fordítási univerzálék a lektorált szövegekben - ELTE BTK disszertációk

Függelékek. 198. Cassandra Clare: Csontváros (City of Bones). Fordította: Kamper Gergely ... A vörös rúna hordozója különleges erők birtokosa, de a tizennégy ...

fordítási univerzálék a lektorált szövegekben - ELTE BTK disszertációk - Kapcsolódó dokumentumok

fordítási univerzálék a lektorált szövegekben - ELTE BTK disszertációk

Függelékek. 198. Cassandra Clare: Csontváros (City of Bones). Fordította: Kamper Gergely ... A vörös rúna hordozója különleges erők birtokosa, de a tizennégy ...

foRdítási univERzálék lEktoRálás - ELTE Reader

9. szö v eg. S hiver. Mo n d at. A ng o l ered eti. M ag ya r fo rdító i. M ag ya r lek to rá lt. Á tvá ltási m űv elet. L ek to ri m ű velet. E lto ló d ás fo rdításb a n. E lto ló.

Az ismétlésről a fordítási univerzálék tükrében - C3

Lexikai ismétlés-eltolódások a magyar–angol fordításban*. 1. ... (HALLIDAY 1985; HALLIDAY−HASAN 1989; HASAN 1984; HOEY 1991; KÁROLY. 2002 ...

a frazeológiai univerzálék fordítási aspektusai és üzenetközvetítő ...

könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori értekezésem és a ... Nem erőszak a disznótor. ➢ El van maradva egy ...

Károly Krisztina: A referenciális kohézió a fordítási univerzálék ... - C3

Az angol nyelv szövegkohéziós eszközeinek legát- ... A szövegkohézió olyan relációk hálója, amelyek – azáltal, hogy kapcsolatot teremtenek a szöveg.

elte blcsszettudomnyi kar - ELTE BTK disszertációk

59–68) és az egzotikus gyümölcsneveket. (VÖRÖS ÉVA: Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára, 1996) — tudomásom szerint.

ELTE BTK disszertációk

HARMATI BÉLA LÁSZLÓ. 2006 ... ZÁDOR Anna és SZABOLCSI Hedvig): Akadémiai Kiadó, Budapest, 123-159. o., 1978. - KEMÉNY Lajos – GYIMESY Károly ...

B - ELTE BTK disszertációk

változások, illetve a posztmodernizmus első romániai megnyilvánulásai jelzik. A kutatás célja, hogy a posztkommunista átmenet folyamatát időben lehatárolva, ...

kommunizmus buk - ELTE BTK disszertációk

Konok Péter. A társadalmi önszerveződés alternatívái a 20. század elejétől 1968-ig. Szovjet-Oroszországban és a Szovjetunióban, valamint Európa más ...

1 Bevezetés - ELTE BTK disszertációk

Gazdasági és társadalmi változások 1867 után Magyarországon ................. 12. 1.1. A magyar gazdaság ... A nyomdai tevékenység gyakorlásához iparigazolvány kellett. Ehhez a ... függetlenségi polgári napilap, a Jóba nyomda terméke. ... 1943-ban 12 műsor, 3 plakát, 1 egyleveles nyomtatvány és 10 gyászjelentés került.

a posztmodern - ELTE BTK disszertációk

A másság elve alapján a modernség „művészet”-fogalma is átértékelődik a posztmodern személetben, nem választja szét élesen a magas és a populáris.

A hasonmás - ELTE BTK disszertációk

2015. jan. 2. ... Ha ez a feltételezés helyes, akkor a kopt szöveg jelentése: „elfutott tőle a ... miatt (intertestamentális és rabbinikus júdaizmus, és a Merkaba.

lev tolsztoj - ELTE BTK disszertációk

Tolsztoj-művek (Kreutzer szonáta, Az ördög) esztétikai és poétikai kapcsolatrendszerének hátterét föltárjam. Ehhez orosz kortársának, Turgenyevnek egy késői ...

népi író - ELTE BTK disszertációk

61 „Két jelentős író túlélő, Szép Ernő és Zsolt Béla akadt csak, aki emlékező ... a szöveg azzal is illusztrálta, hogy megjegyezte, Sértő „Petőfin kívül egyetlen.

A RÉGI HÁZ ÉS AL - ELTE BTK disszertációk

Tormay a Napkelet szerkesztését, a MANSZ vezetését és szépirodalmi ... Cécile apja, Tormay Béla (1838-1906) 1860-ban szerzett állatorvosi oklevelet.

Szomália - ELTE BTK disszertációk

2. A romlás virágai. A szomáli gazdaság 1991 után. 159. 3. Afrika szarva és a nemzetközi kapcsolatok. 166. 1. Szuperhatalmi vetélkedés Mogadishuért. 166. 2.

kívül - ELTE BTK disszertációk

9 LE CORBUSIER, Modulor, Budapest, Magyar Építőművészek Szövetsége, 1971, 16. és ... építészet és az alkotóelemek rész/egész viszonylatában. ... lésünk szerint a polgári gyász kiváltásának pièce de résistance-ává lényegíti Mérei ... el, melyet a hagyományos felirattal láttak el: „ebben a házban élt és dolgozott Mérei.

tartalom - ELTE BTK disszertációk

tárgykörébe tartozó, az utópia jelentésaspektusát is magába foglaló művek – a. Háború és béke, a Családi boldogság, hanem az Anna Karenina fő témája is.45.

tézisei - ELTE BTK disszertációk

lényegét tekintve más, mint az összes korábbi „megszokott” imperializmus volt. ... „fasizálódásáról” angolból magyarra olyan ember fordította, akinek fogalma ...

