pasaréti

2016. nov. 24. ... föl először Páduai Szent Antal Kisjézust ölelő, liliomot és gyertyát tartó angyalokkal ... szentjeit: Luchesiust, Alkantarai Pétert, Bonaventurát, Árpádházi Erzsébetet, ... zömök román kori templom, nagyon sok virág, a kör -.

pasaréti - Kapcsolódó dokumentumok

pasaréti

2016. nov. 24. ... föl először Páduai Szent Antal Kisjézust ölelő, liliomot és gyertyát tartó angyalokkal ... szentjeit: Luchesiust, Alkantarai Pétert, Bonaventurát, Árpádházi Erzsébetet, ... zömök román kori templom, nagyon sok virág, a kör -.

pasaréti - Auditórium Hungaricum

Elérhetôség: 06 1 392 5434 ... Van csoport, amelyik 20-30 éve, és van, amelyik alig 1-2 éve ... „A két legfontosabb nap az életedben, amikor megszülettél.

Adatkezelési tájékoztató - Pasaréti Síiskola

A Wintersport Kft. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget ...

szabadító - Pasaréti Református Gyülekezet

2013. dec. 25. ... SZABADÍTÓ. Lekció: Máté 1,18-25. Alapige: Máté 1,21. „… Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert Ő szabadítja meg népét bűneiből.”.

vigyázzatok! - Pasaréti Református Gyülekezet

2011. dec. 11. ... Isten Bárányára letészem bűnöm én.” Ezt tudni kell, hogy megtörtént-e vagy nem. Igen, jártam ott, néztem a sebeket, néztem a töviskoronát.

jó fa jó gyümölcse - Pasaréti Református Gyülekezet

2016. jún. 19. ... tesz egy nemes szemet, a gyökérnyakba beleolt egy nemes szemet, valamilyen faj- ... Ez a Bibliának a teljes romlottságról szóló tanítása. ... valaki fát ültetett és fát gondozott már, az tudja, hogy ami a szemzés, az oltás felett.

visszajön - Pasaréti Református Gyülekezet

refpasaret.hu. Pasarét, 2018. május 10. (csütörtök). Horváth Géza. VISSZAJÖN. Énekek: 359; 367. Alapige: ApCsel 1,10-11. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus ...

AZ ÉN URAM - Pasaréti Református Gyülekezet

2014. dec. 25. ... Mária és Erzsébet találkozásáról, be- ... Vajon két lelki ember találkozása, Isten csodájáról való elmélkedés ez a találkozás? Ezzel ez az Ige ...

KESKENY ÚT - Pasaréti Református Gyülekezet

SZÉLES ÚT — KESKENY ÚT. Alapige: Máté 7,13-14. „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és ...

boldog nép - Pasaréti Református Gyülekezet

2016. dec. 31. ... Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül vá- ... Ezen a napon így legyél boldog, testvérem, velem együtt,.

szenvedett… - Pasaréti Református Gyülekezet

2013. jan. 20. ... teken vagy nagyhéten, hanem az év más hónapjában is, hogy Jézus Krisztus hogyan és miért szenvedett a Gecsemáné kertben.

az úr szabadítása - Pasaréti Református Gyülekezet

2012. ápr. 12. ... Tehát az apák, a kivonulás nemzedéke félt elfoglalni az Ígéret földjét, ezért 40 év pusztai vándorlás következett, de most már a fiak ott vannak ...

vegyes házasságok? - Pasaréti Református Gyülekezet

szó, amikor két hitetlen házasságot köt, és a házasság ideje alatt az egyik fél megtér. Arról egy másik igehely beszél. Itt arról van szó, hogy az Úr parancsát ...

jákób áldása - Pasaréti Református Gyülekezet

2015. júl. 16. ... egymást, akkor „Áldás, békesség!”-gel szoktunk köszönni református em- berekként. Református lelkipásztorral találkozva is igyekszünk így ...

a csodák üzenetei - Pasaréti Református Gyülekezet

2015. okt. 11. ... Ez a mai ige, amit kevéssé ismerünk, a vízzel megtelő patakmederről szól. Engedjétek meg ... Akkor ez volt a Spurgeon áhítatos könyvben az ...

hol töltöd az örökkévalóságot? - Pasaréti Református Gyülekezet

2011. nov. 20. ... „Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott ...

áldjad az urat! - Pasaréti Református Gyülekezet

2018. dec. 31. ... alkalmunkat; áldd meg a Te hívő népedet ezen a mai estén, akiket igéddel és ... ez van megírva: „Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél ...

Füzet ev. 16. HG. 2. rész - Pasaréti Református Gyülekezet

2016. szept. 23. ... Csak lelkiekre nézve nem, csak a kegyelem tekintetében nem vagyunk olyanok. ... A kegyelem harmatja (Harmat Kiadó). Miatyánk (Átdolgozott ...

