XX. század - ELTE BTK Magyar Irodalom

Konsztantinosz Kavafisz A barbárokra várva (Faludy György ford.), Poszeidóniaiak (Déri. Balázs ford.) Federico Garcia Lorca : Alvajáró románc, Viadal (Nagy ...

XX. század - ELTE BTK Magyar Irodalom - Kapcsolódó dokumentumok

XX. század - ELTE BTK Magyar Irodalom

Konsztantinosz Kavafisz A barbárokra várva (Faludy György ford.), Poszeidóniaiak (Déri. Balázs ford.) Federico Garcia Lorca : Alvajáró románc, Viadal (Nagy ...

XVIII–XIX. század - ELTE BTK Magyar Irodalom

Percy B. Shelley: Óda a nyugati szélhez (Tóth Árpád); Ozymandiás (Tóth Árpád). John Keats: Óda egy görög vázához (Tóth Árpád); Amikor először pillantottam ...

orosz irodalom a 19. század első felében - ELTE BTK Szláv és Balti ...

2019. okt. 8. ... Elbeszélések: Az orr. A köpönyeg. Nyevszkij Proszpekt. Régimódi földesurak. In: Pl. Gogol: Kisregények és elbeszélések. Orosz remekírók ...

I. MAGYAR IRODALOM A 19. SZÁZAD ... - tankonyvkatalogus.hu

Mind oldott kéve, széthull nemzetünk...! Sokra sír, sokra vak börtön borúl,. Kik élünk, járunk búsan, szótlanúl;. Van aki felkel és sirván, megyen. Uj hont keresni ...

Magyar nyelvű amerikai utazási irodalom a XIX. század második ...

egyben el is rettentette a mindenkori magyar elitet attól, hogy amerikai mintára alakítsa át ... Lajos: Amerika. Az Egyesült Államokban élő magyarok megélhe-.

Ókori irodalom - ELTE BTK Magyar Irodalom

gépeskönyvben kijelölt 1. és 2. szemelvény). Néhol jelöljük, hogy „végig”, az egyértelműség kedvéért. Magukat a szövegeket úgy olvassák el, hogy vissza ...

Régi magyar irodalom - ELTE BTK Magyar Irodalom

A Karthausi Névtelen latin előszava. Halotti Beszéd és Könyörgés. Ómagyar Mária-siralom. Szent László-ének (Idvezlégy kegyelmes…) Szabács viadala.

Modern magyar irodalom - ELTE BTK Magyar Irodalom

Babits Mihály (1883-1941). Versek: In Horatium; Messze… messze…; Himnusz Irishez; A lírikus epilógja; Esti kérdés; A Danaidák; Húsvét előtt; A Gazda bekeríti ...

OT-MAGY-291 - ELTE BTK Magyar Irodalom

http://mek.oszk.hu/14800/14871/14871.pdf ... Gondolatok a könyvtárban. http://mek.oszk.hu/01100/01122/html/vers0306.htm ... MÓRICZ Zsigmond, Barbárok.

OT-MAGY-270 - ELTE BTK Magyar Irodalom

2018. szept. 17. ... emlékére (különböző kötetekből, a versek elérhetők a DIA-n) ... Olvasnivaló: TAKÁCS Zsuzsa, Egy könyvtár felszámolása; A Vak Remény ...

élve boncolás 2. - ELTE BTK Magyar Irodalom

2018. febr. 28. ... Nyerges Gábor Ádám: Régi idők rajzfilmjei. (Vitaindító: Simon Gábor). Seres Lili Hanna: ... (Vitaindító: Molnár Gábor Tamás). Vida Kamilla: A ...

Kurzus kódja - ELTE BTK Magyar Irodalom

Allegória: VÖRÖSMARTY Mihály: Előszó; A' vén cigány; CZUCZOR Gergely: A rab; TOMPA. Mihály: A ... ARANY János, Buda halála; A nagyidai cigányok ...

középkor-barokk - ELTE BTK Magyar Irodalom

A reneszánsz és barokk epika (135 oldal). Ludovico Ariosto: Az eszeveszett Orlando (1-3. ének) (45 oldal). Torquato Tasso: A megszabadított Jeruzsálem (1-3.

iktatószám: /2006 - ELTE BTK Magyar Irodalom

b) Thomas: Trisztán és Izolda, ford. Képes Júlia, Talentum diákkönyvtár, Bp. Akkord, 2001, p. 177-272, 95 oldal c) Sir Gawain és a zöld lovag, ford. Vajda Miklós ...

Élő irodalom a középiskolában (OT-MAGY-291) - ELTE BTK Magyar ...

http://mek.oszk.hu/14800/14871/14871.pdf ... Gondolatok a könyvtárban. http://mek.oszk.hu/01100/01122/html/vers0306.htm ... MÓRICZ Zsigmond, Barbárok.

az Újhold költői - ELTE BTK Magyar Irodalom

Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Weöres Sándor, Rónay György, Szabó. Magda és Lakatos István versei mellett sort kerítünk néhány, az Újholdhoz nem ...

Queer-elméletek - ELTE BTK Magyar Irodalom

Kurzus megnevezése: Queer-elméletek: Homoszexualitás és alternatív nemi identitások kulturális elméletei. Kurzus megnevezése angolul: Queer Theory: ...

Nádas Péter - ELTE BTK Magyar Irodalom

(Nádas Péter: Emlékiratok könyve). Jelenkor, Pécs, 2006. Balassa Péter: Nádas Péter. Kalligram, Pozsony, 1997. Diptychon. Elemzések Esterházy Péter és ...

