Magyar Akadémiai Értesítő, 1858 (18. évfolyam) - REAL-J

tes ; manye meny , viva, vív vö ; szásza amita ; szäszel filius, filiave patris v. sororis; ... vagy táblái, rézben vagy fában, régi fegyverek, bútorok, esz- közök , edények ... Balogh l'ál rt. némely Körösi Csorna Sándor életére és működé- seire világot ...

Magyar Akadémiai Értesítő, 1858 (18. évfolyam) - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar Akadémiai Értesítő, 1858 (18. évfolyam) - REAL-J

tes ; manye meny , viva, vív vö ; szásza amita ; szäszel filius, filiave patris v. sororis; ... vagy táblái, rézben vagy fában, régi fegyverek, bútorok, esz- közök , edények ... Balogh l'ál rt. némely Körösi Csorna Sándor életére és működé- seire világot ...

Magyar Akadémiai Értesítő, A Nyelv- és Széptudományi ... - REAL-J

gegen ist gebildet durch ein Nomen mit Suffixum tr, welches aller. Wahrscheinlichkeit nach vom Verbum tri" (vagy tar) „stammt ; die eigentliche Bedeutung von ...

Magyar Academiai Értesítő, 1856 (16. évfolyam) - REAL-J

RIOEX S. N. С. V L M II SIL ANIS COS. Silvano domino. Cajus Cornelius ... kereskedés, erkölcs, törvényhozás és vallás által. Ezek az emberiség közt mindenütt ...

Magyar Academiai Értesítő, 1847 (7. évfolyam) - REAL-J

Zeit ein Kammergraf Jakob Vincenz Jechter da war (wie eine schöne Medaille bei ... mine , sine indultu Suae Majestatis pecuniam in usum forensem cudi.

Magyar Academiai Értesítő, 1850 (10. évfolyam) - REAL-J

nácsosnak látszó módosítások iránti vélemény terjesztetett fel, de melly kormányi vagy ... szerű erkölcsi, és political forradalomnak, hogy most Tacitus, Mac- chiavelli, Canning, és Lottich' ... Virginis ex oleo quod manat corpore (Szig. Br.) 'stb.

Magyar Academiai Értesítő, 1852 (12. évfolyam) - REAL-J

12. 1852. G. Bugát Pál : Az emberi szóhangok' áthatolásáról értekezik . — ... Czuczor : Az elme és ész' értelmezése a magyar nyelvből . ... (4) xm 1 = ( m - f l)qm x—mqt n 1 ... Juris Hungarici contentarum in suas materias divisus, studio et.

Magyar Academiai Értesítő, 1853 (13. évfolyam) - REAL-J

pit,és bellaria = ellaria = edlaria , edularia. íme, milly észszerű öszvefü'ggés ... mokság, tóság, több hegy, völgy, erdő, mező, rét, homok, tó együtt. 's öszvevéve ...

Magyar Academiai Értesítő, 1851 (11. évfolyam) - REAL-J

A kétféle osztályozás, mert az elsőben a' szamojéd, továbbá a' finn és magyar nyelvek nem ... gyar királyi kamara'elnöke, 1766-ki apriP 12-kén terjeszté föl ki-.

Magyar Academiai Értesítő, 1854 (14. évfolyam) - REAL-J

21. Bugát Pál : A' világegyetemet illető nézeteinek előadását folytatja. —. Öszves kis gyűlés, jan. ... A' finn tudósítások, nyomozások és értekezések' nagy része.

Orvosi Hetilap, 1858. január (2. évfolyam, 1-4. szám) - REAL-J

2018. jan. 31. ... agykérlob heveny agykér lobbal — vesekő ., . 14. „ Hártyás ... a bécsi <5rül- débe vitt elmebeteget a galandóc elhajtása által meggyógyítani.

Orvosi Hetilap, 1858. március (2. évfolyam, 9-12. szám) - REAL-J

Adalék a rüh orvoslásához. ... a rüh-atkák napokig is elélnek; mibő l kiviláglik, hogy az em ... fióktömlő k rendkívüli terjedése miatt az anyatömlő nyomás kö.

Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma ... - Core

Évszázados életii folyóiratok használata mutatókötetek, repertóriumok nélkül nem könnyű feladat. A bennük felhalmozott értékes ismeretek csak.