Füzet ev. 16. HKA. 1. rész - Pasaréti Református Gyülekezet

tokat, új erőt, a bűnbocsánat, a kegyelem erejét hit által átvéve — jó leborulva, és aztán Jézustól elindulva ... A kegyelem harmatja (Harmat Kiadó). Miatyánk ...

szeressétek egymást! - Pasaréti Református Gyülekezet

2017. okt. 15. ... Jézus beszéde ezzel a sötétséggel szemben hir- deti azt a világosságot, amit Ő hozott el, elárulása idején beszél Isten dicsőségéről. Az itteni ...

hódolj az úr előtt! - Pasaréti Református Gyülekezet

refpasaret.hu. Pasarét, 2016. december 25. (Vasárnap, karácsony 1. napja). Horváth Géza. HÓDOLJ AZ ÚR ELŐTT! Énekek: 182; 324,1-4. 5; 323,1-4.

egy nyáj, egy pásztor - Pasaréti Református Gyülekezet

2015. febr. 15. ... A bárány egy olyan állat, amelyet ... nak a foglalkozása is, aki a bárányokat vezeti. ... És negyedszer azt mondja: Ezek hallgatnak a hangomra.

kitartással fussuk meg… - Pasaréti Református Gyülekezet

2013. jan. 1. ... Félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és ...

válaszd az életet! - Pasaréti Református Gyülekezet

2014. okt. 19. ... Cseri Kálmán. VÁLASZD AZ ÉLETET! ... élete. Akkor jön rá arra, hogy addig csak vegetált, az tényleg csak a puszta lét volt, ez viszont már ...

készülés az ünnepre - Pasaréti Református Gyülekezet

2017. dec. 3. ... Szeretettel köszöntöm a testvéreket advent első vasárnapján, amely most úgy esett, hogy ennek a december hónapnak az első vasárnapja is.

a lélek és a menyasszony - Pasaréti Református Gyülekezet

2016. máj. 8. ... A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is mondja: ... Térj vissza, mert megváltott. Hova hív téged az. Isten? Az élő vízhez.

egyetlen evangélium - Pasaréti Református Gyülekezet

2011. okt. 23. ... EGYETLEN EVANGÉLIUM. Alapige: Galata 1,6-8. 11-16. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más ...

az ige testté lett - Pasaréti Református Gyülekezet

2017. dec. 25. ... Szeretettel köszöntelek benneteket karácsony ünnepén, és hadd mondjam el, hogy nemcsak karácsonyt ünneplünk ma, hanem egy másik ...

nincs más fundamentum - Pasaréti Református Gyülekezet

2014. jan. 19. ... NINCS MÁS FUNDAMENTUM. 2 dolatban azt is kérhetjük: tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Könyörülj ...

az úrban bízz! - Pasaréti Református Gyülekezet

2018. okt. 14. ... Nem az Úr vezette őket felhő és tűzoszlop által a hazájuk felé? Mózes egy pillanatra leveszi a szemét az Úrról, és emberben kezd el re-.

A syncope definíciója - Pasaréti Stresszbetegség Ambulancia

ájulás Freud esettanulmányai nyomán vált a pszichés zavar egyik anekdotikus ... Az angol nyelvű irodalomban a „recurrent unexplained syncope” elnevezés.

leleplező szentlélek - Pasaréti Református Gyülekezet

2015. márc. 22. ... ránk irgalmadat és azt mondtad: enyém vagy. Engedd, hogy boldogan ... Kérünk, hadd menjünk el innen úgy, mint akik valljuk: ... a Szentlélek, és majd le fogja leplezni a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ... nyolják, különféle dolgokat mondanak neki: szállj le, szabadíts meg bennünket is.

a szeretet és a törvény - Pasaréti Református Gyülekezet

2016. szept. 11. ... Szeretet nélkül a törvény úgymond zsarnokká válhat az ember életében, ... vény célja ez: megtanulni szeretni, mint Isten is szeret minket.

kétféle talaj - Pasaréti Református Gyülekezet

2013. júl. 14. ... Nem az van ide írva: talajminták példázata. ... Ezért ez a magvető példázata. ... di Jézus magyarázni a példázatot, hogy a mag az Isten igéje, ...

a magvetés és következménye - Pasaréti Református Gyülekezet

2014. szept. 28. ... A magvető példázata úgy kezdődik, hogy kiment a magvető vetni, ... Az első, hogy ezt a példázatot Jézus úgy mondja el a tanítványoknak, mint.

hallgass az úrra! - Pasaréti Református Gyülekezet

2016. jún. 26. ... a közösség bűne az én bűnöm is. A gyülekezet bűne az én bűnöm is. Milyen jó, hogy így állhatunk meg, mint Dávid, aki nem önmagában, ...