki egyetértés az osztályban arról, hogy a lombhullatás gazdaságos megoldás-e ...

HorváthZs_Írni jó.qxp - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A feladatok a szövegértési képességek fejlesztése mellett a szöve- ... Az íráskészség fejlesztésére elsősorban azokat a területeket választottuk, amelyeknek ...

Közelkép - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A vizsgálandó célcso- port elemzésünk esetében nem a gyakornokként dolgozó pedagógusokra irányult ... Ezt szerelemből csinálja mindegyikük.” A kollégák ... „Ez nekem egy nagy lecke volt, hogy belemenni pl. osztályfőnökség kapcsán szü-.

iskolaportrék - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2011. okt. 12. ... teni, a közismereti termekben egy fogyasztó számára építettek ki csatlakozási lehetőséget. 25 http://www.pecsimuveszeti.hu/pdf/ikt.pdf ...

biológia - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A hormonális mellékhatások az alkalmazott dózistól függően a virilisatio (férfiasodás) és az agyalapi mirigy hormonjának csökkent termelése. 3. A következő ...

Történelem 8. - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS. Száray Miklós. Történelem 8. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez. Oktatáskutató és ...

Natúrázzunk! - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Távcsôvel Pacsmagon – a nemzetközi jelentôségű vizes élôhelyen . ... 6 A görög eredetű epocha szó jelentése: korszak, idôszak. ... 10x50-es távcső és spektív.

Százalékszámítás - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Számtan, algebra. Százalékszámítás. 1. szint. 2. szint. 3. szint. 4. szint. Meg tud oldani egyszerű rész- számítási feladatokat. Ismeri az alap, a százalékérték és a.

Történelem 9. - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS. Száray Miklós. Történelem 9. a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára című tankönyvéhez.

Történelem 11. - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

F: torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, asszimiláció. ÉK: változás és folyamatos- ság, ok és következmény, tény és bizonyíték. TK: társadalmi csoport ...

Ajánlások - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Brózik Péter, Csovcsics Erika, E. Vámos Ágnes, Eplényi Anna, Fenyő D. György, Gelniczky György,. Gelniczkyné Teiszler Mária, Getto Tamás, Havas Péter, Iván ...

tehetséggondozás - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Fót. ☎27/358036. Ţ www.harmasfot.hu. Alapfokú művészeti iskola. M gomba. Fáy andrás reForMátus általános iskola és alapfokú Művészeti iskola. Gomba.

történelem - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A feladat a középkor hűbéri rendjével kapcsolatos. Keresse meg ... A hűbériség a középkorra jellemző társadalmi, gazdasági, jogi függési rendszer. A hűbéres a.

köznevelés - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2015. ápr. 16. ... etananyag.ofi.hu ... és Fejlesztő Intézet (OFI) TÁMOP 3.1.1 projektjének szakmai ... területüket felmérő és kompetencia-kérdőívek érhetők el.

pedagógus - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Kállai Gabriella, Sági Matild, Szemerszki Marianna, 2016. Szerkesztés ... Bevezetésre került a pedagógus-életpályamodell, amelynek célja egy kiszámítható,.

XIX. évfolyam - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2017. ápr. 11. ... TÓK, 2017, június); egyik A Pál utcai fiúk, másik az Egri csillagok ... 125 Ld. https://gyereketeto.hu/lapbook/lapbook-51-fontos-dolog-egy- ...

magtár - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Részlet a Magyarországi Adaptív Tanulásszervezés Egyesülete (MATE) alapszabályából 85 ... Az oktatás eredményessége – ahogyan azt a PISA és egyéb nemzetközi kompetenciamé- rések adatai ... a hetesek jelentése;. • az alsós szertár;.

XXI. évfolyam - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2019. jan. 20. ... AUSBLICK. 99 | Kultur und ... kiadás, május 30: a Dullardus's Meteora 2. kiadása és feltehetően nyáron: saját. Opuscula Duo ... lejegyzéseiből szintén szószedet készíthető, azonban ezúttal a tanárok szleng kifejezéseiről.

Esettanulmányok - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

sikeres technológia-transzfer tevékenysége. A következő négy szervezet jelenti az esettanulmányok tárgyát: 1. Felsőoktatási intézmény és gazdasági társaság ...

Untitled - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Jelentése: középen állni, egyeztetni, közbenjárni, közvetíteni, békéltetni. • két fél vitájában,. • mindkét fél közös beleegyezésével. • egy semleges harmadik fél (a ...

matematika - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A feladat: Készíts összeadásokat úgy, hogy az egyik összeadandót az A, a ... Számtan, algebra. A mértékegységek átváltása. Ismeri az űrtartalom fogalmát és az.

fizika - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

6-8. Telefon: ( 36-1) 235-7200. Fax: ( 36-1) 235-7202 www.ofi.hu. FIZIKA. 2. MINTAFELADATSOR. KÖZÉPSZINT. 2015. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc ...

Mikkamakka - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Nyulász Péter. Szekeres Niki ... persze hogy nem eszem meg, csak szeretgetem, mert Titok az ... zsepivel megfogom az almát, és kihajítom a kukába. Undorító ...

kémia - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A molekulaképlet: C4H8O2. 1 pont b) Etil-butanoát (vagy etil-butirát). 1 pont c) A készítendő oldat bemérési koncentrációjának meghatározása: 3 pont. - ebből 1 ...

módszertani kézikönyv - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A kompetencia fogalma Nagy József értelmezésében „köznyelvi értelem- ... tanulás. A KOOPERATÍV TANULÁS FOGALMA ... gósítása, a Parainesis.

Megújuló tankönyv - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Valaczka András, az OFI alprojektvezetője a „mindegy mit, csak olvassanak” gondolatá- ból indult ki. ... 09. 17.) 3 http://kerettanterv.ofi.hu/ (Letöltés ideje: 2014. 09. 17.) ... etananyag.ofi.hu/uploads/learning_objects/3355/uncompressed/#109/z.

Annotált bibliográfia - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

2015. márc. 8. ... Annotált bibliográfia. Adams, C. (2002) Transforming teacher status; the future of the teaching profession www.gtce.org.uk.news/ippr.asp ...

Diszkrimináció az oktatásban - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

szelektivitás, hanem a diszkrimináció is jellemzi. 1. ábra. A szülők ... gatív diszkrimináció, a szegregáció és a pedagógiai tapasztalat hiánya. A roma családok ...

Pedagógusok a Pályán - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A pedagóguskompetenciák, -szerepek és a tevékenységek szintjei az elemzett ... dataoecd/39/47/34990905.pdf Magyarul: A tanárok számítanak. A hatékony.