Hungarológiai Értesítő. VI. évfolyam 1-2. szám ... - REAL-J

M. Cs.: Francia folyóirat magyar száma. = ÚjT. ... GALSAI Pongrác: R. Sz. „elfelejtett" regényéről. ... Sztroitel'nüj harakter derevenszkih pozslednij, vokrug Kö-.

Hungarológiai Értesítő 1999. XIV. évfolyam - REAL-J

HANÁK Péter: A Duna a magyarság történeti múltjában és nemzeti tudatában. = Szá zadvég 1990. ... 9. sz. 682-684. VIZKELETY András: Megjegyzések Kurcz Ágnes: Lovagi kultúra Magyarországon a ... 3.; Závada Pál = Hiány 1990. 11. sz. 21. ... GYETVAI Péter: Migrációkutatás és az egyházi anyakönyvek. In: Migráció és ...

Hungarológiai Értesítő. VII. évfolyam 1-2. szám ... - REAL-J

ke 1553-ból.) = MKSz 1983. 2. 165-170. ... mathi több mint 50 saját margináliáját is, ezek azonban nem terjednek túl az egysza vas betoldásokon, illetve ...

Akadémia Értesítő, 46. kötet (1936. évfolyam) - REAL-J

3-án, egykori nagyemiékű elnökünknek, báró Eötvös Loránt- nak és Szily ... Akadémia vagyonának túlnyomó része megsemmisült, mindent ... Jelenjünk meg mindkét helyen teljes számban e nagy embert ... ségkívül ő is épúgy megtanul magyarul, mint Eötvös Jó- ... külföldi könyvek, hírlapok, a rádió, film, a hársas érintke-.

Akadémia Értesítő, 8. kötet (1897. évfolyam) - REAL-J

S midőn 1807-ben az országgyűlésen Nagy Pál fölszólalt a nép állapotának javítása ... «Csongor és Tünde» manói az enyelgést, vidorságot és tréfál- kozást beszélik ... Heller Ágost, Kisfaludi Lipthay Sándor, Szily Kálmán. Volf György r. tt.

Akadémia Értesítő, 9. kötet (1898. évfolyam) - REAL-J

DukaTivadar alapítványa Körösi Csorna ... Ludwig Károly k. tagról emlékbeszédet tart Klug Nándor 52. ... 100 „ 35 „. Bútorok, (szekrények) beszerzése 374. —.

Hungarológiai Értesítő. VIII. évfolyam 3-4. szám ... - REAL-J

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. Hungarológiai. Értesítő. 1986. VIII. évfolyam ... Hungarológiai Értesítő. 1986. ... Nagy Imre: Ahogy Csíkba megérkeztem.

Akadémia Értesítő, 52. kötet (1942. évfolyam) - REAL-J

nek majdnem feledésbe merülő hátrahagyott irataira. Ez iratok közt több olyanra ... Instradirung erfolgt wird (Olvashatatlan aláírás) Obi. und Platz Comdt. Arrivato in ... nyomásos vízemelő (mammut-szivattyú) üzemtana. 1942. 56 1. ábrákkal. 2.

Akadémia Értesítő, 45. kötet (1935. évfolyam) - REAL-J

A két gróf Vigyázó-vagyon bevételei 1934-ben ... Podmaniczky-Vigyázó Múzeum megnyitásán Berzeviczy Albert ig. és t. t., elnök ... Azt hisszük, hogy e tekintet-.

Hungarológiai Értesítő. III. évfolyam 3-4 szám. Nemzetközi ... - REAL-J

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság vezetó'ségének és tagjainak névsora. 317 ... Madách Könyv- és Lapkiadó, Bratislava, 1979. 195 1. ... az „alkalmi ság" nyomja rá a bélyegét, s általában — a műfaj adottságaiból fakadóan — vázlatos, ... A Nemzetközi Gyermekév alkalmából jelent meg a kötet, részint «zzal a céllal,.

Akadémia Értesítő, 1. kötet (1890. évfolyam) - REAL-J

„Ipartörténetünk feladatai." Acsády Ig- ... „Nap és hold nevei a sémi nyelvekben". XII. ... nakon érkeznek ide, melyet angyalok hajtanak, vitorla s evező nélkül ...

Akadémia Értesítő, 50. kötet (1940. évfolyam) - REAL-J

Csüry Bálint 1. t. gyászbeszéde Darkó Jenő 1. t. ravatalánál . . 304. Doby Géza ... nem e nyugati minták útmutatása szerint járt el, mert ha e szerint járt volna el, ...

Akadémia Értesítő, 2. kötet (1891. évfolyam) - REAL-J

csigák és a picziny rézgyöngyök teljesen hiányoznak. A halottak mellé tett edények mutatnak ugyan némi eltérést az első sír mező edényeitől, de azon typicus ...

Akadémia Értesítő, 16. kötet (1905. évfolyam) - REAL-J

31, 4. f. 32, 1905. 1. f. 135, 2. f. 419, 3. f. 420. BADICS FERENCZ: Gyöngyösi főművei- nek kiadása ... szikus tanulmányokat nagy buzgalommal művelték és az ifjú tehetségeket ... lános kór- és gyógytani rész arra szolgál, hogy annak laborató- riumaiban a ... igazság : a békességet meghozza az idő, s a nemzet tudni fogja,.

Akadémia Értesítő, 4. kötet (1893. évfolyam) - REAL-J

urának kul-qtér-nak áldoznak, czédrusfenyő csemetéje (uTpä-tir) helyettesít. Ezután kihozzák a házi bálványt, még pedig nem az ajtón, hanem ép úgy mint a ...

Akadémia Értesítő, 51. kötet (1941. évfolyam) - REAL-J

Alszeghy Zsolt 1. t. gyászbeszéde Zlinszky Aladár r. t. ravatalánál 367. Balanyi György 1. ... hatalmi terveinek fényéből Erdélynek csak csekély rész jutott. Mátyás ...

Akadémia Értesítő, 59. kötet (1952. évfolyam) - REAL-J

elemével újból kezdő áramlás formájában kerüljön érintkezésbe. A hőközlő ... az intézet egyes munkatársaival az argon védőgáz alatti ívhegesztés alkal-.

Hungarológiai Értesítő. V. évfolyam 1-2. szám. Nemzetközi ... - REAL-J

Béládi Miklós munkáinak, írásainak meghatározó része van. A magyar irodalomtudo ... pes Erika = Kr. 2. 18.; Szilágyi Péter = Kr. 3. 18.; Kecskés András = Kr. 3. 18. VÍGH Árpád: Retorika ... Jegyzetek az évad néhány magyar darabjáról. = Szính. ... 1981.531-545. É. KISS Katalin: A műfordítás néhány szemiotikai problémája.

Hungarológiai Értesítő. V. évfolyam 3-4. szám. Nemzetközi ... - REAL-J

mesebb értelemben vett útikalauz. A szerző ritkán ... gatója, a tanszék vezetője, és Horváth János, sz Indianapolis-i Butler egyetem közgaz dász professzora, az ...

Akadémia Értesítő, 38. kötet (1927. évfolyam) - REAL-J

az egyetemi tanárokból alakított zenekar, a Nemzeti Színház ... Porzol és Azoform együttes alkalmazása. U. o. ... A sejt és amoeba• Ellenzék, 1923. junius 17.

Hungarológiai Értesítő. X. évfolyam 1-2. szám. Nemzetközi ... - REAL-J

ILLÉS László: ötven éve jelent meg a Mai Orosz Dekameron. = Szí 1986. 8. sz. 200- ... 1. sz. 89. A. MOLNÁR Ferenc: Szélhámos. ... Béky-Halász Iván. Budapest.

Akadémia Értesítő, 44. kötet (1934. évfolyam) - REAL-J

Házbérjövedelem a bérház és palota után. Könyvek ... A M. Tud. Akadémia költségvetése 44 ... jogává is válik... s mint ilyen, egyik legszentebb ékköve a magyar ...

Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám - REAL-J

650-672. GLÁSZ Mónika-SERFŐZŐ Sándor: S. Kende bécsi antikvárius levelei és a Magyar ... (Vál., szerk., utószó B. Balsai Jolán.) ... Süket a meztelen király.

Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 3-4. szám - REAL-J

Válogatta, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Bogáti. Péter. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989. 426 1. A hazai irodalomtörténészek nem szokták kellő ...