Beszédaktusok és performativitás - ELTE BTK Magyar Irodalom

Uő, Tetten ért szavak, Bp. 1990. D. Bachmann-Medick, „Performatív fordulat”, in Antal É. – Kicsák L. – Széplaky G. (szerk.), Performatív fordulatok, Eger 2015.

Magyar irodaloM @ világhálón - ELTE Reader

Projektvezető: Sándor Júlia ... Részlegesen ingyenes könyvek, reklámért elérhető szövegek .............................................................81. Magyar és ... Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK): http://mek.oszk.hu (letöltés ideje: 2018. április 14.). 15.

Poétikai gyakorlatok - ELTE BTK Magyar Irodalom

KRUSOVSZKY Dénes, Akik már nem leszünk sosem, Bp., Magvető, 2018. LADIK Katalin, A víz emlékezete, Bp., Kalligram, 2016. PEER KRISZTIÁN, 42, Bp., ...

Poszthumán irányzatok - ELTE BTK Magyar Irodalom

Kurzus megnevezése: Poszthumán irányzatok: „Technologial Studies” és „Animal Studies”. Kurzus megnevezése angolul: Posthuman Tendencies: ...

A képregény története és elmélete - ELTE BTK Magyar Irodalom

Will EISNER, Comics & Sequential Art, Poorhause, Florida, 1985,. Scott MCCLOUD, A képregény mestersége, ford. KEPES János, Nyitott Könyvműhely, 2006, ...

(1948–1975) (BMA-MAGD-IR-333) - ELTE BTK Magyar Irodalom

Kiselőadás: '56-os regények a hatvanas években (Berkesi András, Moldova György, Sánta Ferenc stb.) 8. óra (november 20.): Az Iskola a határon fogadtatása.

Szophoklész thébai darabjai - ELTE BTK Magyar Irodalom

Kurzus megnevezése: Szophoklész thébai darabjai ... Szophoklész: Antigoné (Mészöly Dezső fordításában); Oidipusz király (Babits Mihály fordításában) ...

Modern magyar irodalom szeminárium (OT-MAGY-260) - ELTE BTK ...

CSEPELLA Olivér, Nyugat Zombik, Bp., Corvina, 2017. (Eszenyi Fanni). 3. óra: március 6. Az első nemzedék költészete. Olvasnivaló: ADY Endre, Új versek.

Magyar viselet a XVIII. század végén és a XIX. század elején

Századonkinti szoros határvonalat húzni a viselettörténet terén nem igen lehet, mert az a divat, mely az elz korban születik, gyakran átterjed a következ század ...

Őszikék XXI. század : művészet-irodalom : online antológia ... - 7torony

aranybarna sálát pedig fel-fel kapdosta a szél. – Holnap remélem ... Csak a kulcslyukon át merek belesni. – ki tudja, hátha ... lelkeden átfúj a szél, és kacagva ...

8. osztály Biológia Magyar irodalom FI-501020801/1 Irodalom 8 ...

8. osztály. Biológia. Biológia – egészségtan 8. tankönyv, OFI újgenerációs, ... Biológia – egészségtan 8. munkafüzet, OFI újgenerációs, FI-505030802/1.

9. osztály Magyar irodalom FI-501020901/1 Irodalom 9. tankönyv ...

Irodalom 9. tankönyv (2018, újgenerációs) ... Irodalom 9. szöveggyűjtemény (2018, újgenerációs) ... Földrajz 9. munkafüzet, OFI újgenerációs, FI-506010902/1 ... Júlia, Mike Gabriella, Szűcs László: Turisztikai feladatgyűjtemény, Megoldások,.

Illusztrációk a század közepétől - Elte

stílusban: <szövegben> valamit szemléltető példa, magyarázat stb. Ez a. 16 Többek ... legyártott pózok, ugyanolyan művészi elrendezésben, mint a pompás ónémet valamint Orsolya ... A szinekdotikus illusztráció jellemzői. In: Ars Hungarica ...

Területi változások Európában a XX. század - ELTE ...

Európa mind nyugati, mind keleti fele jelentős változások színtere volt az 1980-as és. 90-es években. ... 10. 1. térkép: Kelet-és Közép-Európa államai 1989-ben ...

Területi változások Európában a XX. század - ELTE Térképtudományi

Kelet-Európában a Szovjetunióban végbemenő változások következtében valamennyi államot érintő ... 10. 1. térkép: Kelet-és Közép-Európa államai 1989-ben ...

régi magyar költők tára xvii. század 17. - Magyar Evangélikus ...

énekverseket közöljük. I. 1. A 16. századi énekek 17. századi átköltései és szövegvariánsai az RMKT XVI. ... Mert nagy nálad az kegyelem, embérekhez az szerelem,. Oh én édes Istenem :/: 5 ... E végtelen kegyelmet. Aldgyunk mi minden idet,.

Magyar névkutatás a 21. század elején - Magyar Elektronikus ...

2015. júl. 5. ... BAUKO 2015: 73, kötetünkben; a szlovák és magyar név- ... morfológiai jelleg), nyelv, egy adott alapnévhez való kapcsolódás, jelentés, névnap, becé- ... szabályozva, hogy egy-egy naptárban mely nevek jelenjenek meg, ...

Óizlandi irodalom és kultúra - Elte

Két isten, Thór és a ritkán szereplő (egykori „germán főisten”) Týr elmennek Hymir óriáshoz, hogy megszerezzenek az istenek számára egy megfelelően nagy ...