Turul 1892 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

2 L. Csergheő Géza és Csorna József : uRégi magyar ... azaz Mike-Szásza is, mely később ugyancsak László ... pecsétek, bútorok, szekrények, ablakok, serle-.

Turul 1892 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye). - Kapcsolódó dokumentumok

Turul 1892 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

2 L. Csergheő Géza és Csorna József : uRégi magyar ... azaz Mike-Szásza is, mely később ugyancsak László ... pecsétek, bútorok, szekrények, ablakok, serle-.

Turul 1886 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

ki a kardok hüvelyükből. E két érdek hazánk politikai viszonyainál ... A 46-ik lapon Szápárynak nevezi a gróf aSza- páry családot; mert mint hogy az ős fészek.

Turul 1884 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

CSISZÉR. 1656. Gyfi'Ari kpt. 26. L. Reg. boS. CSISZÉR alias MÁRTON. 1652. Gyfvári kfit. 23. L. Reg. 600, 60/. CSISZÉR de Gidófalva. ... GŐTI de Szentsimon.

Turul 1883 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

pecsét vagy czímerkép. Egy zárt, szögletes alak- zatú úgynevezett fazék-sisak (Topfhelm), mely épen a XIII. és XIV. században van általánosan használatban.1.

Turul 1918-21 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ...

pecsét, melyről Knauz a rajzot készítette, Szekfü Gyula ... A kettős keresztes országalma először Imre nagy ... Önállóan, mint egész lapot betöltő rajz, császári.

Heraldikai szótár - Magyar Elektronikus Könyvtár

angolna, anguilla (f), anguille (f),. Aal (m). ángy, glos (f) ... anguilla (f), angolna, ol. anguis (m), kigyó. lat. ... alak az angol heraldikában, fran. chanvre, (m), kender ...

A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár ... - Turul

engednek megrajzolni a híres Anjou-kori arisztokrata ma- gánéletét illetően, így okozva zavart a ... lődő, művelt nagyközönségnek.” Ennek ellenére a családfa-.

A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Országos Levéltár - Turul

azok az anyakönyvi hivatalok, amelyek az egyházi anyaköny- vek őrzéséhez ... zó besztercebányait tartja számon, amelyet a győri (1643) és a nagyszombati ...

A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Nemzeti Levéltár ... - Turul

függő iratanyag a Torontói Magyar Ház archívumában című tanulmányát jelen füzetben. 5 ld. Kurecskó Mihály: Kovrig Béla élete személyes iratai tükrében, ...

Magyar bánya-kalauz 3. évf. (1892.)

lépcsős rostélyu generátorral; egy tartó és sinhengersor 4 pár hengerrel, egy lemez állvány 1 pár ... A gyár összes gőzszükségletét 11 kazán, összesen 930 m- futó felülettel ... Nándor, Dem mer Bernát, D e u t s c h Jakab, lovag D o b i er Mór,.

Magyar Nyelvőr – 21. évfolyam – 1892. - REAL-J

mert előbb érkezett meg a mándli! Már épp csak fáslizni kellett. ... Lakása sem levén, az éjszaká- kat átbumlizta ... Adsz-e szállást az éjszaka ?' „Nem adhatok jó ...

A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1892. - REAL-J

lapokat, házfalak burkolására való lapokat, pilasztereket, pádimentum lapo kat, balustereket készítettek itt s mindezt csak kézimunkával. Különösen pedig csinos ...

Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 15. kötet – 1892. - REAL-J

azt, mi a történetírót érdekelhetné, — nyilvános szereplését hall- gatással mellőzi ... IV. 1440. május 5. AVladislaus dei gratia Hex Polonie ac electus Pex liegni.

Kieselbach Tamás (szerk.): Modern magyar festészet 1892 ... - EPA

modern magyar festészet közel száz esztendejét”, hirdeti a 2003-ban megjelent, s röviddel utána már. „Szép könyv” díjjal elismert elsô kö- tet fülszövege.

A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság ...

Dr. Kollár Lajos, a PTE Klinikai Központ Fôigazgatója. A kongresszus ... Dr. Bukovecz Tibor. Dr. Járai Gergely ... Csákány Tibor - Varga Péter Pál. Országos ...

Műsorlap - A magyar kórusok napja - Magyar Kodály Társaság

2019. dec. 15. ... Wolf Péter: Ave Maria km.: Majercsik Júlia /ének/, Körtesi András /zongora/. KOMLÓI MUNKÁSKÓRUS | karnagy: Kunváriné Okos Ilona.

A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei 1917-2000 (Magyar ...

A bizottság elnökét és három tagját az MHT Közgyűlése választja ... 1973 óta a Bajor Tartományi Vízgazdál ... Svédországban, Bangkokban, Kanadában.

Magyar Űrkutatási Fórum 2015 - Magyar Asztronautikai Társaság

2015. máj. 7. ... A Schumann rezonancia matematikai modellezése, a mérések inverziója. 10:15 - 10:35. Steinbach Péter, Ferencz Csaba, Szegedi Péter, Nagy ...

