Szűcs Jenő - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

SZŰCS J.: Dózsa parasztháborújának ideológiája. Valóság 15/11 (1972), 12-39. 15 SZŰCS J.: A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború.

Szűcs Jenő - EPA - Országos Széchényi Könyvtár - Kapcsolódó dokumentumok

Szűcs Jenő - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

SZŰCS J.: Dózsa parasztháborújának ideológiája. Valóság 15/11 (1972), 12-39. 15 SZŰCS J.: A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború.

39,2 MB - PDF - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

a latin Szent László-legenda szavait követi: erat enim manufortis, visu desiderabilis,... species imperio digna (vö. ... A latin moza- rab liturgiában csupán ...

54,3 MB - PDF - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Károly: A konyha fejlődése és a magyar szakács könyv irodalom a XVIII. század ... PKTÓ. 1991. PKTO Gyula: Ételkészítési ismeretek a vendéglátó-ipari szakkö.

Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány és ...

Kiadványazonosító-kezelő Osztályának gyalogos megközelítése. Az Országos Széchényi Könyvtár hivatalos címe: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

Mozsgó - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

2016. nov. 12. ... Szeleczky Zita A Kanyargó Tisza partján. Gyönyörű nő, gyönyörű ... parton már megereszkedtek a fűzfák, néhol már varjú ká- rogott. Az októberi ...

(2006) 1-2. sz. - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Róma vallásában betöltött ősi apotropaikus jelentőségéről a zsidó vezetők mit sem tudnak (ahogy immár maguk a jelenlévő római katonák sem); á bibliai közlés ...

Untitled - Országos Széchényi Könyvtár

CHRISTIE, Agatha: Gyilkosság Mezopotámiában. Bűnügyi ... Hercule Poirot kideríti. A sikeres ... GAÁL Ernő: Sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában.

54. évf. 7. sz. (2007.) - Országos Széchényi Könyvtár

A T-Online Térkép térképkereső és útvonaltervező rendszert a T-Online Magyarország üzemelteti. A ... Az oldal részletes, jól strukturált súgója az ösz-.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1974 ... - EPA

VOLNEY hatását, ugyancsak ő igyekezett magából a BERZSENYi-költészetből ki mutatni az episztola párhuzamos helyeit. „A magyarokhoz" és az episztola ro.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1981.

Sand-ra emlékeztető magyar költőnő tehát csak azt tette, amit francia sorstársa is ... Kolumbán János: Néhai tordai hadnagy Vida György facetiáinak, jeles tréfáinak ... mely által minden hívséges szeretőt boldogító feleséget s jó anyát nyerhet.

Korall 16. évf. 60.sz. (2015.) - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

2015. máj. 12. ... francia Himly mondott (idestova 60 esztendővel ezelőtt) a dunai népek együtt- éléséről: »Hiába ... titok volt, és ez a felfogás még Kazinczyék körében is tovább élt. ... tést (NDK-s csajok, magyar amorózók, egynyári szerelmek).

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1971 ... - EPA

BMC VI. 771. - Inc. 1339 (2). [Thomas a Kempis]: Meditationes de vita et beneficiis Jesu Christi, sive Gratiarum actiones. [Basel: Johann Amerbach et Johann ...

Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány és ... - OSzK

Kiadványazonosító-kezelő Osztályának gyalogos megközelítése. Az Országos Széchényi Könyvtár hivatalos címe: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1959 ...

1959 közötti évek összefoglaló Magyar Könyvészetének kiadására. Különö sen a 15 éves ... 2. A tételek eddigi, csak egy szakcsoportban való feltüntetése helyett, ... Túlnyomó részben a Tár szolgáltatta az anyagot a Puskin utcai díszteremben meg ... könyvet és periodikát osztott szét az OSZK, 54 budapesti, 35 vidéki köz.

Szegény gazdagok - Országos Széchényi Könyvtár

Egy szép nagy példány viaszvirág volt az, egyike azon csodás tenyészetű dél- szaki növényeknek ... Ez volt a futtatás utolsó napja. Éppen a verseny javára ...

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1961 ... - EPA

A kisterjedelmű orosz—magyar frazeológiai szótár elég sokáig váratott ... illetve itthon: a magyar—cseh nagyszótár a cseheknél, a magyar—lengyel kézi szótár ...

Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtári Intézet

Honlap: http://www.bdmk.hu/ ... E-mail: [email protected] ... integrált rendszerében az OPAC modult, valamint a könyvtári honlapot is célszerű elkészíteni ...

Könyvtári Figyelő 29. - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

A cookie-k (magyarul sütik) a tartalomszolgáltató ... kötelespéldányként csak hibátlan, teljes példányok ... gondolati egységre épül, pl. a Rómeó és Júlia törté- ... című film – főszereplője – Leonardo. DiCaprio. De hogyan adhatók át az ilyen ...

Fejér György - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

A PATACHICH ősnyomtatványgyűjtemóny ránk maradt része 347 mű 365 kötet ... 87 — 88. (1231.) 3 A sóval kapcsolatban (a 2. jegyzetben i. helyeken kívül) PAULINYI O.: A sóregále ... Életképek szerint „néhányan" szóltak németül a néphez.

Aetas 32. évf. (2017.) 4. sz. - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Az összehasonlító vizsgálatok lehetőségei. (Amy E. Randall [ed.]: ... A tanulmány át- tekinti a Gotterhalte, a Himnusz és a Szózat keletkezésének és nyilvános használatának tör- ... [Táblázat korábbi országgyűlés-megnyitásokról.] MNL OL I.

Aetas 33. évf. (2018.) 4. sz. - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

közvetítés kérése és a fejedelem támogatása volt a kapcsolatfelvétel alapja, míg a ... Mivel az uralkodó a Habsburg Birodalom belső válsága, majd pedig a ...

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1958 ...

kivégzése előtt. 262 ... pal kivégzése előtt (1919. májusában) az omszki börtönben írt. Ligeti ... Pogonyi szerint „amikor a Kolcsak-féle ellenforradalmi egysé.

A Zöld Marci - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

beszédek. Kuczka Péter. A Zöld Marci. Petőfi meg akarta reformálni a népszínművet, mégpedig mindjárt a lényegben: a hőst alapvetően új jellemmel ruházta fel.

Kiss Anikó - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Kníght, Erich: Lassie hazatér. 8. Kormos István: Versek és élet rajz (Kincskereső c. folyóirat,. 1981. január). 9. Lázár Ervin meséi. 10. May, Kari: Wínnetou. 11.

IV. A Széchényi Országos Könyvtár az önkényuralom ... - MEK - OSzK

nyitott a magyar nyelvészeti vizsgálódásban HUNFALVY Pál és BUDENZ József.21. Szerény ... Igaz, e napló csak az 1848-tól 1856-ig terjedő időszakra terjed ki ...

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE ... - EPA - OSzK

portja sikerrel birkózott meg az 1959-ben 20%-kai megnövekedett könyv ... Az orosz nyelvet a középfokú nyelvvizsga szintjén és egy szabadon választottat a szótárral való ... címlap a következő címirattal: NICOLAI ISTHVANFI PANNON. HIS-.

Honismeret, 1988 - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Közreadja: Létay Miklós. Kiadja a Budapesti Tör- ... ban, F. Csanak Dóra: írói hagyatékok az Akadé- miai Könyvtár ... riné Kocsis Luca: A Márciusi Front-mozgalom hatóköre ... Béla: Kun Béla és az agrárkérdés, Józsa Antal: Kun Béla, a déli ...

Könyvtári Levelező/Lap - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

locsa), Czékli Béla (Főszékesegyházi Könyvtár ... előadások szerepeltek: Koltay Tibor – (PPKE. Jog- és ... ják, hogy célközönségük egy része hogyan „nyúl.

a kincses sziget - Országos Széchényi Könyvtár

2016. jún. 25. ... A Kincses sziget főhőse Jim Hawkins, egy fiatal fiú, akinek ... Szeged. Összeáll.: Blazovich László [et al.] Szeged, Csongrád Megyei.

BEN-HÚR - Magyar Elektronikus Könyvtár - Országos Széchényi ...

ISBN 978-615-5406-73-7 (online). MEK-12321 ... csak a szeme árulta el, hogy gyarló ember, mert könnyben úszott, midőn az egiptominak melléről fölemelte arcát. ... A fellegvárban a nagy szekrényben öt talentumom van a piacokon folyó ...

Könyvtári Figyelő 28. - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

2018. jan. 23. ... és a könyvolvasás volt a fókuszban, de már a könyv- tárhasználat ... közül Danielle Steel és Stephen King szintén nem először kerültek a ...

OSZK Híradó - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

KIÁLLÍTÁS. 15. Ünnepi kiállítás a Kézirattárban Keresztury Dezső kilencvenedik ... hosszabbított nyitvatartás ellentétes az érdeke ikkel. ... Ezeket UNIX számító.

Az Országos Széchényi Könyvtár Olvasószolgálati Szabályzata

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára, a magyar könyv múze- ... A könyvtár az olvasójegy és a pótjegy váltását könyvtárhasználati díj ... Tájékoztató és megrendelés a Születésnapi ajándékcsomag szolgáltatásról ... Mikrofilm digitalizálás szöveges dokumentumokról (könyv, újság, kézirat, stb.) ...

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1978 ... - OSzK

Endre Társaság is élt Angliában a második világháború alatt. Az emigrán sok emellett ... (Ezt látják a csillagok; Réztábla a kapu alatt), illetve BENEDEK Marcell.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1965 ... - OSzK

Über eine neue Erweiterung von Bingen. . . Ha az egy számnév, beosztáskor figyelembe veendő. Pl:. Egy a jelszónk, a béke. Az egy eladás átlagos pontértéke.

az országos széchényi könyvtár évkönyve 1984-1985. - EPA

1984. dec. 15. ... a történettudományok kandidátusa. Szakalkalmazott IV. Bartos Gáborné. Benkő Zsuzsanna. Biegelbauer Pál. Eger Veronika. Feimer Ágnes.