Doctoral (PhD) - ELTE BTK disszertációk

Levente Püski PhD. Dr. habil. László Tőkéczki CSc. Secretary: Dr. Iván Bertényi Jr. PhD. Member: Dr. Miklós Szalai PhD. Alternate member: Dr. András Cieger ...

1 Előszó - ELTE BTK disszertációk

... 3951), 1816 (1424, 1603, 1610), 1817 (1338, 1605, 3088, 3654, 4079, 4209), 1818 ... nem tsak a' jóban, hanem a' rosszban is mások követője vagyunk. (…) ...

tézisek - ELTE BTK disszertációk

Jack Clayton (1959). Anthony Burgess: Gépnarancs (1962). Stanley Kubrick (1971). John Fowles: A francia hadnagy szeretője (1969). Karel Reisz (1981).

hamlet - ELTE BTK disszertációk

4.1.3. KATEGÓRIÁK . ... 4 Vö. „A film a nagyváros rizomatikus jellegére döbbent rá. ... 1967-1968-ban publikálta a játékelméletben áttörést hozó „Nem teljes ... A magyar fordítás első szava, a kizökkent, leginkább Ophéliára illik, benne ölt testet ... Matuska Ágnes tanulmányában utal arra, hogy a reneszánsz kori bosszúállók ...

Már régesrég… - ELTE BTK disszertációk

A vers palato-veláris ritmusszerkezete és a soráthajlás jelensége. Az elsődleges ritmikai vizsgálat a verset hagyományos, ötös és hatodfeles jambusi sorokból ...

Az értekezés - ELTE BTK disszertációk

ezen túl a nagyszámú levéltári forrásra (Budapest Főváros Levéltára, Magyar ... Soroksári út menti területek voltak azok a helyek, ahol Gregersen telkekbe ... 38. oldal) című írása is az impregnált fakocka használhatóságával foglalkozik, ...

Bél Mátyás - ELTE BTK disszertációk

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. TÓTH GERGELY: Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. I. KÖTET.

disszertáció - ELTE BTK disszertációk

A Megyei Földbirtokrendező Tanács és a megyei földhivatal (1945. március–1949. január) . ... Cegléd Város Polgármesterének iratai. b/ Közigazgatási iratok.

Babits a XIX - ELTE BTK disszertációk

De magán a szigeten is, a légies Ariel és az ártatlan vágyakkal bimbózó ... vetélytársa, szerelme egy személyben, s akiben a légies, plátóni tökély nagyon is ...

Abstract - ELTE BTK disszertációk

Kutatásom célja Csingiz Ajtmatov szépirodalmi munkásságának bemutatása – az eddigi szakirodalomhoz viszonyítva - újszerű, narrációelméleti ...

B á bok és automat á k - ELTE BTK disszertációk

közli Michele Scherillo írását Théophile Gautier Fracasse kapitány (Le Capitaine. Fracasse, 1863) című színészregényéről és Evaristo Gherardi írását az Itáliai.

Előszó - ELTE BTK disszertációk

elintézési módja a párbaj volt, továbbra ezt az utat járták. A közhangulat ... jött létre, mesterei közt találhatjuk a kor híres vívóját Chappon Lajost, aki 1839-ben.

tartalomjegyzék - ELTE BTK disszertációk

A Modus vivendi egyezmény a Vatikán és Csehszlovákia között. 144 ... magyaráznom, mit jelent a szabadság forradalmárok és szabadgondolkodók nyelvén.

doktoridisszert á ci ó - ELTE BTK disszertációk

Truman-doktrína), mások inkább csak külpolitikai stílusként, ... bizonyos értelemben az összes hidegháborús doktrína a Truman által lefektetett modellre épült ...

Untitled - ELTE BTK disszertációk

Szentesi Balázs, Lajtos Tamás, Illés László és Tortoriello Fiorella értékes ... egy jó része az egykori katonaváros-legiotábor területét érintő óbudai zónán kívül, ... Zsigmond tér közötti részt is) rövid összefoglalásához: ZSIDI 2003a, 170–172; ...

содержание - ELTE BTK disszertációk

francia, a spanyol, az orosz, az arab, a kínai, a német” (Ференц Глац, цит. по: ... и опосредствованные контакты друг с другом и с различными социальными.

Honfoglalás - ELTE BTK disszertációk

Honfoglalás- és kora Árpád kori temető- és szórványleleteinek elemzése az ... A megszokott tétel szerint a magyar pogány hiedelemvilágot visszatükröző ...