VII. Magyar „NOTES” Konferencia - Magyar Sebész Társaság

2014. márc. 1. ... TRANSANALIS ENDOSCOPOS BEAVATKOZÁS KÖZVETÍTÉSE A MŰTŐBŐL ... A közvetítés alatt a szokásos ... Sebészeti Klinika, Tanterem.

Régi magyar patikák - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság

A mai értelemben vett gyógyszertárak a XIII. században alakultak ki. ... (Györ,. Xantus Jó.nos lv1úzcum) már nehezen olvashatók a régi gyógyszerek nevei (XXJ) ...

ötletposta - Mai Magyar Tanszék - Magyar Nyelvtudományi Társaság

(kommunikációs játék, kommunikáció testnyelven, szituációs játék). Az itt következő rövid gyakorlatok a kommunikációs csatornáinkat teszik vizsgálat tárgyává.

Magyar orvosi emlékek - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság

Elefánt-hoz címzett vendéglő tulajdonosa házában szállott meg és hirde- ... ültették fel a delinquenst, hogy arcával a faló vagy fabak farka fele néz- z-en/'7 Elég ... 13 A következőket, rövidre fogva, Siklós sy László nagyérdekü munkája: "Mü-.

Hol terem a magyar statisztikus? - Magyar Statisztikai Társaság

Balatonőszöd, 2012. november 15-16. Rappai Gábor – PTE KTK ... TDK-dolgozat, szakdolgozat, Phd-értekezés. • Karrierlehetőségek bemutatása.

Turul - EPA

kan egy ugyanazt a nevet viselő (Gorove ~ Gorovei) de két kü- lönböző ... író Gorove László (1780–1839), Lajos (1784–1830) és Károly. (1785–1872) 1824-ben ...

1 A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság és a Magyar ...

Az idült vesebetegség (CKD) gyakori, legtöbbször progresszív, korai érelmeszesedéshez és halálozáshoz vezet betegség, melynek lefolyásában a glomerulus ...

A Magyar Idegsebészeti Társaság és a Magyar ... - PCongress

2018. máj. 9. ... Dr. Schwarcz Attila ... Miseta Attila, Dr. Cserháti Péter ... Veres Róbert Szegedi Tudományegyetem, Idegsebészeti és Neurológiai Klinika.

A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar ... - Asszisztencia

Fejér Megyei Szent György Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Centrum, Ortopédia, Székesfehérvár ... Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest - Budai Egészségközpont, ... Tóthné Steinhausz Viktória* - Tóth Klára** - Vass Virág*.

Magyar Mikrobiológiai Társaság és az MMT Alapítványa A Magyar ...

2012. okt. 9. ... 8.30-11.00 Félplenáris ülés – Klinikai mikrobiológia. Üléselnök: Nagy Erzsébet ... 2, NÉMETH TIBOR. 2, SEPRÉNYI GYÖRGY ... 1, KOZMA PÁL.

Az új magyar Ptk. - Vajdasági Magyar Tudományos Társaság

szerkezetű párhuzamos megjelentetésének alapjául a „régi” Ptk., 2013. január 1.-én hatályos ... Prütting, Wegen, Weinreich, BGB Kommentar, Luchter- chand ...

A Magyar Gyermeksebész Társaság és a Magyar ... - Asszisztencia

2016. okt. 6. ... Üléselnök: Dr. Tömböl Ferenc, Dr. Nagy Gyula, Dr. Bársony Péter. A-0057 Alsó végtag sérülések – lábszártörés I. Referátum: Dr. Kretzer ...

Letöltés - Turul

Sőt, a lányok közül Juliská- nak is volt egy kis kötetre való verse, ... írói pályafutása. Széphalom (A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve), 20. (2010) 243–257.

Turul - 90. köt. 3. füz. (2017.)

Pápa, 2013. (A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. ... című verséről tudjuk, hogy nyomtatásban is megjelent, a Pápa és Vidéke.

1892-BEN

felolvasást, díszebédet és díszelőadást terveztek, a harmadik napon ez ... 1892/45-ös, november 6-i számában megjelent rejtvények megfejtői közül.

(1892.) 1. füzet - EPA

Kórisme: Prolapsus. pariét, vag. ant., Cystocele min. grad. Rupt. perin. in vet. ... nyeinek tanulmányozására kiküldött bizottság jelentése. 0. H. 19. 0. H. Sz. 19.

Önkormányzatok Közlönye 2008/4

2008. ápr. 25. ... sül a csendháborítás, vagyis az olyan zajokozás, amely in- dokolatlan és ... házirend); e szabályok nem lehetnek ellentétesek az épí- tésre, illetőleg ... jeszteni azzal, hogy d) pont szerint a társasházi közös tulaj- don esetében ...

Önkormányzatok Közlönye 2008/8

2008. aug. 22. ... Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról ... ségének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok ...